Author:
András Szabolcs Sóron Department of Physical and Applied Geology, Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary
H-1117, Budapest, Pázmány P. sétány 1/c, Hungary

Search for other papers by András Szabolcs Sóron in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Abstract

The Garáb Schlier Formation is composed of gray sand, silt, clay and clay marl, deposited in an open marine environment. The aims of this study were to reconstruct its paleoenvironmental features and to propose a hypostratotype of the Garáb Schlier Formation. Eighty-seven samples from the Mv-122 borehole (between 177.0–698.0 m) provided a dataset for detailed qualitative and quantitative analysis. The benthic and planktonic foraminiferal fauna were studied together. The associations indicated three different environments in the section. The lower part of the section records deposition in a normal marine, cool, outer shelf environment. Later on conditions changed to an upper bathyal, normal salinity, cool environment without permanent currents. Assemblages from the upper part of the section suggest that the water depth decreased and an inner shelf, normal salinity sea is inferred, with fluvial influence and open marine connections. The age of the sediment is Late Karpatian (Latest Burdigalian) as indicated by the M4b Planktonic Foraminifera Zone. The middle part of the studied section (337.0–664.0 m) is proposed here as the hypostratotype of the Garáb Schlier Formation.

 • T. Báldi 1969 On the Oligocene and Miocene stages of the Central Paratethys and on the formations of the Egerian in Hungary Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae Sectio Geologica 12 19 28.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • T. Báldi 1980 A korai Paratethys története Földtani Közlöny 110/ 3–4 456 472 (The early History of Paratethys).

 • T. Báldi 1986 Mid-Tertiary Stratigraphy and Paleogeographic Evolution of Hungary Akadémiai Kiadó Budapest.

 • T. Báldi M. Báldi-Beke 1985 The evolution of the Hungarian Paleogene Basin Acta Geologica Hungarica 18/ 1–2 5 28.

 • W.A. Berggren D.V. Kent C.C. Swisher III M.P. Aubry 1995 A revised Cenozoic geochronology and chronostratigraphy W.A. Berggren J. Hardenbol P.A. Scholle Geochronology, Time Scales, and Global Stratigraphic Correlation Special Publication of Society for Sedimentary Geology, 54 Tulsa 129 212.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • W.H. Blow 1969 Late Middle Eocene to Recent planktonic foraminiferal biostratigraphy P. Bronnimann H.H. Renz Proceedings of the First International Conference on Planktonic Microfossils Geneva Brill, Leiden 199 421.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • I. Cicha F. Rögl Ch. Rupp J. Ctyroká 1998 Oligocene-Miocene foraminifera of the Central Paratethys Verlag Waldemar Kramer Frankfurt am Main.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • S. Ćorić D. Pavelić F. Rögl O. Mandić S. Vrabac R. Avanić L. Jerković A. Vranjković 2009 Revised Middle Miocene datum for initial marine flooding of North Croatian Basins Geologica Croatia 62/ 1 31 43.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • I. Csepreghyné Meznerics 1951 A salgótarjánvidéki slír és pectenes homokkõ faunája Földtani Közlöny 81/ 4 303 319 (La faune du schlier et du grès à Pecten des environs de Salgótarján).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • H. Drinia 2009 Palaeoenvironmental reconstruction of the Oligocene Afales Basin, Ithaki island, western Greece Central European Journal of Geosciences 1/ 1 1 18.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hammer, Ø., D.A.T. Harper, P.D. Ryan 2001: PAST: Paleontological Statistics Software Package for Education and Data Analysis. Palaeontologia Electronica 4/1, 9 p. http://palaeoelectronica.org/2001_1/past/issue1_01.htm.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • G. Hámor 1985 A Nógrád-Cserhát kutatási terület földtani viszonyai Geologica Hungarica Series Geologia 22 80 94 (Geology of the Nógrád-Cserhát Area).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • G. Hámor 2001 Magyarázó a Kárpát-medence miocén õsföldrajzi és fácies térképéhez 1:3000000 A Magyar Állami Földtani Intézet Térképmagyarázói Magyar Állami Földtani Intézet Budapest (Miocene palaeogeography of the Carpathian Basin. Explanatory notes to Miocene palaeogeographic maps of the Carpathian Basin, 1:3 000 000).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • G. Hámor 2007 Results of a statistical evaluation of the Neogene in Hungary Central European Geology 50/ 2 101 182.

 • Hantken, M. 1878: A magyar korona országainak széntelepei és szénbányászata. (Die Kohlenflötze und der Kohlenbergbau in den Lädern der Ungarischen Krone) — A Margyar Királyi Földtani Intézet Különleges Kiadványa, Budapest, 139 p.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hegyi, J. (ed.) 1979: A Mátraverebély-122 fúrás anyagvizsgálati eredménye. [The results of the geological analyses of Mátraverebély-122 borehole] — Manuscript, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal [Hungarian Office for Mining and Geology], Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ch. Hemleben M. Spindler O.R. Anderson 1989 Modern Planktonic Foraminifera Springer-Verlag New York Incorporated New York 220 257.

 • M. Horváth A. Nagymarosy 1978 On the age of the Rzehakia-beds and Garáb Schlier based on Foraminifera and Nannoplankton investigations Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae Sectio Geologica 20 3 21.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jámbor 1998 A magyarországi kvarter (negyedidőszaki) képződmények rétegtanának áttekintése I. Bérczi Jámbor 1998: Magyarország geológiai képzõdményeinek rétegtana A MOL Rt. és a MÁFI kiadványa Budapest 495 517 [The stratigraphy of the Hungarian Quaternary formations].

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • K. Kaiho 1994 Benthic foraminiferal dissolved oxygen index and dissolved oxygen levels in the modern ocean Geology 22/ 8 719 722.

 • K. Kaiho 1999 Effect of organic carbon flux and dissolved oxygen on the benthic foraminiferal oxygen index (BFOI) Marine Micropaleontology 37 67 76.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • M. Kováč A.S. Andreyeva-Grigorovich R. Brzobohatý L. Fodor M. Harzhauzer N. Oszczypko D. Pavelić B. Saftić L. Silva Z. Stárník 2003 Karpatian Paleogeography, Tectonics and Eustatic Changes R. Brzobohatý I. Cicha M. Kováč F. Rögl The Karpatian. A Lower Miocene Stage of Central Paratethys Masaryk University Brno 49 72.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • A.R. Loeblich H. Tappan 1987 Foraminiferal Genera and their Classification Van Nostrand Rienhold Company New York.

 • Martini, E. 1971: Standard Tertiary and Quaternary calcareous nannoplankton zonation. — In: Farinacci, A. (ed.): Proceedings of the Second Planktonic Conference, Roma, 1970, Tecnoscienza, pp. 739785.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Magyar Honvédség Tóth Ágoston Térképészeti Intézete [MH-TÁTI, Hungarian Army, Ágoston Tóth Institute of Cartography] 1992: DDM-10. — A Magyar Köztársaság 10 méter vízszintes felbontású digitális domborzati modellje. [DEM-10. — 10 m horizontal resolution digital elevation model of the Republic of Hungary].

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • J.W. Murray 1973 Distribution and Ecology of Living Benthic Foraminiferids Heinemann Educational Books London.

 • J.W. Murray 1991 Ecology and Paleoecology of Benthic Foraminifera Longman Scientific and Technical Harlow.

 • J.W. Murray 2006 Ecology and Applications of Benthic Foraminifera Cambridge University Press Cambridge.

 • A. Nagymarosy 2000 Paleogén rétegtan és õsföldrajz D. Karátson Magyarország földje. Kitekintés a Kárpát-medence egészére Pannon Enciklopédia, Kertek 2000 Könyvkiadó Budapest 108 112 (Paleogene stratigraphy and palaeogeography).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Noszky, J. sen. 1912: A Salgótarjáni szénterület földtani viszonyai. [Geological setting of the coal bearing strata in the surrounding area of Salgótarján] — Koch emlékkönyv, pp. 6790.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Noszky, J. sen. 1914: A Cserhát középsõ részének földtani viszonyai. [Geological setting of the middle part of Cserhát Mountains] — A Magyar Királyi Földtani Intézet évi jelentése 1913-ról, pp. 305325.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Noszky, J. sen. 1929: A Magyar Középhegység Schlier rétegei. Adalékok a Schlier kérdés megítéléséhez. [The schlier strata of the Hungarian Mountains. Commentary to the adjucation of the Schlier problem] — Debreceni Tisza István Tudományos Társaság II. (orvostermészettudományi) osztályának munkái. 3/2, pp. 81128.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Papp, A., F.F. Steininger, F. Rögl 1971: Bericht über die Ergebnisse der 3. Sitzung der Arbeitsgruppe Paratethys des Committee Mediterranean Neogene Stratigraphy 1970 in Wien. — Verhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 1971, pp. 5962.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • M. Pippèrr B. Reichenbacher 2010 Foraminifera from the borehole Altdorf (SE Germany): Proxies for Ottnangian (early Miocene) palaeoenvironments of the Central Paratethys Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 289 62 80.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • F. Rögl 1999 Mediterranean and Paratethys. Facts and hypothesis of an Oligocene to Miocene paleogeography (short overview) Geologica Carpathica 50/ 4 339 349.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • S. Spezzaferri 1995 Planktonic foraminiferal paleoclimatic implications across the Oligocene-Miocene transition in the oceanic record (Atlantic, Indian and South Pacific) Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 114/ 1 43 74.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • S. Spezzaferri S. Ćorić 2001 Ecology of Karpatian (Early Miocene) foraminifers and calcareous nannoplankton from Laa An Der Thaya, Lower Austria: a statistical approach Geologica Carpathica 52/ 6 361 374.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • S. Spezzaferri S. Ćorić J. Hohenegger F. Rögl 2002 Basin-scale paleobiogeography and paleoecology: an example from Karpatian (Latest Burdigalian) benthic and planktonic foraminifera and calcareous nannofossils from the Central Paratethys Geobios 35 241 256.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • S. Spezzaferri I. Premoli Silva 1991 Oligocene planktonic foraminiferal biostratigraphy and paleoclimatic interpretation from Hole 538A, DSDP Leg 77, Gulf of Mexico Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 83/ 1–3 217 263.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • G.J. van der Zwaan F.J. Jorissen H.C. de Stigter 1990 The depth dependency of planktonic/benthic foraminiferal ratios: constraints and applications Marine Geology 95 1 16.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • L.J. van Marle 1987 Bathymetric distribution of benthic Foraminifera on the Australian-Irian Jaya continental margin, Eastern Indonesia Marine Micropaleontology 13 97 152.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • I. Vetõ P. Ozsvárt I. Futó M. Hetényi 2007 Extension of carbon flux estimation to oxic sediments based on sulphur geochemistry and analysis of benthic foraminiferal assemblages: A case history from the Eocene of Hungary Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 248/ 1–2 119 144.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wright, R.G. 1977: Planktonic-benthic ratio in Foraminifera as paleobathymetric tool. Quantitative evaluation. — Annales American Association of Petroleum Geologists Society, 65 p.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • K. Zágoršek K. Holcová T. Třasoň 2008 Bryozoan event from Middle Miocene (Early Badenian) lower neritic sediments from the locality Kralice nad Oslavou (Central Paratethys, Moravian part of the Carpathian Foredeep) International Journal of Earth Sciences 97/ 4 835 850.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Attila DEMÉNY

Deputy Editor(s)-in-Chief: Béla RAUCSIK

Co-ordinating Editor(s): Gábor SCHMIEDL

Editorial Board

 • Zsolt BENKÓ (Geochemistry, Ar dating; Institute for Nuclear Research, Debrecen)
 • Szabolcs HARANGI (Petrology, geochemistry, volcanology; Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Anette GÖTZ (Sedimentology; Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, Hannover)
 • János HAAS (Regional Geology and Sedimentology; Eötvös Loránd University, Budapest)
 • István Gábor HATVANI (Geomathematics; Institute for Geological and Geochemical Research, Budapest)
 • Henry M. LIEBERMAN (Language Editor; Salt Lake City)
 • János KOVÁCS (Quaternary geology; University of Pécs)
 • Szilvia KÖVÉR (Sedimentology; Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Tivadar M. TÓTH (Mineralogy; Petrology    University of Szeged)
 • Stephen J. MOJZSIS (Petrology, geochemistry and planetology; University of Colorado Boulder)
 • Norbert NÉMETH (Structural geology; University of Miskolc)
 • Attila ŐSI (Paleontology; Eötvös Loránd University, Budapest)
 • József PÁLFY (Fossils and Stratigraphic Records; Eötvös Loránd University, Budapest)
 • György POGÁCSÁS (Petroleum Geology; Eötvös Loránd University, Budapest)
 • Krisztina SEBE (Tectonics, sedimentology, geomorphology University of Pécs)
 • Ioan SEGHEDY (Petrology and geochemistry; Institute of Geodynamics, Bucharest)
 • Lóránd SILYE (Paleontology; Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca)
 • Ákos TÖRÖK (Applied and Environmental Earth Sciences; Budapest University of Technology and Economics, Budapest)
 • Norbert ZAJZON (Petrology and geochemistry; University of Miskolc)
 • Ferenc MOLNÁR (ore geology, geochemistry, geochronology, archaeometry; Geological Survey of Finland, Espoo)

Advisory Board

Due to the changes in editorial functions, the Advisory Board has been terminated. The participation of former Advisory Board members is highly appreciated and gratefully thanked.

CENTRAL EUROPEAN GEOLOGY
Institute for Geochemical Research
Hungarian Academy of Sciences
Address: Budaörsi út 45. H-1112 Budapest, Hungary
Phone: (06 1) 309 2681
Phone/fax: (06 1) 319 3137
E-mail: demeny@geochem.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • CABELLS Journalytics
 • Chemical Abstracts
 • Elsevier Geo Abstracts
 • GEOBASE
 • SCOPUS
 • Referativnyi Zhurnal
 • Zoological Abstracts

 

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
25
Scimago
Journal Rank
1.173
Scimago Quartile Score

Geology (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
1.2
Scopus
CIte Score Rank
Geology 208/284 (26th PCTL)
Scopus
SNIP
0.294

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
25
Scimago
Journal Rank
0,172
Scimago Quartile Score

Geology (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
1
Scopus
CIte Score Rank

Geology 208/273 (Q4)

Scopus
SNIP
0,597

2020  
Scimago
H-index
24
Scimago
Journal Rank
0,253
Scimago
Quartile Score
Geology Q3
Scopus
Cite Score
59/33=1,8
Scopus
Cite Score Rank
Geology 134/251 (Q3)
Scopus
SNIP
0,679
Scopus
Cites
146
Scopus
Documents
4
Days from submission to acceptance 247
Days from acceptance to publication 229
Acceptance
Rate
36%

 

2019  
Scimago
H-index
22
Scimago
Journal Rank
0,313
Scimago
Quartile Score
Geology Q3
Scopus
Cite Score
43/33=1,3
Scopus
Cite Score Rank
Geology 151/235(Q3)
Scopus
SNIP
0,593
Scopus
Cites
106
Scopus
Documents
7
Acceptance
Rate
47%

 

Central European Geology
Publication Model Online only Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Regional discounts on country of the funding agency  
Further Discounts  
Subscription Information Gold Open Access
Purchase per Title  

Central European Geology
Language English
Size Vol 1-63: B5
Vol 64- : A4
Year of
Foundation
2007 (1952)
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
2
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1788-2281 (Print)
ISSN 1789-3348 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Oct 2023 3 4 0
Nov 2023 1 4 0
Dec 2023 43 2 0
Jan 2024 17 3 0
Feb 2024 9 1 0
Mar 2024 34 0 1
Apr 2024 12 0 0