View More View Less
 • 1 Department of Geology and Paleontology, Univeristy of Szeged, Szeged, Hungary
 • 2 H-6722, Szeged, Egyetem u. 2-6, Hungary
Restricted access

Abstract

Over the years many studies have been conducted to understand the delta system of the Algyő field, many of them dealing with the Ap-13 reservoir. In the present study, therefore, several papers have been reviewed and analyzed to provide the basis for a more detailed description of this reservoir.

A macro-scale sedimentological model was developed using Markov analysis. Golden Software's Surfer 8.1 and Strater were used to construct the maps and to define the vertical sedimentological facies of the A-993 borehole. The mega-scale sedimentological 3-D model and the petrophysical parameters of 144 boreholes were analyzed using the Rockware RockWorks 15 and SPSS software.

It is concluded, when comparing the vertical section of the A-993 borehole (from the core description) with the sand content from the 3-D model at similar depth, considering the results of the embedded Markov model and the 3-D sedimentological model, that the reservoir is a deep-marine sand body, with a sand content less than 55% and siltstone content of around 30%. It is characterized by the features of proximal middle fan systems.

 • I. Bérczi 1969 Az algyői felsőpannóniai homokkő összlet üledékföldtani vizsgálata Földt. Közl. 99/ 4 337 350 (Sedimentological analysis of the upper-pannonian sanstone of Algyő).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bérczi, I. 1988: Preliminary Sedimentological Investigations of Neogene Depression in the Great Hungarian Plain. — In: Royden, L.H. F., Horváth (eds): The Pannonian Basin — a Study in Basin Evolution. — AAPG Memoir 45, pp. 107116.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Geiger, J. 1981: Diagenetizált törmelékes üledékek szemcseeloszlásának ősföldrajzi értékelése: A Szeged-2 telep vizsgálata (Paleogeographical assesment of the deformated clastic sediment's grain's distribution: The analysis of Szeged-2 reservoir.). — A Magyar Szénhidrogénipari Kutató-Fejlesztő Intézet Műszaki-Tudományos Közleményei I, pp. 511, Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • J. Geiger 1986 Üledékes homokkőtestek szöveti és morfogenetikai vizsgálata Földt. Közl. 116/ 3 249 266 (The texture and morphogenetical analysis of sedimentary sand bodies).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • J. Geiger 2002 A Pannóniai Újfalui (Törteli) Formációban levő Algyő-Delta Fejlődéstörténet.: Az Algyő-Delta Alkörnyezeteinek 3d Modelezése (The Algyő-Delta geologic evolution in the Pannónian (Újfalu and Törtel) Formation: The 3d modelling of the Algyő-Delta subenvironment) Földt. Közl. 133/ 1 91 112.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • J. Geiger 2007 Geomatematika JATEPress Szeged (Geomathematics).

 • Geiger, J., Kiss B.-né 1995: Az Algyő-1 telep gázfázisának 3-D rezervoár geológiai modelje a Szeged-1 analógiájának felhasználásával (The reservoir geological modell of the gas phase of Algyő-1 reservoir with the analogy of Szeged-1 reservoir). — KUMMI Jelentés, 105 p. Tsz. 102323.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Geiger. J., J. Komlósi 1991: Az Algyő-2 telep DK-i részének rezervoár geológiája (Geology of South-East of Algyő-2 reservoir). — OGIL Jelentés 110 p. Tsz. 115130.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • J. Geiger J. Komlósi 1993 3-D szedimentológiai rezervoárgeológiai modelalkotás törmelékes tárolókban OMBKE XII. Vándorgyulés és Kiállítás. Proceedings Montan Press Budapest 1 11 (3-D sedimentological reservoir modelling in clastic reservoirs).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • J. Geiger J. Komlósi 1995 Első lépések egy integrált szedimentológiai-geomatematikai 3-D modellező rendszer felé törmelékes tárolókban A IV. Geomatematikai Ankét Előadásai MTF. Szeged 31 47 (First steps for creating an integrated sedimentological-geomathematical 3-D modelling system in a clastic reservoir).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Geiger J. J. , Komlósi 1995b: 3-D geological simulation of a deltaic reservoir in Hungary. — AAPG Congress. 1995. Nice, Proceedings, pp. 6587.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • J. Geiger J. Komlósi 1996 Szedimentológiai geomatematiaki 3-Dmodellező rendszer törmelékes CH-tárolókban Kőolaj és Földgáz 1996/ 2 53 81 (Sedimentologic, geomathematical 3-D modeller system in clastic CH reservoirs).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Geiger, J., I. Révész 1992: Az Algyő-1 telep DK-i részének szedimentológiai vizsgálata (The sedimentological analysis of South-East part of Algyő-1 reservoir). — SZKFI Jelentés, 130 p. Tsz. 14321.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hniszné, O.M. 1996: Az Ap-13 telep rezervoárgeológiai feldolgozása (The reservoir geological treatment of Ap-13 reservoir). — Jelentés. Irattár.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jones, T.A. 1992: Extension to three dimension: introduction to the section on 3-D geologic block modeling. — In: Hamilton, D.E., T.A. Jones (eds): Computer modeling of geological surfaces and volumes. — AAPG Computer Applications in Geology. 1, 175 p.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • I. Magyar 2010 A Pannon-medence ősföldrajza és környezeti viszonyai a késő miocénben GeoLitera Kiadó Szeged 72 73 (The paleogeography and the environment relation of the Pannon-basin in the late miocene).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mucsi, M., J. Geiger 1989: Az algyői Alsópannon-13. sz. telep üledékföldtani vizsgálata az A-922 és A-937. sz fúrások magmintái alapján (The Alsópannon 13. reservoir sedimentological examination in Algyő, according to the A-922 and the A-937 cores). — SZKFI Jelentés. Sz.sz: 22941-220. Irattár.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • M. Mucsi 1973 A Dél-Alföld földtani fejlődéstörténete a neogénben Földt. Közl. 103 311 318 (The South-Plain geological evolution in the Neogene).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • W. R. Normark 1970 Growth patterns of deep sea fans AAPG Bulletin 54 2170 2195.

 • H.G. Reading M. Richards 1994 Turbidite systems in deep-water basin margins classified by grain size and feeder system Bull. Am. Ass. Petrol. Geol. 78 792 822.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • I. Révész 1976 Az algyői Maros telepek üledékföldtani heterogenitása és ősföldrajzi viszonyai OGIL jelentés Adattár (The sedimentological heterogenity and paleogeography of Maros reservoir at Algyő filed).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • I. Révész 1977 Az algyői Algyő-2 telep üledékföldtani heterogenitása és ősföldrajzi viszonyai OGIL jelentés Adattá (The sedimentological heterogenity and paleogeography of Algyő-2).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • I. Révész 1979 Az algyői Algyő-1 telep üledékföldtani heterogenitása és ősföldrajzi viszonyai OGIL jelentés Adattár (The sedimentological heterogenity and paleogeography of Algyő-1 reservoir at Algyő filed).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • I. Révész 1980 Az Algyő-2 telep földtani felépítése, üledékföldtani heterogenitása és ősföldrajzi viszonyai Földt. Közl. 110 512 539 (The sedimentological heterogenity, geology and paleogeography of Algyő-2 reservoir at Algyő filed).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • I. Révész 1980 Az algyői Szeged-1 telep üledékföldtani heterogenitása és ősföldrajzi viszonyai OGIL jelentés Adattár (The sedimentological heterogenity and paleogeography of Szeged-1 reservoir at Algyő filed).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Zs. Seller T. Földes 1992 3-D lithostratigraphic modeling EAGE 54rd Meeting and Technical Exhibition France.

 • R.G. Walker 1978 Deep-water sandstone facies and submarine fans: models for exploration for stratigraphic traps AAPG Bulletin 62 932 966.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2020 6 0 0
Oct 2020 1 0 0
Nov 2020 3 0 0
Dec 2020 1 0 0
Jan 2021 2 0 0
Feb 2021 3 0 0
Mar 2021 0 0 0