View More View Less
 • 1 Defence Association of Hungarian Geology, H-6723, Szeged, Jósika utca 35, Hungary, pall.david.gergely@gmail.com
 • 2 Department of Geology and Paleontology, University of Szeged, H-66721, Szeged, Egyetem utca 2-6, Hungary
 • 3 Faculty of Agriculture, University of Szeged, H-6800, Hódmezővásárhely, Andrássy út 15, Hungary
 • 4 Defence Association of Hungarian Geology, H-6723, Szeged, Jósika utca 35, Hungary
Restricted access

Abstract

The loess/paleosol sequence near the village of Madaras is an outstanding record of Late Quaternary paleoenvironmental and paleoclimatic changes in Hungary and the entire Carpathian Basin. The present study highlights the results of preliminary micromorphological investigations implemented on 24 samples taken from two pre-selected pedogenized horizons of the sequence. Our work yielded interesting results regarding the evolutionary history and modes of pedogenesis in the studied section.

 • P. Bullock N. Fedoroff A. Jongerius T. Tursina G. Stoops 1985 Handbook for soil thin section description Waine Research Publications England 152.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • W.E. Dean 1974 Determination of the carbonate and organic matter in calcareous sediments and sedimentary rocks by loss on ignitions: comparison with order methods J. Sedimentary Petrology 44 242 248.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • J. Dezső 2011 A dél-dunántúli karsztos területek morfológiai, üledékföldtani vizsgálata és összehasonlító értékelésük analóg képződményekkel (Morphological and sedimentological analysis of the South Transdanubian karst areas comparative evaluation of analogous formations).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • E.A. FitzPatrick 1993 Soil microscopy and micromorphology John Wiley and Sons. Chichester 304.

 • J. Hupuczi P. Sümegi 2010 The Late Pleistocene paleoenvironment and paleoclimate of the Madaras section (South Hungary), based on preliminary records from mollusks Central European Journal of Geosciences 2 64 70.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • G. Jakab P. Sümegi E. Magyari 2004 A new quantitative method for the paleobotanical description of late Quaternary organic sediments Antaeus 27 181 211.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • E. Krolopp 1989 A madarasi téglagyári löszfeltárás malakológiai vizsgálata Cumania 11 13 27 (Analysis of malacological of Brick factory loess section of Madaras).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • S. Marosi S. Somogyi 1990 Magyarország kistájainak katasztere I–II Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Intézet Budapest (Microregions of Hungary I–II).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • B. Molnár E. Krolopp 1978 Latest Pleistocene geohistory of the Bácska loess area Acta Mineralogica-Petrographica 23 2 245 265.

 • L. Nebojszki 2005 A Telecskai-dombok lábánál Természet Világa 136 405 408 (Hills of Telecska foots).

 • A. Rónai 1977 Negyedidőszaki kéregmozgások a Magyar-medencében Földtani Közlöny 107 431 436 (Quaternary tectonical movements in the Hungarian Basin).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • P. Sümegi 2003 Régészeti geológia és történeti ökológia alapjai (Basics of Archaeological and historical geology, ecology).

 • P. Sümegi E. Krolopp 1995 A magyarországi würm korú löszök képződésének paleoökológiai rekonstrukciója Mollusca-fauna alapján Földtani Közlöny 125 125 148 (Reconstruction of palaeoecological conditions during the deposition of würm loess formations of Hungary based on molluscs).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Y. Skvortsava 1998 Micromorphometric types of pore space arrangement in loamy soils of Russian plain ISSS Congress., II. 30. Symp. 565.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • P. Sümegi 1989 Hajdúság felső-pleisztocén fejlődéstörténete finomrétegtani (üledékföldtani, őslénytani, geokémiai) vizsgálatok alapján (Hajdúság evolution - late pleistocene - of the fine stratigraphic [sedimentological, paleontological, geochemical basis] tests).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • P. Sümegi 1995 Az utolsó 30.000 év változásainak rekonstrukciója őslénytani adatok alapján a Kárpát-medence centrális részén “Berényi Dénes professzor születésének 95. évfordulója” tiszteletére rendezett tudományos emlékülés előadásai 244 258 (Based on the reconstruction of changes in the last 30,000 years of paleontological data Central part of the Carpathian Basin).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • P. Sümegi E. Rudner E. Hertelendi S. Borsos T. Deli J. Kozák Gy. Szöőr 1996 Paleoecological research of the loess on the Kopasz mount (Tokaj, North Hungary) Abstract of “Geomorphology and the Changing Environment in Europe Congress” 112.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • P. Sümegi 2005 Loess and Upper Paleolithic environment in Hungary.

 • J. Stieber 1967 A magyarországi felső-pleisztocén vegetációtörténete az anthrakotómiai eredmények (1957-ig) tükrében Földtani Közlöny 97 308 316 (The Upper Pleistocene vegetation history of Hungary anthracotomy in the light of results [1957]).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • G. Szendrei 2000 Talaj-mikromorfológia (Soil-micromorphology).

 • V. T. Dobosi 1967 Új felsőpaleolit telep az Alföldön Archeológiai Értesítő 94 2 184 193 (New upper-paleolit settlers in the Great Plains).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • V. T. Dobosi M. M. Kőhegyi 1989 Felsőpaleolit telep Madaras-Téglavetőben, ásatások 1966–1974 Cumania 11 9 11 (Upperpaleolit site in brickyard of Madaras, excavations from 1966 to 1974).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2020 7 0 0
Sep 2020 8 0 0
Oct 2020 8 0 0
Nov 2020 6 1 1
Dec 2020 5 0 0
Jan 2021 3 0 0
Feb 2021 0 0 0