View More View Less
 • 1 Országos Onkológiai Intézet Nőgyógyászati Osztály Budapest Ráth Gy. u. 7–9. 1122
Restricted access

A petefészekrákos betegek kezelésében az elsődleges műtét nagy jelentőségű. Az optimális eredménnyel operált betegek túlélése jobb, mint azoké, akikben a műtétet követően még marad vissza daganat. A nőgyógyász-onkológusok végezte műtétekben gyakoribb az optimális eredmény, mint az általános nőgyógyászok vagy sebészek végezte beavatkozásokban. Célkitűzés: A szerzők az Országos Onkológiai Intézet Nőgyógyászati Osztályán 2000 és 2002 között első vonalú paclitaxel-carboplatin kezelésben részesített 83 hámeredetű petefészekrákos beteg adatait értékelték 35 hónapos követési időszakban. Anyag és módszer: A betegek átlagos életkora a kezelés elején 53,9 ± 9,8 év volt. Elsődlegesen optimális műtét 45, nem optimális műtét pedig 38 betegben történt. A két betegcsoportban a stádium megoszlása hasonló volt. A progressziómentes túlélés statisztikai értékelése a Kaplan- és Meier-féle produktlimit-eljárás szerint történt. Eredmények: Az optimális és nem optimális eredményességű első műtét szerint 35-35 hónapos, a radikális sebészetben gyakorlott és a kevésbé jártas nőgyógyász szakorvos által végzett elsődleges műtétek szerint pedig 36 és 35 hónapos progressziómentes túlélést figyeltek meg. A nőgyógyász-onkológus gyakorlattal rendelkező operatőrök 76%-ban optimális eredményű elsődleges műtétet végeztek, szemben a másik csoporttal, ahol ez csak 43% volt. Az intervallum-laparotómián átesett betegek között az optimálisan daganatmentessé operált betegekben nagyobb volt a progressziómentes túlélés ideje, mint azokban a betegekben, akikben ezt az eredményt nem sikerült elérni (36 vs. 25 hónap), bár a különbség statisztikailag nem bizonyult szignifikánsnak. Következtetés: A szerzők feltételezése szerint a hasonló progressziómentes túlélési adatokat részben a rövid követési időszak (35 hónap) és a betegcsoportok kicsiny száma magyarázhatja, de szerepet játszhat benne az is, hogy a szerzők által operáltak között nagyobb arányban (23/29 = 80%) szerepeltek a rosszabb túlélési eséllyel rendelkező, előrehaladott, III–IV. stádiumú betegek, mint a beküldő kórházakban (33/54 = 61%). A radikális műtétek eredményesebb voltának igazolására a felmérést folytatják.

 • Vasey, P. A., Herrstedt, J., Jelic, S. for the ESMO Guidelines Task Force: ESMO minimum clinical recommendations for diagnosis, treatment and follow-up of epithelial ovarian carcinoma. Ann. Oncol., 2005, 16 (Suppl 1) , i13–i15.

  Jelic S. , 'ESMO minimum clinical recommendations for diagnosis, treatment and follow-up of epithelial ovarian carcinoma ' (2005 ) 16 Ann. Oncol. : i13 -i15.

  • Search Google Scholar
 • Bősze P.: Petefészekrák és a sebészkés. Korai petefészekrák. Orv. Hetil., 1993, 134 , 2075–2080.

  Bősze P. , 'Petefészekrák és a sebészkés. Korai petefészekrák ' (1993 ) 134 Orv. Hetil. : 2075 -2080.

  • Search Google Scholar
 • Bősze P.: Petefészekrák és a sebészkés. Előrehaladt petefészekrák. Orv. Hetil., 1993, 134 , 2243–2248.

  Bősze P. , 'Petefészekrák és a sebészkés. Előrehaladt petefészekrák ' (1993 ) 134 Orv. Hetil. : 2243 -2248.

  • Search Google Scholar
 • Lampé L.: A fertilitás megőrzésének lehetőségei malignus nőgyógyászati tumorok esetén. Magy. Onkol., 2005, 49 , 331–335.

  Lampé L. , 'A fertilitás megőrzésének lehetőségei malignus nőgyógyászati tumorok esetén ' (2005 ) 49 Magy. Onkol. : 331 -335.

  • Search Google Scholar
 • Szánthó A., Szabó I., Demeter A. és mtsa: A rosszindulatú petefészek-daganatos betegek ellátásának aktuális helyzete hazánkban. Orv. Hetil., 1997, 138 , 405–411.

  Demeter A. , 'A rosszindulatú petefészek-daganatos betegek ellátásának aktuális helyzete hazánkban ' (1997 ) 138 Orv. Hetil. : 405 -411.

  • Search Google Scholar
 • Lehoczky O., Pulay T.: Hámeredetű petefészekrákok első vonalban alkalmazott paclitaxel-carboplatin kezelésével szerzett korai tapasztalatok. Orv. Hetil., 2003, 144 , 11–14.

  Pulay T. , 'Hámeredetű petefészekrákok első vonalban alkalmazott paclitaxel-carboplatin kezelésével szerzett korai tapasztalatok ' (2003 ) 144 Orv. Hetil. : 11 -14.

  • Search Google Scholar
 • Eisenkop, S. M., Friedman, R. L. és Wang, H. J.: Complete cytoreductive surgery is feasible and maximizes survival in patients with advanced epithelial ovarian cancer: a prospective study. Gynecol. Oncol., 1998, 69 , 103–108.

  Wang H. J. , 'Complete cytoreductive surgery is feasible and maximizes survival in patients with advanced epithelial ovarian cancer: a prospective study ' (1998 ) 69 Gynecol. Oncol. : 103 -108.

  • Search Google Scholar
 • Griffiths, C. T., Parker, L. M., Fuller, A. F., Jr.: Role of cytoreductive surgical treatment in the management of advanced ovarian cancer. Cancer Treat. Rep., 1979, 63 , 235–240.

  Fuller A. F. , 'Role of cytoreductive surgical treatment in the management of advanced ovarian cancer ' (1979 ) 63 Cancer Treat. Rep. : 235 -240.

  • Search Google Scholar
 • Berek, J. S., Bertelsen, K., du Bois, A. és mtsai: Advanced epithelial ovarian cancer: 1998 consensus statements. Ann Oncol., 1999, 10 (Suppl 1) , 87–92.

  Bois A. , 'Advanced epithelial ovarian cancer: 1998 consensus statements ' (1999 ) 10 Ann Oncol. : 87 -92.

  • Search Google Scholar
 • Rubin, S. C., Sabbatini, P., Alektiar, J. K.: Ovarian cancer. In: Cancer management: a multisisciplinary approach. Eds. Pazdur, R., Hoskins, W. J., Coia, L. R. és Wagman, L. D. 9. kiadás. PRR Inc., Melvile, NY., 2005, 509–530.

  Alektiar J. K. , '', in Cancer management: a multisisciplinary approach , (2005 ) -.

 • Crawford, S. C., Vasey, P. A., Paul, J. és mtsai: Does aggressive surgery only benefit patients with less advanced ovarian cancer? Results from an international comparison within the SCOTROC-1 Trial. J. Clin. Oncol., 2005, 23 , 8802–8811.

  Paul J. , 'Does aggressive surgery only benefit patients with less advanced ovarian cancer? Results from an international comparison within the SCOTROC-1 Trial ' (2005 ) 23 J. Clin. Oncol. : 8802 -8811.

  • Search Google Scholar
 • Boente, M. P., Chi, D. S., Hoskins W. J.: The role of surgery in the management of ovarian cancer: primary and interval cytoreductive surgery. Semin. Oncol., 1998, 25 , 326–334.

  Hoskins W. J. , 'The role of surgery in the management of ovarian cancer: primary and interval cytoreductive surgery ' (1998 ) 25 Semin. Oncol. : 326 -334.

  • Search Google Scholar
 • Vergote, I., de Wever, I., Tjalma, W. és mtsai: Interval debulking surgery: An alternative for primary surgical debulking? Semin. Surg. Oncol., 2000, 19 , 49–53.

  Tjalma W. , 'Interval debulking surgery: An alternative for primary surgical debulking? ' (2000 ) 19 Semin. Surg. Oncol. : 49 -53.

  • Search Google Scholar
 • Rose, P. G., Nerenstone, S., Brady, M. F. és mtsai: Secondary surgical cytoreduction for advanced ovarian carcinoma. N. Engl. J. Med., 2004, 351 , 2489–2497.

  Brady M. F. , 'Secondary surgical cytoreduction for advanced ovarian carcinoma ' (2004 ) 351 N. Engl. J. Med. : 2489 -2497.

  • Search Google Scholar
 • Burg, van der M. E. L., Lent, van M., Buyse, M. és mtsai: The effect of debulking surgery after induction chemotherapy on the prognosis in advanced epithelial ovarian cancer. N. Engl. J. Med., 1995, 334 , 629–634.

  Buyse M. , 'The effect of debulking surgery after induction chemotherapy on the prognosis in advanced epithelial ovarian cancer ' (1995 ) 334 N. Engl. J. Med. : 629 -634.

  • Search Google Scholar
 • Bristow, R. E., Montz, F. J., Lagasse, L. D. és mtsai.: Survival impact of surgical cytoreduction in stage IV epithelial ovarian cancer. Gynecol. Oncol., 1999, 72 , 278–287.

  Lagasse L. D. , 'Survival impact of surgical cytoreduction in stage IV epithelial ovarian cancer ' (1999 ) 72 Gynecol. Oncol. : 278 -287.

  • Search Google Scholar
 • Curtin, J. P., Malik, R., Venkatraman, E. S. és mtsai: Stage IV ovarian cancer: impact of surgical debulking. Gynecol. Oncol., 1997, 64 , 9–12.

  Venkatraman E. S. , 'Stage IV ovarian cancer: impact of surgical debulking ' (1997 ) 64 Gynecol. Oncol. : 9 -12.

  • Search Google Scholar
 • Junor, E. J., Hole, D. J., McNulty, L. és mtsai: Specialist gynaecologists and survival outcome in ovarian cancer: a Scottish national study of 1866 patients. Br. J. Obstet. Gynaecol., 1999, 106 , 1130–1136.

  McNulty L. , 'Specialist gynaecologists and survival outcome in ovarian cancer: a Scottish national study of 1866 patients ' (1999 ) 106 Br. J. Obstet. Gynaecol. : 1130 -1136.

  • Search Google Scholar
 • Engelen, M. J., Kos, H. E., Willemse, P. H. és mtsai: Surgery by consultant gynecologic oncologists improves survival in patients with ovarian carcinoma. Cancer, 2006, 106 , 5895–5898.

  Willemse P. H. , 'Surgery by consultant gynecologic oncologists improves survival in patients with ovarian carcinoma ' (2006 ) 106 Cancer : 5895 -5898.

  • Search Google Scholar
 • Earle, C. C., Schrag, D., Neville, B. A. és mtsai: Effect of surgeon specialty on processes of care and outcomes for ovarian cancer patients. J. Natl. Cancer Inst., 2006, 98 , 172–180.

  Neville B. A. , 'Effect of surgeon specialty on processes of care and outcomes for ovarian cancer patients ' (2006 ) 98 J. Natl. Cancer Inst. : 172 -180.

  • Search Google Scholar
 • Olaitan, A., Weeks, J., Mocroft, A. és mtsai: The management of women with ovarian cancer in the south west of England. Br. J. Cancer, 2001, 85 , 1824–1830.

  Mocroft A. , 'The management of women with ovarian cancer in the south west of England ' (2001 ) 85 Br. J. Cancer : 1824 -1830.

  • Search Google Scholar
 • Giede, K. C., Kieser, K., Dodge, J. és mtsa: Who should operate on patients with ovarian cancer? An evidence-based review. Gynecol. Oncol., 2005, 99 , 447–461.

  Dodge J. , 'Who should operate on patients with ovarian cancer? An evidence-based review ' (2005 ) 99 Gynecol. Oncol. : 447 -461.

  • Search Google Scholar
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 16 16 2
Full Text Views 3 0 0
PDF Downloads 1 0 0