View More View Less
 • 1 Budapest és Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat, VIII. TÁMASZ Gondozó Elméleti Biológiai Kutatócsoport Budapest Korányi Sándor utca 3/a 1089
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

Az európai összehasonlító statisztikai adatok alapján kidolgozott Penrose-törvény szerint inverz összefüggés van az egy országban található pszichiátriai ágyak száma és a börtönben lévő populáció létszáma között. Célkitűzés: A dolgozat a börtönpopuláció és az elmeosztályi ágyszám közötti összefüggéseket vizsgálja 1990 és 2005 közötti időszakban Magyarországon. Módszerek: Az adatok a Központi Statisztikai Hivatal kiadványaiból származnak. A dolgozatban a szerző az összefüggések leírására matematikai statisztikai módszereket alkalmaz. Eredmények: A pszichiátriai ágyak száma és a börtönpopuláció létszáma között Magyarország esetében is megfigyelhető inverz összefüggés van. A kényszergyógykezelt betegek száma a vizsgált időszakban a jogerősen szabadságvesztéses büntetésüket töltő személyek számával párhuzamosan emelkedett, és a pszichiátriai ágyak számával inverz összefüggést mutatott. Következtetések: Mind a börtön, mind pedig az elmeosztályon történő kezelés a közösség egy társadalmi jelenségre adott szegregációs válaszaként jelenik meg. Az adatok alapján feltételezhető, hogy mindkét rendszerben többségében ugyanazon populáció tagjaival találkozhatunk. A jelenség mélyebb összefüggéseinek elemzése céljából az országos vizsgálat elindítása szükségesnek tűnik.

 • Sumner, W. G.: Népszokások (ford. Félix, P.). Gondolat, Budapest, 1978.

  Sumner W. G. , '', in Népszokások , (1978 ) -.

 • Penrose, L. S.: Mental disease and crime: Outline of a comparative study of European statistics. Br. J. Med. Psychol., 1939, 8 , 1–15.

  Penrose L. S. , 'Mental disease and crime: Outline of a comparative study of European statistics ' (1939 ) 8 Br. J. Med. Psychol. : 1 -15.

  • Search Google Scholar
 • Porter, R.: A téboly (ford. Kalapos, M. P.) Új Világ, Budapest, 2004.

  Porter R. , '', in A téboly , (2004 ) -.

 • Snowden, S., Freeman, H.: Forensic psychiatry. In: A century of psychiatry. Szerk.: Freeman, H., Mosby-Wolfe Medical Communications, London, 1999, 265–270.

  Freeman H. , '', in A century of psychiatry , (1999 ) -.

 • Biles, D., Mulligan, G.: Mad or bad? – The enduring dilemma. Br. J. Criminol., 1973, 13 , 275–279.

  Mulligan G. , 'Mad or bad? – The enduring dilemma ' (1973 ) 13 Br. J. Criminol. : 275 -279.

  • Search Google Scholar
 • Gunn, J.: Future directions for treatment in forensic psychiatry. Br. J. Psych., 2000, 176 , 332–338.

  Gunn J. , 'Future directions for treatment in forensic psychiatry ' (2000 ) 176 Br. J. Psych. : 332 -338.

  • Search Google Scholar
 • Magyar Statisztikai Évkönyv 2000, KSH, Budapest, 2001.

 • Magyar Statisztikai Évkönyv 2003, KSH, Budapest, 2004.

 • Magyar Statisztikai Évkönyv 2005, KSH, Budapest, 2006.

 • Egészségügyi Statisztikai Évkönyv 2003, KSH, Budapest, 2004.

 • Kalapos M. P.: A kényszergyógykezelésben részesülő elmebetegek néhány epidemiológiai adata. Orv. Hetil., 2003, 144 , 335–339.

  Kalapos M. P. , 'A kényszergyógykezelésben részesülő elmebetegek néhány epidemiológiai adata ' (2003 ) 144 Orv. Hetil. : 335 -339.

  • Search Google Scholar
 • Vitray J., Vizi J.: Pszichiátriai epidemiológia. In: A pszichiátria magyar kézikönyve. Szerk.: Füredi, J., Németh, A., Tariska, P. Harmadik kiadás, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2003, 169–181.

  Vizi J. , '', in A pszichiátria magyar kézikönyve , (2003 ) -.

 • Vígh J.: Visszaeső bűnelkövetők főbb adatai. Börtönügyi Szemle, 1997, 15 , 1–12.

  Vígh J. , 'Visszaeső bűnelkövetők főbb adatai ' (1997 ) 15 Börtönügyi Szemle : 1 -12.

  • Search Google Scholar
 • Regnier, D. A., Farmer, M. E., Rae, D. S. és mtsai: Comorbidity of mental disorders with alcohol and other drug abuse. JAMA, 1990, 264 , 2511–2518.

  Rae D. S. , 'Comorbidity of mental disorders with alcohol and other drug abuse ' (1990 ) 264 JAMA : 2511 -2518.

  • Search Google Scholar
 • Taylor, P. J., Gunn, J.: Homicides by people with mental illness: Myth and reality. Br. J. Psych., 1999, 174 , 9–14.

  Gunn J. , 'Homicides by people with mental illness: Myth and reality ' (1999 ) 174 Br. J. Psych. : 9 -14.

  • Search Google Scholar
 • Birmingham, L.: Diversion from custody. Advances in Psychiatric Treatment, 2001, 7 , 198–207.

  Birmingham L. , 'Diversion from custody ' (2001 ) 7 Advances in Psychiatric Treatment : 198 -207.

  • Search Google Scholar

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2020 4 0 0
Dec 2020 15 0 0
Jan 2021 13 0 0
Feb 2021 5 0 0
Mar 2021 7 0 0
Apr 2021 3 0 0
May 2021 0 0 0