View More View Less
  • 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar Danubian Biobank Konzorcium Budapest Bókay u. 53/54. 1083
  • | 2 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar I. Gyermekgyógyászati Klinika, MTA-SE Gyermekgyógyászati és Nephrológiai Munkacsoport Budapest
  • | 3 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar Kórélettani Intézet Budapest
  • | 4 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar III. Belgyógyászati Klinika Budapest
  • | 5 Magyar Genomikai Hálózat Budapest
Restricted access

Az öregedő lakosság ellátása egyre nagyobb kihívást jelent Európában. Az eredményesebb gyógyítás és megelőzés érdekében javítani kell a rendelkezésre álló technológiai eszközök felhasználását, hogy felgyorsuljon a betegségasszociált rizikófaktorok és gének azonosítása. E feladat megvalósításának azonban előfeltétele egy ellenőrzött minőségű, jól osztályozott és elegendően nagy betegminta-gyűjtemény/bank létrehozása, amelyben a DNS/szérum/plazma/sejtek/szövetek/RNS/fehérje fizikai tárolása egy információ alapú infrastruktúrával kombinálva garantálja a kutatók számára a minták és adatok széles körű hozzáférését. A Danubian Biobank egy olyan kezdeményezés, mely egyetemeket, oktató kórházakat és rehabilitációs klinikákat kapcsol össze a Duna mentén lévő, illetve az ezzel szomszédos államokban. A tudományos program fő célja a vascularis betegségek (pl. myocardialis infarktus, stroke, szívelégtelenség, artériás trombózis, veseelégtelenség), a metabolikus betegségek (pl. obesitas, diabétesz, metabolikus szindróma) és a neurodegeneratív betegségek (pl. demenciaszindrómák, Parkinson-kór) vizsgálata. A biobankprojekt egyes részfeladatainak megoldására munkacsoportok jöttek létre, hogy segítsék a betegek bevonásának, minták és adatok kezelésének, népegészségügyi, epidemiológiai, genetikai technológiai alkalmazásoknak és a kutatási stratégiáknak az összehangolását. A folyamatosság, illetve belső fejlesztés, optimalizálása érdekében a konzorcium, illetve az egyes munkacsoportok önmagukban is rendszeresen konferenciákat szerveznek, valamint az együttműködést finanszírozó pályázatokat készítenek.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 28 28 1
Full Text Views 12 2 0
PDF Downloads 11 2 0