View More View Less
 • 1 Országos Egészségfejlesztési Intézet Budapest Andrássy út 82. 1062
 • | 2 ÁNTSZ Fővárosi Intézete Budapest
 • | 3 „Fodor József” Országos Közegészségügyi Központ Országos Környezetegészségügyi Intézete Budapest
Restricted access

Bevezetés: A magyarországi asztma prevalencia a legutóbbi 15 évben egyenletesen nőtt, az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet nyilvántartása szerint 2004-ben elérte az 1,8%-ot. A gyermekkori asztma hazai gyakoriságára vonatkozóan csak szórványos felmérésekből származó adatok vannak. Célok: Szerzők célul tűzték ki a területet ellátó gyermekorvosoktól nyert adatok segítségével a budapesti gyermekek asztma prevalenciájának a felmérését 1995-ben, 1999-ben és 2003-ban. Megkísérelték az esetleges változás okát is felderíteni. Módszerek: Ennek érdekében kérdőíveket küldtek a 23 kerületi szakfelügyelő gyermekgyógyász főorvosnak, melyet ők a területet ellátó kollégáknak továbbítottak. Ebben csupán azt kérdezték, hány gyermek tartozik a körzetükbe és közülük hányról tudják biztosan, hogy asztmában szenved. Emellett Budapest 8 pontján folyamatosan mérték a levegő CO, NO 2 , SO 2 , O 3 és szálló por koncentrációját, valamint külön Pesten és Budán a pollenszámot. Eredmények : 1995-ben 11 kerületből 108 gyermekorvos válaszolt. Az általuk kezelt 104.060 gyermek közül 1962-ről tudták, hogy asztmában szenved, ami 1,88±0,87%-os prevalenciát jelent. 1999-ben 22 kerületből, 153 kollégától kaptak választ. A gondozásuk alatt álló 142.679 (0–18 év közötti) gyermek 2,26±0,94%-át asztmásként tartották nyilván (összesen 3228-at). 2003-ban már mind a 23 budapesti kerületből sikerült válaszhoz jutniuk. A 204 kolléga által ellátott 176.049 gyermek között minden eddiginél több (4712) az asztmában szenvedő, ami a prevalencia 2,68±1,31%-ra történő emelkedését jelenti. A növekedés üteme mind 1995 és 1999, mind 1999 és 2003 között szignifikáns (p < 0.0001). Ez a szignifikáns növekedés akkor is igazolható, ha csak azt a 11 kerületet hasonlítjuk össze a vizsgált években, amelyekből már 1995-ben is érkezett válasz. A mért légszennyező anyagok koncentrációja nem nőtt a vizsgált évek alatt és a leginkább allergizáló növények pollenszáma sem emelkedett. Következtetések: Jóval több mint 100 ezer gyermek vizsgálati adata alapján megállapítható, hogy 1995 és 2003 között az asztmás gyermekek aránya másfélszeresére nőtt Budapesten, miközben a légszennyezettség nem romlott és a pollenszám sem emelkedett.

 • Agócs M. M., White, M. C., Ursicz G. és mtsai A longitudinal study of ambient air pollutants and the lung peak expiratory flow rates among asthmatic children in Hungary. Internat. J. Epidem., 1997, 26 , 1272–1280.

  Ursicz G. , 'A longitudinal study of ambient air pollutants and the lung peak expiratory flow rates among asthmatic children in Hungary ' (1997 ) 26 Internat. J. Epidem. : 1272 -1280.

  • Search Google Scholar
 • Ahn, K-M., Lee, M-S., Hong, S-J. és mtsai Fever, use of antibiotics, and acute gastroenteritis during infancy as risk factors for the development of asthma in Korean school-age children. J. Asthma, 2005, 42 , 745–750.

  Hong S-J. , 'Fever, use of antibiotics, and acute gastroenteritis during infancy as risk factors for the development of asthma in Korean school-age children ' (2005 ) 42 J. Asthma : 745 -750.

  • Search Google Scholar
 • Backlund, A. B., Perzanowski, M. S., Platts-Mills, T. és mtsai Asthma during the primary school ages – prevalence, remission and the impact of allergic sensitization. Allergy, 2006, 61 , 549–555.

  Platts-Mills T. , 'Asthma during the primary school ages – prevalence, remission and the impact of allergic sensitization ' (2006 ) 61 Allergy : 549 -555.

  • Search Google Scholar
 • Berkey, C. S., Rockett, H. R., Field, A. E. és mtsai: Activity, dietary intake, and weight changes in a longitudional study of preadolescent and adolescent boys and girls.; Pediatrics, 2000, 105 , E56.

  Field A. E. , 'Activity, dietary intake, and weight changes in a longitudional study of preadolescent and adolescent boys and girls ' (2000 ) 105 Pediatrics : E56 -.

  • Search Google Scholar
 • Endre L.: Az étkezés allergia-protektív szerepe. Szereti, nem szereti. AMEGA, 2005, 11(3) , 21–23.

  Endre L. , 'Az étkezés allergia-protektív szerepe. Szereti, nem szereti ' (2005 ) 11 AMEGA : 21 -23.

  • Search Google Scholar
 • Endre L.: A probiotikumok lehetséges szerepe az allergia megelőzésében. Gyermekorvos Továbbképzés, 2004, 3 , 106–108.

  Endre L. , 'A probiotikumok lehetséges szerepe az allergia megelőzésében ' (2004 ) 3 Gyermekorvos Továbbképzés : 106 -108.

  • Search Google Scholar
 • Endre L Increasing frequency of childhood asthma in Hungary and other countries. A. C. I. Internat., 1996, 8 , 83–89.

  Endre L. , 'Increasing frequency of childhood asthma in Hungary and other countries ' (1996 ) 8 A. C. I. Internat. : 83 -89.

  • Search Google Scholar
 • Endre L., Kirkovits M., Vámos A. és mtsai A gyermekkori asthma prevalenciájának növekedése Budapesten 1995 és 2003 között a légszennyezettségi adatok tükrében. Könyvfejezet. In: Szabó Tibor, Bártfai Imre, Somlai János: Környezeti Ártalmak és a Légzőrendszer. XIV. kötet. Kiadó: Levegőszennyezés Által Veszélyeztettekért Alapítvány. Hévíz 2004, 59–71.

  Vámos A. , '', in Környezeti Ártalmak és a Légzőrendszer , (2004 ) -.

 • Endre L., Vámos A., Dinya E. és mtsa A gyermekkori asthma bronchiale prevalenciájának növekedése Budapesten, összefüggésben a légszennyezettségi adatokkal és a pollenszámmal. Orv. Hetil., 2000, 141 , 2815–2820.

  Dinya E. , 'A gyermekkori asthma bronchiale prevalenciájának növekedése Budapesten, összefüggésben a légszennyezettségi adatokkal és a pollenszámmal ' (2000 ) 141 Orv. Hetil. : 2815 -2820.

  • Search Google Scholar
 • Gönczi Zs.: Komplex allergológiai szűrővizsgálatok pubertás korban. Med. Thor., 1998, 51 , 221–223.

  Gönczi Zs. , 'Komplex allergológiai szűrővizsgálatok pubertás korban ' (1998 ) 51 Med. Thor. : 221 -223.

  • Search Google Scholar
 • Hajtman B.: A biostatisztika alapjai III. Lege Artis Medicinae, 1999, 9(3) , 207–211.

  Hajtman B. , 'A biostatisztika alapjai III ' (1999 ) 9 Lege Artis Medicinae : 207 -211.

 • International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) Steering Commitee. Worldwide variation in prevalence of symptoms of asthma, allergic rhinoconjunctivitis and atopic eczema: ISAAC.; Lancet, 1998, 351 , 1225–1232.

 • Jónás J., Barsiné Fodor K., Kiss P. és mtsai A Pulmonológiai Intézmények 2003. Évi Epidemiológiai és Működési Adatai. Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet, Budapest 2004.

  Kiss P. , '', in A Pulmonológiai Intézmények 2003. Évi Epidemiológiai és Működési Adatai , (2004 ) -.

 • Józsa L., Papp E.: A légúti allergiás megbetegedések gyakorisága a prepubertás és pubertás korú fiataloknál régiónkban. Allergol. Klin. Immunol., 2000, 3 , 59–62.

  Papp E. , 'A légúti allergiás megbetegedések gyakorisága a prepubertás és pubertás korú fiataloknál régiónkban ' (2000 ) 3 Allergol. Klin. Immunol. : 59 -62.

  • Search Google Scholar
 • Kamarás I., Osváth P.: Az asthma bronchiale előfordulása 14–18 évesek körében Budapesten 1975 és 1985 között. Orv. Hetil., 1987, 128 , 2371–2373.

  Osváth P. , 'Az asthma bronchiale előfordulása 14–18 évesek körében Budapesten 1975 és 1985 között ' (1987 ) 128 Orv. Hetil. : 2371 -2373.

  • Search Google Scholar
 • Liao, M., Huang, J., Chiang, L. és mtsai Prevalence of asthma, rhinitis, and eczema from ISAAC survey of schoolchildren in central Taiwan. J. Asthma, 2005, 42 , 833–837.

  Chiang L. , 'Prevalence of asthma, rhinitis, and eczema from ISAAC survey of schoolchildren in central Taiwan ' (2005 ) 42 J. Asthma : 833 -837.

  • Search Google Scholar
 • Lodrup Carlsen, K. C., Haland, G., Devulapalli, C. S. és mtsai Asthma in every fifth child in Oslo, Norway: a 10-year follow up of a birth cohort study. Allergy, 2006, 61 , 454–460.

  Devulapalli C. S. , 'Asthma in every fifth child in Oslo, Norway: a 10-year follow up of a birth cohort study ' (2006 ) 61 Allergy : 454 -460.

  • Search Google Scholar
 • Madácsy L., Borsodi K., Varjas J. és mtsa Egy terület teljes asthma bronchiale prevalenciájának meghatározása. Pneumolog. Hung., 1982, 35 , 171–174.

  Varjas J. , 'Egy terület teljes asthma bronchiale prevalenciájának meghatározása ' (1982 ) 35 Pneumolog. Hung. : 171 -174.

  • Search Google Scholar
 • Magyar D. Az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózatának Tájékoztatója. Szerk.: „Fodor József” Országos Közegészségügyi Központ, Országos Környezetegészségügyi Intézete, Budapest 1998.

  Magyar D. , '', in Az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózatának Tájékoztatója , (1998 ) -.

 • Márk Zs., Gálffy G., Zolnai E. és mtsa Asthma bronchiale és rhinoconjunctivitis allergica előfordulási gyakorisága serdülőkön. Med. Thor., 1997, 50 , 61–64.

  Zolnai E. , 'Asthma bronchiale és rhinoconjunctivitis allergica előfordulási gyakorisága serdülőkön ' (1997 ) 50 Med. Thor. : 61 -64.

  • Search Google Scholar
 • Masoli, M., Fabian, D., Holt, S. és mtsa The global burden of asthma: executive summary of the GINA Dissemination Committee Report. Allergy, 2004, 59 , 469–478.

  Holt S. , 'The global burden of asthma: executive summary of the GINA Dissemination Committee Report ' (2004 ) 59 Allergy : 469 -478.

  • Search Google Scholar
 • Móra I.: Légúti allergiás megbetegedések előfordulási gyakorisága egy budapesti gyermekorvosi praxisban. Gyermekgyógyászat, 1998, 49 , 495–499.

  Móra I. , 'Légúti allergiás megbetegedések előfordulási gyakorisága egy budapesti gyermekorvosi praxisban ' (1998 ) 49 Gyermekgyógyászat : 495 -499.

  • Search Google Scholar
 • Nagy E., Forrai Á., Bánfalvi I. és mtsai Légúti allergiás megbetegedések felkutatása középiskolás fiatalok körében. Med. Thor., 1997, 50 , 439–442.

  Bánfalvi I. , 'Légúti allergiás megbetegedések felkutatása középiskolás fiatalok körében ' (1997 ) 50 Med. Thor. : 439 -442.

  • Search Google Scholar
 • Nicolaou, N., Siddique, N., Custovic, A.: Allergic disease in urban and rural populations: increasing prevalence with increasing urbanization. Allergy, 2005, 60 , 1357–1360. (editorial)

  Custovic A. , 'Allergic disease in urban and rural populations: increasing prevalence with increasing urbanization ' (2005 ) 60 Allergy : 1357 -1360.

  • Search Google Scholar
 • Páll G., Éliás T., Máth J.: A rizikófaktorok szerepe az allergiás betegségek kialakulásában. Allergol. Klin. Immunol., 2001, 4 , 13–20.

  Máth J. , 'A rizikófaktorok szerepe az allergiás betegségek kialakulásában ' (2001 ) 4 Allergol. Klin. Immunol. : 13 -20.

  • Search Google Scholar
 • Platts-Mills, T. A. E., Erwin, E., Heymann, P és mtsa Is the hygiene hypothesis still a viable explanation for the increased prevalence of asthma. Allergy, 2005, 60 (Suppl. 79) , 25–31.

  Heymann P. , 'Is the hygiene hypothesis still a viable explanation for the increased prevalence of asthma ' (2005 ) 60 Allergy : 25 -31.

  • Search Google Scholar
 • Rudnai P., Virágh Z., Vaskövi B. és mtsai Egyes lakótéri tényezők szerepe iskolás gyermekek légzőszervi panaszainak és allergiás tüneteinek gyakoriságában. Egészségtudomány, 1999, 43 , 196–208.

  Vaskövi B. , 'Egyes lakótéri tényezők szerepe iskolás gyermekek légzőszervi panaszainak és allergiás tüneteinek gyakoriságában ' (1999 ) 43 Egészségtudomány : 196 -208.

  • Search Google Scholar
 • Strannegard, Ö., Strannegard, I. L.: The causes of increasing prevalence of allergy: is atopy a microbial deprivation disorder. Allergy, 2001, 56 , 91–102.

  Strannegard I. L. , 'The causes of increasing prevalence of allergy: is atopy a microbial deprivation disorder ' (2001 ) 56 Allergy : 91 -102.

  • Search Google Scholar
 • Virágh Z. Védd Környezetedet és Egészségedet! Kiadja: Magyar Orvosok az Egészséges Környezetért Társaság és a „Fodor József” Országos Közegészségügyi Központ Környezetegészségügyi Intézete, Budapest 2004. pp: 36–38.

  Virágh Z. , '', in Védd Környezetedet és Egészségedet! , (2004 ) -.

 • Wilhelm O. Iskoláskorúak asztmájának gyakorisága Székesfehérváron. Pneumolog. Hung., 1982, 35 , 368–371.

  Wilhelm O. , 'Iskoláskorúak asztmájának gyakorisága Székesfehérváron ' (1982 ) 35 Pneumolog. Hung. : 368 -371.

  • Search Google Scholar
 • Zsigmond Gy., Novák Z., Berényi K. és mtsai Gyermekkori allergiás betegségek nemzetközi epidemiológiai felmérése – az ISAAC-vizsgálat Magyarországon. Gyermekorvos Továbbképzés, 2006, 5(2) , 67–72.

  Berényi K. , 'Gyermekkori allergiás betegségek nemzetközi epidemiológiai felmérése – az ISAAC-vizsgálat Magyarországon ' (2006 ) 5 Gyermekorvos Továbbképzés : 67 -72.

  • Search Google Scholar
The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian HERE.
Mendeley citation style is available HERE.

Főszerkesztő - Editor-in-Chief:
 
Zoltán PAPP (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest)

Read the professional career of Zoltán PAPP HERE.

All scientific publications of Zoltán PAPP are collected in the Hungarian Scientific Bibliography.

Főszerkesztő-helyettesek - Assistant Editors-in-Chief: 

 • Erzsébet FEHÉR (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
 • Krisztina HAGYMÁSI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)

Főmunkatársak - Senior Editorial Specialists:

 • László KISS (a Debreceni Egyetem habilitált doktora)
 • Gabriella LENGYEL (ny. egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)
 • Alajos PÁR (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)

 A Szerkesztőbizottság tagjai – Members of the Editorial Board:

 • Péter ANDRÉKA (főigazgató, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • Géza ÁCS Jr. (egyetemi tanár Floridában)
 • Csaba BALÁZS (egyetemi tanár, Budai Endokrinközpont, Budapest)
 • Péter BENCSIK (volt folyóirat-kiadás vezető, Akadémiai Kiadó, Budapest)
 • Zoltán BENYÓ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet, Budapest)
 • Dániel BERECZKI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest)
 • Anna BLÁZOVICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, Budapest)
 • Elek DINYA (professor emeritus, biostatisztikus, Semmelweis Egyetem, Budapest)
 • Attila DOBOZY (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati Klinika, Szeged)
 • András FALUS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Budapest)
 • Csaba FARSANG (egyetemi tanár, Szent Imre Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)
 • János FAZAKAS (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest)
 • Béla FÜLESDI (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Debrecen)
 • Beáta GASZTONYI (egyetemi magántanár, kórházi főorvos, Zala Megyei Kórház, Belgyógyászat, Zalaegerszeg)
 • István GERGELY (egyetemi docens, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Románia)
 • Judit GERVAIN (osztályvezető főorvos, Fejér Megyei Szent György Kórház, Belgyógyászat, Székesfehérvár)
 • Béla GÖMÖR (professor emeritus, Budai Irgalmasrendi Kórház, Reumatológiai Osztály, Budapest)
 • László GULÁCSI (egyetemi tanár, Óbudai Egyetem, Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék, Budapest)
 • János HANKISS (professor emeritus, Markusovszky Lajos Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Szombathely)
 • Örs Péter HORVÁTH (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Sebészeti Klinika, Pécs)
 • Béla HUNYADY (egyetemi tanár, Somogy Megyei Kaposi Mór Kórház, Belgyógyászat, Kaposvár)
 • Péter IGAZ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Ferenc JAKAB (c. egyetemi tanár, Uzsoki Utcai Kórház, Sebészet, Budapest)
 • András JÁNOSI (c. egyetemi tanár, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • György JERMENDY (egyetemi tanár, Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Belgyógyászat, Budapest)
 • László KALABAY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék, Budapest)
 • János KAPPELMAYER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen)
 • Éva KELLER (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Mátyás KELTAI (ny. egyetemi docens, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • András KISS (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • László KÓBORI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest)
 • Lajos KULLMANN (ny. egyetemi tanár, Országos Rehabilitációs Intézet, Budapest)
 • Emese MEZŐSI (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika, Pécs)
 • József MOLNÁR (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Mikrobiológiai és Immunológiai Intézet, Szeged)
 • Péter MOLNÁR (professor emeritus, Debreceni Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Debrecen)
 • Györgyi MŰZES (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Bálint NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Humángenetikai Tanszék, Debrecen)
 • Endre NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Intézet, Debrecen) 
 • Péter NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest)
 • Viktor NAGY (főorvos, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Zoltán Zsolt NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Balázs NEMES (egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Transzplantációs Tanszék, Debrecen)
 • Attila PATÓCS (tudományos főmunkatárs, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Gabriella PÁR (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)
 • György PFLIEGLER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Ritka Betegségek Tanszéke, Debrecen)
 • István RÁCZ (egyetemi tanár, főorvos, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Belgyógyászat, Győr)
 • Imre ROMICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest)
 • László Jr. ROMICS (Angliában dolgozik) 
 • Imre RURIK (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék, Debrecen)
 • Zsuzsa SCHAFF (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • Péter SCHMIDT (házi gyermekorvos, Győr)
 • Kornél SIMON (ny. osztályvezető főorvos, Siófoki Kórház, Belgyógyászat, Siófok)
 • Gábor SIMONYI (vezető főorvos, Szent Imre Kórház, Anyagcsere Központ, Budapest)
 • Gábor Márk SOMFAI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Anikó SOMOGYI (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Péter SÓTONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Péter Jr. SÓTONYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika, Budapest)
 • Ildikó SÜVEGES (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György SZABÓ (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest)
 • Ferenc SZALAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós SZENDRŐI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest)
 • István SZILVÁSI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós TÓTH (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • László TRINGER (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest)
 • Tivadar TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, I. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest)
 • Zsolt TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Lívia VASAS (ny. könyvtárigazgató, Semmelweis Egyetem, Központi Könyvtár, Budapest)
 • Barna VÁSÁRHELYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • László VÉCSEI (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika, Szeged)
 • Gábor WINKLER (egyetemi tanár, Szent János Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)

Nemzetközi szerkesztőbizottság - International Editorial Board:

 • Elnök/President Péter SÓTONYI (Budapest)
 • Ernest ADEGHATE (Al Ain)
 • Ferenc ANTONI (Edinburgh)
 • Maciej BANACH (Łódź)
 • Klára BERENCSI (Rosemont)
 • Angelo BIGNAMINI (Milano)
 • Anupam BISHAYEE (Signal Hill)
 • Hubert E. BLUM (Freiburg)
 • G. László BOROS (Los Angeles)
 • Frank A. CHERVENAK (New York)
 • Meinhard CLASSEN (München)
 • József DÉZSY (Wien)
 • Peter ECKL (Salzburg)
 • Péter FERENCI (Wien)
 • Madelaine HAHN (Erlangen)
 • S. Tamás ILLÉS (Bruxelles)
 • Michael KIDD (Toronto)
 • Andrzej KOKOSZKA (Warsaw)
 • Márta KORBONITS (London)
 • Asim KURJAK (Zagreb)
 • Manfred MAIER (Wien)
 • Neil MCINTYRE (London)
 • Lajos OKOLICSÁNYI (Padova)
 • Amado Salvador PENA (Amsterdam)
 • Guliano RAMADORI (Goettingen)
 • Olivér RÁCZ (Košice)
 • Roberto ROMERO (Detroit)
 • Rainer SCHÖFL (Linz)
 • Zvi VERED (Tel Aviv)
 • Josef VESELY (Olomouc)
 • Ákos ZAHÁR (Hamburg)

Akadémiai Kiadó Zrt. 1117 Budapest
Budafoki út 187-189.
A épület, III. emelet
Phone: (+36 1) 464 8235
Email: orvosihetilap@akademiai.hu

2020  
Total Cites 1277
WoS
Journal
Impact Factor
0,540
Rank by Medicine, General & Internal 155/169 (Q4)
Impact Factor  
Impact Factor 0,310
without
Journal Self Cites
5 Year 0,461
Impact Factor
Journal  0,17
Citation Indicator  
Rank by Journal  Medicine, General & Internal 203/313 (Q4)
Citation Indicator   
Citable 261
Items
Total 229
Articles
Total 32
Reviews
Scimago 21
H-index
Scimago 0,176
Journal Rank
Scimago Medicine (miscellaneous) Q4
Quartile Score  
Scopus 921/1187=0,8
Scite Score  
Scopus General Medicine 494/793 (Q3)
Scite Score Rank  
Scopus 0,283
SNIP  
Days from  28
sumbission  
to acceptance  
Days from  114
acceptance  
to publication  
Acceptance 72%
Rate

2019  
Total Cites
WoS
1 085
Impact Factor 0,497
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,212
5 Year
Impact Factor
0,396
Immediacy
Index
0,126
Citable
Items
247
Total
Articles
176
Total
Reviews
71
Cited
Half-Life
6,1
Citing
Half-Life
7,3
Eigenfactor
Score
0,00071
Article Influence
Score
0,045
% Articles
in
Citable Items
71,26
Normalized
Eigenfactor
0,08759
Average
IF
Percentile
10,606
Scimago
H-index
20
Scimago
Journal Rank
0,176
Scopus
Scite Score
864/1178=0,4
Scopus
Scite Score Rank
General Medicine 267/529 (Q3)
Scopus
SNIP
0,254
Acceptance
Rate
73%

 

Orvosi Hetilap
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 20 EUR (or 5000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 844 EUR / 1124 USD
Print + online subscription: 956 EUR / 1326 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 858 EUR / 1157 USD
Print + online subscription: 975 EUR / 1352 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Orvosi Hetilap
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1857
Publication
Programme
2021 Volume 162
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
52
Founder Markusovszky Lajos Alapítvány -- Lajos Markusovszky Foundation
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Szentkriályi u. 46.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0030-6002 (Print)
ISSN 1788-6120 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2021 2 0 0
May 2021 25 1 2
Jun 2021 1 0 0
Jul 2021 3 0 0
Aug 2021 10 3 5
Sep 2021 8 0 0
Oct 2021 3 0 0