View More View Less
 • 1 Országos Egészségfejlesztési Intézet Budapest Andrássy út 82. 1062
 • 2 ÁNTSZ Fővárosi Intézete Budapest
 • 3 „Fodor József” Országos Közegészségügyi Központ Országos Környezetegészségügyi Intézete Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

Bevezetés: A magyarországi asztma prevalencia a legutóbbi 15 évben egyenletesen nőtt, az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet nyilvántartása szerint 2004-ben elérte az 1,8%-ot. A gyermekkori asztma hazai gyakoriságára vonatkozóan csak szórványos felmérésekből származó adatok vannak. Célok: Szerzők célul tűzték ki a területet ellátó gyermekorvosoktól nyert adatok segítségével a budapesti gyermekek asztma prevalenciájának a felmérését 1995-ben, 1999-ben és 2003-ban. Megkísérelték az esetleges változás okát is felderíteni. Módszerek: Ennek érdekében kérdőíveket küldtek a 23 kerületi szakfelügyelő gyermekgyógyász főorvosnak, melyet ők a területet ellátó kollégáknak továbbítottak. Ebben csupán azt kérdezték, hány gyermek tartozik a körzetükbe és közülük hányról tudják biztosan, hogy asztmában szenved. Emellett Budapest 8 pontján folyamatosan mérték a levegő CO, NO 2 , SO 2 , O 3 és szálló por koncentrációját, valamint külön Pesten és Budán a pollenszámot. Eredmények : 1995-ben 11 kerületből 108 gyermekorvos válaszolt. Az általuk kezelt 104.060 gyermek közül 1962-ről tudták, hogy asztmában szenved, ami 1,88±0,87%-os prevalenciát jelent. 1999-ben 22 kerületből, 153 kollégától kaptak választ. A gondozásuk alatt álló 142.679 (0–18 év közötti) gyermek 2,26±0,94%-át asztmásként tartották nyilván (összesen 3228-at). 2003-ban már mind a 23 budapesti kerületből sikerült válaszhoz jutniuk. A 204 kolléga által ellátott 176.049 gyermek között minden eddiginél több (4712) az asztmában szenvedő, ami a prevalencia 2,68±1,31%-ra történő emelkedését jelenti. A növekedés üteme mind 1995 és 1999, mind 1999 és 2003 között szignifikáns (p < 0.0001). Ez a szignifikáns növekedés akkor is igazolható, ha csak azt a 11 kerületet hasonlítjuk össze a vizsgált években, amelyekből már 1995-ben is érkezett válasz. A mért légszennyező anyagok koncentrációja nem nőtt a vizsgált évek alatt és a leginkább allergizáló növények pollenszáma sem emelkedett. Következtetések: Jóval több mint 100 ezer gyermek vizsgálati adata alapján megállapítható, hogy 1995 és 2003 között az asztmás gyermekek aránya másfélszeresére nőtt Budapesten, miközben a légszennyezettség nem romlott és a pollenszám sem emelkedett.

 • Agócs M. M., White, M. C., Ursicz G. és mtsai A longitudinal study of ambient air pollutants and the lung peak expiratory flow rates among asthmatic children in Hungary. Internat. J. Epidem., 1997, 26 , 1272–1280.

  Ursicz G. , 'A longitudinal study of ambient air pollutants and the lung peak expiratory flow rates among asthmatic children in Hungary ' (1997 ) 26 Internat. J. Epidem. : 1272 -1280.

  • Search Google Scholar
 • Ahn, K-M., Lee, M-S., Hong, S-J. és mtsai Fever, use of antibiotics, and acute gastroenteritis during infancy as risk factors for the development of asthma in Korean school-age children. J. Asthma, 2005, 42 , 745–750.

  Hong S-J. , 'Fever, use of antibiotics, and acute gastroenteritis during infancy as risk factors for the development of asthma in Korean school-age children ' (2005 ) 42 J. Asthma : 745 -750.

  • Search Google Scholar
 • Backlund, A. B., Perzanowski, M. S., Platts-Mills, T. és mtsai Asthma during the primary school ages – prevalence, remission and the impact of allergic sensitization. Allergy, 2006, 61 , 549–555.

  Platts-Mills T. , 'Asthma during the primary school ages – prevalence, remission and the impact of allergic sensitization ' (2006 ) 61 Allergy : 549 -555.

  • Search Google Scholar
 • Berkey, C. S., Rockett, H. R., Field, A. E. és mtsai: Activity, dietary intake, and weight changes in a longitudional study of preadolescent and adolescent boys and girls.; Pediatrics, 2000, 105 , E56.

  Field A. E. , 'Activity, dietary intake, and weight changes in a longitudional study of preadolescent and adolescent boys and girls ' (2000 ) 105 Pediatrics : E56 -.

  • Search Google Scholar
 • Endre L.: Az étkezés allergia-protektív szerepe. Szereti, nem szereti. AMEGA, 2005, 11(3) , 21–23.

  Endre L. , 'Az étkezés allergia-protektív szerepe. Szereti, nem szereti ' (2005 ) 11 AMEGA : 21 -23.

  • Search Google Scholar
 • Endre L.: A probiotikumok lehetséges szerepe az allergia megelőzésében. Gyermekorvos Továbbképzés, 2004, 3 , 106–108.

  Endre L. , 'A probiotikumok lehetséges szerepe az allergia megelőzésében ' (2004 ) 3 Gyermekorvos Továbbképzés : 106 -108.

  • Search Google Scholar
 • Endre L Increasing frequency of childhood asthma in Hungary and other countries. A. C. I. Internat., 1996, 8 , 83–89.

  Endre L. , 'Increasing frequency of childhood asthma in Hungary and other countries ' (1996 ) 8 A. C. I. Internat. : 83 -89.

  • Search Google Scholar
 • Endre L., Kirkovits M., Vámos A. és mtsai A gyermekkori asthma prevalenciájának növekedése Budapesten 1995 és 2003 között a légszennyezettségi adatok tükrében. Könyvfejezet. In: Szabó Tibor, Bártfai Imre, Somlai János: Környezeti Ártalmak és a Légzőrendszer. XIV. kötet. Kiadó: Levegőszennyezés Által Veszélyeztettekért Alapítvány. Hévíz 2004, 59–71.

  Vámos A. , '', in Környezeti Ártalmak és a Légzőrendszer , (2004 ) -.

 • Endre L., Vámos A., Dinya E. és mtsa A gyermekkori asthma bronchiale prevalenciájának növekedése Budapesten, összefüggésben a légszennyezettségi adatokkal és a pollenszámmal. Orv. Hetil., 2000, 141 , 2815–2820.

  Dinya E. , 'A gyermekkori asthma bronchiale prevalenciájának növekedése Budapesten, összefüggésben a légszennyezettségi adatokkal és a pollenszámmal ' (2000 ) 141 Orv. Hetil. : 2815 -2820.

  • Search Google Scholar
 • Gönczi Zs.: Komplex allergológiai szűrővizsgálatok pubertás korban. Med. Thor., 1998, 51 , 221–223.

  Gönczi Zs. , 'Komplex allergológiai szűrővizsgálatok pubertás korban ' (1998 ) 51 Med. Thor. : 221 -223.

  • Search Google Scholar
 • Hajtman B.: A biostatisztika alapjai III. Lege Artis Medicinae, 1999, 9(3) , 207–211.

  Hajtman B. , 'A biostatisztika alapjai III ' (1999 ) 9 Lege Artis Medicinae : 207 -211.

 • International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) Steering Commitee. Worldwide variation in prevalence of symptoms of asthma, allergic rhinoconjunctivitis and atopic eczema: ISAAC.; Lancet, 1998, 351 , 1225–1232.

 • Jónás J., Barsiné Fodor K., Kiss P. és mtsai A Pulmonológiai Intézmények 2003. Évi Epidemiológiai és Működési Adatai. Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet, Budapest 2004.

  Kiss P. , '', in A Pulmonológiai Intézmények 2003. Évi Epidemiológiai és Működési Adatai , (2004 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Józsa L., Papp E.: A légúti allergiás megbetegedések gyakorisága a prepubertás és pubertás korú fiataloknál régiónkban. Allergol. Klin. Immunol., 2000, 3 , 59–62.

  Papp E. , 'A légúti allergiás megbetegedések gyakorisága a prepubertás és pubertás korú fiataloknál régiónkban ' (2000 ) 3 Allergol. Klin. Immunol. : 59 -62.

  • Search Google Scholar
 • Kamarás I., Osváth P.: Az asthma bronchiale előfordulása 14–18 évesek körében Budapesten 1975 és 1985 között. Orv. Hetil., 1987, 128 , 2371–2373.

  Osváth P. , 'Az asthma bronchiale előfordulása 14–18 évesek körében Budapesten 1975 és 1985 között ' (1987 ) 128 Orv. Hetil. : 2371 -2373.

  • Search Google Scholar
 • Liao, M., Huang, J., Chiang, L. és mtsai Prevalence of asthma, rhinitis, and eczema from ISAAC survey of schoolchildren in central Taiwan. J. Asthma, 2005, 42 , 833–837.

  Chiang L. , 'Prevalence of asthma, rhinitis, and eczema from ISAAC survey of schoolchildren in central Taiwan ' (2005 ) 42 J. Asthma : 833 -837.

  • Search Google Scholar
 • Lodrup Carlsen, K. C., Haland, G., Devulapalli, C. S. és mtsai Asthma in every fifth child in Oslo, Norway: a 10-year follow up of a birth cohort study. Allergy, 2006, 61 , 454–460.

  Devulapalli C. S. , 'Asthma in every fifth child in Oslo, Norway: a 10-year follow up of a birth cohort study ' (2006 ) 61 Allergy : 454 -460.

  • Search Google Scholar
 • Madácsy L., Borsodi K., Varjas J. és mtsa Egy terület teljes asthma bronchiale prevalenciájának meghatározása. Pneumolog. Hung., 1982, 35 , 171–174.

  Varjas J. , 'Egy terület teljes asthma bronchiale prevalenciájának meghatározása ' (1982 ) 35 Pneumolog. Hung. : 171 -174.

  • Search Google Scholar
 • Magyar D. Az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózatának Tájékoztatója. Szerk.: „Fodor József” Országos Közegészségügyi Központ, Országos Környezetegészségügyi Intézete, Budapest 1998.

  Magyar D. , '', in Az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózatának Tájékoztatója , (1998 ) -.

 • Márk Zs., Gálffy G., Zolnai E. és mtsa Asthma bronchiale és rhinoconjunctivitis allergica előfordulási gyakorisága serdülőkön. Med. Thor., 1997, 50 , 61–64.

  Zolnai E. , 'Asthma bronchiale és rhinoconjunctivitis allergica előfordulási gyakorisága serdülőkön ' (1997 ) 50 Med. Thor. : 61 -64.

  • Search Google Scholar
 • Masoli, M., Fabian, D., Holt, S. és mtsa The global burden of asthma: executive summary of the GINA Dissemination Committee Report. Allergy, 2004, 59 , 469–478.

  Holt S. , 'The global burden of asthma: executive summary of the GINA Dissemination Committee Report ' (2004 ) 59 Allergy : 469 -478.

  • Search Google Scholar
 • Móra I.: Légúti allergiás megbetegedések előfordulási gyakorisága egy budapesti gyermekorvosi praxisban. Gyermekgyógyászat, 1998, 49 , 495–499.

  Móra I. , 'Légúti allergiás megbetegedések előfordulási gyakorisága egy budapesti gyermekorvosi praxisban ' (1998 ) 49 Gyermekgyógyászat : 495 -499.

  • Search Google Scholar
 • Nagy E., Forrai Á., Bánfalvi I. és mtsai Légúti allergiás megbetegedések felkutatása középiskolás fiatalok körében. Med. Thor., 1997, 50 , 439–442.

  Bánfalvi I. , 'Légúti allergiás megbetegedések felkutatása középiskolás fiatalok körében ' (1997 ) 50 Med. Thor. : 439 -442.

  • Search Google Scholar
 • Nicolaou, N., Siddique, N., Custovic, A.: Allergic disease in urban and rural populations: increasing prevalence with increasing urbanization. Allergy, 2005, 60 , 1357–1360. (editorial)

  Custovic A. , 'Allergic disease in urban and rural populations: increasing prevalence with increasing urbanization ' (2005 ) 60 Allergy : 1357 -1360.

  • Search Google Scholar
 • Páll G., Éliás T., Máth J.: A rizikófaktorok szerepe az allergiás betegségek kialakulásában. Allergol. Klin. Immunol., 2001, 4 , 13–20.

  Máth J. , 'A rizikófaktorok szerepe az allergiás betegségek kialakulásában ' (2001 ) 4 Allergol. Klin. Immunol. : 13 -20.

  • Search Google Scholar
 • Platts-Mills, T. A. E., Erwin, E., Heymann, P és mtsa Is the hygiene hypothesis still a viable explanation for the increased prevalence of asthma. Allergy, 2005, 60 (Suppl. 79) , 25–31.

  Heymann P. , 'Is the hygiene hypothesis still a viable explanation for the increased prevalence of asthma ' (2005 ) 60 Allergy : 25 -31.

  • Search Google Scholar
 • Rudnai P., Virágh Z., Vaskövi B. és mtsai Egyes lakótéri tényezők szerepe iskolás gyermekek légzőszervi panaszainak és allergiás tüneteinek gyakoriságában. Egészségtudomány, 1999, 43 , 196–208.

  Vaskövi B. , 'Egyes lakótéri tényezők szerepe iskolás gyermekek légzőszervi panaszainak és allergiás tüneteinek gyakoriságában ' (1999 ) 43 Egészségtudomány : 196 -208.

  • Search Google Scholar
 • Strannegard, Ö., Strannegard, I. L.: The causes of increasing prevalence of allergy: is atopy a microbial deprivation disorder. Allergy, 2001, 56 , 91–102.

  Strannegard I. L. , 'The causes of increasing prevalence of allergy: is atopy a microbial deprivation disorder ' (2001 ) 56 Allergy : 91 -102.

  • Search Google Scholar
 • Virágh Z. Védd Környezetedet és Egészségedet! Kiadja: Magyar Orvosok az Egészséges Környezetért Társaság és a „Fodor József” Országos Közegészségügyi Központ Környezetegészségügyi Intézete, Budapest 2004. pp: 36–38.

  Virágh Z. , '', in Védd Környezetedet és Egészségedet! , (2004 ) -.

 • Wilhelm O. Iskoláskorúak asztmájának gyakorisága Székesfehérváron. Pneumolog. Hung., 1982, 35 , 368–371.

  Wilhelm O. , 'Iskoláskorúak asztmájának gyakorisága Székesfehérváron ' (1982 ) 35 Pneumolog. Hung. : 368 -371.

  • Search Google Scholar
 • Zsigmond Gy., Novák Z., Berényi K. és mtsai Gyermekkori allergiás betegségek nemzetközi epidemiológiai felmérése – az ISAAC-vizsgálat Magyarországon. Gyermekorvos Továbbképzés, 2006, 5(2) , 67–72.

  Berényi K. , 'Gyermekkori allergiás betegségek nemzetközi epidemiológiai felmérése – az ISAAC-vizsgálat Magyarországon ' (2006 ) 5 Gyermekorvos Továbbképzés : 67 -72.

  • Search Google Scholar