Authors:
József Rácz

Search for other papers by József Rácz in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Katalin Melles Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Drogtanulmányok Kutatóközpontja Budapest

Search for other papers by Katalin Melles in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Ferenc Márványkövi Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Drogtanulmányok Kutatóközpontja Budapest

Search for other papers by Ferenc Márványkövi in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Menyhért Lencse Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Ambulancia Budapest

Search for other papers by Menyhért Lencse in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A „büntetés helyett kezelés” elve a szakirodalomban élénken vitatott kérdés. Kábítószer-bűncselekményekben ezt a lehetőséget Magyarországon az 1993. évi büntető törvénykönyv módosítása teremtette meg. 2003-ban jelentősen kibővült ez a jogi lehetőség. Célkitűzés: Bemutatni, hogyan érvényesül egy fővárosi, drogbetegekkel foglalkozó kezelőintézmény gyakorlatában ez az elv 2001–2005 között; valóban kezelésre szoruló drogbetegek kerülnek-e ilyen módon a kezelőrendszerbe, illetve eléri-e ez a jogintézmény a kezelésre szoruló célcsoportokat. Módszer: A szerzők egy fővárosi drogambulancia 2001 és 2005 között kezelésre jelentkező betegeinek addikciós súlyossági index interjú alapján nyert adatait elemezték ( n = 628). A „büntetés helyett kezelés”-t választók és a többi drogbeteg súlyossági indexének összehasonlítása klaszterelemzéssel és kétmintás statisztikai T-próbával történt. Eredmények: 2003-at követően a „büntetés helyett kezelésben” részt vevők aránya 24%-ról 72,6%-ra nőtt (szignifikáns eltérés). Jól elkülöníthető egy betegcsoport (a vizsgálati minta fele), amely nem bír kezelést igénylő problémával. 2003-tól ebben a „problémamentes” betegpopulációban magas azoknak az aránya (60%), akik a „büntetés helyett kezelést” választották. Következtetések: A szerzők indokoltnak tartják a „büntetés helyett kezelés” elvének pszichiátriai-addiktológiai átgondolását.

 • Wild, T. C., Newton-Taylor, B., Ogborne, A. C. és mtsai: Attitudes toward compulsory substance abuse treatment: a comparison of the public, conselors, probationers and judges’ views. Drugs: education, prevention and policy, 2001, 8 , 33–45.

  Ogborne A. C. , 'Attitudes toward compulsory substance abuse treatment: a comparison of the public, conselors, probationers and judges’ views ' (2001 ) 8 Drugs: education, prevention and policy : 33 -45 .

  • Search Google Scholar
 • Wild, T. C., Roberts, A. B., Cooper, E. L.: Compulsory substance abuse treatment: An overview of recent findings and issues. Eur. Addict. Res., 2002, 8 , 84–93.

  Cooper E. L. , 'Compulsory substance abuse treatment: An overview of recent findings and issues ' (2002 ) 8 Eur. Addict. Res. : 84 -93 .

  • Search Google Scholar
 • Fisher, B., Rehm, J., Uchtenhagen, A. és mtsai: Compulsory treatment – What do we know and where should we go? Eur. Addict. Res, 2002, 8 , 52–53.

  Uchtenhagen A. , 'Compulsory treatment – What do we know and where should we go? ' (2002 ) 8 Eur. Addict. Res : 52 -53 .

  • Search Google Scholar
 • Lévay M.: Büntetés helyett kezelés: egy racionális és ésszerű kompromisszum a kábítószer-problémával kapcsolatos kriminálpolitikába. az elv érvényesülése a rendszerváltozás utáni magyar büntetőjogban.; Addiktológia (Addictologia Hungarica), 2006, 5 , 342–358.

  Lévay M. , 'Büntetés helyett kezelés: egy racionális és ésszerű kompromisszum a kábítószer-problémával kapcsolatos kriminálpolitikába ' (2006 ) 5 az elv érvényesülése a rendszerváltozás utáni magyar büntetőjogban.; Addiktológia (Addictologia Hungarica) : 342 -358 .

  • Search Google Scholar
 • Rácz J.: Az „elterelésről”. Szakirodalmi összegzés. Addiktológia (Addictologia Hungarica), 2005, 4 , 89–102.

  Rácz J. , 'Az „elterelésről”. Szakirodalmi összegzés ' (2005 ) 4 Addiktológia (Addictologia Hungarica) : 89 -102 .

  • Search Google Scholar
 • Stevens, A., Berto, D., Kerschl, V. és mtsai: QCT Europe: Summary literature review: The international literature on drugs, crime and treatment. European Institute of Social Services, University of Kent, Canterbury, UK. 2003.

  Kerschl V. , '', in QCT Europe: Summary literature review: The international literature on drugs, crime and treatment , (2003 ) -.

 • Soulet, M-H., Oeuvray, K., Uchtenhagen, A., és mtsai: QCT Europe: Final report: Constructing, producing and analysing the qualitative evidence + Final report on quantitative evaluation. QCT-Europe, Research Institute for Public Health and Addiction, Zurich University Freiburg, Zurich, 2006.

  Uchtenhagen A. , '', in QCT Europe: Final report: Constructing, producing and analysing the qualitative evidence + Final report on quantitative evaluation , (2006 ) -.

 • National Institute on Drug Abuse (NIDA): Principles of drug abuse treatment for criminal justice populations. A research-based guide NIH Publication 2006. (No. 06-5316), National Institute of Health, Bethesda, MD.

 • SzCsM 55/2003 (IX.4.) rendelet a 26/2003. (V. 16.) ESzCsM–GyISM együttes rendelet módosításáról. Magyar Közlöny, 2003, 103 , 7895.

 • Elekes Zs., Nagy Z., Nyírády A. és mtsai: Problémás drogfogyasztás. In: 2006-os éves jelentés az EMCDDA számára. Nemzeti Drog Fókuszpont, Budapest, 2006, 28–39.

  Nyírády A. , '', in 2006-os éves jelentés az EMCDDA számára , (2006 ) -.

 • Porkoláb L.: Kezelés és ellátás. In: Borsi É., Portörő P. (szerk.): Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, Budapest. 2005, 90–104.

  Porkoláb L. , '', in Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről , (2005 ) -.

 • McLellan, A. T., Luborsky, L., O’Brien, C. P. és mtsai: An improved diagnostic evaluation instrument for substance abuse patients – The Addiction Severity Index. J. Nerv. Ment. Dis., 1980, 168 , 26–33.

  O’Brien C. P. , 'An improved diagnostic evaluation instrument for substance abuse patients – The Addiction Severity Index ' (1980 ) 168 J. Nerv. Ment. Dis. : 26 -33 .

  • Search Google Scholar
 • McLellan, A. T., Kushner, H., Metzger, D. és mtsai: The fifth edition of the Addiction Severity Index. J. Sub. Abuse Treat., 1992, 9 , 199–213.

  Metzger D. , 'The fifth edition of the Addiction Severity Index ' (1992 ) 9 J. Sub. Abuse Treat. : 199 -213 .

  • Search Google Scholar
 • Kokkevi, A., Hartgers, C.: EuropASI: European adaptation of a multidimensional assessment instrument for drug and alcohol dependence. Eur. Addict. Res., 1995, 1 , 208–210.

  Hartgers C. , 'EuropASI: European adaptation of a multidimensional assessment instrument for drug and alcohol dependence ' (1995 ) 1 Eur. Addict. Res. : 208 -210 .

  • Search Google Scholar
 • Gerevich J., Bácskai E., Kó J. és mtsai: Az Addikció Súlyossági Index (ASI) magyarországi reliabilitás és validitás vizsgálata. Psychiat. Hung., 2001, 16 , 292–307.

  Kó J. , 'Az Addikció Súlyossági Index (ASI) magyarországi reliabilitás és validitás vizsgálata ' (2001 ) 16 Psychiat. Hung. : 292 -307 .

  • Search Google Scholar
 • Gerevich J., Bácskai E., Kó J. és mtsai.: Reliability and validity study of the Hungarian version of the European addiction severity index (ASI). Results of a multi-focal research project. Psychopathology, 2005, 38 , 301–309.

  Kó J. , 'Reliability and validity study of the Hungarian version of the European addiction severity index (ASI). Results of a multi-focal research project ' (2005 ) 38 Psychopathology : 301 -309 .

  • Search Google Scholar
 • Rácz J., Pogány Cs., Máthé-Árvay N.: Az EuropASI (Addikció Súlyossági Index) magyar nyelvű változatának reliabilitás- és validitásvizsgálata. Magyar Pszichológiai Szemle, 2002, 57 , 587–603.

  Máthé-Árvay N. , 'Az EuropASI (Addikció Súlyossági Index) magyar nyelvű változatának reliabilitás- és validitásvizsgálata ' (2002 ) 57 Magyar Pszichológiai Szemle : 587 -603 .

  • Search Google Scholar
 • McGahan, P., Griffith, J., McLellan, A. T.: Composite scores from the Addiction Severity Index: Manual and computer software. Veterans Administration Press, PVAMC, Phila. PA 19104. 1984.

 • Tryon, R. C.: Communality of a variable: Formulation by cluster analysis. Psychometrika, 1957, 22 , 241–260.

  Tryon R. C. , 'Communality of a variable: Formulation by cluster analysis ' (1957 ) 22 Psychometrika : 241 -260 .

  • Search Google Scholar
 • Márványkövi F., Melles K., Rácz J.: A kezelésbe és tűcserébe jutás akadályai problémás droghasználók körében Budapesten. Addiktológia (Addictologia Hungarica), 2006, 5 , 319–342.

  Rácz J. , 'A kezelésbe és tűcserébe jutás akadályai problémás droghasználók körében Budapesten ' (2006 ) 5 Addiktológia (Addictologia Hungarica) : 319 -342 .

  • Search Google Scholar
 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian  HERE
Mendeley citation style is available  HERE.

 

Főszerkesztő - Editor-in-Chief:
 
Zoltán PAPP (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest)

Read the professional career of Zoltán PAPP HERE.

All scientific publications of Zoltán PAPP are collected in the Hungarian Scientific Bibliography.

Főszerkesztő-helyettesek - Assistant Editors-in-Chief: 

 • Erzsébet FEHÉR (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
 • Krisztina HAGYMÁSI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)

Főmunkatársak - Senior Editorial Specialists:

 • László KISS (a Debreceni Egyetem habilitált doktora)
 • Gabriella LENGYEL (ny. egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)
 • Alajos PÁR (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)

 A Szerkesztőbizottság tagjai – Members of the Editorial Board:

 • Péter ANDRÉKA (főigazgató, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • Géza ÁCS Jr. (egyetemi tanár Floridában)
 • Csaba BALÁZS (egyetemi tanár, Budai Endokrinközpont, Budapest)
 • Zoltán BENYÓ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet, Budapest)
 • Dániel BERECZKI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest)
 • Anna BLÁZOVICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, Budapest)
 • Lajos BOGÁR (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet, Pécs)
 • Katalin DARVAS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika, továbbá Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Budapest)
 • Elek DINYA (professor emeritus, biostatisztikus, Semmelweis Egyetem, Budapest)
 • Attila DOBOZY (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati Klinika, Szeged)
 • Levente EMŐDY (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Mikrobióligiai Intézet, Pécs)
 • András FALUS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Budapest)
 • Béla FÜLESDI (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Debrecen)
 • István GERA (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai Klinika, Budapest)
 • Beáta GASZTONYI (egyetemi magántanár, kórházi főorvos, Zala Megyei Kórház, Belgyógyászat, Zalaegerszeg)
 • Béla GÖMÖR (professor emeritus, Budai Irgalmasrendi Kórház, Reumatológiai Osztály, Budapest)
 • János HANKISS (professor emeritus, Markusovszky Lajos Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Szombathely)
 • Katalin HEGEDŰS (habilitált egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Általános Orvosi Kar, Magatartástudományi Intézet, Budapest)
 • Andor HIRSCHBERG (c. egyetemi tanár, Észak-budai Szent János Centrumkórház, Fül-, Orr-, Gége-, Fej-Nyak és Szájsebészeti Osztály, Budapest)
 • Örs Péter HORVÁTH (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Sebészeti Klinika, Pécs)
 • Béla HUNYADY (egyetemi tanár, Somogy Megyei Kaposi Mór Kórház, Belgyógyászat, Kaposvár)
 • Péter IGAZ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Ferenc JAKAB (c. egyetemi tanár, Uzsoki Utcai Kórház, Sebészet, Budapest)
 • Zoltán JANKA (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar és Klinikai Központ, Pszichiátriai Klinika, Szeged)
 • András JÁNOSI (c. egyetemi tanár, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • György JERMENDY (egyetemi tanár, Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Belgyógyászat, Budapest)
 • László KALABAY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék, Budapest)
 • Anita KAMONDI (egyetemi tanár, Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet, Neurológiai Osztály, Budapest)
 • János KAPPELMAYER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen)
 • Éva KELLER (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • András KISS (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • Lajos KULLMANN (ny. egyetemi tanár, Országos Rehabilitációs Intézet, Budapest)
 • Emese MEZŐSI (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika, Pécs)
 • László MÓDIS (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szemészeti Tanszék, Debrecen)
 • Györgyi MŰZES (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Bálint NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Humángenetikai Tanszék, Debrecen)
 • Endre NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Intézet, Debrecen) 
 • Péter NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest)
 • Viktor NAGY (főorvos, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Zoltán Zsolt NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György PARAGH (professor emeritus, Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, Debrecen)
 • Attila PATÓCS (tudományos főmunkatárs, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Edit PAULIK (intézetvezető egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar, Népegészségtani Intézet, Szeged)
 • Gabriella PÁR (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)
 • György PFLIEGLER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Ritka Betegségek Tanszéke, Debrecen)
 • István RÁCZ (egyetemi tanár, főorvos, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Belgyógyászat, Győr)
 • Bernadette ROJKOVICH (osztályvezető főorvos, Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest)
 • Imre ROMICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest)
 • László Jr. ROMICS (Angliában dolgozik)
 • Ferenc ROZGONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • Imre RURIK (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék, Debrecen)
 • Péter SCHMIDT (házi gyermekorvos, Győr)
 • Gábor SIMONYI (vezető főorvos, Szent Imre Kórház, Anyagcsere Központ, Budapest)
 • Gábor Márk SOMFAI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Anikó SOMOGYI (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Péter SÓTONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Péter Jr. SÓTONYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika, Budapest)
 • Ildikó SÜVEGES (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György SZABÓ (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest)
 • György SZEIFERT (egyetemi magántanár, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Idegsebészeti Tanszék, Budapest)
 • Miklós SZENDRŐI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest)
 • Miklós TÓTH (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • László TRINGER (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest)
 • Tivadar TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, I. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest)
 • Zsolt TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Lívia VASAS (ny. könyvtárigazgató, Semmelweis Egyetem, Központi Könyvtár, Budapest)
 • Barna VÁSÁRHELYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • László VÉCSEI (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika, Szeged)
 • Gábor WINKLER (egyetemi tanár, Szent János Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)

Nemzetközi szerkesztőbizottság - International Editorial Board:

 • Elnök/President Péter SÓTONYI (Budapest)
 • Ernest ADEGHATE (Al Ain)
 • Ferenc ANTONI (Edinburgh)
 • Maciej BANACH (Łódź)
 • Klára BERENCSI (Rosemont)
 • Angelo BIGNAMINI (Milano)
 • Anupam BISHAYEE (Signal Hill)
 • Hubert E. BLUM (Freiburg)
 • G. László BOROS (Los Angeles)
 • Frank A. CHERVENAK (New York)
 • József DÉZSY (Wien)
 • Peter ECKL (Salzburg)
 • Péter FERENCI (Wien)
 • Madelaine HAHN (Erlangen)
 • S. Tamás ILLÉS (Bruxelles)
 • Michael KIDD (Toronto)
 • Andrzej KOKOSZKA (Warsaw)
 • Márta KORBONITS (London)
 • Asim KURJAK (Zagreb)
 • Manfred MAIER (Wien)
 • Lajos OKOLICSÁNYI (Padova)
 • Amado Salvador PENA (Amsterdam)
 • Guliano RAMADORI (Goettingen)
 • Olivér RÁCZ (Košice)
 • Roberto ROMERO (Detroit)
 • Rainer SCHÖFL (Linz)
 • Zvi VERED (Tel Aviv)
 • Josef VESELY (Olomouc)
 • Ákos ZAHÁR (Hamburg)

Akadémiai Kiadó Zrt. 1117 Budapest
Budafoki út 187-189.
A épület, III. emelet
Phone: (+36 1) 464 8235
Email: orvosihetilap@akademiai.hu

 • Web of Science SCIE
 • Scopus
 • Medline
 • CABELLS Journalytics

2023  
Web of Science  
Journal Impact Factor 0.8
Rank by Impact Factor Q3 (Medicine, General & Internal)
Journal Citation Indicator 0.2
Scopus  
CiteScore 1.2
CiteScore rank Q3 (General Medicine)
SNIP 0.343
Scimago  
SJR index 0.214
SJR Q rank Q4

Orvosi Hetilap
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 20 EUR (or 5000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2025 Online subsscription: 962 EUR / 1157 USD
Print + online subscription: 1092 EUR / 1352 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Orvosi Hetilap
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1857
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
52
Founder Markusovszky Lajos Alapítvány -- Lajos Markusovszky Foundation
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Szentkriályi u. 46.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0030-6002 (Print)
ISSN 1788-6120 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2024 35 1 0
Feb 2024 4 0 0
Mar 2024 5 0 0
Apr 2024 35 0 0
May 2024 34 0 0
Jun 2024 13 0 0
Jul 2024 2 0 0