View More View Less
 • 1 Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Kutatóintézet Budapest Victor Hugo u. 18–22. 1132
 • | 2 Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Ambulancia Budapest
 • | 3 Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Drogtanulmányok Kutatóközpontja Budapest
Restricted access

Cross Mark

A „büntetés helyett kezelés” elve a szakirodalomban élénken vitatott kérdés. Kábítószer-bűncselekményekben ezt a lehetőséget Magyarországon az 1993. évi büntető törvénykönyv módosítása teremtette meg. 2003-ban jelentősen kibővült ez a jogi lehetőség. Célkitűzés: Bemutatni, hogyan érvényesül egy fővárosi, drogbetegekkel foglalkozó kezelőintézmény gyakorlatában ez az elv 2001–2005 között; valóban kezelésre szoruló drogbetegek kerülnek-e ilyen módon a kezelőrendszerbe, illetve eléri-e ez a jogintézmény a kezelésre szoruló célcsoportokat. Módszer: A szerzők egy fővárosi drogambulancia 2001 és 2005 között kezelésre jelentkező betegeinek addikciós súlyossági index interjú alapján nyert adatait elemezték ( n = 628). A „büntetés helyett kezelés”-t választók és a többi drogbeteg súlyossági indexének összehasonlítása klaszterelemzéssel és kétmintás statisztikai T-próbával történt. Eredmények: 2003-at követően a „büntetés helyett kezelésben” részt vevők aránya 24%-ról 72,6%-ra nőtt (szignifikáns eltérés). Jól elkülöníthető egy betegcsoport (a vizsgálati minta fele), amely nem bír kezelést igénylő problémával. 2003-tól ebben a „problémamentes” betegpopulációban magas azoknak az aránya (60%), akik a „büntetés helyett kezelést” választották. Következtetések: A szerzők indokoltnak tartják a „büntetés helyett kezelés” elvének pszichiátriai-addiktológiai átgondolását.

 • Wild, T. C., Newton-Taylor, B., Ogborne, A. C. és mtsai: Attitudes toward compulsory substance abuse treatment: a comparison of the public, conselors, probationers and judges’ views. Drugs: education, prevention and policy, 2001, 8 , 33–45.

  Ogborne A. C. , 'Attitudes toward compulsory substance abuse treatment: a comparison of the public, conselors, probationers and judges’ views ' (2001 ) 8 Drugs: education, prevention and policy : 33 -45.

  • Search Google Scholar
 • Wild, T. C., Roberts, A. B., Cooper, E. L.: Compulsory substance abuse treatment: An overview of recent findings and issues. Eur. Addict. Res., 2002, 8 , 84–93.

  Cooper E. L. , 'Compulsory substance abuse treatment: An overview of recent findings and issues ' (2002 ) 8 Eur. Addict. Res. : 84 -93.

  • Search Google Scholar
 • Fisher, B., Rehm, J., Uchtenhagen, A. és mtsai: Compulsory treatment – What do we know and where should we go? Eur. Addict. Res, 2002, 8 , 52–53.

  Uchtenhagen A. , 'Compulsory treatment – What do we know and where should we go? ' (2002 ) 8 Eur. Addict. Res : 52 -53.

  • Search Google Scholar
 • Lévay M.: Büntetés helyett kezelés: egy racionális és ésszerű kompromisszum a kábítószer-problémával kapcsolatos kriminálpolitikába. az elv érvényesülése a rendszerváltozás utáni magyar büntetőjogban.; Addiktológia (Addictologia Hungarica), 2006, 5 , 342–358.

  Lévay M. , 'Büntetés helyett kezelés: egy racionális és ésszerű kompromisszum a kábítószer-problémával kapcsolatos kriminálpolitikába ' (2006 ) 5 az elv érvényesülése a rendszerváltozás utáni magyar büntetőjogban.; Addiktológia (Addictologia Hungarica) : 342 -358.

  • Search Google Scholar
 • Rácz J.: Az „elterelésről”. Szakirodalmi összegzés. Addiktológia (Addictologia Hungarica), 2005, 4 , 89–102.

  Rácz J. , 'Az „elterelésről”. Szakirodalmi összegzés ' (2005 ) 4 Addiktológia (Addictologia Hungarica) : 89 -102.

  • Search Google Scholar
 • Stevens, A., Berto, D., Kerschl, V. és mtsai: QCT Europe: Summary literature review: The international literature on drugs, crime and treatment. European Institute of Social Services, University of Kent, Canterbury, UK. 2003.

  Kerschl V. , '', in QCT Europe: Summary literature review: The international literature on drugs, crime and treatment , (2003 ) -.

 • Soulet, M-H., Oeuvray, K., Uchtenhagen, A., és mtsai: QCT Europe: Final report: Constructing, producing and analysing the qualitative evidence + Final report on quantitative evaluation. QCT-Europe, Research Institute for Public Health and Addiction, Zurich University Freiburg, Zurich, 2006.

  Uchtenhagen A. , '', in QCT Europe: Final report: Constructing, producing and analysing the qualitative evidence + Final report on quantitative evaluation , (2006 ) -.

 • National Institute on Drug Abuse (NIDA): Principles of drug abuse treatment for criminal justice populations. A research-based guide NIH Publication 2006. (No. 06-5316), National Institute of Health, Bethesda, MD.

 • SzCsM 55/2003 (IX.4.) rendelet a 26/2003. (V. 16.) ESzCsM–GyISM együttes rendelet módosításáról. Magyar Közlöny, 2003, 103 , 7895.

 • Elekes Zs., Nagy Z., Nyírády A. és mtsai: Problémás drogfogyasztás. In: 2006-os éves jelentés az EMCDDA számára. Nemzeti Drog Fókuszpont, Budapest, 2006, 28–39.

  Nyírády A. , '', in 2006-os éves jelentés az EMCDDA számára , (2006 ) -.

 • Porkoláb L.: Kezelés és ellátás. In: Borsi É., Portörő P. (szerk.): Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, Budapest. 2005, 90–104.

  Porkoláb L. , '', in Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről , (2005 ) -.

 • McLellan, A. T., Luborsky, L., O’Brien, C. P. és mtsai: An improved diagnostic evaluation instrument for substance abuse patients – The Addiction Severity Index. J. Nerv. Ment. Dis., 1980, 168 , 26–33.

  O’Brien C. P. , 'An improved diagnostic evaluation instrument for substance abuse patients – The Addiction Severity Index ' (1980 ) 168 J. Nerv. Ment. Dis. : 26 -33.

  • Search Google Scholar
 • McLellan, A. T., Kushner, H., Metzger, D. és mtsai: The fifth edition of the Addiction Severity Index. J. Sub. Abuse Treat., 1992, 9 , 199–213.

  Metzger D. , 'The fifth edition of the Addiction Severity Index ' (1992 ) 9 J. Sub. Abuse Treat. : 199 -213.

  • Search Google Scholar
 • Kokkevi, A., Hartgers, C.: EuropASI: European adaptation of a multidimensional assessment instrument for drug and alcohol dependence. Eur. Addict. Res., 1995, 1 , 208–210.

  Hartgers C. , 'EuropASI: European adaptation of a multidimensional assessment instrument for drug and alcohol dependence ' (1995 ) 1 Eur. Addict. Res. : 208 -210.

  • Search Google Scholar
 • Gerevich J., Bácskai E., Kó J. és mtsai: Az Addikció Súlyossági Index (ASI) magyarországi reliabilitás és validitás vizsgálata. Psychiat. Hung., 2001, 16 , 292–307.

  Kó J. , 'Az Addikció Súlyossági Index (ASI) magyarországi reliabilitás és validitás vizsgálata ' (2001 ) 16 Psychiat. Hung. : 292 -307.

  • Search Google Scholar
 • Gerevich J., Bácskai E., Kó J. és mtsai.: Reliability and validity study of the Hungarian version of the European addiction severity index (ASI). Results of a multi-focal research project. Psychopathology, 2005, 38 , 301–309.

  Kó J. , 'Reliability and validity study of the Hungarian version of the European addiction severity index (ASI). Results of a multi-focal research project ' (2005 ) 38 Psychopathology : 301 -309.

  • Search Google Scholar
 • Rácz J., Pogány Cs., Máthé-Árvay N.: Az EuropASI (Addikció Súlyossági Index) magyar nyelvű változatának reliabilitás- és validitásvizsgálata. Magyar Pszichológiai Szemle, 2002, 57 , 587–603.

  Máthé-Árvay N. , 'Az EuropASI (Addikció Súlyossági Index) magyar nyelvű változatának reliabilitás- és validitásvizsgálata ' (2002 ) 57 Magyar Pszichológiai Szemle : 587 -603.

  • Search Google Scholar
 • McGahan, P., Griffith, J., McLellan, A. T.: Composite scores from the Addiction Severity Index: Manual and computer software. Veterans Administration Press, PVAMC, Phila. PA 19104. 1984.

 • Tryon, R. C.: Communality of a variable: Formulation by cluster analysis. Psychometrika, 1957, 22 , 241–260.

  Tryon R. C. , 'Communality of a variable: Formulation by cluster analysis ' (1957 ) 22 Psychometrika : 241 -260.

  • Search Google Scholar
 • Márványkövi F., Melles K., Rácz J.: A kezelésbe és tűcserébe jutás akadályai problémás droghasználók körében Budapesten. Addiktológia (Addictologia Hungarica), 2006, 5 , 319–342.

  Rácz J. , 'A kezelésbe és tűcserébe jutás akadályai problémás droghasználók körében Budapesten ' (2006 ) 5 Addiktológia (Addictologia Hungarica) : 319 -342.

  • Search Google Scholar
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 47 47 1
Full Text Views 15 6 0
PDF Downloads 5 3 0