View More View Less
 • 1 IQ-MEDicina Zrt. Budapest Bimbó út 201/A 1026
Restricted access

A szerzők a szív- és érrendszeri betegségek prevenciós programjának megvalósítását elősegítő komputerprogramot dolgoztak ki. A klasszikus rizikótényezőket olyan programba illesztették, amely az egyén koszorúér-betegségének kockázatát grafikusan jeleníti meg. Ezt a „normális” kockázathoz hasonlítják. Ismételt vizsgálatokkal ábrázolható, összehasonlítható az aktuális állapot a korábbi kockázattal, és látványosan értelmezhető, értékelhető a bekövetkezett változás. Egy beteg négyéves kórtörténetével, a rizikóállapot változásával szemléltetik a programot, és bemutatják, hogy a grafikus megjelenítés hogyan támogatja a hatékonyabb kezelést és gondozást.

 • Prevention of coronary heart disease in clinical practice. Recommendation of the Second Joint Task Force of European and other Societies on Coronary Prevention. Eur. Heart J., 1998, 19, 1434–1503.

 • A koszorúér-betegség megelőzése a gyakorlatban. Az Európai és más Társaságok második Közös Munkabizottságának ajánlása a koszorúér-betegség megelőzésére. SOTE Családorvosi Tanszék – EGIS Gyógyszergyár Rt. kiadványa (kézirat).

 • A hypertonia-betegség kezelésének szakmai irányelvei. A Magyar Hypertonia Társaság állásfoglalása. 7. módosított és kiegészített kiadás, szerk. Kiss I. Hypertonia és Nephrologia, 2005, 9, 185–256.

 • A koszorúér-betegség megelőzése az orvosi gyakorlatban – kardiológiai Szakmai Kollégium Útmutató – klinikai irányelvek összefoglalója. 2003, 2, 115–154.

 • Összefoglalás a hyperlipoproteinaemiák kezelési irányelveiről. Magyar Arteriosclerosis Társaság, 2003. Útmutató – klinikai irányelvek összefoglalója. 2003, 1, 56–71.

 • European Society of Hypertension – European Society of Cardiology. Journal of Hypertension, 2007, 25, 1105–1187.

 • Hobbs, F. D. R., Erhardt, L.: Acceptance of guideline recommendations and perceived implementation of coronary heart disease prevention among primary care physicians in five European countries: the Reassessing European Attitudes about Cardiovascular Treatment (REACT) survey. Fam. Pract., 2002, 19 , 596–604.

  Erhardt L. , 'Acceptance of guideline recommendations and perceived implementation of coronary heart disease prevention among primary care physicians in five European countries: the Reassessing European Attitudes about Cardiovascular Treatment (REACT) survey ' (2002 ) 19 Fam. Pract. : 596 -604.

  • Search Google Scholar
 • Arnold Cs.: A negyven éven felüli városi (budapesti) lakosság szűrővizsgálatának egyes eredményei. Vérlipidek. Orv. Hetil., 1975, 116 , 85–89.

  Arnold Cs. , 'A negyven éven felüli városi (budapesti) lakosság szűrővizsgálatának egyes eredményei. Vérlipidek ' (1975 ) 116 Orv. Hetil. : 85 -89.

  • Search Google Scholar
 • Arnold Cs.: A gondozási módszer alkalmazása a szívbetegek gyógyító-megelőző ellátásában egy városi orvosi körzetben. Kandidátusi disszertáció, Budapest, 1978.

 • Arnold Cs., Csukás A.: A negyven éven felüli hipertóniások gondozásának hatékonysága. Népeü., 1979, 60–64.

 • Arnold Cs.: Cardiovascularis és cerebrovascularis szövődmények gyakorisága és prognosisának alakulása 10 év folyamán budapesti körzetben. Orv. Hetil., 1986, 127 , 1389–1393.

  Arnold Cs. , 'Cardiovascularis és cerebrovascularis szövődmények gyakorisága és prognosisának alakulása 10 év folyamán budapesti körzetben ' (1986 ) 127 Orv. Hetil. : 1389 -1393.

  • Search Google Scholar
 • Zámolyi K.: A kardiovaszkuláris rizikószűrés jelentősége a célszerv károsodások megelőzésében. Háziorvos Továbbképző Szemle, 2006, 11 , 453–455.

  Zámolyi K. , 'A kardiovaszkuláris rizikószűrés jelentősége a célszerv károsodások megelőzésében ' (2006 ) 11 Háziorvos Továbbképző Szemle : 453 -455.

  • Search Google Scholar
 • Conroy, R. M., Pyöräl, K., Fitzgerald, A. P. és mtsai: On behalf of the SCORE project group: Estimation of ten-year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: the SCORE project. Eur. Heart J., 2003, 24 , 987–1003.

  Fitzgerald A. P. , 'Estimation of ten-year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: the SCORE project ' (2003 ) 24 Eur. Heart J. : 987 -1003.

  • Search Google Scholar
 • Hense, H. W., Schulte, H., Löwel, H. és mtsai: Framingham risk function overestimates risk of coronary heart disease in men and women from Germany – results from the MONICA Augsburg and the PROCAM cohorts. Eur. Heart J., 2003, 24 , 937–945.

  Löwel H. , 'Framingham risk function overestimates risk of coronary heart disease in men and women from Germany – results from the MONICA Augsburg and the PROCAM cohorts ' (2003 ) 24 Eur. Heart J. : 937 -945.

  • Search Google Scholar
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 36 35 3
Full Text Views 3 2 0
PDF Downloads 3 2 0