View More View Less
 • 1 Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum, Általános Orvostudományi Kar Népegészségtani Intézet Szeged Dóm tér 10. 6720
 • 2 Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum, Általános Orvostudományi Kar Informatikai Intézet Szeged
 • 3 Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézet Debrecen
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

Az orvoslás körülményei az elmúlt évtizedekben jelentősen megváltoztak, ezzel együtt az orvosok munkaerő-piaci lehetőségei is átalakultak, egyre gyakoribbá vált körükben a pályaelhagyás. Célkitűzés: A teljes vizsgálattal célunk az orvosi pályaszocializáció feltárása volt. E tanulmányban az orvostanhallgatók pályaelhagyásra, pályán maradásra vonatkozó előzetes elképzeléseit tárjuk fel, a pályaszocializáció elemeivel összefüggésben. Módszer: A vizsgálatot önkitöltős kérdőívvel, 503 véletlenszerűen kiválasztott általános orvostanhallgató részvételével végeztük Magyarország két orvostudományi egyetemén. A válaszadó hallgatókat pályán maradásra, illetve pályaelhagyásra vonatkozó előzetes elképzeléseik alapján két csoportra osztottuk. Az egyik csoportba került a hallgatók 57,5%-a, azok, akik biztosak voltak abban, hogy orvosként fognak dolgozni (pályán maradók), a másik csoportba került a hallgatók 42,5%-a, akik fontolgatják a pályaelhagyást is (esetleges pályaelhagyók). A továbbiakban meghatároztuk pályaszocializációs útjukon a köztük lévő hasonlóságokat, illetve különbségeket. Eredmények: Jelentős eltérést a két csoport között a pálya iránti elkötelezettségük terén találtunk. Az egyetem elvégzése után az orvosi pályán maradást, illetve a pályaelhagyást nem objektív (pl. származási háttér, anyagi javak megléte/hiánya), hanem szubjektív tényezők – elsősorban a hivatástudat – határozták meg. Következtetések: Vizsgálati eredményeink adalékul szolgálhatnak a képzés során a megfelelő orvosi identitás kialakításához, valamint közelebb visznek az orvosi pályaelhagyás jelenségének megértéséhez.

 • Konner, J. A.: Alternative careers for physicians. JAMA, 1998, 279 , 1398.

  Konner J. A. , 'Alternative careers for physicians ' (1998 ) 279 JAMA : 1398 -.

 • Fraker, S.: Physicians enter the job market. JAMA, 1998, 279 , 1399.

  Fraker S. , 'Physicians enter the job market ' (1998 ) 279 JAMA : 1399 -.

 • Schwartz, R. W., Jarecky, R. K., Strodel, W. E. és mtsa: Controllable Lifestyle: A new factor in career choice by medical students. Acad. Med., 1989, 64 , 606–609.

  Strodel W. E. , 'Controllable Lifestyle: A new factor in career choice by medical students ' (1989 ) 64 Acad. Med. : 606 -609.

  • Search Google Scholar
 • Richmond, C.: Many of Britain’s disillusioned doctors are living medicine behind. Can. Med. Assoc. J., 1993, 9 , 1614–1615.

  Richmond C. , 'Many of Britain’s disillusioned doctors are living medicine behind ' (1993 ) 9 Can. Med. Assoc. J. : 1614 -1615.

  • Search Google Scholar
 • Douglas, A., McCann, I.: Doctors’ retainer scheme in Scotland: Time for change? Br. Med. J., 1996, 313 , 792–794.

  McCann I. , 'Doctors’ retainer scheme in Scotland: Time for change? ' (1996 ) 313 Br. Med. J. : 792 -794.

  • Search Google Scholar
 • Paice, E.: Why do young doctors leave the profession? J. R. Soc. Med., 1997, 8 , 417–418.

  Paice E. , 'Why do young doctors leave the profession? ' (1997 ) 8 J. R. Soc. Med. : 417 -418.

  • Search Google Scholar
 • Beedham, T.: Why do young doctors leave the medicine? Br. J. Hosp. Med., 1996, 55 , 699–701.

  Beedham T. , 'Why do young doctors leave the medicine? ' (1996 ) 55 Br. J. Hosp. Med. : 699 -701.

  • Search Google Scholar
 • Molnár R., Molnár P.: Az orvosi pályaszocializáció. LAM, 2002, 12 , 250–254.

  Molnár P. , 'Az orvosi pályaszocializáció ' (2002 ) 12 LAM : 250 -254.

 • Székelyi M., Barna I.: Túlélőkészlet az SPSS-hez: többváltozós elemzési technikákról társadalomkutatók számára. Typotex Kiadó, Budapest. 2002.

  Barna I. , '', in Túlélőkészlet az SPSS-hez: többváltozós elemzési technikákról társadalomkutatók számára , (2002 ) -.

  • Search Google Scholar
 • McGaghie, W. C., Mytko, J. J., Brown, W. N. és mtsai: Altruism and compasion in the health professions: a search for clarity and precision. Med. Teach., 2002, 24 , 374–378.

  Brown W. N. , 'Altruism and compasion in the health professions: a search for clarity and precision ' (2002 ) 24 Med. Teach. : 374 -378.

  • Search Google Scholar
 • Petrie, K. J., Graham, R., Prka, M. és mtsai: What do medical students want from their professional and private life? Croat. Med. J., 2002, 43 , 80–83.

  Prka M. , 'What do medical students want from their professional and private life? ' (2002 ) 43 Croat. Med. J. : 80 -83.

  • Search Google Scholar
 • Prka, M., Danic, A., Glavas, E.: What do medical students want from their professional and privat life? Croat. Med. J., 2002, 43 , 80–83.

  Glavas E. , 'What do medical students want from their professional and privat life? ' (2002 ) 43 Croat. Med. J. : 80 -83.

  • Search Google Scholar
 • Ábrahám L.: A magyar orvosok pályaválasztási motivációi és szakmai közérzete egy szociológiai vizsgálat tükrében. In: Buda B. (szerk.): Fejezetek az orvosi szociológia és a társaslélektan tárgyköréből, Tanulmánykötet. Területi Általános Megelőző Audiktológiai Szakgondozásért Alapítvány, Budapest, 1994, 216–240.

  Ábrahám L. , '', in Fejezetek az orvosi szociológia és a társaslélektan tárgyköréből, Tanulmánykötet , (1994 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Huckle, P., McGuffin, P.: Familial factors in going to medical school. Med. Educ., 1991, 25 , 13–15.

  McGuffin P. , 'Familial factors in going to medical school ' (1991 ) 25 Med. Educ. : 13 -15.

 • Sági M.: Az orvosi hivatás. In: Szántó, Zs., Susánszky É. (szerk.): Orvosi szociológia. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2002, 77–97.

  Sági M. , '', in Orvosi szociológia , (2002 ) -.

 • Jákó J.: Az orvosképzés, a szakképzés és a továbbképzés dilemmája. Magy. Tud., 2003, 121 , 585–1591.

  Jákó J. , 'Az orvosképzés, a szakképzés és a továbbképzés dilemmája ' (2003 ) 121 Magy. Tud. : 585 -1591.

  • Search Google Scholar
 • Molnár P., Csabai M., Csörsz I.: Orvosi professzionalizáció és magatartástudomány. Magy. Tud., 2003, 11 , 1391–1400.

  Csörsz I. , 'Orvosi professzionalizáció és magatartástudomány ' (2003 ) 11 Magy. Tud. : 1391 -1400.

  • Search Google Scholar