Authors:
Helga Judit Feith Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar Egészségügyi Kultúrtörténeti Tanszék Budapest Vas utca 17. 1088

Search for other papers by Helga Judit Feith in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Zsuzsanna Soósné Kiss Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar Családgondozási Módszertani Tanszék Budapest

Search for other papers by Zsuzsanna Soósné Kiss in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Ágnes Kovácsné Tóth Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet Győr

Search for other papers by Ágnes Kovácsné Tóth in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Péter Balázs Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar Egészségügyi Kultúrtörténeti Tanszék Budapest Vas utca 17. 1088

Search for other papers by Péter Balázs in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Ismereteink szerint ez idáig nem történt olyan átfogó vizsgálat Magyarországon, amely egészségügyi felsőoktatásban tanuló hallgatók szociokulturális hátterét vizsgálta volna. Célkitűzés: Keresztmetszeti kutatásunk fő célkitűzése az volt, hogy megismerjük és elemezzük a leendő orvosnők, diplomás ápolónők és védőnők társadalmi hátterében megmutatkozó különbségeket. Módszer: Jelen kutatásunk orvostanhallgató-nők, valamint egészségügyi főiskolai karon tanuló hallgatónők között készült, a Semmelweis Egyetemen. Összesen 295 hallgatónőt vontunk be a kutatásba, értékelhető választ adott 68,08% ( n = 201). Az eredményeket az SPSS programcsomag segítségével elemeztük, leíró statisztikai megközelítésben. Eredmények: A felmérésben részt vevő hallgatónők számos szociodemográfiai jellemzőjében meghatározó különbséget tapasztaltunk. Az orvostanhallgató-nők nagyobb hányada diplomás szülők gyermeke, ugyanakkor a főiskolai szintű képzésben részt vevő hallgatónők esetében ennek jóval kisebb az esélye. Nem találtunk ugyan statisztikailag alátámasztható különbséget a három hallgatói csoport családi állapotában, de megállapítható, hogy kevesebb diplomásápoló-hallgatónő volt férjezett, illetve élt élettársi kapcsolatban. Következtetések: A főiskolai hallgatónők, valamint az orvostanhallgatók szociokulturális hátterében megmutatkozó különbségek, az ebből következő társadalmi hátrányok nagyobb mértékben sújtják az ápoló- és védőnőhallgatókat, mint az orvostanhallgató-nőket.

 • Gati, I., Saka, N.: High school-students’s career-related decision-making difficulties. J. Counsel. Development, 2001, 79 , 331–340.

  Saka N. , 'High school-students’s career-related decision-making difficulties ' (2001 ) 79 J. Counsel. Development : 331 -340 .

  • Search Google Scholar
 • Mullis, R. L., Mullis, A. K., Gerwels, D.: Stability of vocational interest among high school students. Adolescence, 1998, 33 , 699–670.

  Gerwels D. , 'Stability of vocational interest among high school students ' (1998 ) 33 Adolescence : 699 -670 .

  • Search Google Scholar
 • Nurmi, J. E., Poole, M. E., Kalakoski, V.: Age differences in adolescent future-oriented goals, concerns, and related temporal extension in different sociocultural contexts. J. Youth Adolescence, 1994, 23 , 471–487.

  Kalakoski V. , 'Age differences in adolescent future-oriented goals, concerns, and related temporal extension in different sociocultural contexts ' (1994 ) 23 J. Youth Adolescence : 471 -487 .

  • Search Google Scholar
 • Snell, A. F., Stokes, G. S., Sands, M. M. és mtsa: Adolescent life experiences as predictors of occupational attainment. J. Appl. Psychol., 1994, 79 , 131–141.

  Sands M. M. , 'Adolescent life experiences as predictors of occupational attainment ' (1994 ) 79 J. Appl. Psychol. : 131 -141 .

  • Search Google Scholar
 • Bandura, A., Barbaranelli, C., Caprara, G. V. és mtsa: Self-efficacy beliefs as shapers of children’s aspiration and career trajectories. Child Dev., 2001, 72 , 187–207.

  Caprara G. V. , 'Self-efficacy beliefs as shapers of children’s aspiration and career trajectories ' (2001 ) 72 Child Dev. : 187 -207 .

  • Search Google Scholar
 • Mau, W., Hitchcock, R., Calvert, C.: High school students’ career plans: The influence of others’ expectations. Professional School Counsel., 1998, 2 , 161–166.

  Calvert C. , 'High school students’ career plans: The influence of others’ expectations ' (1998 ) 2 Professional School Counsel. : 161 -166 .

  • Search Google Scholar
 • Szilágyi K.: Az orvosi pályára jellemző személyiségstruktúra alakulása a képzés folyamán. Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont, Budapest. 1980, 15–26.

  Szilágyi K. , '', in Az orvosi pályára jellemző személyiségstruktúra alakulása a képzés folyamán , (1980 ) -.

 • Havas L., Németh B., Ritoók Zs.: Válogatások a hippokratészi gyűjteményből. Gondolat Kiadó, Budapest, 1991, 17–18.

  Ritoók Zs. , '', in Válogatások a hippokratészi gyűjteményből , (1991 ) -.

 • Kovácsné, T. Á., Feith, H. J., Balázs, P.: Összehasonlító értékkutatás diplomás ápoló hallgatók és pedagógus hallgatók körében. Eü. Gazd. Szle, 2007, 5–6 , 44–50.

  Balázs P. , 'Összehasonlító értékkutatás diplomás ápoló hallgatók és pedagógus hallgatók körében ' (2007 ) 5–6 Eü. Gazd. Szle : 44 -50 .

  • Search Google Scholar
 • Országos Felsőoktatási és Információs Központ, www.felvi.hu/statisztika/ , Letöltés ideje: 2007. szeptember 24

 • Kozma T.: Kié az egyetem? A felsőoktatás nevelésszociológiája. Új Mandátum, Budapest. 2004, 73–78, 193–199.

  Kozma T. , '', in Kié az egyetem? A felsőoktatás nevelésszociológiája , (2004 ) -.

 • Bánlaky P., Kérész Gy.-né, Solymosi Zs.: Orvosok Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981.

  Solymosi Zs. , '', in Orvosok Magyarországon , (1981 ) -.

 • Bourdieu, P.: Gazdasági tőke, kulturális tőke, társadalmi tőke. In: Szociológiai irányzatok a XX. században. Szerk.: Felkai G., Némedi D., Somlai P. Új Mandátum, Budapest. 2000, 430–438.

  Bourdieu P. , '', in Szociológiai irányzatok a XX. században , (2000 ) -.

 • Andor M., Liskó I.: Iskolaválasztás és mobilitás. Új Mandátum, Budapest. 2000.

  Liskó I. , '', in Iskolaválasztás és mobilitás , (2000 ) -.

 • Pascarella, E. T., Pierson, C. T., Wolniak, G. C. és mtsa: First-generation college students: additional evidence on college experiences and outcomes. J. High Educ., 2004, 75 , 249–261.

  Wolniak G. C. , 'First-generation college students: additional evidence on college experiences and outcomes ' (2004 ) 75 J. High Educ. : 249 -261 .

  • Search Google Scholar
 • Terenzini, P., Springer, L., Yaeger, P. és mtsa: First-generation students: Characteristics, experiences and cognitive development. Res. High. Educ., 1996, 37 , 1–22.

  Yaeger P. , 'First-generation students: Characteristics, experiences and cognitive development ' (1996 ) 37 Res. High. Educ. : 1 -22 .

  • Search Google Scholar
 • Ferenczi Z.: Az elsőgenerációs értelmiség kialakulásának sajátosságai. Stat. Szle, 2003, 81 , 1073–1089.

  Ferenczi Z. , 'Az elsőgenerációs értelmiség kialakulásának sajátosságai ' (2003 ) 81 Stat. Szle : 1073 -1089 .

  • Search Google Scholar
 • Kovácsné, T. Á., Feith, H. J., Balázs, P.: „Főiskolai hallgatók érték- és pályaorientációja” kutatás tervezése, a kérdőív módszertani bemutatása, a kérdőívben alkalmazott skálák megbízhatósága. Nővér, 2007, 20 , 3–9.

  Balázs P. , '„Főiskolai hallgatók érték- és pályaorientációja” kutatás tervezése, a kérdőív módszertani bemutatása, a kérdőívben alkalmazott skálák megbízhatósága ' (2007 ) 20 Nővér : 3 -9 .

  • Search Google Scholar
 • Kovácsné, T. Á., Feith H. J., Balázs P.: A diplomás ápoló hallgatók pályaválasztási motivációja és pályaelhagyás. Nővér, 2004, 17 , 9–14.

  Balázs P. , 'A diplomás ápoló hallgatók pályaválasztási motivációja és pályaelhagyás ' (2004 ) 17 Nővér : 9 -14 .

  • Search Google Scholar
 • McGrath, A., Reid, N., Boore, J.: Occupational stress in nursing. Int. J. Nurs. Stud., 2003, 40 , 555–565.

  Boore J. , 'Occupational stress in nursing ' (2003 ) 40 Int. J. Nurs. Stud. : 555 -565 .

  • Search Google Scholar
 • Tummers, G. E. R., Landeweerd, J. A., van Merode, G. G.: Work organization, work characteristics, and their psychological effects on nurses in the Netherlands. Int. J. Stress Management, 2002, 9 , 183–206.

  Merode G. G. , 'Work organization, work characteristics, and their psychological effects on nurses in the Netherlands ' (2002 ) 9 Int. J. Stress Management : 183 -206 .

  • Search Google Scholar
 • Hajagos, O., Feith, H. J., Kovácsné, T. Á.: Diplomás ápolónők és orvosnők az egészségügy szolgálatában. Nővér, 2006, 19 , 31–38.

  Kovácsné T. Á. , 'Diplomás ápolónők és orvosnők az egészségügy szolgálatában ' (2006 ) 19 Nővér : 31 -38 .

  • Search Google Scholar
 • Molnár E.: Élettársi együttélések – tények és vélemények. In: Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről 2001. Szerk.: Nagy I., Pongrácz T.-né, Tóth I. Gy. TÁRKI, Budapest. 2002, 65–88.

  Molnár E. , '', in Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről 2001 , (2002 ) -.

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian  HERE
Mendeley citation style is available  HERE.

 

Főszerkesztő - Editor-in-Chief:
 
Zoltán PAPP (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest)

Read the professional career of Zoltán PAPP HERE.

All scientific publications of Zoltán PAPP are collected in the Hungarian Scientific Bibliography.

Főszerkesztő-helyettesek - Assistant Editors-in-Chief: 

 • Erzsébet FEHÉR (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
 • Krisztina HAGYMÁSI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)

Főmunkatársak - Senior Editorial Specialists:

 • László KISS (a Debreceni Egyetem habilitált doktora)
 • Gabriella LENGYEL (ny. egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)
 • Alajos PÁR (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)

 A Szerkesztőbizottság tagjai – Members of the Editorial Board:

 • Péter ANDRÉKA (főigazgató, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • Géza ÁCS Jr. (egyetemi tanár Floridában)
 • Csaba BALÁZS (egyetemi tanár, Budai Endokrinközpont, Budapest)
 • Zoltán BENYÓ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet, Budapest)
 • Dániel BERECZKI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest)
 • Anna BLÁZOVICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, Budapest)
 • Lajos BOGÁR (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet, Pécs)
 • Katalin DARVAS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika, továbbá Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Budapest)
 • Elek DINYA (professor emeritus, biostatisztikus, Semmelweis Egyetem, Budapest)
 • Attila DOBOZY (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati Klinika, Szeged)
 • Levente EMŐDY (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Mikrobióligiai Intézet, Pécs)
 • András FALUS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Budapest)
 • Béla FÜLESDI (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Debrecen)
 • István GERA (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai Klinika, Budapest)
 • Beáta GASZTONYI (egyetemi magántanár, kórházi főorvos, Zala Megyei Kórház, Belgyógyászat, Zalaegerszeg)
 • Béla GÖMÖR (professor emeritus, Budai Irgalmasrendi Kórház, Reumatológiai Osztály, Budapest)
 • János HANKISS (professor emeritus, Markusovszky Lajos Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Szombathely)
 • Katalin HEGEDŰS (habilitált egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Általános Orvosi Kar, Magatartástudományi Intézet, Budapest)
 • Andor HIRSCHBERG (c. egyetemi tanár, Észak-budai Szent János Centrumkórház, Fül-, Orr-, Gége-, Fej-Nyak és Szájsebészeti Osztály, Budapest)
 • Örs Péter HORVÁTH (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Sebészeti Klinika, Pécs)
 • Béla HUNYADY (egyetemi tanár, Somogy Megyei Kaposi Mór Kórház, Belgyógyászat, Kaposvár)
 • Péter IGAZ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Ferenc JAKAB (c. egyetemi tanár, Uzsoki Utcai Kórház, Sebészet, Budapest)
 • Zoltán JANKA (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar és Klinikai Központ, Pszichiátriai Klinika, Szeged)
 • András JÁNOSI (c. egyetemi tanár, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • György JERMENDY (egyetemi tanár, Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Belgyógyászat, Budapest)
 • László KALABAY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék, Budapest)
 • Anita KAMONDI (egyetemi tanár, Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet, Neurológiai Osztály, Budapest)
 • János KAPPELMAYER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen)
 • Éva KELLER (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • András KISS (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • Lajos KULLMANN (ny. egyetemi tanár, Országos Rehabilitációs Intézet, Budapest)
 • Emese MEZŐSI (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika, Pécs)
 • László MÓDIS (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szemészeti Tanszék, Debrecen)
 • Györgyi MŰZES (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Bálint NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Humángenetikai Tanszék, Debrecen)
 • Endre NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Intézet, Debrecen) 
 • Péter NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest)
 • Viktor NAGY (főorvos, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Zoltán Zsolt NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György PARAGH (professor emeritus, Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, Debrecen)
 • Attila PATÓCS (tudományos főmunkatárs, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Edit PAULIK (intézetvezető egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar, Népegészségtani Intézet, Szeged)
 • Gabriella PÁR (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)
 • György PFLIEGLER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Ritka Betegségek Tanszéke, Debrecen)
 • István RÁCZ (egyetemi tanár, főorvos, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Belgyógyászat, Győr)
 • Bernadette ROJKOVICH (osztályvezető főorvos, Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest)
 • Imre ROMICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest)
 • László Jr. ROMICS (Angliában dolgozik)
 • Ferenc ROZGONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • Imre RURIK (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék, Debrecen)
 • Péter SCHMIDT (házi gyermekorvos, Győr)
 • Gábor SIMONYI (vezető főorvos, Szent Imre Kórház, Anyagcsere Központ, Budapest)
 • Gábor Márk SOMFAI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Anikó SOMOGYI (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Péter SÓTONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Péter Jr. SÓTONYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika, Budapest)
 • Ildikó SÜVEGES (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György SZABÓ (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest)
 • György SZEIFERT (egyetemi magántanár, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Idegsebészeti Tanszék, Budapest)
 • Miklós SZENDRŐI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest)
 • Miklós TÓTH (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • László TRINGER (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest)
 • Tivadar TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, I. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest)
 • Zsolt TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Lívia VASAS (ny. könyvtárigazgató, Semmelweis Egyetem, Központi Könyvtár, Budapest)
 • Barna VÁSÁRHELYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • László VÉCSEI (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika, Szeged)
 • Gábor WINKLER (egyetemi tanár, Szent János Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)

Nemzetközi szerkesztőbizottság - International Editorial Board:

 • Elnök/President Péter SÓTONYI (Budapest)
 • Ernest ADEGHATE (Al Ain)
 • Ferenc ANTONI (Edinburgh)
 • Maciej BANACH (Łódź)
 • Klára BERENCSI (Rosemont)
 • Angelo BIGNAMINI (Milano)
 • Anupam BISHAYEE (Signal Hill)
 • Hubert E. BLUM (Freiburg)
 • G. László BOROS (Los Angeles)
 • Frank A. CHERVENAK (New York)
 • József DÉZSY (Wien)
 • Peter ECKL (Salzburg)
 • Péter FERENCI (Wien)
 • Madelaine HAHN (Erlangen)
 • S. Tamás ILLÉS (Bruxelles)
 • Michael KIDD (Toronto)
 • Andrzej KOKOSZKA (Warsaw)
 • Márta KORBONITS (London)
 • Asim KURJAK (Zagreb)
 • Manfred MAIER (Wien)
 • Lajos OKOLICSÁNYI (Padova)
 • Amado Salvador PENA (Amsterdam)
 • Guliano RAMADORI (Goettingen)
 • Olivér RÁCZ (Košice)
 • Roberto ROMERO (Detroit)
 • Rainer SCHÖFL (Linz)
 • Zvi VERED (Tel Aviv)
 • Josef VESELY (Olomouc)
 • Ákos ZAHÁR (Hamburg)

Akadémiai Kiadó Zrt. 1117 Budapest
Budafoki út 187-189.
A épület, III. emelet
Phone: (+36 1) 464 8235
Email: orvosihetilap@akademiai.hu

 • Web of Science SCIE
 • Scopus
 • Medline
 • CABELLS Journalytics

2023  
Web of Science  
Journal Impact Factor 0.8
Rank by Impact Factor Q3 (Medicine, General & Internal)
Journal Citation Indicator 0.2
Scopus  
CiteScore 1.2
CiteScore rank Q3 (General Medicine)
SNIP 0.343
Scimago  
SJR index 0.214
SJR Q rank Q4

Orvosi Hetilap
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 20 EUR (or 5000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2025 Online subsscription: 962 EUR / 1157 USD
Print + online subscription: 1092 EUR / 1352 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Orvosi Hetilap
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1857
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
52
Founder Markusovszky Lajos Alapítvány -- Lajos Markusovszky Foundation
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Szentkriályi u. 46.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0030-6002 (Print)
ISSN 1788-6120 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2024 7 0 0
Mar 2024 0 1 0
Apr 2024 29 0 0
May 2024 36 0 0
Jun 2024 8 0 0
Jul 2024 11 2 3
Aug 2024 0 0 0