View More View Less
 • 1 Csilizradvány 284 930 08 Szlovákia
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Fejfar, Z.: Srdce známe i neznáme (Az ismert és ismeretlen szív). Mladá Fronta, Praha. 1987, 177–184.

  Fejfar Z. , '', in Srdce známe i neznáme (Az ismert és ismeretlen szív) , (1987 ) -.

 • Lazovskis, I.: Přehled klinických symptomu a syndromu (A klinikai tünetek és szindrómák áttekintése). Avicenum, Praha. 1990, 102.

  Lazovskis I. , '', in Přehled klinických symptomu a syndromu (A klinikai tünetek és szindrómák áttekintése) , (1990 ) -.

 • Vokurka, M., Hugo, J.: Velký lékařský slovník (Nagy orvosi szótár). Maxdorf Jessenius, Praha. 2002, 527.

  Hugo J. , '', in Velký lékařský slovník (Nagy orvosi szótár) , (2002 ) -.

 • Magyar I.: Belbetegségek elkülönítő diagnózisa, 4. átdolgozott és bővített kiadás. Medicina Kiadó, Budapest. 1983, 1047.

  Magyar I. , '', in Belbetegségek elkülönítő diagnózisa , (1983 ) -.

 • Knight, B.: Discovery of the Human Body. How pioneers of medicine solved the mysteries of the body´s structure and function. Lippincott and Crowell, Publishers, New York. 1980, 112–113.

  Knight B. , '', in Discovery of the Human Body. How pioneers of medicine solved the mysteries of the body´s structure and function , (1980 ) -.

 • Birtalan Gy.: Európai orvoslás az újkorban. Comm. de Hist. Artis Medicinae, Supplementum 15–16., Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1988, 87.

  Birtalan Gy. , '', in Európai orvoslás az újkorban. Comm. de Hist. Artis Medicinae, Supplementum 15–16. , (1988 ) -.

 • Kuthy D.: Adat a vörös vérsejtek „explosiv” megszaporodásának kérdéséhez magas fekvésű helyeken. Orv. Hetil., 1897, 41 , 12–14, 26–27.

  Kuthy D. , 'Adat a vörös vérsejtek „explosiv” megszaporodásának kérdéséhez magas fekvésű helyeken ' (1897 ) 41 Orv. Hetil. : 12 -14.

  • Search Google Scholar
 • Korányi S.: A polyglobuliáról. Orv. Hetil., 1906, 50 , 53–54.

  Korányi S. , 'A polyglobuliáról ' (1906 ) 50 Orv. Hetil. : 53 -54.

 • Korányi S.: A magaslati klima psysikai-chemiai hatása a szervezetre. Orvosképzés, 1925, 15, 4. Füzet , 295–296.

  Korányi S. , 'A magaslati klima psysikai-chemiai hatása a szervezetre ' (1925 ) 15 Orvosképzés : 295 -296.

  • Search Google Scholar
 • Magyar I.: Korányi Sándor. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1970, 130, 163, 168, 187.

  Magyar I. , '', in Korányi Sándor , (1970 ) -.

 • Balázs T. (szerk.): A Budapesti Fővárosi István Kórház történetének 100 éve: 1885–1985. Budapest. 1985, 30.

 • Bence Gy.: Az anaemia gyógykezelésének alapelve. Gyógyászat, 1936, 76 , 387–395.

  Bence Gy. , 'Az anaemia gyógykezelésének alapelve ' (1936 ) 76 Gyógyászat : 387 -395.

 • Bence Gy.: (Korányi Sándor 70 éves születésnapja alkalmából… tartott beszéd). Gyógyászat, 1936, 76 , 385–387.

  Bence Gy. , '(Korányi Sándor 70 éves születésnapja alkalmából… tartott beszéd) ' (1936 ) 76 Gyógyászat : 385 -387.

  • Search Google Scholar
 • Gergely J.: Scharl Pál munkássága a tüdőtuberkulózis műtéti kezelésében. In: Emlékkönyv. Az Erzsébet Királyné Sanatorium fennállásának negyedszázados évfordulója és Dr. báró Korányi Frigyes orvostanár, az intézet megalapítója, szobrának leleplezése alkalmával. Budakeszi. 1927, 184–189.

 • Korányi S.: Tátra-Füred télen. A Budapesti Hirlap eredeti tárcája. 1901. jan. 22.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2020 4 0 0
Oct 2020 2 0 0
Nov 2020 1 0 0
Dec 2020 1 0 0
Jan 2021 12 0 0
Feb 2021 2 0 0
Mar 2021 4 0 0