View More View Less
 • 1 Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet Győr Egyetem tér 1. 9023
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

Az oktatás, a képzés a modern társadalmak mozgatórugója; a tudás átadását szolgálják, újratermelik az emberi tőkét, és a gazdaság hajtóerejét jelentik. Célkitűzés: Pályaválasztási motiváció összehasonlító vizsgálata diplomásápoló-hallgatók és pedagógushallgatók körében. Módszer: A vizsgálat Magyarországon diplomásápoló-hallgatók és pedagógusképzésben részt vevő hallgatók körében történt. A mintában 783 hallgató vett részt. Eredmények: Az ápolóhivatás és pedagógushivatás kiválasztásában elsődlegesek az altruisztikus motivációk és a választott hivatás humán irányultsága. A nemek szerinti válaszokban a női válaszadók esetében magasabb értéket kaptunk az „Embereken való segítés” esetében, mint a férfiak válaszaiban. A diplomásápoló-hallgatókra nagyobb arányban jellemző a gyermekkorban történő pályaválasztás. A későbbi életszakaszban a pályaválasztás a pedagógushallgatók jellemzője. Következtetések: A felgyorsult gazdasági változások következtében vagy a hivatással való elégedetlenség miatt számolnunk kell azzal, hogy a fiatal korban megszerzett képesítés nem örök életre szól, az emberek nagy része élete során többször kényszerülhet arra, hogy foglalkozást váltson. A munkaerő-piaci kereslet és képzés összehangolásában az oktatásban és szakképzésben részt vevő szakembereknek kitüntetett szerepe van.

 • Duncan, O. D., Hodge, R. W.: Education and occupation mobility. Am. J. Sociol., 1963, 68 , 629–644.

  Hodge R. W. , 'Education and occupation mobility ' (1963 ) 68 Am. J. Sociol. : 629 -644.

 • Andorka R.: A társadalmi mobilitás változásai Magyarországon. Gondolat Kiadó, Budapest, 1982, 25–34.

  Andorka R. , '', in A társadalmi mobilitás változásai Magyarországon , (1982 ) -.

 • Ladányi J., Csanádi G.: Szelekció az általános iskolában. Magvető Kiadó, Budapest, 1983, 11–23.

  Csanádi G. , '', in Szelekció az általános iskolában , (1983 ) -.

 • Róbert P.: Egyenlőtlen esélyek az iskolai képzésben. In: Iskola és társadalom. Szöveggyűjtemény. Szerk.: Meleg Cs. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2003, 247–275.

  Róbert P. , '', in Iskola és társadalom. Szöveggyűjtemény , (2003 ) -.

 • Gati, I., Saka, N.: High school-student’s career-related decision-making difficulties. J. Counsel. Dev., 2001, 79 , 331–340.

  Saka N. , 'High school-student’s career-related decision-making difficulties ' (2001 ) 79 J. Counsel. Dev. : 331 -340.

  • Search Google Scholar
 • Mullis, R. L., Mullis, A. K., Gerwels, D.: Stability of vocational interest among high school students. Adolescence, 1998, 33 , 699–670.

  Gerwels D. , 'Stability of vocational interest among high school students ' (1998 ) 33 Adolescence : 699 -670.

  • Search Google Scholar
 • Nurmi, J. E., Poole, M. E., Kalakoski, V.: Age differences in adolescent future-oriented goals, concerns, and related temporal extension in different sociocultural contexts. J. Youth Adol., 1994, 23 , 471–487.

  Kalakoski V. , 'Age differences in adolescent future-oriented goals, concerns, and related temporal extension in different sociocultural contexts ' (1994 ) 23 J. Youth Adol. : 471 -487.

  • Search Google Scholar
 • Snell, A. F., Stokes, G. S., Sands, M. M. és mtsai: Adolescent life experiences as predictors of occupational attainment. J. Appl. Psychol., 1994, 79 , 131–141.

  Sands M. M. , 'Adolescent life experiences as predictors of occupational attainment ' (1994 ) 79 J. Appl. Psychol. : 131 -141.

  • Search Google Scholar
 • Bandura, A., Barbaranelli, C., Caprara, G. V. és mtsai: Self-efficacy beliefs as shapers of children’s aspiration and career trajectories. Child Dev., 2001, 72 , 187–207.

  Caprara G. V. , 'Self-efficacy beliefs as shapers of children’s aspiration and career trajectories ' (2001 ) 72 Child Dev. : 187 -207.

  • Search Google Scholar
 • Mau, W., Hitchcock, R., Calvert, C.: High school students’ career plans: The influence of others’ expectations. Prof. School Counsel., 1998, 2 , 161–166.

  Calvert C. , 'High school students’ career plans: The influence of others’ expectations ' (1998 ) 2 Prof. School Counsel. : 161 -166.

  • Search Google Scholar
 • Zakar A.: Pályaválasztási elméletek. Tankönyvkiadó, Budapest, 1988, 11–91.

  Zakar A. , '', in Pályaválasztási elméletek , (1988 ) -.

 • Szilágyi K.: Érték és munka. A munkához kapcsolódó értékek vizsgálatának tapasztalatai a felsőoktatásban. Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1987, 7–59.

  Szilágyi K. , '', in Érték és munka. A munkához kapcsolódó értékek vizsgálatának tapasztalatai a felsőoktatásban , (1987 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Rókusfalvy P.: A serdülők és az ifjak pályafejlődése, pályaalkalmazkodási tevékenysége. Pályalélektan szöveggyűjtemény. Szerk.: Ritók P., Gillemontné T. M. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994.

  Rókusfalvy P. , '', in A serdülők és az ifjak pályafejlődése, pályaalkalmazkodási tevékenysége. Pályalélektan szöveggyűjtemény , (1994 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Super, D. E.: A life-spa, life-space approach to career development. J. Vocational Behav., 1980, 16 , 282–298.

  Super D. E. , 'A life-spa, life-space approach to career development ' (1980 ) 16 J. Vocational Behav. : 282 -298.

  • Search Google Scholar
 • Super, D. E.: Career development: Self-concept theory. College Entrance Examination Board, New York, 1963.

  Super D. E. , '', in Career development: Self-concept theory , (1963 ) -.

 • Super, D. E., Crites, J. O.: Appraising Vocational Fitness. New York Harper and Row Publishers, 1962, 21–43.

  Crites J. O. , '', in Appraising Vocational Fitness , (1962 ) -.

 • Duró L., Kékes Sz. M., Pigler L.: A pedagógiai gyakorlat pszichológiája. BBS-INFO Kiadó, 2005, 5–41.

 • Kovácsné T. Á., Feith H. J., Balázs P.: „Főiskolai hallgatók érték és pályaorientációja” kutatás tervezése, a kérdőív módszertani bemutatása, a kérdőívben alkalmazott skálák megbízhatósága. Nővér, 2007, 5 , 3–9.

  Balázs P. , '„Főiskolai hallgatók érték és pályaorientációja” kutatás tervezése, a kérdőív módszertani bemutatása, a kérdőívben alkalmazott skálák megbízhatósága ' (2007 ) 5 Nővér : 3 -9.

  • Search Google Scholar
 • Ketskeméty L., Izsó L.: Bevezetés az SPSS programrendszerbe. Módszertani útmutató és feladatgyűjtemény statisztikai elemzésekhez. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2005.

  Izsó L. , '', in Bevezetés az SPSS programrendszerbe. Módszertani útmutató és feladatgyűjtemény statisztikai elemzésekhez , (2005 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Rózsa S., Réthelyi J., Stauder A. és mtsai: A középkorú magyar népesség egészségi állapota: Hungarostudy 2002 országos reprezentatív felmérés módszertana és a minta leíró jellemzői. Pszichiátr. Hung., 2003, 2 , 83–94.

  Stauder A. , 'A középkorú magyar népesség egészségi állapota: Hungarostudy 2002 országos reprezentatív felmérés módszertana és a minta leíró jellemzői ' (2003 ) 2 Pszichiátr. Hung. : 83 -94.

  • Search Google Scholar
 • Csapó B.: Az induktív gondolkodás fejlődése. M. Pedagóg., 1994, 8 , 36–47.

  Csapó B. , 'Az induktív gondolkodás fejlődése ' (1994 ) 8 M. Pedagóg. : 36 -47.

 • Nagy M.: A tanári pálya választása. Educatio, 1998, 3 , 527–540.

  Nagy M. , 'A tanári pálya választása ' (1998 ) 3 Educatio : 527 -540.

 • Andor M.: A kétféle diploma. Iskolakultúra, 1999, 1 , 46–54.

  Andor M. , 'A kétféle diploma ' (1999 ) 1 Iskolakultúra : 46 -54.

 • Andor M.: Az iskolákon át vezető út. Új Pedagóg. Szle., 1999, 11 , 3–18.

  Andor M. , 'Az iskolákon át vezető út ' (1999 ) 11 Új Pedagóg. Szle. : 3 -18.

 • Bodrogi B., Kámán Zs.: Diplomás ápoló hallgatók elképzelései az ápolói karrierről. Nővér, 2001, 5 , 6–10.

  Kámán Zs. , 'Diplomás ápoló hallgatók elképzelései az ápolói karrierről ' (2001 ) 5 Nővér : 6 -10.

  • Search Google Scholar
 • Molnár R., Molnár P.: Az orvosszerepről – a pályaszocializáció tükrében. Mentálhig. Pszichoszom., 2005, 6 , 123–140.

  Molnár P. , 'Az orvosszerepről – a pályaszocializáció tükrében ' (2005 ) 6 Mentálhig. Pszichoszom. : 123 -140.

  • Search Google Scholar
 • Piczil M., Kasza B., Markovic M. és mtsai: Határon innen és túl… Szegedi és vajdasági ápolók élet- és munkakörülményei. Nővér, 2005, 18 , 3–10.

  Markovic M. , 'Határon innen és túl… Szegedi és vajdasági ápolók élet- és munkakörülményei ' (2005 ) 18 Nővér : 3 -10.

  • Search Google Scholar
 • Kovácsné T. Á., Feith H. J., Balázs P.: A diplomás ápoló hallgatók pályaválasztási motivációja és pályaelhagyás. Nővér, 2004, 12 , 9–14.

  Balázs P. , 'A diplomás ápoló hallgatók pályaválasztási motivációja és pályaelhagyás ' (2004 ) 12 Nővér : 9 -14.

  • Search Google Scholar
 • Kovácsné T. Á., Feith H. J., Balázs P. és mtsai: Vol’ba povolania diplomovanych sestier v Mad’arsku. Sestra, 2005, 9 , 12–13.

  Balázs P. , 'Vol’ba povolania diplomovanych sestier v Mad’arsku ' (2005 ) 9 Sestra : 12 -13.

  • Search Google Scholar
 • Dráviczki S.: A pedagóguspálya választásának indítékai a főiskolai hallgatók körében. A pedagógus. Szerk.: Dráviczki S. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2002.

  Dráviczki S. , '', in A pedagóguspálya választásának indítékai a főiskolai hallgatók körében. A pedagógus. , (2002 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Bojtor A.: The importance of social and cultural factors to nursing status. Int. J. Nurs. Pract., 2003, 9 , 328–335.

  Bojtor A. , 'The importance of social and cultural factors to nursing status ' (2003 ) 9 Int. J. Nurs. Pract. : 328 -335.

  • Search Google Scholar
 • Csaba M., Barta K.: Az orvosi identitás alakulása: orvostanhallgatók nézete az orvosi pályáról, az orvosszerepről. LAM, 2000, 10 , 638–644.

  Barta K. , 'Az orvosi identitás alakulása: orvostanhallgatók nézete az orvosi pályáról, az orvosszerepről ' (2000 ) 10 LAM : 638 -644.

  • Search Google Scholar
 • Ferge Zs., Gazsó F., Háber J. és mtsai: A pedagógusok helyzete és munkája. MTA Szociológiai Kutató Intézete, Budapest, 1972, 220–222.

  Háber J. , '', in A pedagógusok helyzete és munkája , (1972 ) -.

 • Bánlaky P., Kérész Gy., Solymosi Zs.: Orvosok Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981.

  Solymosi Zs. , '', in Orvosok Magyarországon , (1981 ) -.

 

The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian HERE.

 

Mendeley citation style is available HERE.
 • Impact Factor (2019): 0.497
 • Scimago Journal Rank (2018): 0.176
 • SJR Hirsch-Index (2018): 20
 • SJR Quartile Score (2018): Q3 Medicine (miscellaneous)
 • Impact Factor (2018): 0.564
 • Scimago Journal Rank (2018): 0.193
 • SJR Hirsch-Index (2018): 18
 • SJR Quartile Score (2018): Q3 Medicine (miscellaneous)

Language: Hungarian

Founded in 1857
Publication: Weekly, one volume of 52 issues annually

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Papp Zoltán

Read the professional career of Papp Zoltán HERE.

 

Editorial Board

Click for the Editorial Board

Akadémiai Kiadó
Address: Prielle Kornélia u. 21-35. H-1117 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 464 8235 ---- Fax: (+36 1) 464 8221
Email: orvosihetilap@akkrt.hu