Author:
Ágnes Kovácsné Tóth Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet Győr Egyetem tér 1. 9023

Search for other papers by Ágnes Kovácsné Tóth in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Az oktatás, a képzés a modern társadalmak mozgatórugója; a tudás átadását szolgálják, újratermelik az emberi tőkét, és a gazdaság hajtóerejét jelentik. Célkitűzés: Pályaválasztási motiváció összehasonlító vizsgálata diplomásápoló-hallgatók és pedagógushallgatók körében. Módszer: A vizsgálat Magyarországon diplomásápoló-hallgatók és pedagógusképzésben részt vevő hallgatók körében történt. A mintában 783 hallgató vett részt. Eredmények: Az ápolóhivatás és pedagógushivatás kiválasztásában elsődlegesek az altruisztikus motivációk és a választott hivatás humán irányultsága. A nemek szerinti válaszokban a női válaszadók esetében magasabb értéket kaptunk az „Embereken való segítés” esetében, mint a férfiak válaszaiban. A diplomásápoló-hallgatókra nagyobb arányban jellemző a gyermekkorban történő pályaválasztás. A későbbi életszakaszban a pályaválasztás a pedagógushallgatók jellemzője. Következtetések: A felgyorsult gazdasági változások következtében vagy a hivatással való elégedetlenség miatt számolnunk kell azzal, hogy a fiatal korban megszerzett képesítés nem örök életre szól, az emberek nagy része élete során többször kényszerülhet arra, hogy foglalkozást váltson. A munkaerő-piaci kereslet és képzés összehangolásában az oktatásban és szakképzésben részt vevő szakembereknek kitüntetett szerepe van.

 • Duncan, O. D., Hodge, R. W.: Education and occupation mobility. Am. J. Sociol., 1963, 68 , 629–644.

  Hodge R. W. , 'Education and occupation mobility ' (1963 ) 68 Am. J. Sociol. : 629 -644 .

  • Search Google Scholar
 • Andorka R.: A társadalmi mobilitás változásai Magyarországon. Gondolat Kiadó, Budapest, 1982, 25–34.

  Andorka R. , '', in A társadalmi mobilitás változásai Magyarországon , (1982 ) -.

 • Ladányi J., Csanádi G.: Szelekció az általános iskolában. Magvető Kiadó, Budapest, 1983, 11–23.

  Csanádi G. , '', in Szelekció az általános iskolában , (1983 ) -.

 • Róbert P.: Egyenlőtlen esélyek az iskolai képzésben. In: Iskola és társadalom. Szöveggyűjtemény. Szerk.: Meleg Cs. Dialóg Campus Kiadó, Budapest, 2003, 247–275.

  Róbert P. , '', in Iskola és társadalom. Szöveggyűjtemény , (2003 ) -.

 • Gati, I., Saka, N.: High school-student’s career-related decision-making difficulties. J. Counsel. Dev., 2001, 79 , 331–340.

  Saka N. , 'High school-student’s career-related decision-making difficulties ' (2001 ) 79 J. Counsel. Dev. : 331 -340 .

  • Search Google Scholar
 • Mullis, R. L., Mullis, A. K., Gerwels, D.: Stability of vocational interest among high school students. Adolescence, 1998, 33 , 699–670.

  Gerwels D. , 'Stability of vocational interest among high school students ' (1998 ) 33 Adolescence : 699 -670 .

  • Search Google Scholar
 • Nurmi, J. E., Poole, M. E., Kalakoski, V.: Age differences in adolescent future-oriented goals, concerns, and related temporal extension in different sociocultural contexts. J. Youth Adol., 1994, 23 , 471–487.

  Kalakoski V. , 'Age differences in adolescent future-oriented goals, concerns, and related temporal extension in different sociocultural contexts ' (1994 ) 23 J. Youth Adol. : 471 -487 .

  • Search Google Scholar
 • Snell, A. F., Stokes, G. S., Sands, M. M. és mtsai: Adolescent life experiences as predictors of occupational attainment. J. Appl. Psychol., 1994, 79 , 131–141.

  Sands M. M. , 'Adolescent life experiences as predictors of occupational attainment ' (1994 ) 79 J. Appl. Psychol. : 131 -141 .

  • Search Google Scholar
 • Bandura, A., Barbaranelli, C., Caprara, G. V. és mtsai: Self-efficacy beliefs as shapers of children’s aspiration and career trajectories. Child Dev., 2001, 72 , 187–207.

  Caprara G. V. , 'Self-efficacy beliefs as shapers of children’s aspiration and career trajectories ' (2001 ) 72 Child Dev. : 187 -207 .

  • Search Google Scholar
 • Mau, W., Hitchcock, R., Calvert, C.: High school students’ career plans: The influence of others’ expectations. Prof. School Counsel., 1998, 2 , 161–166.

  Calvert C. , 'High school students’ career plans: The influence of others’ expectations ' (1998 ) 2 Prof. School Counsel. : 161 -166 .

  • Search Google Scholar
 • Zakar A.: Pályaválasztási elméletek. Tankönyvkiadó, Budapest, 1988, 11–91.

  Zakar A. , '', in Pályaválasztási elméletek , (1988 ) -.

 • Szilágyi K.: Érték és munka. A munkához kapcsolódó értékek vizsgálatának tapasztalatai a felsőoktatásban. Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1987, 7–59.

  Szilágyi K. , '', in Érték és munka. A munkához kapcsolódó értékek vizsgálatának tapasztalatai a felsőoktatásban , (1987 ) -.

 • Rókusfalvy P.: A serdülők és az ifjak pályafejlődése, pályaalkalmazkodási tevékenysége. Pályalélektan szöveggyűjtemény. Szerk.: Ritók P., Gillemontné T. M. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994.

  Rókusfalvy P. , '', in A serdülők és az ifjak pályafejlődése, pályaalkalmazkodási tevékenysége. Pályalélektan szöveggyűjtemény , (1994 ) -.

 • Super, D. E.: A life-spa, life-space approach to career development. J. Vocational Behav., 1980, 16 , 282–298.

  Super D. E. , 'A life-spa, life-space approach to career development ' (1980 ) 16 J. Vocational Behav. : 282 -298 .

  • Search Google Scholar
 • Super, D. E.: Career development: Self-concept theory. College Entrance Examination Board, New York, 1963.

  Super D. E. , '', in Career development: Self-concept theory , (1963 ) -.

 • Super, D. E., Crites, J. O.: Appraising Vocational Fitness. New York Harper and Row Publishers, 1962, 21–43.

  Crites J. O. , '', in Appraising Vocational Fitness , (1962 ) -.

 • Duró L., Kékes Sz. M., Pigler L.: A pedagógiai gyakorlat pszichológiája. BBS-INFO Kiadó, 2005, 5–41.

 • Kovácsné T. Á., Feith H. J., Balázs P.: „Főiskolai hallgatók érték és pályaorientációja” kutatás tervezése, a kérdőív módszertani bemutatása, a kérdőívben alkalmazott skálák megbízhatósága. Nővér, 2007, 5 , 3–9.

  Balázs P. , '„Főiskolai hallgatók érték és pályaorientációja” kutatás tervezése, a kérdőív módszertani bemutatása, a kérdőívben alkalmazott skálák megbízhatósága ' (2007 ) 5 Nővér : 3 -9 .

  • Search Google Scholar
 • Ketskeméty L., Izsó L.: Bevezetés az SPSS programrendszerbe. Módszertani útmutató és feladatgyűjtemény statisztikai elemzésekhez. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2005.

  Izsó L. , '', in Bevezetés az SPSS programrendszerbe. Módszertani útmutató és feladatgyűjtemény statisztikai elemzésekhez , (2005 ) -.

 • Rózsa S., Réthelyi J., Stauder A. és mtsai: A középkorú magyar népesség egészségi állapota: Hungarostudy 2002 országos reprezentatív felmérés módszertana és a minta leíró jellemzői. Pszichiátr. Hung., 2003, 2 , 83–94.

  Stauder A. , 'A középkorú magyar népesség egészségi állapota: Hungarostudy 2002 országos reprezentatív felmérés módszertana és a minta leíró jellemzői ' (2003 ) 2 Pszichiátr. Hung. : 83 -94 .

  • Search Google Scholar
 • Csapó B.: Az induktív gondolkodás fejlődése. M. Pedagóg., 1994, 8 , 36–47.

  Csapó B. , 'Az induktív gondolkodás fejlődése ' (1994 ) 8 M. Pedagóg. : 36 -47 .

 • Nagy M.: A tanári pálya választása. Educatio, 1998, 3 , 527–540.

  Nagy M. , 'A tanári pálya választása ' (1998 ) 3 Educatio : 527 -540 .

 • Andor M.: A kétféle diploma. Iskolakultúra, 1999, 1 , 46–54.

  Andor M. , 'A kétféle diploma ' (1999 ) 1 Iskolakultúra : 46 -54 .

 • Andor M.: Az iskolákon át vezető út. Új Pedagóg. Szle., 1999, 11 , 3–18.

  Andor M. , 'Az iskolákon át vezető út ' (1999 ) 11 Új Pedagóg. Szle. : 3 -18 .

 • Bodrogi B., Kámán Zs.: Diplomás ápoló hallgatók elképzelései az ápolói karrierről. Nővér, 2001, 5 , 6–10.

  Kámán Zs. , 'Diplomás ápoló hallgatók elképzelései az ápolói karrierről ' (2001 ) 5 Nővér : 6 -10 .

  • Search Google Scholar
 • Molnár R., Molnár P.: Az orvosszerepről – a pályaszocializáció tükrében. Mentálhig. Pszichoszom., 2005, 6 , 123–140.

  Molnár P. , 'Az orvosszerepről – a pályaszocializáció tükrében ' (2005 ) 6 Mentálhig. Pszichoszom. : 123 -140 .

  • Search Google Scholar
 • Piczil M., Kasza B., Markovic M. és mtsai: Határon innen és túl… Szegedi és vajdasági ápolók élet- és munkakörülményei. Nővér, 2005, 18 , 3–10.

  Markovic M. , 'Határon innen és túl… Szegedi és vajdasági ápolók élet- és munkakörülményei ' (2005 ) 18 Nővér : 3 -10 .

  • Search Google Scholar
 • Kovácsné T. Á., Feith H. J., Balázs P.: A diplomás ápoló hallgatók pályaválasztási motivációja és pályaelhagyás. Nővér, 2004, 12 , 9–14.

  Balázs P. , 'A diplomás ápoló hallgatók pályaválasztási motivációja és pályaelhagyás ' (2004 ) 12 Nővér : 9 -14 .

  • Search Google Scholar
 • Kovácsné T. Á., Feith H. J., Balázs P. és mtsai: Vol’ba povolania diplomovanych sestier v Mad’arsku. Sestra, 2005, 9 , 12–13.

  Balázs P. , 'Vol’ba povolania diplomovanych sestier v Mad’arsku ' (2005 ) 9 Sestra : 12 -13 .

  • Search Google Scholar
 • Dráviczki S.: A pedagóguspálya választásának indítékai a főiskolai hallgatók körében. A pedagógus. Szerk.: Dráviczki S. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2002.

  Dráviczki S. , '', in A pedagóguspálya választásának indítékai a főiskolai hallgatók körében. A pedagógus. , (2002 ) -.

 • Bojtor A.: The importance of social and cultural factors to nursing status. Int. J. Nurs. Pract., 2003, 9 , 328–335.

  Bojtor A. , 'The importance of social and cultural factors to nursing status ' (2003 ) 9 Int. J. Nurs. Pract. : 328 -335 .

  • Search Google Scholar
 • Csaba M., Barta K.: Az orvosi identitás alakulása: orvostanhallgatók nézete az orvosi pályáról, az orvosszerepről. LAM, 2000, 10 , 638–644.

  Barta K. , 'Az orvosi identitás alakulása: orvostanhallgatók nézete az orvosi pályáról, az orvosszerepről ' (2000 ) 10 LAM : 638 -644 .

  • Search Google Scholar
 • Ferge Zs., Gazsó F., Háber J. és mtsai: A pedagógusok helyzete és munkája. MTA Szociológiai Kutató Intézete, Budapest, 1972, 220–222.

  Háber J. , '', in A pedagógusok helyzete és munkája , (1972 ) -.

 • Bánlaky P., Kérész Gy., Solymosi Zs.: Orvosok Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981.

  Solymosi Zs. , '', in Orvosok Magyarországon , (1981 ) -.

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian  HERE
Mendeley citation style is available  HERE.

 

Főszerkesztő - Editor-in-Chief:
 
Zoltán PAPP (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest)

Read the professional career of Zoltán PAPP HERE.

All scientific publications of Zoltán PAPP are collected in the Hungarian Scientific Bibliography.

Főszerkesztő-helyettesek - Assistant Editors-in-Chief: 

 • Erzsébet FEHÉR (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
 • Krisztina HAGYMÁSI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)

Főmunkatársak - Senior Editorial Specialists:

 • László KISS (a Debreceni Egyetem habilitált doktora)
 • Gabriella LENGYEL (ny. egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)
 • Alajos PÁR (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)

 A Szerkesztőbizottság tagjai – Members of the Editorial Board:

 • Péter ANDRÉKA (főigazgató, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • Géza ÁCS Jr. (egyetemi tanár Floridában)
 • Csaba BALÁZS (egyetemi tanár, Budai Endokrinközpont, Budapest)
 • Zoltán BENYÓ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet, Budapest)
 • Dániel BERECZKI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest)
 • Anna BLÁZOVICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, Budapest)
 • Lajos BOGÁR (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet, Pécs)
 • Katalin DARVAS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika, továbbá Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Budapest)
 • Elek DINYA (professor emeritus, biostatisztikus, Semmelweis Egyetem, Budapest)
 • Attila DOBOZY (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati Klinika, Szeged)
 • Levente EMŐDY (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Mikrobióligiai Intézet, Pécs)
 • András FALUS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Budapest)
 • Béla FÜLESDI (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Debrecen)
 • István GERA (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai Klinika, Budapest)
 • Beáta GASZTONYI (egyetemi magántanár, kórházi főorvos, Zala Megyei Kórház, Belgyógyászat, Zalaegerszeg)
 • Béla GÖMÖR (professor emeritus, Budai Irgalmasrendi Kórház, Reumatológiai Osztály, Budapest)
 • János HANKISS (professor emeritus, Markusovszky Lajos Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Szombathely)
 • Katalin HEGEDŰS (habilitált egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Általános Orvosi Kar, Magatartástudományi Intézet, Budapest)
 • Andor HIRSCHBERG (c. egyetemi tanár, Észak-budai Szent János Centrumkórház, Fül-, Orr-, Gége-, Fej-Nyak és Szájsebészeti Osztály, Budapest)
 • Örs Péter HORVÁTH (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Sebészeti Klinika, Pécs)
 • Béla HUNYADY (egyetemi tanár, Somogy Megyei Kaposi Mór Kórház, Belgyógyászat, Kaposvár)
 • Péter IGAZ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Ferenc JAKAB (c. egyetemi tanár, Uzsoki Utcai Kórház, Sebészet, Budapest)
 • Zoltán JANKA (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar és Klinikai Központ, Pszichiátriai Klinika, Szeged)
 • András JÁNOSI (c. egyetemi tanár, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • György JERMENDY (egyetemi tanár, Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Belgyógyászat, Budapest)
 • László KALABAY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék, Budapest)
 • Anita KAMONDI (egyetemi tanár, Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet, Neurológiai Osztály, Budapest)
 • János KAPPELMAYER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen)
 • Éva KELLER (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • András KISS (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • Lajos KULLMANN (ny. egyetemi tanár, Országos Rehabilitációs Intézet, Budapest)
 • Emese MEZŐSI (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika, Pécs)
 • László MÓDIS (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szemészeti Tanszék, Debrecen)
 • Györgyi MŰZES (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Bálint NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Humángenetikai Tanszék, Debrecen)
 • Endre NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Intézet, Debrecen) 
 • Péter NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest)
 • Viktor NAGY (főorvos, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Zoltán Zsolt NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György PARAGH (professor emeritus, Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati Intézet, Debrecen)
 • Attila PATÓCS (tudományos főmunkatárs, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Edit PAULIK (intézetvezető egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar, Népegészségtani Intézet, Szeged)
 • Gabriella PÁR (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)
 • György PFLIEGLER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Ritka Betegségek Tanszéke, Debrecen)
 • István RÁCZ (egyetemi tanár, főorvos, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Belgyógyászat, Győr)
 • Bernadette ROJKOVICH (osztályvezető főorvos, Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest)
 • Imre ROMICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest)
 • László Jr. ROMICS (Angliában dolgozik)
 • Ferenc ROZGONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • Imre RURIK (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék, Debrecen)
 • Péter SCHMIDT (házi gyermekorvos, Győr)
 • Gábor SIMONYI (vezető főorvos, Szent Imre Kórház, Anyagcsere Központ, Budapest)
 • Gábor Márk SOMFAI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Anikó SOMOGYI (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Péter SÓTONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Péter Jr. SÓTONYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika, Budapest)
 • Ildikó SÜVEGES (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György SZABÓ (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest)
 • György SZEIFERT (egyetemi magántanár, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Idegsebészeti Tanszék, Budapest)
 • Miklós SZENDRŐI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest)
 • Miklós TÓTH (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • László TRINGER (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest)
 • Tivadar TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, I. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest)
 • Zsolt TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Lívia VASAS (ny. könyvtárigazgató, Semmelweis Egyetem, Központi Könyvtár, Budapest)
 • Barna VÁSÁRHELYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • László VÉCSEI (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika, Szeged)
 • Gábor WINKLER (egyetemi tanár, Szent János Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)

Nemzetközi szerkesztőbizottság - International Editorial Board:

 • Elnök/President Péter SÓTONYI (Budapest)
 • Ernest ADEGHATE (Al Ain)
 • Ferenc ANTONI (Edinburgh)
 • Maciej BANACH (Łódź)
 • Klára BERENCSI (Rosemont)
 • Angelo BIGNAMINI (Milano)
 • Anupam BISHAYEE (Signal Hill)
 • Hubert E. BLUM (Freiburg)
 • G. László BOROS (Los Angeles)
 • Frank A. CHERVENAK (New York)
 • József DÉZSY (Wien)
 • Peter ECKL (Salzburg)
 • Péter FERENCI (Wien)
 • Madelaine HAHN (Erlangen)
 • S. Tamás ILLÉS (Bruxelles)
 • Michael KIDD (Toronto)
 • Andrzej KOKOSZKA (Warsaw)
 • Márta KORBONITS (London)
 • Asim KURJAK (Zagreb)
 • Manfred MAIER (Wien)
 • Lajos OKOLICSÁNYI (Padova)
 • Amado Salvador PENA (Amsterdam)
 • Guliano RAMADORI (Goettingen)
 • Olivér RÁCZ (Košice)
 • Roberto ROMERO (Detroit)
 • Rainer SCHÖFL (Linz)
 • Zvi VERED (Tel Aviv)
 • Josef VESELY (Olomouc)
 • Ákos ZAHÁR (Hamburg)

Akadémiai Kiadó Zrt. 1117 Budapest
Budafoki út 187-189.
A épület, III. emelet
Phone: (+36 1) 464 8235
Email: orvosihetilap@akademiai.hu

 • Web of Science SCIE
 • Scopus
 • Medline
 • CABELLS Journalytics

2023  
Web of Science  
Journal Impact Factor 0.8
Rank by Impact Factor Q3 (Medicine, General & Internal)
Journal Citation Indicator 0.2
Scopus  
CiteScore 1.2
CiteScore rank Q3 (General Medicine)
SNIP 0.343
Scimago  
SJR index 0.214
SJR Q rank Q4

Orvosi Hetilap
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 20 EUR (or 5000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2025 Online subsscription: 962 EUR / 1157 USD
Print + online subscription: 1092 EUR / 1352 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Orvosi Hetilap
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1857
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
52
Founder Markusovszky Lajos Alapítvány -- Lajos Markusovszky Foundation
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Szentkriályi u. 46.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0030-6002 (Print)
ISSN 1788-6120 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2024 6 0 0
Mar 2024 13 1 2
Apr 2024 28 1 1
May 2024 13 0 0
Jun 2024 12 0 0
Jul 2024 1 0 0
Aug 2024 0 0 0