View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar Közegészségtani Intézet, Orvostörténeti Önálló Csoport Budapest Nagyvárad tér 4. 1089
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Balázs P.: Generale Normativum in Re Sanitatis 1770. Nec-Arte Nyomda, Révkomárom, 2004, 1–301.

  Balázs P. , '', in Generale Normativum in Re Sanitatis 1770 , (1770 ) -.

 • A’ Tek. K. Kún-Megye Rendes Orvossának Peterka József Sebestyénnek némelly A’ Felséges Királyi, Magyar Hely-tartói Tanátsnak Rendelésein Épült Közönséges Egésséget Tárgyazó Rendszabási, 1–8. o. Máramarossi Gottlieb Antal, Vátz, 1805.

 • Hahn G.: A magyar egészségügy története. Állami Nyomda, Budapest, 1969, 1–198.

  Hahn G. , '', in A magyar egészségügy története , (1969 ) -.

 • A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 1987. augusztus 12–17. Rimaszombaton tartott XII. Nagygyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Emich Gusztáv Magyar Akadémiai nyomdász, Budapest, 1968, 1–169., 61. Kun Tamás levele Magyarország közegészségi orvosi ügyének rendezése című munkájára vonatkozólag.

 • Markusovszky L., Balassa J., Korányi F. és mtsa: Emlékirat a közegészségi és orvosi ügy rendezése tárgyában. In: Markusovszky Lajos válogatott munkái. Szerk.: Markusovszky György. Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat, Budapest, 1905, 1–294., 177–191.

  Korányi F. , '', in Markusovszky Lajos válogatott munkái , (1905 ) -.

 • Diószegi I.: Az Osztrák–Magyar Monarchia. In: Historia 2000. XII. évf. 09–10. 7–13.

 • Kapronczai K.: Fodor József. In: Tanulmányok és arcképek a magyar medicina múltjából. Szerk.: Antall J., Birtalan Gy., Schultheisz E. Medicina, Budapest, 1988, 1–148.

  Kapronczai K. , '', in Tanulmányok és arcképek a magyar medicina múltjából , (1988 ) -.

 • Honti J.: Az 1876. évi XIV. tc. és előzményei: az Országos Közegészségügyi Tanács (1868), az Országos Közegészségügyi Egyesület (1886) és az Igazságügyi Orvosi Tanács (1890). Orv. Hetil., 1997, 138 , 1009–1011.

  Honti J. , 'Az 1876. évi XIV. tc. és előzményei: az Országos Közegészségügyi Tanács (1868), az Országos Közegészségügyi Egyesület (1886) és az Igazságügyi Orvosi Tanács (1890) ' (1997 ) 138 Orv. Hetil. : 1009 -1011.

  • Search Google Scholar
 • Habonyi Z.: A Palócföld egészségének történetéből. 1826–1969. Nógrád megyei Nyomdaipari Vállalat, Salgótarján, 1989, 1–136.

  Habonyi Z. , '', in A Palócföld egészségének történetéből. 1826–1969 , (1989 ) -.

 • Perémi Gábor rétsági körorvos válaszlevele. Nógrádi Lapok és Honti Híradó, 1880. VI. 27.

 • Fodor J.: Beszéd az Országos Közegészségügyi Egyesület ülésén. Egészség, 1987, különlenyomat, 1–5.

 • Az egészségügyre vonatkozó törvények és rendeletek gyűjteménye 1854–1894. Összeállította: dr. Chyzer Kornél. Dobrowsky és Franke, Budapest, 1894, 73.

 • Oláh Gy.: A községek feladatai a közegészségügyi szolgálat terén. Grill Károly Cs. és Kir. Udv. Könyvkereskedése, Budapest, 1891, 1–292.

  Oláh Gy. , '', in A községek feladatai a közegészségügyi szolgálat terén , (1891 ) -.

 • Kerbolt L.: A beteg falu. Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda Rt., Pécsett, 1934, 1–129.

  Kerbolt L. , '', in A beteg falu , (1934 ) -.

 • Johan B.: A racionális egészségpolitika elvei. Az Országos Nemzeti Klub kiadványai. 27. füzet. 1939, 1–12.

 • Gortvay Gy.: A közegészségügy reformjának elvei. Különlenyomat. Athenaeum Rt., Budapest, 1934, 1–11.

  Gortvay Gy. , '', in A közegészségügy reformjának elvei. Különlenyomat , (1934 ) -.

 • Johan B.: Beszámoló a M. Kir. Országos Közegészségügyi Intézet első öt évének munkájáról. Különlenyomat. Pátria Rt., Budapest, é. n., 1–8.

 • Johan B.: Gyógyul a magyar falu. M. Kir. Országos Közegészségügyi Intézet Közleményei, 1939, 7. sz. , 1–206.

  Johan B. , 'Gyógyul a magyar falu ' (1939 ) 7. sz. M. Kir. Országos Közegészségügyi Intézet Közleményei : 1 -206.

  • Search Google Scholar

 

The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian HERE.

 

Mendeley citation style is available HERE.
 • Impact Factor (2019): 0.497
 • Scimago Journal Rank (2018): 0.176
 • SJR Hirsch-Index (2018): 20
 • SJR Quartile Score (2018): Q3 Medicine (miscellaneous)
 • Impact Factor (2018): 0.564
 • Scimago Journal Rank (2018): 0.193
 • SJR Hirsch-Index (2018): 18
 • SJR Quartile Score (2018): Q3 Medicine (miscellaneous)

Language: Hungarian

Founded in 1857
Publication: Weekly, one volume of 52 issues annually

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Papp Zoltán

Read the professional career of Papp Zoltán HERE.

 

Editorial Board

Click for the Editorial Board

Akadémiai Kiadó
Address: Prielle Kornélia u. 21-35. H-1117 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 464 8235 ---- Fax: (+36 1) 464 8221
Email: orvosihetilap@akkrt.hu