View More View Less
 • 1 SOS-Hungary Orvosi Szolgálat Budapest Szentedrei út 301. 1039
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

Az utazási orvostan prevenciós lehetőségeinek vizsgálatakor megállapítható volt, hogy a „klasszikus” felfogás, amelyet túlnyomórészt még mindig a primer megelőzés, a vakcináció – kemoprofilaxis –, orvosi (legfőképp infektológiai tartalmú) tanácsadás triásza jellemez, nem teszi lehetővé az utazással összefüggő betegségek megelőzésének és kezelésének komplex feladatát. Az utazók ugyan még mindig ki vannak téve az úti cél endémiás fenyegetésének, és bár igaz, hogy a vakcinációval közel tökéletes prevenciót érhetünk el ezen a területen, az utazók többsége nem fertőző betegségben szenved (vagy hal meg), hanem más, az utazás provokálta noxák miatt. Emellett például a magyar utazók túlnyomó többsége európai országokba utazik. A nem egzotikus (trópusi) országokba utazók, az extrém és szabadidősportot űzők, a krónikus betegségben szenvedők ugyancsak tanácsadást – mégpedig profilaktikus szemléletű tanácsadást – igényelnek. A védőoltások mellé be kell hogy vonuljon a prevenció fegyvertárába a védősisak, a sótabletta, az úti patika és a hordozható oxigenizátor is. Beszélnünk kell továbbá azokról az utazókról is, akik külföldön betegednek meg, és szakszerű repatriációjukhoz szükséges a szakorvos, az utazási orvos együttműködése, a beteg háziorvosának anamnesztikus segítsége és a biztosító orvosának szervezőkészsége is. Mindez olyan komplex tudást igényel, amelyet csak akkor tudunk megkövetelni, ha az utazási orvostan tárgyát és módszereit újradefiniáljuk. Meg kellett határozni az utazással összefüggő betegségeket, az utazók kategóriáit, illetve a prevenció elsődleges, másodlagos és harmadlagos szintjeinek tartalmát, valamint a szintekhez tartozó prevenciós módszereket. Megállapítható, hogy az utazási orvostan tudásanyaga fel kell hogy ölelje az infekciók, de az egyéb, utazással összefüggő betegségek megelőzését is, a szabadidősportok orvostanát (vadonorvoslás vagy wilderness medicine), az assistance orvostant (a betegek hazaszállításának tudományát) és az utasbiztosítási orvostan tárgykörét is. Ez a négyes, multidiszciplináris felosztás jól illeszkedik az utazási orvostan komplex szemléletéhez a nemzetközi gyakorlatban, de megfelelőnek bizonyul a magyarországi betegellátó struktúrában is. Lehetővé teszi, hogy az utazókkal kapcsolatba kerülő orvosok (elsősorban az utazási, a házi-, a biztosítási és a foglalkozás-egészségügyi orvosok) hatékonyan tudjanak részt venni az utazók felkészítésében. A prevenció szakmai alapjait ki kell dolgozni, az utazási orvostan interdiszciplináris jellegének megfelelően minden szakterületen. Szintén sürgető feladat az utazási orvostani tanácsadás országos struktúrájának kifejlesztése és az utazási orvostan graduális és posztgraduális oktatásának megszervezése. Az oktatás során – a szakma sajátosságainak megfelelő – új képzési formákat kell igénybe venni. Csak ilyen alapok birtokában várható, hogy a magyar emberek egészségkultúráját utazási vonalon a nemzetközi szintre tudjuk emelni.

 • Felkai P.: Travel Medicine in eastern Europe. The Hungarian way travel medicine and infectious disease. Travel Med. Infect. Dis., 2008, 6 , 195–200.

  Felkai P. , 'Travel Medicine in eastern Europe. The Hungarian way travel medicine and infectious disease ' (2008 ) 6 Travel Med. Infect. Dis. : 195 -200.

  • Search Google Scholar
 • Felkai P., Clements C.: New ways for – practice oriented – post-gradual medical education. Training of a Ski-Camp Doctor. J. Wild. Environ. Med., 2008, 19 , 133–13.

  Clements C. , 'New ways for – practice oriented – post-gradual medical education. Training of a Ski-Camp Doctor ' (2008 ) 19 J. Wild. Environ. Med. : 133 -13.

  • Search Google Scholar
 • Felkai P., Vértes L.: Az utazási orvostan geriátriai megközelítése. Családorvosi Fórum, 2007, 4 , 53–57.

  Vértes L. , 'Az utazási orvostan geriátriai megközelítése ' (2007 ) 4 Családorvosi Fórum : 53 -57.

  • Search Google Scholar
 • Felkai P.: Az utazási orvostan, mint tudományág megjelenése és szerepe Magyarországon. Családorvosi Fórum, 2006, 6 , 36–41.

  Felkai P. , 'Az utazási orvostan, mint tudományág megjelenése és szerepe Magyarországon ' (2006 ) 6 Családorvosi Fórum : 36 -41.

  • Search Google Scholar
 • Felkai P.: Utazási orvostan (egyetemi jegyzet). Documed Kk., Budapest, 2006.

  Felkai P. , '', in Utazási orvostan , (2006 ) -.

 • Felkai P.: Utazási orvostan: a csúcson vagyunk, de hátul kullogunk. Orv. Hetil., 2006, 147 , 1849.

  Felkai P. , 'Utazási orvostan: a csúcson vagyunk, de hátul kullogunk ' (2006 ) 147 Orv. Hetil. : 1849 -.

  • Search Google Scholar
 • Felkai P.: Travel medicine in Hungary.; Travel Medicine NewShare, 2007, May/June, 4–5.

 • Felkai P.: Az utazással összefüggő megbetegedések megelőzésének elemzése az utazási orvostan legújabb eredményei alapján. Doktori disszertáció, 2008. Budapest, Semmelweis Egyetem.

  Felkai P. , '', in Az utazással összefüggő megbetegedések megelőzésének elemzése az utazási orvostan legújabb eredményei alapján , (2008 ) -.

  • Search Google Scholar
 • Felkai P.: Az utazási orvostan – új orvosi szakág Magyarországon. In: Felkai P. (szerk.) Háziorvos Továbbképző Szemle, Utazási Orvostan, 2007, 12, 6, 396–398.

 • Felkai P., Prezenszky Zs.: Az utazási orvostan, mint a psychiátria új kihívása. Családorvosi Fórum, 2007, 1 , 39–43.

  Prezenszky Zs. , 'Az utazási orvostan, mint a psychiátria új kihívása ' (2007 ) 1 Családorvosi Fórum : 39 -43.

  • Search Google Scholar
 • Felkai P., Felkai E.: Utazási orvostan a háziorvosi gyakorlatban. LAM, 2005, 15 , 632–641.

  Felkai E. , 'Utazási orvostan a háziorvosi gyakorlatban ' (2005 ) 15 LAM : 632 -641.

 • Felkai P.: A sí-táborvosok kézikönyve. Budapest, Zafir Kk., 2006.

  Felkai P. , '', in A sí-táborvosok kézikönyve , (2006 ) -.

 • Felkai P., Melles I.: Az utazási orvostan szerepe a foglalkozás-egészségügyi gyakorlatban. Magyar Családorvosok Lapja, 2008, 2 , 28–31.

  Melles I. , 'Az utazási orvostan szerepe a foglalkozás-egészségügyi gyakorlatban ' (2008 ) 2 Magyar Családorvosok Lapja : 28 -31.

  • Search Google Scholar
 • Kovács E., Felkai P.: Az utazási orvostan, mint a biztosítási orvostan lehetséges új területe. Biztosítási Szeml., 2004, L, 11–12 , 24–27.

  Felkai P. , 'Az utazási orvostan, mint a biztosítási orvostan lehetséges új területe ' (2004 ) L Biztosítási Szeml. : 24 -27.

  • Search Google Scholar
 • Felkai P.: Az utazási orvostan és annak biztosítási vonatkozásai. Orv. Hetil., 2004, 145 , 1705–1709.

  Felkai P. , 'Az utazási orvostan és annak biztosítási vonatkozásai ' (2004 ) 145 Orv. Hetil. : 1705 -1709.

  • Search Google Scholar
 • Felkai P., Felkai E.: Utazási orvostan a háziorvosi gyakorlatban. Budapesti Népegészségügy, XXXVI, 4, 369–366.

 

The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian HERE.

 

Mendeley citation style is available HERE.

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Papp Zoltán

Read the professional career of Papp Zoltán HERE.

 

Editorial Board

Click for the Editorial Board

Akadémiai Kiadó
Address: Prielle Kornélia u. 21-35. H-1117 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 464 8235 ---- Fax: (+36 1) 464 8221
Email: orvosihetilap@akkrt.hu

2019  
Total Cites
WoS
1 085
Impact Factor 0,497
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,212
5 Year
Impact Factor
0,396
Immediacy
Index
0,126
Citable
Items
247
Total
Articles
176
Total
Reviews
71
Cited
Half-Life
6,1
Citing
Half-Life
7,3
Eigenfactor
Score
0,00071
Article Influence
Score
0,045
% Articles
in
Citable Items
71,26
Normalized
Eigenfactor
0,08759
Average
IF
Percentile
10,606
Scimago
H-index
20
Scimago
Journal Rank
0,176
Scopus
Scite Score
864/1178=0,4
Scopus
Scite Score Rank
General Medicine 267/529 (Q3)
Scopus
SNIP
0,254
Acceptance
Rate
73%

 

Language: Hungarian

Founded in 1857
Publication: Weekly, one volume of 52 issues annually