View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem, Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum I. Belgyógyászati Klinika, Hematológiai Osztály Pécs Ifjúság u. 13. 7624
 • 2 Pécsi Tudományegyetem, Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum Laboratóriumi Medicina Intézet Pécs
 • 3 Pécsi Tudományegyetem, Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum Bioanalitikai Intézet Pécs
 • 4 Pécsi Tudományegyetem, Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum Pathológiai Intézet Pécs
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

Az utóbbi években krónikus lymphoid leukaemiában új prognosztikai faktorok vizsgálata került a figyelem középpontjába. A citogenetikai eltérések, az immunglobulin-nehézlánc génmutációs státusza, a CD38- és ZAP70-expresszió mind a közelmúltban megismert prognosztikus faktorok, de kevés az adat a multidrog-rezisztencia jelentőségéről. Célok: A tanulmány célja genetikai, expressziós és funkcionális szinten jellemezni 82 krónikus lymphoid leukaemiában szenvedő beteg multidrog-rezisztenciájának sajátosságait, és vizsgálni azok összefüggését a betegek túlélésével és a kezelésre adott válasszal. Módszerek: a szerzők 66 betegnél vizsgálták az MDR-1 gén ben – Light Cycler Real Time PCR segítségével meghatározott – „Single Nucleotid Polymorphism” sajátosságot, amely irodalmi adatok szerint a P-glikoprotein expresszióját befolyásolja. Összesen 82 betegnél áramlási citometria során anti-P-glikoprotein monoklonális antitest segítségével a P-glikoprotein- expresszió t, az ún. calcein-verapamil teszttel pedig a multidrog-rezisztencia funkcióját vizsgálták. A kezelésre adott választ 35 betegnél vizsgálták, a statisztikai elemzésnél Fischer-tesztet alkalmazva. A túlélési analízist a teljes beteganyagon elvégezték ( n = 82, Log-rank-teszt). Eredmények: Az irodalmi adatokkal ellentétben a szerzők nem találtak korrelációt a vizsgált három multidrogrezisztencia-teszt között. A kezelésre adott választ vizsgálva 35 kezelt betegből 13 nonrespondernek, 22 pedig respondernek bizonyult. A P-glikoprotein-pozitív fenotípusú esetek ( n = 9) 89%-ban klinikailag nonrespondernek bizonyultak (9 P-glikoprotein-pozitív krónikus lymphoid leukaemiás beteg közül 8 nonresponder volt), a P-glikoprotein-negatív esetek ( n = 26) pedig 80%-ban jó terápiás választ mutattak (26 P-glikoprotein-negatív beteg közül 21 responder) ( p < 0,001). Az átlagos várható túlélésben is jelentős, bár nem szignifikáns ( p = 0,106) különbséget észleltek (84 vs 203 hónap). Következtetések: A vizsgált három laboratóriumi paraméter közül a P-glikoprotein sejtfelszíni jelenléte a leginkább releváns adat krónikus lymphoid leukaemiában a kemorezisztencia előjelzésére és a túléléssel kapcsolatban is prognosztikai faktorként értékelhető.

 • Danø, K.: Cross resistance between vinca alkaloids and anthracyclines in Ehrlich ascites tumor in vivo. Cancer Chemother. Rep., 1972, 56 , 701–708.

  Danø K. , 'Cross resistance between vinca alkaloids and anthracyclines in Ehrlich ascites tumor in vivo ' (1972 ) 56 Cancer Chemother. Rep. : 701 -708.

  • Search Google Scholar
 • Johnstone, W. R., Cretney, E., Smyth, J. M.: P-glycoprotein protects leukemia cells against caspase-dependent, but not caspase-independent cell death. Blood, 1999, 93 , 1075–1085.

  Smyth J. M. , 'P-glycoprotein protects leukemia cells against caspase-dependent, but not caspase-independent cell death ' (1999 ) 93 Blood : 1075 -1085.

  • Search Google Scholar
 • Jamroziak, K., Smoleski, P., Cebula, B. és mtsai: Relation of P-glycoprotein expression with spontaneous in vitro apoptosis in B-cell chronic lymphocytic leukemia. Neoplasma, 2004, 51 , 181–187.

  Cebula B. , 'Relation of P-glycoprotein expression with spontaneous in vitro apoptosis in B-cell chronic lymphocytic leukemia ' (2004 ) 51 Neoplasma : 181 -187.

  • Search Google Scholar
 • Litmann, T., Druley, T. E., Stein, W. D. és mtsai: From MDR to MXR: new understanding of multidrug resistance systems, their properties and clinical significance (Review). CMLS, 2001, 58 , 931–959.

  Stein W. D. , 'From MDR to MXR: new understanding of multidrug resistance systems, their properties and clinical significance (Review) ' (2001 ) 58 CMLS : 931 -959.

  • Search Google Scholar
 • Holló Zs., Homolya L., Davis, C. W. és mtsai: Calcein accumulation as a fluorometric functional assay of the multidrug transporter. Biochim. Biophys. Acta, 1994, 1191 , 384–388.

  Davis C. W. , 'Calcein accumulation as a fluorometric functional assay of the multidrug transporter ' (1994 ) 1191 Biochim. Biophys. Acta : 384 -388.

  • Search Google Scholar
 • Hoffmeyer, S., Burk, O., Richter, O. és mtsai: Functional polymorphisms of the human multidrug-resistance gene: Multiple sequence variations and correlation of one allele with P-glycoprotein expression an activity in vivo. PNAS, 2000, 97 , 3473–3478.

  Richter O. , 'Functional polymorphisms of the human multidrug-resistance gene: Multiple sequence variations and correlation of one allele with P-glycoprotein expression an activity in vivo ' (2000 ) 97 PNAS : 3473 -3478.

  • Search Google Scholar
 • Ludescher, C., Hilbe, W., Eisterer, W. és mtsai: Activity of P-glycoprotein in B-cell chronic lymphocytic leukemia determined by a flow cytometric assay. JNCI, 2000, 85 , 1261–1267.

  Eisterer W. , 'Activity of P-glycoprotein in B-cell chronic lymphocytic leukemia determined by a flow cytometric assay ' (2000 ) 85 JNCI : 1261 -1267.

  • Search Google Scholar
 • Michelli, M., Raspadori, D., Damiani, D. és mtsai: The expression of the multidrug resistance associated glycoprotein in B-cell chronic lymphocytic leukaemia. British J. Haemat., 1991, 77 , 460–469.

  Damiani D. , 'The expression of the multidrug resistance associated glycoprotein in B-cell chronic lymphocytic leukaemia ' (1991 ) 77 British J. Haemat. : 460 -469.

  • Search Google Scholar
 • Svoboda-Beusan, I., Kusec, R., Bendelja, K. és mtsai: The relevance of multidrug resistance-associated P-glycoprotein expression in the treatment response of B-cell chronic lymphocytic leukemia. Haematologica, 2000, 85 , 1261–1267.

  Bendelja K. , 'The relevance of multidrug resistance-associated P-glycoprotein expression in the treatment response of B-cell chronic lymphocytic leukemia ' (2000 ) 85 Haematologica : 1261 -1267.

  • Search Google Scholar
 • Kárászi É., Jakab K., Homolya L. és mtsai: Calcein assay for multidrug resistance reliably predicts therapy response and survival rate in acute myeloid leukaemia. British J. Haemat., 2001, 112 , 308–314.

  Homolya L. , 'Calcein assay for multidrug resistance reliably predicts therapy response and survival rate in acute myeloid leukaemia ' (2001 ) 112 British J. Haemat. : 308 -314.

  • Search Google Scholar
 • Lamy, T., Drenou, B., Grulois, I. és mtsai: Multi-drug resistance (MDR) activity in acute leukemia determined by rhodamin 123 efflux assay. Leukemia, 1995, 9 , 1549–1555.

  Grulois I. , 'Multi-drug resistance (MDR) activity in acute leukemia determined by rhodamin 123 efflux assay ' (1995 ) 9 Leukemia : 1549 -1555.

  • Search Google Scholar
 • Cheson, B., Bennett, J., Rai, K. és mtsai: National Cancer Institute – Sponsored Working Group Guidelines for Chronic Lymphocytic Leukemia: Revised Guidelines for Diagnosis and Treatment. Blood, 1996, 87 , 4990–4997.

  Rai K. , 'National Cancer Institute – Sponsored Working Group Guidelines for Chronic Lymphocytic Leukemia: Revised Guidelines for Diagnosis and Treatment ' (1996 ) 87 Blood : 4990 -4997.

  • Search Google Scholar
 • Méhes G.: Genetikai eltérések prognosztikai jelentősége B-sejtes krónikus lymphocytás leukaemiában. Hemat. Transzf., 2005, 38 , 148–154.

  Méhes G. , 'Genetikai eltérések prognosztikai jelentősége B-sejtes krónikus lymphocytás leukaemiában ' (2005 ) 38 Hemat. Transzf. : 148 -154.

  • Search Google Scholar
 • Brophy, N. A., Marie, J. P., Rojas, V. A. és mtsai: MDR1 gene expression in childhood acute lymphoblastic leukemias and lymphomas: a critical evaluation by four techniques. Leukemia, 1994, 8 , 327–335.

  Rojas V. A. , 'MDR1 gene expression in childhood acute lymphoblastic leukemias and lymphomas: a critical evaluation by four techniques ' (1994 ) 8 Leukemia : 327 -335.

  • Search Google Scholar
 • Leith, C. P., Chen, I. M., Kopecky, K. J. és mtsai: Correlation of multidrug resistance (MDR1) protein expression with functional dye/drug efflux in acute myeloid leukemia by multiparameter flow cytometry: identification of discordant MDR–/efflux + and MDR+/efflux– cases. Blood, 1995, 86 , 2329–2342.

  Kopecky K. J. , 'Correlation of multidrug resistance (MDR1) protein expression with functional dye/drug efflux in acute myeloid leukemia by multiparameter flow cytometry: identification of discordant MDR–/efflux + and MDR+/efflux– cases ' (1995 ) 86 Blood : 2329 -2342.

  • Search Google Scholar