View More View Less
 • 1 Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ Budapest Gyáli út 2–6. 1097
 • | 2 EgészségMonitor Kutató és Tanácsadó Nonprofit Közhasznú Kft. Budapest
 • | 3 Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Budapest
 • | 4 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Budapest
Restricted access

Az informált döntéshozatal nemzetközileg egyre elfogadottabb eszköze az egészség-hatáselemzés. A szerzők olyan statisztikai modellek kidolgozásában vettek részt, amelyek segítséget nyújtanak az egészségügyi szektoron belüli és kívüli döntések egészségre kifejtett hatásainak becsléséhez. Logisztikus regresszióval vizsgálták a mortalitást befolyásoló egyéni tényezők közül a nem, az életkor, az iskolázottság és a gazdasági aktivitás halandóságot befolyásoló szerepét az összhalandóságra, a keringési rendszer betegségei és a rosszindulatú daganatok miatti halandóságra. Az eredmények igazolták, hogy az életkorral emelkedő halandóságra a nem, az iskolázottság és a gazdasági aktivitás egyidejűleg úgy hatott, hogy egymás hatását is módosították, közöttük többszörös interakciók voltak. A halandóságot több tényező összetett hatásrendszere befolyásolja, ezért ennek vizsgálatára csakis többváltozós statisztikai módszerek alkalmasak. A közleményben bemutatott modellek kiindulópontjai lehetnek azoknak a kutatásoknak, amelyek az egyéni tényezők mellett térségi társadalmi-gazdasági tényezőket is bevonhatnak az egészség-hatáselemzésekbe.

 • Human development report 1990: Concept and measurement of human development. UNDP, 1990.

 • Suhrcke, M., McKee, C. M., Arce, R. S. és mtsai: The contribution of health to the economy in the European Union. European Communities, 2005.

 • Abrahams, D. és mtsai: EPHIA European Policy Health Impact Assess, Health and Consumer Protection DG, 2004.

 • Az Európai Parlament és a Tanács 1350/2007/Ek határozata (2007. október 23.) az egészségügyre vonatkozó második közösségi cselekvési program (2008–2013) létrehozásáról.

 • Health21: the health for all policy framework for the WHO European Region, European Health for All Series; No. 6, WHO, 1999.

 • Bakacs M., Vitrai J.: Hogyan befolyásolják a térségi társadalmi-gazdasági különbségek a halandóságot? Irodalmi áttekintés. Orv. Hetil., 2008, 28 , 1317–1321.

  Vitrai J. , 'Hogyan befolyásolják a térségi társadalmi-gazdasági különbségek a halandóságot? Irodalmi áttekintés ' (2008 ) 28 Orv. Hetil. : 1317 -1321.

  • Search Google Scholar
 • Vitrai J., Mihalicza P.: Egészségi állapot. In: Társadalmi riport, 2006. Szerk.: Kolosi T., Tóth I. Gy., Vukovich Gy. TÁRKI, Budapest, 2006, 138–150.

  Mihalicza P. , '', in Társadalmi riport, 2006 , (2006 ) -.

 • Kunst, A. E.: Development of health inequalities indicators for the Eurothine project. Erasmus MC Rotterdam, 2008; http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2003/action1/docs/2003_1_16_rep3_en.pdf

 • Joumard, I., André, C., Nicq, C. és mtsai: Health status determinants: lifestyle, environment, health care resources and efficiency. OECD, 2008; http://www.olis.oecd.org/olis/2008doc.nsf/LinkTo/NT0000363E/$FILE/JT03249407.PDF

 • Ocana-Riola, R., Saurina, C., Fernandez-Ajuria, A. és mtsai: Area deprivation and mortality in the provincial capital cities of Andalusia and Catalonia (Spain). J. Epidemiol. Commun. Health, 2008, 62 , 147–152.

  Fernandez-Ajuria A. , 'Area deprivation and mortality in the provincial capital cities of Andalusia and Catalonia (Spain). J. Epidemiol ' (2008 ) 62 Commun. Health : 147 -152.

  • Search Google Scholar
 • Subcommittee on Population Health of the Standing Senate Committee on Social Affairs Science and Technology. Population health policy: issues and options. Senate Subcommittee on Population Health, Canada, 2008.

 • Gee, G. C.: A multilevel analysis of the relationship between institutional and individual racial discrimination and health status. Am. J. Public Health, 2008, 98 , S48–S56.

  Gee G. C. , 'A multilevel analysis of the relationship between institutional and individual racial discrimination and health status ' (2008 ) 98 Am. J. Public Health : S48 -S56.

  • Search Google Scholar
 • Wilkinson, R. G., Pickett, K. E.: Income inequality and socioeconomic gradients in mortality. Am. J. Public Health, 2008, 98 , 699–704.

  Pickett K. E. , 'Income inequality and socioeconomic gradients in mortality ' (2008 ) 98 Am. J. Public Health : 699 -704.

  • Search Google Scholar
 • Menvielle, G., Kunst, A. E., Stirbu, I. és mtsai: Educational differences in cancer mortality among women and men: a gender pattern that differs across Europe. Br. J. Cancer, 2008, 98 , 1012–1020.

  Stirbu I. , 'Educational differences in cancer mortality among women and men: a gender pattern that differs across Europe ' (2008 ) 98 Br. J. Cancer : 1012 -1020.

  • Search Google Scholar
 • Turrell, G., Kavanagh, A., Draper, G. és mtsa: Do places affect the probability of death in Australia? A multilevel study of area-level disadvantage, individual-level socioeconomic position and all-cause mortality, 1998–2000. J. Epidemiol. Commun. Health, 2007, 61 , 13–19.

  Draper G. , 'Do places affect the probability of death in Australia? A multilevel study of area-level disadvantage, individual-level socioeconomic position and all-cause mortality, 1998–2000 ' (2007 ) 61 J. Epidemiol. Commun. Health : 13 -19.

  • Search Google Scholar
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 84 84 8
Full Text Views 29 22 1
PDF Downloads 9 6 1