View More View Less
 • 1 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum Patológiai Intézet Debrecen Nagyerdei krt. 98. 4032
 • | 2 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum Belgyógyászati Intézet Debrecen
 • | 3 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum Klinikai Genetikai Központ Debrecen
 • | 4 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum Klinikai Biokémiai és Molekuláris Patológiai Intézet Debrecen
Restricted access

A nucleophosmin gén (NPM1) 12-es exonjának mutációja, jelenlegi ismereteink szerint, a leggyakoribb genetikai eltérés akut myeloid leukaemiában. Az eddigi beszámolók alapján kimutatásával a betegség sajátos biológiájú és kedvező lefolyású formája határozható meg, amely a leukaemiák WHO-osztályozásában 2008-tól külön csoportként kerül említésre. A mutáció hatására megváltozik a kódolt fehérje sejten belüli eloszlása, és az NPM fehérje a sejtmag helyett a citoplazmában halmozódik fel (NPMc+). Ez a jelenség, amely a kizárólag mutáns géntermék kapcsán figyelhető meg, szövettani vizsgálat keretében immunhisztokémiával is kimutatható. Jelen tanulmányunkban hazai körülmények között először vizsgáltuk az NPM-mutáció előfordulását felnőttkori AML-ben immunhisztokémia módszerével. A 2005 és 2008 között diagnosztizált összesen 41 eset részletes kiértékelése során 6 esetben (14,6%) észleltünk citoplazmikus reakciót, valamennyi de novo jelentkező és jellegzetes citogenetikai eltérést nem mutató AML-esetek közül került ki (6/23, 26,1%), egy kivételével nőbetegekben. A blasztsejtek alacsony CD34-, c-kit- és HLA-DR-expressziója alapján a NPMc+ AML a nem érintett esetektől jól elkülöníthetőnek bizonyult, ezek a markáns jellegzetességek az eddig közölt külföldi adatokkal teljes mértékben megegyeznek. Tapasztalataink alapján az NPM-mutáció immunhisztokémiai vizsgálata egyszerűen beépíthető a hétköznapi hematológiai diagnosztikai gyakorlatba.

 • Vardiman, J. W., Harris, N. L., Brunning, R. D.: The World Health Organization (WHO) classification of the myeloid neoplasms. Blood, 2002, 100 , 2292–2302.

  Brunning R. D. , 'The World Health Organization (WHO) classification of the myeloid neoplasms ' (2002 ) 100 Blood : 2292 -2302.

  • Search Google Scholar
 • Mrozek, K., Marucci, G., Paschka, P. és mtsai: Clinical relevance of mutations and gene-expression changes in adult acute myeloid leukemia with normal cytogenetics: are we ready for a prognostically prioritized molecular classification? Blood, 2007, 109 , 431–448.

  Paschka P. , 'Clinical relevance of mutations and gene-expression changes in adult acute myeloid leukemia with normal cytogenetics: are we ready for a prognostically prioritized molecular classification? ' (2007 ) 109 Blood : 431 -448.

  • Search Google Scholar
 • Swerdlow, S. H., Campo, E., Harris, N. L. és mtsai (szerk.): WHO classification of tumors of haematopoietic and lymphoid tissues. International Agency for Research on Cancer (IARC), Lyon, 2008, 120–122.

  '', in WHO classification of tumors of haematopoietic and lymphoid tissues , (2008 ) -.

 • Falini, B., Nicoletti, I., Martelli, M. F. és mtsai: Acute myeloid leukemia carrying cytoplasmic/mutated nucleophosmin (NPMc+ AML): biologic and clinical features. Blood, 2007, 109 , 874–885.

  Martelli M. F. , 'Acute myeloid leukemia carrying cytoplasmic/mutated nucleophosmin (NPMc+ AML): biologic and clinical features ' (2007 ) 109 Blood : 874 -885.

  • Search Google Scholar
 • Verhaak, R. G. W., Goudswaard, C. S., van Putten, W. és mtsai: Mutations in nucleophosmin (NPM1) in acute myeloid leukemia: association with other gene abnormalities and previously established gene expression signatures and their favourable prognostic significance. Blood, 2005, 106 , 3747–3754.

  Putten W. , 'Mutations in nucleophosmin (NPM1) in acute myeloid leukemia: association with other gene abnormalities and previously established gene expression signatures and their favourable prognostic significance ' (2005 ) 106 Blood : 3747 -3754.

  • Search Google Scholar
 • Schnittger, S., Schoch, C., Kern, W. és mtsai: Nucleophosmin gene mutations are predictors of favourable prognosis in acute myelogenous leukemia with a normal karyotype. Blood, 2005, 106 , 3733–3739.

  Kern W. , 'Nucleophosmin gene mutations are predictors of favourable prognosis in acute myelogenous leukemia with a normal karyotype ' (2005 ) 106 Blood : 3733 -3739.

  • Search Google Scholar
 • Falini, B., Bolli, N., Shan, J. és mtsai: Both carboxy terminus NES and mutated tryptophans are crucial for aberrant nuclear export of nucleophosmin leukemic mutants in NPMc+ AML. Blood, 2006, 107 , 4514–4523.

  Shan J. , 'Both carboxy terminus NES and mutated tryptophans are crucial for aberrant nuclear export of nucleophosmin leukemic mutants in NPMc+ AML ' (2006 ) 107 Blood : 4514 -4523.

  • Search Google Scholar
 • Falini, B., Nicoletti, I., Bolli, N. és mtsai: Translocations and mutations involving the nucleophosmin (NPM1) gene in lymphomas and leukemias. Haematologica, 2007, 92 , 519–532.

  Bolli N. , 'Translocations and mutations involving the nucleophosmin (NPM1) gene in lymphomas and leukemias ' (2007 ) 92 Haematologica : 519 -532.

  • Search Google Scholar
 • Thiede, C., Koch, S., Creutzig, E. és mtsai: Prevalence and prognostic impact of NPM1 mutations in 1485 adult patients with acute myeloid leukemia (AML). Blood, 2007, 107 , 4011–4020.

  Creutzig E. , 'Prevalence and prognostic impact of NPM1 mutations in 1485 adult patients with acute myeloid leukemia (AML) ' (2007 ) 107 Blood : 4011 -4020.

  • Search Google Scholar
 • Falini, B., Mecucci, C., Saglio, G. és mtsai: NPM1 mutations and cytoplasmic nucleophosmin are mutually exclusive for recurrent genetic abnormalities: a comparative analysis of 2562 patients with acute myeloid leukemia. Haematologica, 2008, 93 , 439–442.

  Saglio G. , 'NPM1 mutations and cytoplasmic nucleophosmin are mutually exclusive for recurrent genetic abnormalities: a comparative analysis of 2562 patients with acute myeloid leukemia ' (2008 ) 93 Haematologica : 439 -442.

  • Search Google Scholar

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 9 0 0
Feb 2021 10 0 0
Mar 2021 13 1 2
Apr 2021 4 0 0
May 2021 10 0 0
Jun 2021 10 0 0
Jul 2021 0 0 0