View More View Less
 • 1 Elméleti Biológiai Kutatócsoport Budapest
 • 2 Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat VIII. TÁMASZ Gondozó Budapest Korányi Sándor utca 3/A 1089
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

A múlt század harmincas éveiben az európai összehasonlító statisztikai adatok alapján kidolgozott Penrose-törvény szerint inverz összefüggés van a pszichiátriai ágyak száma és a börtönben lévő populáció létszáma között. A dolgozat nemzetközi adatok alapján vizsgálja a börtön, az elmekórház, az elmebetegség és a bűnelkövetés összefüggéseit, különös figyelmet szentelve a deinstitucionalizáció jelenségének, illetve epidemiológiai adatok segítségével bemutatja az elme- és addikciós betegségek, valamint a mentális zavarok börtönön belüli gyakoriságát. A pszichiátriai ágyak száma és a börtönpopuláció létszáma között Magyarország esetében is megfigyelhető a Penrose által leírt inverz összefüggés. A jelenség mélyebb összefüggéseinek elemzése során a deinstitucionalizációt elindító jelenségeket górcső alá véve gazdasági, társadalmi, filozófiai és terápiás összefüggések kerülnek a vizsgálat homlokterébe. Az adatok alapján feltételezhető, hogy a két rendszerbe bekerülők között nagy az átfedés, nagyrészt ugyanazon populáció tagjaival találkozhatunk mind a börtönökben, mind az elmeosztályokon. A dolgozat szerzője arra a következtetésre jut, hogy a deinstitucionalizáció valójában transzinstitucionalizációhoz vezet, aminek oka egyrészt az, hogy korlátozott a rendelkezésre álló közösségi ellátókapacitás, illetve másrészt, hogy a közösségi ellátás maga nem tud mit kezdeni a súlyos, krónikus elmebetegségekben, illetve a komorbid állapotokban is szenvedőkkel. Továbbá a jelen finanszírozás mértéke, valamint a prevenciós és terápiás módszerek nem alkalmasak arra, hogy a pácienseket megóvják a forgóajtó hatásaitól.

 • Sumner, W. G.: Népszokások. (Ford. Félix P.) Gondolat Kiadó, Budapest, 1978.

  Sumner W. G. , '', in Népszokások , (1978 ) -.

 • Lukács T.: Szervezett dilemmánk: a börtön. Magvető Kiadó, Budapest, 1987.

  Lukács T. , '', in Szervezett dilemmánk: a börtön , (1987 ) -.

 • Fliegauf G.: Mennyiben változott a börtön társadalmi funkciója az elmúlt ötven év során. A totális intézmények elméletének kritikája (I. rész). Börtönügyi Szemle, 2008, 27 , 20–32.

  Fliegauf G. , 'Mennyiben változott a börtön társadalmi funkciója az elmúlt ötven év során. A totális intézmények elméletének kritikája (I. rész) ' (2008 ) 27 Börtönügyi Szemle : 20 -32.

  • Search Google Scholar
 • Fliegauf G.: Mennyiben változott a börtön társadalmi funkciója az elmúlt ötven év során. A totális intézmények elméletének kritikája (II. rész). Börtönügyi Szemle, 2008, 27 , 57–72.

  Fliegauf G. , 'Mennyiben változott a börtön társadalmi funkciója az elmúlt ötven év során. A totális intézmények elméletének kritikája (II. rész) ' (2008 ) 27 Börtönügyi Szemle : 57 -72.

  • Search Google Scholar
 • Kalapos M. P.: Társadalmi dilemma: elmebeteg a börtönben. Börtönügyi Szemle, 2008, 27 , 79–86.

  Kalapos M. P. , 'Társadalmi dilemma: elmebeteg a börtönben ' (2008 ) 27 Börtönügyi Szemle : 79 -86.

  • Search Google Scholar
 • Porter, R.: A téboly. (Ford. Kalapos M. P.) Új Világ, Budapest, 2004.

  Porter R. , '', in A téboly , (2004 ) -.

 • Tringer L.: A pszichiátria társadalmi beágyazottsága. Psych. Hung., 2007, 22 , 124–133.

  Tringer L. , 'A pszichiátria társadalmi beágyazottsága ' (2007 ) 22 Psych. Hung. : 124 -133.

  • Search Google Scholar
 • Gedeon M.: Az elmebetegség a római jog forrásaiban. Pub. Univ., Miskolc, 1999, 9 , 49–54.

  Gedeon M. , 'Az elmebetegség a római jog forrásaiban ' (1999 ) 9 Pub. Univ., Miskolc : 49 -54.

  • Search Google Scholar
 • Magherini, G., Biotti, V.: Madness in Florence in the 14th–18th centuries. Int. J. Law Psych., 1998, 21 , 355–368.

  Biotti V. , 'Madness in Florence in the 14th–18th centuries ' (1998 ) 21 Int. J. Law Psych. : 355 -368.

  • Search Google Scholar
 • Penrose, L. S.: Mental disease and crime: Outline of a comparative study of European statistics. Br. J. Med. Psychol., 1939, 8 , 1–15.

  Penrose L. S. , 'Mental disease and crime: Outline of a comparative study of European statistics ' (1939 ) 8 Br. J. Med. Psychol. : 1 -15.

  • Search Google Scholar
 • Snowden, S., Freeman, H.: Forensic psychiatry. In A century of psychiatry. Ed.: Freeman, H. Mosby-Wolfe Medical Communications, London, 1999, 265–270.

  Freeman H. , '', in A century of psychiatry , (1999 ) -.

 • Jones, K.: The diminishing mental hospitals. In A century of psychiatry. Ed.: Freeman, H. Mosby-Wolfe Medical Communications, London, 1999, 191–195.

  Jones K. , '', in A century of psychiatry , (1999 ) -.

 • Fakhoury, W., Priebe, S.: The process of deinstitutialization: an international overview. Curr. Op. Psych., 2002, 15 , 187–192.

  Priebe S. , 'The process of deinstitutialization: an international overview ' (2002 ) 15 Curr. Op. Psych. : 187 -192.

  • Search Google Scholar
 • Grob, G.: American psychiatry. In A century of psychiatry. Ed.: Freeman, H. Mosby-Wolfe Medical Communications, London, 1999, 195–201.

  Grob G. , '', in A century of psychiatry , (1999 ) -.

 • Schanda, H.: The Ashenputtel principle in model mental health care. Crim. Behav. Ment. Health., 1999, 9 , 199–204.

  Schanda H. , 'The Ashenputtel principle in model mental health care ' (1999 ) 9 Crim. Behav. Ment. Health. : 199 -204.

  • Search Google Scholar
 • Birmingham, L.: Diversion from custody. Adv. Psych. Treatm., 2001, 7 , 198–207.

  Birmingham L. , 'Diversion from custody ' (2001 ) 7 Adv. Psych. Treatm. : 198 -207.

 • Liptzin, B., Gottlieb, G. L., Summergrad, P.: The future of psychiatric services in general hospitals. Am. J. Psych., 2007, 164 , 1468–1472.

  Summergrad P. , 'The future of psychiatric services in general hospitals ' (2007 ) 164 Am. J. Psych. : 1468 -1472.

  • Search Google Scholar
 • Domino, M. E., Norton, E. C., Morrissey, J. P. és mtsai: Cost shifting to jails after a change to managed mental health care. Health Serv. Res., 2004, 39 , 1379–1401.

  Morrissey J. P. , 'Cost shifting to jails after a change to managed mental health care ' (2004 ) 39 Health Serv. Res. : 1379 -1401.

  • Search Google Scholar
 • Torrey, E. F.: Jails and prisons – America’s new mental hospitals. Am. J. Publ. Health, 1995, 85 , 1611–1613.

  Torrey E. F. , 'Jails and prisons – America’s new mental hospitals ' (1995 ) 85 Am. J. Publ. Health : 1611 -1613.

  • Search Google Scholar
 • Molnár G.: A hajléktalanok egészségügyi ellátása, különös tekintettel pszichés állapotukra. In Élethelyzet – életminőség, zsákutcák és kiutak. Szerk.: Glatz F. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2002, 137–161.

  Molnár G. , '', in Élethelyzet – életminőség, zsákutcák és kiutak , (2002 ) -.

 • Biles, D., Mulligan, G.: Mad or bad? – The enduring dilemma. Br. J. Criminol., 1973, 13 , 275–279.

  Mulligan G. , 'Mad or bad? – The enduring dilemma ' (1973 ) 13 Br. J. Criminol. : 275 -279.

 • Allodi, F. A., Kedward, H. B., Robertson, M.: “Insane but guilty”: psychiatric patients in jail. Canada’s Ment. Health, 1977, 25 , 3–7.

  Robertson M. , '“Insane but guilty”: psychiatric patients in jail ' (1977 ) 25 Canada’s Ment. Health : 3 -7.

  • Search Google Scholar
 • Taylor, P. J., Gunn, J.: Homicides by people with mental illness: Myth and reality. Br. J. Psych., 1999, 174 , 9–14.

  Gunn J. , 'Homicides by people with mental illness: Myth and reality ' (1999 ) 174 Br. J. Psych. : 9 -14.

  • Search Google Scholar
 • Corrado, R. R., Cohen, I., Hart, S. és mtsai: Comparative examination of the prevalence of mental disorders among jailed inmates in Canada and the United States. Int. J. Law Psych., 2000, 23 , 633–647.

  Hart S. , 'Comparative examination of the prevalence of mental disorders among jailed inmates in Canada and the United States ' (2000 ) 23 Int. J. Law Psych. : 633 -647.

  • Search Google Scholar
 • Belfrage, H., Fransson, G.: Swedish forensic psychiatry/A field of transition. Int. J. Law Psych., 2000, 23 , 509–514.

  Fransson G. , 'Swedish forensic psychiatry/A field of transition ' (2000 ) 23 Int. J. Law Psych. : 509 -514.

  • Search Google Scholar
 • Gunn, J.: Future directions for treatment in forensic psychiatry. Br. J. Psych., 2000, 176 , 332–338.

  Gunn J. , 'Future directions for treatment in forensic psychiatry ' (2000 ) 176 Br. J. Psych. : 332 -338.

  • Search Google Scholar
 • Priebe, S., Badesconyi, A., Fioritti, A. és mtsai: Reinstitutionalisation in mental health care: comparison of data on service provision from six European countries. Br. Med. J., 2005, 330 , 123–126.

  Fioritti A. , 'Reinstitutionalisation in mental health care: comparison of data on service provision from six European countries ' (2005 ) 330 Br. Med. J. : 123 -126.

  • Search Google Scholar
 • Kelly, B.: Penrose’s law in Ireland: An ecological analysis of psychiatric inpatients and prisoners. Irish Med. J., 2007, 100 , 373–374.

  Kelly B. , 'Penrose’s law in Ireland: An ecological analysis of psychiatric inpatients and prisoners ' (2007 ) 100 Irish Med. J. : 373 -374.

  • Search Google Scholar
 • Kalapos M. P.: Társadalmi dilemmánk: börtön vagy elmekórház? Érvényes-e Penrose tézise az ezredforduló Magyarországán? Orv. Hetil., 2007, 148 , 1895–1898.

  Kalapos M. P. , 'Társadalmi dilemmánk: börtön vagy elmekórház? Érvényes-e Penrose tézise az ezredforduló Magyarországán? ' (2007 ) 148 Orv. Hetil. : 1895 -1898.

  • Search Google Scholar
 • Fazel, S., Danesh, J.: Serious mental disorder in 23000 prisoners: a systematic review of 62 surveys. Lancet, 2002, 359 , 545–550.

  Danesh J. , 'Serious mental disorder in 23000 prisoners: a systematic review of 62 surveys ' (2002 ) 359 Lancet : 545 -550.

  • Search Google Scholar
 • Lamberti, J. S.: Understanding and preventing criminal recidivism among adults with psychotic disorders. Psych. Serv., 2007, 58 , 773–781.

  Lamberti J. S. , 'Understanding and preventing criminal recidivism among adults with psychotic disorders ' (2007 ) 58 Psych. Serv. : 773 -781.

  • Search Google Scholar
 • Lamb, H. R., Weinberger, L. E., Marsh, J. S. és mtsai: Treatment prospects for persons with severe mental illness in an urban county jail. Psych. Serv., 2007, 58 , 782–786.

  Marsh J. S. , 'Treatment prospects for persons with severe mental illness in an urban county jail ' (2007 ) 58 Psych. Serv. : 782 -786.

  • Search Google Scholar
 • Metzner, J., Dvoskin, J.: An overview of correctional psychiatry. Psych. Clin. N. Am., 2006, 29 , 761–772.

  Dvoskin J. , 'An overview of correctional psychiatry ' (2006 ) 29 Psych. Clin. N. Am. : 761 -772.

  • Search Google Scholar
 • Baillargeon, J., Binswanger, I. A., Penn, J. V. és mtsai: Psychiatric disorders and repeat incarcerations: The revolving prison door. Am. J. Psych., 2009, 166 , 103–109.

  Penn J. V. , 'Psychiatric disorders and repeat incarcerations: The revolving prison door ' (2009 ) 166 Am. J. Psych. : 103 -109.

  • Search Google Scholar
 • Blaauw, E., Roesch, R., Kerkhof, A.: Mental disorders in European prison system. Int. J. Law Psych., 2000, 23 , 649–663.

  Kerkhof A. , 'Mental disorders in European prison system ' (2000 ) 23 Int. J. Law Psych. : 649 -663.

  • Search Google Scholar
 • Bland, R. C., Newman, S. C., Thompson, A. H. és mtsai: Psychiatric disorders in the population and in prisoners. Int. J. Law Psych., 1998, 21 , 273–279.

  Thompson A. H. , 'Psychiatric disorders in the population and in prisoners ' (1998 ) 21 Int. J. Law Psych. : 273 -279.

  • Search Google Scholar
 • Regnier, D. A., Farmer, M. E., Rae, D. S. és mtsai: Comorbidity of mental disorders with alcohol and other drug abuse. JAMA, 1990, 264 , 2511–2518.

  Rae D. S. , 'Comorbidity of mental disorders with alcohol and other drug abuse ' (1990 ) 264 JAMA : 2511 -2518.

  • Search Google Scholar
 • Vígh J.: Visszaeső bűnelkövetők főbb adatai. Börtönügyi Szemle, 1997, 15 , 1–12.

  Vígh J. , 'Visszaeső bűnelkövetők főbb adatai ' (1997 ) 15 Börtönügyi Szemle : 1 -12.

  • Search Google Scholar
 • Elekes Zs., Paksy B.: Kutatási beszámoló. A „Szabadságvesztés büntetésüket töltők kábítószer-fogyasztással kapcsolatos rizikócsoportjainak feltárása” című kutatásról. Büntetés-végrehajtási Szakkönyvtár – 4, BVOP Módszertani Igazgatóság, Budapest, 1997.

  Paksy B. , '', in A „Szabadságvesztés büntetésüket töltők kábítószer-fogyasztással kapcsolatos rizikócsoportjainak feltárása” című kutatásról , (1997 ) -.

 • Elekes Zs., Paksy B.: A jogerősen elítélt fogvatartottak kábítószer- és egyéb szenvedélyszer használata. Kutatási beszámoló. Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, 2004.

 • Vitray J., Vizi J.: Pszichiátriai epidemiológia. In A pszichiátria magyar kézikönyve. Szerk.: Füredi, J., Németh, A., Tariska, P. Harmadik kiadás. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2003, 169–181.

  Vizi J. , '', in A pszichiátria magyar kézikönyve , (2003 ) -.

 • Belenko, S., Peugh, J.: Estimating drug treatment needs among state prison inmates. Drug Alc. Dep., 2005, 77 , 269–281.

  Peugh J. , 'Estimating drug treatment needs among state prison inmates ' (2005 ) 77 Drug Alc. Dep. : 269 -281.

  • Search Google Scholar
 • Kinlock, T. W., Gordon, M S., Schwartz, R. P. és mtsai: A randomised trial of methadone maintenance for prisoners: Results at 1-month post-release. Drug Alc. Dep., 2007, 91 , 220–227.

  Schwartz R. P. , 'A randomised trial of methadone maintenance for prisoners: Results at 1-month post-release ' (2007 ) 91 Drug Alc. Dep. : 220 -227.

  • Search Google Scholar
 • Dolan, K. A., Shearer, J., MacDonald, M. és mtsai: A randomised controlled trial of methadone maintenance treatment versus wait list control in an Australian prison system. Drug Alc. Dep., 2003, 72 , 59–65.

  MacDonald M. , 'A randomised controlled trial of methadone maintenance treatment versus wait list control in an Australian prison system ' (2003 ) 72 Drug Alc. Dep. : 59 -65.

  • Search Google Scholar
 • McNiel, D. E., Binder, R. L.: Effectiveness of a Mental Health Court in reducing criminal recidivism and violence. Am. J. Psych., 2007, 164 , 1395–1403.

  Binder R. L. , 'Effectiveness of a Mental Health Court in reducing criminal recidivism and violence ' (2007 ) 164 Am. J. Psych. : 1395 -1403.

  • Search Google Scholar
 • Sherin, K. M., Mahoney, B.: Substance abuse and mental health services administration: Treatment Drug Courts: Integrating substance abuse treatment with legal case processing. Treatment Improvement Protocol (TIP) Series, volume 23, 1996.

 • Stransky, E.: Das Initialdelikt. Arch. Psych. Zeitschr. Neurol., 1950, 8 , 395–413.

  Stransky E. , 'Das Initialdelikt ' (1950 ) 8 Arch. Psych. Zeitschr. Neurol. : 395 -413.

 • Foley, S. R., Browne, S., Clarke, M. és mtsai: Is violence at presentation by patients with first-episode psychosis associated with duration of untreated psychosis? Soc. Psych. Psych. Epidemiol., 2007, 42 , 606–610.

  Clarke M. , 'Is violence at presentation by patients with first-episode psychosis associated with duration of untreated psychosis? ' (2007 ) 42 Soc. Psych. Psych. Epidemiol. : 606 -610.

  • Search Google Scholar
 • Kalapos M. P.: A kényszergyógykezelésben részesülő elmebetegek néhány epidemiológiai adata. Orv. Hetil, 2003, 144 , 335–339.

  Kalapos M. P. , 'A kényszergyógykezelésben részesülő elmebetegek néhány epidemiológiai adata ' (2003 ) 144 Orv. Hetil : 335 -339.

  • Search Google Scholar
 • Breslau, N., Novak, S. P., Kessler, R. C.: Psychiatric disorders and stages of smoking. Biol. Psych., 2004, 55 , 69–76.

  Kessler R. C. , 'Psychiatric disorders and stages of smoking ' (2004 ) 55 Biol. Psych. : 69 -76.

  • Search Google Scholar
 • Lasser, K., Boyd, J. W., Woolhandler, S. és mtsai: Smoking and mental illness. A population-based prevalence study. JAMA, 2000, 284 , 2606–2610.

  Woolhandler S. , 'Smoking and mental illness. A population-based prevalence study ' (2000 ) 284 JAMA : 2606 -2610.

  • Search Google Scholar
 • Trace, M.: Tackling drug use in prison: a success story. Int. J. Drug Policy, 1998, 9 , 277–282.

  Trace M. , 'Tackling drug use in prison: a success story ' (1998 ) 9 Int. J. Drug Policy : 277 -282.

  • Search Google Scholar

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2020 5 2 0
Dec 2020 7 0 0
Jan 2021 7 0 0
Feb 2021 3 0 0
Mar 2021 28 0 0
Apr 2021 22 0 0
May 2021 0 0 0