View More View Less
 • 1 Elméleti Biológiai Kutatócsoport Budapest
 • | 2 Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat VIII. TÁMASZ Gondozó Budapest Korányi Sándor utca 3/A 1089
Restricted access

A múlt század harmincas éveiben az európai összehasonlító statisztikai adatok alapján kidolgozott Penrose-törvény szerint inverz összefüggés van a pszichiátriai ágyak száma és a börtönben lévő populáció létszáma között. A dolgozat nemzetközi adatok alapján vizsgálja a börtön, az elmekórház, az elmebetegség és a bűnelkövetés összefüggéseit, különös figyelmet szentelve a deinstitucionalizáció jelenségének, illetve epidemiológiai adatok segítségével bemutatja az elme- és addikciós betegségek, valamint a mentális zavarok börtönön belüli gyakoriságát. A pszichiátriai ágyak száma és a börtönpopuláció létszáma között Magyarország esetében is megfigyelhető a Penrose által leírt inverz összefüggés. A jelenség mélyebb összefüggéseinek elemzése során a deinstitucionalizációt elindító jelenségeket górcső alá véve gazdasági, társadalmi, filozófiai és terápiás összefüggések kerülnek a vizsgálat homlokterébe. Az adatok alapján feltételezhető, hogy a két rendszerbe bekerülők között nagy az átfedés, nagyrészt ugyanazon populáció tagjaival találkozhatunk mind a börtönökben, mind az elmeosztályokon. A dolgozat szerzője arra a következtetésre jut, hogy a deinstitucionalizáció valójában transzinstitucionalizációhoz vezet, aminek oka egyrészt az, hogy korlátozott a rendelkezésre álló közösségi ellátókapacitás, illetve másrészt, hogy a közösségi ellátás maga nem tud mit kezdeni a súlyos, krónikus elmebetegségekben, illetve a komorbid állapotokban is szenvedőkkel. Továbbá a jelen finanszírozás mértéke, valamint a prevenciós és terápiás módszerek nem alkalmasak arra, hogy a pácienseket megóvják a forgóajtó hatásaitól.

 • Sumner, W. G.: Népszokások. (Ford. Félix P.) Gondolat Kiadó, Budapest, 1978.

  Sumner W. G. , '', in Népszokások , (1978 ) -.

 • Lukács T.: Szervezett dilemmánk: a börtön. Magvető Kiadó, Budapest, 1987.

  Lukács T. , '', in Szervezett dilemmánk: a börtön , (1987 ) -.

 • Fliegauf G.: Mennyiben változott a börtön társadalmi funkciója az elmúlt ötven év során. A totális intézmények elméletének kritikája (I. rész). Börtönügyi Szemle, 2008, 27 , 20–32.

  Fliegauf G. , 'Mennyiben változott a börtön társadalmi funkciója az elmúlt ötven év során. A totális intézmények elméletének kritikája (I. rész) ' (2008 ) 27 Börtönügyi Szemle : 20 -32.

  • Search Google Scholar
 • Fliegauf G.: Mennyiben változott a börtön társadalmi funkciója az elmúlt ötven év során. A totális intézmények elméletének kritikája (II. rész). Börtönügyi Szemle, 2008, 27 , 57–72.

  Fliegauf G. , 'Mennyiben változott a börtön társadalmi funkciója az elmúlt ötven év során. A totális intézmények elméletének kritikája (II. rész) ' (2008 ) 27 Börtönügyi Szemle : 57 -72.

  • Search Google Scholar
 • Kalapos M. P.: Társadalmi dilemma: elmebeteg a börtönben. Börtönügyi Szemle, 2008, 27 , 79–86.

  Kalapos M. P. , 'Társadalmi dilemma: elmebeteg a börtönben ' (2008 ) 27 Börtönügyi Szemle : 79 -86.

  • Search Google Scholar
 • Porter, R.: A téboly. (Ford. Kalapos M. P.) Új Világ, Budapest, 2004.

  Porter R. , '', in A téboly , (2004 ) -.

 • Tringer L.: A pszichiátria társadalmi beágyazottsága. Psych. Hung., 2007, 22 , 124–133.

  Tringer L. , 'A pszichiátria társadalmi beágyazottsága ' (2007 ) 22 Psych. Hung. : 124 -133.

  • Search Google Scholar
 • Gedeon M.: Az elmebetegség a római jog forrásaiban. Pub. Univ., Miskolc, 1999, 9 , 49–54.

  Gedeon M. , 'Az elmebetegség a római jog forrásaiban ' (1999 ) 9 Pub. Univ., Miskolc : 49 -54.

  • Search Google Scholar
 • Magherini, G., Biotti, V.: Madness in Florence in the 14th–18th centuries. Int. J. Law Psych., 1998, 21 , 355–368.

  Biotti V. , 'Madness in Florence in the 14th–18th centuries ' (1998 ) 21 Int. J. Law Psych. : 355 -368.

  • Search Google Scholar
 • Penrose, L. S.: Mental disease and crime: Outline of a comparative study of European statistics. Br. J. Med. Psychol., 1939, 8 , 1–15.

  Penrose L. S. , 'Mental disease and crime: Outline of a comparative study of European statistics ' (1939 ) 8 Br. J. Med. Psychol. : 1 -15.

  • Search Google Scholar
 • Snowden, S., Freeman, H.: Forensic psychiatry. In A century of psychiatry. Ed.: Freeman, H. Mosby-Wolfe Medical Communications, London, 1999, 265–270.

  Freeman H. , '', in A century of psychiatry , (1999 ) -.

 • Jones, K.: The diminishing mental hospitals. In A century of psychiatry. Ed.: Freeman, H. Mosby-Wolfe Medical Communications, London, 1999, 191–195.

  Jones K. , '', in A century of psychiatry , (1999 ) -.

 • Fakhoury, W., Priebe, S.: The process of deinstitutialization: an international overview. Curr. Op. Psych., 2002, 15 , 187–192.

  Priebe S. , 'The process of deinstitutialization: an international overview ' (2002 ) 15 Curr. Op. Psych. : 187 -192.

  • Search Google Scholar
 • Grob, G.: American psychiatry. In A century of psychiatry. Ed.: Freeman, H. Mosby-Wolfe Medical Communications, London, 1999, 195–201.

  Grob G. , '', in A century of psychiatry , (1999 ) -.

 • Schanda, H.: The Ashenputtel principle in model mental health care. Crim. Behav. Ment. Health., 1999, 9 , 199–204.

  Schanda H. , 'The Ashenputtel principle in model mental health care ' (1999 ) 9 Crim. Behav. Ment. Health. : 199 -204.

  • Search Google Scholar
 • Birmingham, L.: Diversion from custody. Adv. Psych. Treatm., 2001, 7 , 198–207.

  Birmingham L. , 'Diversion from custody ' (2001 ) 7 Adv. Psych. Treatm. : 198 -207.

 • Liptzin, B., Gottlieb, G. L., Summergrad, P.: The future of psychiatric services in general hospitals. Am. J. Psych., 2007, 164 , 1468–1472.

  Summergrad P. , 'The future of psychiatric services in general hospitals ' (2007 ) 164 Am. J. Psych. : 1468 -1472.

  • Search Google Scholar
 • Domino, M. E., Norton, E. C., Morrissey, J. P. és mtsai: Cost shifting to jails after a change to managed mental health care. Health Serv. Res., 2004, 39 , 1379–1401.

  Morrissey J. P. , 'Cost shifting to jails after a change to managed mental health care ' (2004 ) 39 Health Serv. Res. : 1379 -1401.

  • Search Google Scholar
 • Torrey, E. F.: Jails and prisons – America’s new mental hospitals. Am. J. Publ. Health, 1995, 85 , 1611–1613.

  Torrey E. F. , 'Jails and prisons – America’s new mental hospitals ' (1995 ) 85 Am. J. Publ. Health : 1611 -1613.

  • Search Google Scholar
 • Molnár G.: A hajléktalanok egészségügyi ellátása, különös tekintettel pszichés állapotukra. In Élethelyzet – életminőség, zsákutcák és kiutak. Szerk.: Glatz F. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2002, 137–161.

  Molnár G. , '', in Élethelyzet – életminőség, zsákutcák és kiutak , (2002 ) -.

 • Biles, D., Mulligan, G.: Mad or bad? – The enduring dilemma. Br. J. Criminol., 1973, 13 , 275–279.

  Mulligan G. , 'Mad or bad? – The enduring dilemma ' (1973 ) 13 Br. J. Criminol. : 275 -279.

 • Allodi, F. A., Kedward, H. B., Robertson, M.: “Insane but guilty”: psychiatric patients in jail. Canada’s Ment. Health, 1977, 25 , 3–7.

  Robertson M. , '“Insane but guilty”: psychiatric patients in jail ' (1977 ) 25 Canada’s Ment. Health : 3 -7.

  • Search Google Scholar
 • Taylor, P. J., Gunn, J.: Homicides by people with mental illness: Myth and reality. Br. J. Psych., 1999, 174 , 9–14.

  Gunn J. , 'Homicides by people with mental illness: Myth and reality ' (1999 ) 174 Br. J. Psych. : 9 -14.

  • Search Google Scholar
 • Corrado, R. R., Cohen, I., Hart, S. és mtsai: Comparative examination of the prevalence of mental disorders among jailed inmates in Canada and the United States. Int. J. Law Psych., 2000, 23 , 633–647.

  Hart S. , 'Comparative examination of the prevalence of mental disorders among jailed inmates in Canada and the United States ' (2000 ) 23 Int. J. Law Psych. : 633 -647.

  • Search Google Scholar
 • Belfrage, H., Fransson, G.: Swedish forensic psychiatry/A field of transition. Int. J. Law Psych., 2000, 23 , 509–514.

  Fransson G. , 'Swedish forensic psychiatry/A field of transition ' (2000 ) 23 Int. J. Law Psych. : 509 -514.

  • Search Google Scholar
 • Gunn, J.: Future directions for treatment in forensic psychiatry. Br. J. Psych., 2000, 176 , 332–338.

  Gunn J. , 'Future directions for treatment in forensic psychiatry ' (2000 ) 176 Br. J. Psych. : 332 -338.

  • Search Google Scholar
 • Priebe, S., Badesconyi, A., Fioritti, A. és mtsai: Reinstitutionalisation in mental health care: comparison of data on service provision from six European countries. Br. Med. J., 2005, 330 , 123–126.

  Fioritti A. , 'Reinstitutionalisation in mental health care: comparison of data on service provision from six European countries ' (2005 ) 330 Br. Med. J. : 123 -126.

  • Search Google Scholar
 • Kelly, B.: Penrose’s law in Ireland: An ecological analysis of psychiatric inpatients and prisoners. Irish Med. J., 2007, 100 , 373–374.

  Kelly B. , 'Penrose’s law in Ireland: An ecological analysis of psychiatric inpatients and prisoners ' (2007 ) 100 Irish Med. J. : 373 -374.

  • Search Google Scholar
 • Kalapos M. P.: Társadalmi dilemmánk: börtön vagy elmekórház? Érvényes-e Penrose tézise az ezredforduló Magyarországán? Orv. Hetil., 2007, 148 , 1895–1898.

  Kalapos M. P. , 'Társadalmi dilemmánk: börtön vagy elmekórház? Érvényes-e Penrose tézise az ezredforduló Magyarországán? ' (2007 ) 148 Orv. Hetil. : 1895 -1898.

  • Search Google Scholar
 • Fazel, S., Danesh, J.: Serious mental disorder in 23000 prisoners: a systematic review of 62 surveys. Lancet, 2002, 359 , 545–550.

  Danesh J. , 'Serious mental disorder in 23000 prisoners: a systematic review of 62 surveys ' (2002 ) 359 Lancet : 545 -550.

  • Search Google Scholar
 • Lamberti, J. S.: Understanding and preventing criminal recidivism among adults with psychotic disorders. Psych. Serv., 2007, 58 , 773–781.

  Lamberti J. S. , 'Understanding and preventing criminal recidivism among adults with psychotic disorders ' (2007 ) 58 Psych. Serv. : 773 -781.

  • Search Google Scholar
 • Lamb, H. R., Weinberger, L. E., Marsh, J. S. és mtsai: Treatment prospects for persons with severe mental illness in an urban county jail. Psych. Serv., 2007, 58 , 782–786.

  Marsh J. S. , 'Treatment prospects for persons with severe mental illness in an urban county jail ' (2007 ) 58 Psych. Serv. : 782 -786.

  • Search Google Scholar
 • Metzner, J., Dvoskin, J.: An overview of correctional psychiatry. Psych. Clin. N. Am., 2006, 29 , 761–772.

  Dvoskin J. , 'An overview of correctional psychiatry ' (2006 ) 29 Psych. Clin. N. Am. : 761 -772.

  • Search Google Scholar
 • Baillargeon, J., Binswanger, I. A., Penn, J. V. és mtsai: Psychiatric disorders and repeat incarcerations: The revolving prison door. Am. J. Psych., 2009, 166 , 103–109.

  Penn J. V. , 'Psychiatric disorders and repeat incarcerations: The revolving prison door ' (2009 ) 166 Am. J. Psych. : 103 -109.

  • Search Google Scholar
 • Blaauw, E., Roesch, R., Kerkhof, A.: Mental disorders in European prison system. Int. J. Law Psych., 2000, 23 , 649–663.

  Kerkhof A. , 'Mental disorders in European prison system ' (2000 ) 23 Int. J. Law Psych. : 649 -663.

  • Search Google Scholar
 • Bland, R. C., Newman, S. C., Thompson, A. H. és mtsai: Psychiatric disorders in the population and in prisoners. Int. J. Law Psych., 1998, 21 , 273–279.

  Thompson A. H. , 'Psychiatric disorders in the population and in prisoners ' (1998 ) 21 Int. J. Law Psych. : 273 -279.

  • Search Google Scholar
 • Regnier, D. A., Farmer, M. E., Rae, D. S. és mtsai: Comorbidity of mental disorders with alcohol and other drug abuse. JAMA, 1990, 264 , 2511–2518.

  Rae D. S. , 'Comorbidity of mental disorders with alcohol and other drug abuse ' (1990 ) 264 JAMA : 2511 -2518.

  • Search Google Scholar
 • Vígh J.: Visszaeső bűnelkövetők főbb adatai. Börtönügyi Szemle, 1997, 15 , 1–12.

  Vígh J. , 'Visszaeső bűnelkövetők főbb adatai ' (1997 ) 15 Börtönügyi Szemle : 1 -12.

  • Search Google Scholar
 • Elekes Zs., Paksy B.: Kutatási beszámoló. A „Szabadságvesztés büntetésüket töltők kábítószer-fogyasztással kapcsolatos rizikócsoportjainak feltárása” című kutatásról. Büntetés-végrehajtási Szakkönyvtár – 4, BVOP Módszertani Igazgatóság, Budapest, 1997.

  Paksy B. , '', in A „Szabadságvesztés büntetésüket töltők kábítószer-fogyasztással kapcsolatos rizikócsoportjainak feltárása” című kutatásról , (1997 ) -.

 • Elekes Zs., Paksy B.: A jogerősen elítélt fogvatartottak kábítószer- és egyéb szenvedélyszer használata. Kutatási beszámoló. Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, 2004.

 • Vitray J., Vizi J.: Pszichiátriai epidemiológia. In A pszichiátria magyar kézikönyve. Szerk.: Füredi, J., Németh, A., Tariska, P. Harmadik kiadás. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2003, 169–181.

  Vizi J. , '', in A pszichiátria magyar kézikönyve , (2003 ) -.

 • Belenko, S., Peugh, J.: Estimating drug treatment needs among state prison inmates. Drug Alc. Dep., 2005, 77 , 269–281.

  Peugh J. , 'Estimating drug treatment needs among state prison inmates ' (2005 ) 77 Drug Alc. Dep. : 269 -281.

  • Search Google Scholar
 • Kinlock, T. W., Gordon, M S., Schwartz, R. P. és mtsai: A randomised trial of methadone maintenance for prisoners: Results at 1-month post-release. Drug Alc. Dep., 2007, 91 , 220–227.

  Schwartz R. P. , 'A randomised trial of methadone maintenance for prisoners: Results at 1-month post-release ' (2007 ) 91 Drug Alc. Dep. : 220 -227.

  • Search Google Scholar
 • Dolan, K. A., Shearer, J., MacDonald, M. és mtsai: A randomised controlled trial of methadone maintenance treatment versus wait list control in an Australian prison system. Drug Alc. Dep., 2003, 72 , 59–65.

  MacDonald M. , 'A randomised controlled trial of methadone maintenance treatment versus wait list control in an Australian prison system ' (2003 ) 72 Drug Alc. Dep. : 59 -65.

  • Search Google Scholar
 • McNiel, D. E., Binder, R. L.: Effectiveness of a Mental Health Court in reducing criminal recidivism and violence. Am. J. Psych., 2007, 164 , 1395–1403.

  Binder R. L. , 'Effectiveness of a Mental Health Court in reducing criminal recidivism and violence ' (2007 ) 164 Am. J. Psych. : 1395 -1403.

  • Search Google Scholar
 • Sherin, K. M., Mahoney, B.: Substance abuse and mental health services administration: Treatment Drug Courts: Integrating substance abuse treatment with legal case processing. Treatment Improvement Protocol (TIP) Series, volume 23, 1996.

 • Stransky, E.: Das Initialdelikt. Arch. Psych. Zeitschr. Neurol., 1950, 8 , 395–413.

  Stransky E. , 'Das Initialdelikt ' (1950 ) 8 Arch. Psych. Zeitschr. Neurol. : 395 -413.

 • Foley, S. R., Browne, S., Clarke, M. és mtsai: Is violence at presentation by patients with first-episode psychosis associated with duration of untreated psychosis? Soc. Psych. Psych. Epidemiol., 2007, 42 , 606–610.

  Clarke M. , 'Is violence at presentation by patients with first-episode psychosis associated with duration of untreated psychosis? ' (2007 ) 42 Soc. Psych. Psych. Epidemiol. : 606 -610.

  • Search Google Scholar
 • Kalapos M. P.: A kényszergyógykezelésben részesülő elmebetegek néhány epidemiológiai adata. Orv. Hetil, 2003, 144 , 335–339.

  Kalapos M. P. , 'A kényszergyógykezelésben részesülő elmebetegek néhány epidemiológiai adata ' (2003 ) 144 Orv. Hetil : 335 -339.

  • Search Google Scholar
 • Breslau, N., Novak, S. P., Kessler, R. C.: Psychiatric disorders and stages of smoking. Biol. Psych., 2004, 55 , 69–76.

  Kessler R. C. , 'Psychiatric disorders and stages of smoking ' (2004 ) 55 Biol. Psych. : 69 -76.

  • Search Google Scholar
 • Lasser, K., Boyd, J. W., Woolhandler, S. és mtsai: Smoking and mental illness. A population-based prevalence study. JAMA, 2000, 284 , 2606–2610.

  Woolhandler S. , 'Smoking and mental illness. A population-based prevalence study ' (2000 ) 284 JAMA : 2606 -2610.

  • Search Google Scholar
 • Trace, M.: Tackling drug use in prison: a success story. Int. J. Drug Policy, 1998, 9 , 277–282.

  Trace M. , 'Tackling drug use in prison: a success story ' (1998 ) 9 Int. J. Drug Policy : 277 -282.

  • Search Google Scholar
The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian HERE.
Mendeley citation style is available HERE.

Főszerkesztő - Editor-in-Chief:
 
Zoltán PAPP (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest)

Read the professional career of Zoltán PAPP HERE.

All scientific publications of Zoltán PAPP are collected in the Hungarian Scientific Bibliography.

Főszerkesztő-helyettesek - Assistant Editors-in-Chief: 

 • Erzsébet FEHÉR (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
 • Krisztina HAGYMÁSI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)

Főmunkatársak - Senior Editorial Specialists:

 • László KISS (a Debreceni Egyetem habilitált doktora)
 • Gabriella LENGYEL (ny. egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)
 • Alajos PÁR (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)

 A Szerkesztőbizottság tagjai – Members of the Editorial Board:

 • Péter ANDRÉKA (főigazgató, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • Géza ÁCS Jr. (egyetemi tanár Floridában)
 • Csaba BALÁZS (egyetemi tanár, Budai Endokrinközpont, Budapest)
 • Péter BENCSIK (volt folyóirat-kiadás vezető, Akadémiai Kiadó, Budapest)
 • Zoltán BENYÓ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet, Budapest)
 • Dániel BERECZKI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest)
 • Anna BLÁZOVICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, Budapest)
 • Elek DINYA (professor emeritus, biostatisztikus, Semmelweis Egyetem, Budapest)
 • Attila DOBOZY (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati Klinika, Szeged)
 • András FALUS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Budapest)
 • Csaba FARSANG (egyetemi tanár, Szent Imre Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)
 • János FAZAKAS (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest)
 • Béla FÜLESDI (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Debrecen)
 • Beáta GASZTONYI (egyetemi magántanár, kórházi főorvos, Zala Megyei Kórház, Belgyógyászat, Zalaegerszeg)
 • István GERGELY (egyetemi docens, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Románia)
 • Judit GERVAIN (osztályvezető főorvos, Fejér Megyei Szent György Kórház, Belgyógyászat, Székesfehérvár)
 • Béla GÖMÖR (professor emeritus, Budai Irgalmasrendi Kórház, Reumatológiai Osztály, Budapest)
 • László GULÁCSI (egyetemi tanár, Óbudai Egyetem, Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék, Budapest)
 • János HANKISS (professor emeritus, Markusovszky Lajos Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Szombathely)
 • Örs Péter HORVÁTH (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Sebészeti Klinika, Pécs)
 • Béla HUNYADY (egyetemi tanár, Somogy Megyei Kaposi Mór Kórház, Belgyógyászat, Kaposvár)
 • Péter IGAZ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Ferenc JAKAB (c. egyetemi tanár, Uzsoki Utcai Kórház, Sebészet, Budapest)
 • András JÁNOSI (c. egyetemi tanár, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • György JERMENDY (egyetemi tanár, Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Belgyógyászat, Budapest)
 • László KALABAY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék, Budapest)
 • János KAPPELMAYER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen)
 • Éva KELLER (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Mátyás KELTAI (ny. egyetemi docens, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • András KISS (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • László KÓBORI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest)
 • Lajos KULLMANN (ny. egyetemi tanár, Országos Rehabilitációs Intézet, Budapest)
 • Emese MEZŐSI (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika, Pécs)
 • József MOLNÁR (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Mikrobiológiai és Immunológiai Intézet, Szeged)
 • Péter MOLNÁR (professor emeritus, Debreceni Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Debrecen)
 • Györgyi MŰZES (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Bálint NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Humángenetikai Tanszék, Debrecen)
 • Endre NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Intézet, Debrecen) 
 • Péter NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest)
 • Viktor NAGY (főorvos, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Zoltán Zsolt NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Balázs NEMES (egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Transzplantációs Tanszék, Debrecen)
 • Attila PATÓCS (tudományos főmunkatárs, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Gabriella PÁR (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)
 • György PFLIEGLER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Ritka Betegségek Tanszéke, Debrecen)
 • István RÁCZ (egyetemi tanár, főorvos, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Belgyógyászat, Győr)
 • Imre ROMICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest)
 • László Jr. ROMICS (Angliában dolgozik) 
 • Imre RURIK (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék, Debrecen)
 • Zsuzsa SCHAFF (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • Péter SCHMIDT (házi gyermekorvos, Győr)
 • Kornél SIMON (ny. osztályvezető főorvos, Siófoki Kórház, Belgyógyászat, Siófok)
 • Gábor SIMONYI (vezető főorvos, Szent Imre Kórház, Anyagcsere Központ, Budapest)
 • Gábor Márk SOMFAI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Anikó SOMOGYI (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Péter SÓTONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Péter Jr. SÓTONYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika, Budapest)
 • Ildikó SÜVEGES (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György SZABÓ (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest)
 • Ferenc SZALAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós SZENDRŐI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest)
 • István SZILVÁSI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós TÓTH (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • László TRINGER (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest)
 • Tivadar TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, I. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest)
 • Zsolt TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Lívia VASAS (ny. könyvtárigazgató, Semmelweis Egyetem, Központi Könyvtár, Budapest)
 • Barna VÁSÁRHELYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • László VÉCSEI (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika, Szeged)
 • Gábor WINKLER (egyetemi tanár, Szent János Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)

Nemzetközi szerkesztőbizottság - International Editorial Board:

 • Elnök/President Péter SÓTONYI (Budapest)
 • Ernest ADEGHATE (Al Ain)
 • Ferenc ANTONI (Edinburgh)
 • Maciej BANACH (Łódź)
 • Klára BERENCSI (Rosemont)
 • Angelo BIGNAMINI (Milano)
 • Anupam BISHAYEE (Signal Hill)
 • Hubert E. BLUM (Freiburg)
 • G. László BOROS (Los Angeles)
 • Frank A. CHERVENAK (New York)
 • Meinhard CLASSEN (München)
 • József DÉZSY (Wien)
 • Peter ECKL (Salzburg)
 • Péter FERENCI (Wien)
 • Madelaine HAHN (Erlangen)
 • S. Tamás ILLÉS (Bruxelles)
 • Michael KIDD (Toronto)
 • Andrzej KOKOSZKA (Warsaw)
 • Márta KORBONITS (London)
 • Asim KURJAK (Zagreb)
 • Manfred MAIER (Wien)
 • Neil MCINTYRE (London)
 • Lajos OKOLICSÁNYI (Padova)
 • Amado Salvador PENA (Amsterdam)
 • Guliano RAMADORI (Goettingen)
 • Olivér RÁCZ (Košice)
 • Roberto ROMERO (Detroit)
 • Rainer SCHÖFL (Linz)
 • Zvi VERED (Tel Aviv)
 • Josef VESELY (Olomouc)
 • Ákos ZAHÁR (Hamburg)

Akadémiai Kiadó Zrt. 1117 Budapest
Budafoki út 187-189.
A épület, III. emelet
Phone: (+36 1) 464 8235
Email: orvosihetilap@akademiai.hu

2020  
Total Cites 1277
WoS
Journal
Impact Factor
0,540
Rank by Medicine, General & Internal 155/169 (Q4)
Impact Factor  
Impact Factor 0,310
without
Journal Self Cites
5 Year 0,461
Impact Factor
Journal  0,17
Citation Indicator  
Rank by Journal  Medicine, General & Internal 203/313 (Q4)
Citation Indicator   
Citable 261
Items
Total 229
Articles
Total 32
Reviews
Scimago 21
H-index
Scimago 0,176
Journal Rank
Scimago Medicine (miscellaneous) Q4
Quartile Score  
Scopus 921/1187=0,8
Scite Score  
Scopus General Medicine 494/793 (Q3)
Scite Score Rank  
Scopus 0,283
SNIP  
Days from  28
sumbission  
to acceptance  
Days from  114
acceptance  
to publication  
Acceptance 72%
Rate

2019  
Total Cites
WoS
1 085
Impact Factor 0,497
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,212
5 Year
Impact Factor
0,396
Immediacy
Index
0,126
Citable
Items
247
Total
Articles
176
Total
Reviews
71
Cited
Half-Life
6,1
Citing
Half-Life
7,3
Eigenfactor
Score
0,00071
Article Influence
Score
0,045
% Articles
in
Citable Items
71,26
Normalized
Eigenfactor
0,08759
Average
IF
Percentile
10,606
Scimago
H-index
20
Scimago
Journal Rank
0,176
Scopus
Scite Score
864/1178=0,4
Scopus
Scite Score Rank
General Medicine 267/529 (Q3)
Scopus
SNIP
0,254
Acceptance
Rate
73%

 

Orvosi Hetilap
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 20 EUR (or 5000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 844 EUR / 1124 USD
Print + online subscription: 956 EUR / 1326 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 858 EUR / 1157 USD
Print + online subscription: 975 EUR / 1352 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Orvosi Hetilap
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1857
Publication
Programme
2021 Volume 162
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
52
Founder Markusovszky Lajos Alapítvány -- Lajos Markusovszky Foundation
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Szentkriályi u. 46.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0030-6002 (Print)
ISSN 1788-6120 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2021 32 0 0
May 2021 16 0 0
Jun 2021 3 0 0
Jul 2021 11 0 0
Aug 2021 17 0 0
Sep 2021 1 0 0
Oct 2021 0 0 0