View More View Less
 • 1 SOS Hungary Orvosi Szolgálat Budapest
 • | 2 Országos Mentőszolgálat Főigazgatósága Budapest
Restricted access

A beteg jólléte mindenekelőtt! – ezt az elvet sem a társadalmi, sem a politikai nyomás, sem az adminisztrációs kötelezettségek, sem a kereskedelmi érdekek nem sérthetik az orvosi rendtartás előírása szerint. A mindennapi, repatriációval összefüggő orvosi és nem orvosi tevékenységek azonban ezt az elvet gyakran megszegik. A hazai gyakorlatban az utazási biztosítások alapján történő beteg-hazaszállításoknak komoly anomáliái vannak. Ha ezeknek az eredete a financiális szempontok felülkerekedése a beteg érdekének rovására, akkor ezt a motivációs tényezőt azonnal ki kell iktatni! A torz gyakorlatot (többek között) a hosszú távú, betegszállítással kapcsolatos szakmai szabályok hiánya teszi lehetővé. Elsősorban a repatriáció szakmai indikációinak hiánya, a szállíthatósággal kapcsolatos hiányos állásfoglalások, következésképpen a szakmai felelősség elmosása nyújt erre lehetőséget. A szakmai szabályok hiánya lehetetlenné teszi a hazaszállítással megbízott egészségügyi szolgáltató számára a szakmai szempontok betartását – és ezzel a beteg érdekeinek érvényesítését. A helyzetet rontja, hogy a klinikai szakmák képviselői és maguk az alapellátásban dolgozó orvosok is alig ismerik a beteg hazaszállításának szakmai kérdéseit, annak gyakorlati lebonyolítását. Jelen közleményben a szerzők összefoglalják a repatriáció indikációit és kontraindikációit, útmutatást adnak a szállíthatóság kérdésének eldöntéséhez. Részletesen ismertetik a hazaszállításra alkalmazható járműveket, azok használatának korlátait.

 • Probáld Á. (szerk.): A Magyarországra látogató külföldiek utazásainak jellemzői az utazás célja szerint. KSH-Kiadvány, Statisztikai Tükör, Budapest, 2007, 1 , 53.

 • ISTM Professional Education and Training Committee: Introduction to travel medicine (oktatási power-point prezentációs segédanyag). 2. kiadás, 2008, Atlanta.

 • Kramer, W., Domres, B., Durner, P. és mtsai: Medizinisch-Sociale Aspekte von Repatriierungsflügen. Versicherungsmedizin, 1994, 46 , 78–85.

  Durner P. , 'Medizinisch-Sociale Aspekte von Repatriierungsflügen ' (1994 ) 46 Versicherungsmedizin : 78 -85.

  • Search Google Scholar
 • Lyznicki, J. M., Williams, M. A., Deitchman, S. D. és mtsai: Inflight medical emergencies. Aviat. Space Environ. Med., 2000, 71 , 832–838.

  Deitchman S. D. , 'Inflight medical emergencies ' (2000 ) 71 Aviat. Space Environ. Med. : 832 -838.

  • Search Google Scholar
 • Stoller, J. K.: Travel for the technology-dependent individual. Respir. Care, 1994, 39 , 347–360.

  Stoller J. K. , 'Travel for the technology-dependent individual ' (1994 ) 39 Respir. Care : 347 -360.

  • Search Google Scholar
 • Dahlgren, B. E., Hogberg, R., Nilsson, H. G.: Portable, but suitable: devices in prehospital care might be hazardous to patient or to aviation safety. Prehospital Disaster Med., 1997, 12 , 64–67.

  Nilsson H. G. , 'Portable, but suitable: devices in prehospital care might be hazardous to patient or to aviation safety ' (1997 ) 12 Prehospital Disaster Med. : 64 -67.

  • Search Google Scholar
 • Sharar, S. R., Luna, G. K., Rice, C. L. és mtsai: Air transport following surgical stabilization: an extension of regionalized trauma care. J. Trauma, 1988, 28 , 794–798.

  Rice C. L. , 'Air transport following surgical stabilization: an extension of regionalized trauma care ' (1988 ) 28 J. Trauma : 794 -798.

  • Search Google Scholar
 • Felkai P., Hajdu J., Tujner M.: Az orvostechnika alkalmazása a neonatológiában. OMIKK, Budapest, 1988.

  Tujner M. , '', in Az orvostechnika alkalmazása a neonatológiában , (1988 ) -.

 • Felkai T.: A shock jelentősége a mentőgyakorlatban. Orv. Hetil., 1956, 97 , 404–408.

  Felkai T. , 'A shock jelentősége a mentőgyakorlatban ' (1956 ) 97 Orv. Hetil. : 404 -408.

 • Gilligan, J. E., Goon, P., Maughan, G. és mtsai: An airborne intensive care facility (fixed wing). Anaesth. Intensive Care, 1996, 24 , 245–253.

  Maughan G. , 'An airborne intensive care facility (fixed wing) ' (1996 ) 24 Anaesth. Intensive Care : 245 -253.

  • Search Google Scholar
 • Felkai P.: Utazási orvostan (egyetemi jegyzet). Documed Kiadó, Budapest, 2006.

  Felkai P. , '', in Utazási orvostan , (2006 ) -.

 • Essebag, V., Halabi, A. R., Churchill-Smith, M. és mtsai: Air medical transport of cardiac patients. Chest, 2003, 124 , 1937–1945.

  Churchill-Smith M. , 'Air medical transport of cardiac patients ' (2003 ) 124 Chest : 1937 -1945.

  • Search Google Scholar
 • Massard, G., Thomas, P., Wihlm, J. M.: Minimally invasive management for first and recurrent pneumothorax. Ann. Thorac. Surg., 1998, 66 , 592–599.

  Wihlm J. M. , 'Minimally invasive management for first and recurrent pneumothorax ' (1998 ) 66 Ann. Thorac. Surg. : 592 -599.

  • Search Google Scholar
 • World Health Organisation. TB and air travel: guidelines for prevention and control. Geneva, WHO, 1998, 1–15.

 • Korszerű orvosi diagnosztika és terápia. Szerk.: Lawrence, M., Tierney, K., McPhee, S. J. és mtsa. 3. kiadás. Melania Könyvkiadó, Budapest, 1996, 1384.

  '', in Korszerű orvosi diagnosztika és terápia , (1996 ) -.

 • Managing passengers with respiratory disease planning air travel: British Thoracic Society recommendations. Thorax, 2002, 5 , 289–304.

 • Felkai P., Prezenszky Zs.: Az utazási orvostan, mint a pszichiátria új kihívása. Családorv. Fórum, 2007, 1 , 39–43.

  Prezenszky Zs. , 'Az utazási orvostan, mint a pszichiátria új kihívása ' (2007 ) 1 Családorv. Fórum : 39 -43.

  • Search Google Scholar
 • Vacanti, J. J.: Post-spinal headache and air travel. Anaesthesiology, 1972, 37 , 358–359.

  Vacanti J. J. , 'Post-spinal headache and air travel ' (1972 ) 37 Anaesthesiology : 358 -359.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 0 0 0
Feb 2021 2 0 0
Mar 2021 5 0 0
Apr 2021 2 0 0
May 2021 9 0 0
Jun 2021 1 0 0
Jul 2021 0 0 0