View More View Less
 • 1 SOS Hungary Orvosi Szolgálat Budapest Szentendrei út 301. 1039
 • | 2 Országos Mentőszolgálat Főigazgatóság Budapest
Restricted access

Közleményünk első részében a külföldön megbetegedettek hazatérésének (repatriáció) komplex orvosi feladatát, illetve annak legkritikusabb mozzanatát, a beteg hazaszállításának lehetőségeit tekintettük át. Összefoglaltuk a repatriáció indikációit, kontraindikációit, és ismertettük a hazaszállíthatóságnak a szakirodalomban megjelent minimumfeltételeit. Részletesen leírtuk a hazaszállításra alkalmazható járműveket, azok használatának korlátait is. Közleményünk második részében elemezni kívánjuk a repatriáció orvosszakmai szempontjait és annak legkritikusabb mozzanatát, a beteg hazaszállítását. Elemezzük az e téren előforduló hibás gyakorlatot. Az anomáliák kiküszöbölése érdekében a biztosító orvosának felelősségét is pontosan meg kell határozni. Az orvosi felelősség megállapításának alapja a szakma szabályainak megfelelően vezetett orvosi dokumentáció. A beteg hazaszállítása egészségügyi ténykedés, tehát annak szakmai szabályai szerint kell a szolgáltatónak eljárnia. Ezen szakmai szabályokat a biztosító munkatársainak is szükséges ismerni és alkalmazni.

 • Felkai P.: Az utazással kapcsolatos megbetegedések megelőzésének elemzése az utazási orvostan legújabb eredményei alapján. Orv. Hetil., 2008, 149 , 1707–1712.

  Felkai P. , 'Az utazással kapcsolatos megbetegedések megelőzésének elemzése az utazási orvostan legújabb eredményei alapján ' (2008 ) 149 Orv. Hetil. : 1707 -1712.

  • Search Google Scholar
 • Schuster, H. P.: Scoring Systeme in der Notfallmedizin. Notfallmedizin, 1994, 43 , 30–35.

  Schuster H. P. , 'Scoring Systeme in der Notfallmedizin ' (1994 ) 43 Notfallmedizin : 30 -35.

 • Duchateau, F. X., Vernier, L., Cha, O.: Aeromedical evacuation coordination: Are there decision criteria? Annals Emerg. Med., 2008, 51 , 475.

  Cha O. , 'Aeromedical evacuation coordination: Are there decision criteria? ' (2008 ) 51 Annals Emerg. Med. : 475 -.

  • Search Google Scholar
 • Duchateau, F. X., Verner, L., Bouillard, P. és mtsai: Evaluation of a specific score for predicting the need of urgent aeromedical evacuation 11. Conference of International Travel Medicine Society, Budapest, 2009, május, PO 13.05

 • Mera, V., Cebrián, L.: Repatriation after illness: The Certificate of Fitness to Fly 11. Conference of International Travel Medicine Society. Budapest, 2009, május, PO 10.29

 • 5/2006. (II.7.) EüM-rendelet a mentésről, I. sz. melléklet.

 • DeHart, R. L.: Health issues of air travel. Ann. Rev. Public. Health, 2003, 24 , 133–151.

  DeHart R. L. , 'Health issues of air travel ' (2003 ) 24 Ann. Rev. Public. Health : 133 -151.

 • Európai Unió Tanácsának 561/2006/EK rendelete.

 • 217/1997. (XII.1.) korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII Tv. végrehajtásáról, 3. § (3).

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 8 0 0
Feb 2021 6 0 0
Mar 2021 5 0 0
Apr 2021 3 0 0
May 2021 10 0 0
Jun 2021 5 0 0
Jul 2021 0 0 0