View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Pécs
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

A dolgozat témája a tartós bentlakásos intézményekben élők táplálásához és táplálkozásához kapcsolódó legfontosabb tényezők feltérképezése, a szociális otthonokban élő időskorúak tápláltsági állapotának felmérése, és az eredmények alapján a táplálkozási rehabilitációra javaslattétel. Célkitűzések: A tartós bentlakásos intézményekben élő hatvanévesek és idősebbek (időskorúak) tápláltsági állapotának meghatározása. A tartós bentlakásos intézményekben élő időskorúak testtömegindexének (BMI) változása. Az elmúlt fél évtized során a tartós bentlakásos intézményekben élő időskorúak tápláltságiállapot-változásának megállapítása. Az akut és krónikus betegségek összefüggésének megállapítása a tápláltsági állapottal. A tartós bentlakásos intézményekben élő időskorúak klinikai tápszerrel való ellátottságának felmérése. Annak megállapítása, hogy milyen a feltárt vélelmezett befolyásoló tényezők és a MUST szerinti tápláltsági állapot közötti összefüggés. Módszerek: Összesen 4774 hatvanéves és idősebb (28,9–30,9%-át férfiak, 69,1–71,2%-át nők adták, az összes résztvevő átlagéletkora 77,8±8,9 év volt) tartós bentlakásos intézményben élő, önként jelentkező gondozott tápláltsági állapotát szűrtük 2004-ben és 2006-ban a Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) kérdőívvel és az általunk összeállított kérdőívvel, 2008-ban a Nutrition Day 2008 nyomtatványait használtuk. Eredmények: Felméréseink eredményei szerint az alultápláltságra veszélyeztetett idős személyek aránya a szociális otthonokban igen nagy (26,8–77,0%). Az ellátottak 29,5%-ánál tápláltságiállapot-felmérés negyedévente vagy annál ritkábban történik. A tápláltsági állapot multifaktoriális, sok tényező határozza meg a tápláltsági állapotot (például mozgáskorlátozottság, láz). Az étvágytalanság és a nyelési nehezítettség 2,5-szer gyakoribb, a mozgáskorlátozottság, a dementia, valamint a hiányos fogazat a nagy rizikójú idősek csoportjában közel kétszer (1,6–1,7-szer) gyakoribb, mint az idős, szociális otthonban élők körében. Az idegrendszeri kórképek szignifikánsan függnek össze a tápláltsági állapottal. Az idegrendszeri betegségek előfordulási gyakorisága az elmúlt években szignifikánsan nőtt. Következtetések: A táplálkozási rehabilitáció nem ér véget a tápláltsági állapot szűrésével, ellenkezőleg, azzal kezdődik. Annak eredményei alapján elengedhetetlen a táplálkozási irányelvek és szükség esetén a személyre szabott étrend meghatározása.

 • 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről.

 • de Looy A., Liddell J., Bozóné Kegyes R. és mtsai: Dietetikusi kompetenciák Európában. Új Diéta, 2008, 2 , 24–25.

  Bozóné Kegyes R. , 'Dietetikusi kompetenciák Európában ' (2008 ) 2 Új Diéta : 24 -25.

 • Bozóné Kegyes R., Fekete K., Lelovics Zs. és mtsai: A dokumentációs rendszer a dietetikus munkájában. In: Zajkás G., Gilingerné Pankotai M., Gelencsér É. és mtsa (szerk.): Magyar Táplálkozástudományi Társaság 33. Vándorgyűlése, Pécs, 2008. október 2–4. Budapest, MTTT, 2008, 18.

 • Lelovics Zs., Henter I., Kubányi J.: Szociális otthonban élő szépkorúak tápláltsági állapota. Rehabilitáció, 2006, 16 , 28.

  Kubányi J. , 'Szociális otthonban élő szépkorúak tápláltsági állapota ' (2006 ) 16 Rehabilitáció : 28 -.

  • Search Google Scholar
 • Féli J. (szerk.): Magyar statisztikai évkönyv, 2004. Budapes, KSH, 2005. A (8.26.) A tartós és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben gondozottak száma fenntartók tábla alapján.

 • Állami Számvevőszék: Jelentés a helyi önkormányzatok tartós szociális ellátási feladatainak ellenőrzéséről az idősek otthonainál. 2003. június. URL: http://www.asz.hu (2009. január 22.)

 • Lelovics Zs., Hiesmayr, M., Figler M.: Átfogó kép a szociális otthonokban élők táplálkozásáról – nutritionDay 2008. Új Diéta, 2008, 6 , 8–9.

  Figler M. , 'Átfogó kép a szociális otthonokban élők táplálkozásáról – nutritionDay 2008 ' (2008 ) 6 Új Diéta : 8 -9.

  • Search Google Scholar
 • British Association for Parenteral and Enteral Nutrition (BAPEN): Malnutrition Universal Screening Tool (MUST). http://www.worlductx.com/must/ (2009. február 1).

 • nutritionDay in European Hospitals. URL: http://www.nutritionday.org/ (2008. december 10.)

 • Lelovics Zs., Henter I., Kubányi J. és mtsai: A tápláltsági állapot monitorozásának eredményei az alapellátásból kórházba került betegek körében. Clin. Nutr., 2005, 1 , 82–88.

  Kubányi J. , 'A tápláltsági állapot monitorozásának eredményei az alapellátásból kórházba került betegek körében ' (2005 ) 1 Clin. Nutr. : 82 -88.

  • Search Google Scholar
 • Lelovics, Zs., Henter, I., Kubányi, J.: Nutritional screening of 1266 patients admitted to hospital. Aktuelle Ernährungsmedizin, 2005, 30 , 154–155.

  Kubányi J. , 'Nutritional screening of 1266 patients admitted to hospital ' (2005 ) 30 Aktuelle Ernährungsmedizin : 154 -155.

  • Search Google Scholar
 • Lelovics Zs., Henter I., Bozóné Kegyes R. és mtsai: Az alapellátásból kórházba került betegek körében végzett tápláltságiállapot-szűrés eredményei. Praxis, 2006, 15 , 37–42.

  Bozóné Kegyes R. , 'Az alapellátásból kórházba került betegek körében végzett tápláltságiállapot-szűrés eredményei ' (2006 ) 15 Praxis : 37 -42.

  • Search Google Scholar
 • Lelovics, Zs., Bozóné Kegyes, R., Bonyár-Müller, K. és mtsa: Results of nutritional risk screening of patients admitted to hospital. Acta Physiol. Hung., 2008, 95 , 107–118.

  Bonyár-Müller K. , 'Results of nutritional risk screening of patients admitted to hospital ' (2008 ) 95 Acta Physiol. Hung. : 107 -118.

  • Search Google Scholar
 • Lelovics, Zs., Bozóné Kegyes, R., Lampek, K. és mtsa: Results of nutritional screening in institutionalized elderly in Hungary. Arch. Gerontol. Geriat., 2009, 49 , 190–196.

  Lampek K. , 'Results of nutritional screening in institutionalized elderly in Hungary ' (2009 ) 49 Arch. Gerontol. Geriat. : 190 -196.

  • Search Google Scholar
 • Lelovics Zs., Henter I., Kubányi J.: Szociális otthonokban végzett tápláltságiállapot-szűrés (MUST) eredménye. Új Diéta, 2005, 4 , 14–15.

  Kubányi J. , 'Szociális otthonokban végzett tápláltságiállapot-szűrés (MUST) eredménye ' (2005 ) 4 Új Diéta : 14 -15.

  • Search Google Scholar
 • Lelovics Zs., Henter I., Bonyárné Müller K. és mtsa: A szociális intézményekben élők tápláltsági állapota. Praxis, 2007, 16 , 221–230.

  Bonyárné Müller K. , 'A szociális intézményekben élők tápláltsági állapota ' (2007 ) 16 Praxis : 221 -230.

  • Search Google Scholar
 • Lelovics Zs., Figler M.: A szociális otthonokban élők kiegészítő tápszeres táplálása. Praxis, 2007, 16 , 309–317.

  Figler M. , 'A szociális otthonokban élők kiegészítő tápszeres táplálása ' (2007 ) 16 Praxis : 309 -317.

  • Search Google Scholar
 • Lelovics, Zs.: Result of Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) in social institutions. “Social Work Challenges for Social Cohesion” Abstract Book of Social Work, 2005, 59.

 • Lelovics, Zs., Henter, I., Kubányi, J.: Nutritional state screening (MUST) results in social homes. In: Program and Abstracts of 47th Annual Meeting of the Hungarian Society of Gastroenterology, Newsletter, 2005, 116.

 • Lelovics Zs., Henter I., Kubányi J.: Tartós elhelyezést nyújtó szociális intézményekben élők tápláltsági állapot szűrésének (MUST) eredménye. Magyar Mesterséges Táplálási Társaság 2005. évi Kongresszusa. Tudományos összefoglalók. 10.

 • Lelovics, Zs., Figler, M.: Nutritional risk screening in long-term residential care institutions. Z. Gastroenterol., 2007, 45 , 434.

  Figler M. , 'Nutritional risk screening in long-term residential care institutions ' (2007 ) 45 Z. Gastroenterol. : 434 -.

  • Search Google Scholar
 • Lelovics, Zs., Henter, I., Figler, M.: Results of nutritional state screening in long-term residential social institutions. Clin. Nutr., 2007, 2 , 91.

  Figler M. , 'Results of nutritional state screening in long-term residential social institutions ' (2007 ) 2 Clin. Nutr. : 91 -.

  • Search Google Scholar
 • Lelovics, Zs., Figler, M.: Nutritional risk screening in long-term residential care institutions. In: Szalay, F. (ed.): Program and Abstracts of 49th Annual Meeting of the Hungarian Society of Gastroenterology. Budapest, Hungarian Society of Gastroenterology, 2007, 110.

 • Lelovics Zs., Figler M.: Tápláltságiállapot-felmérés jelentősége felnőtt korú akadályozottaknál. Új Diéta, 2007, 2 , 13–14.

  Figler M. , 'Tápláltságiállapot-felmérés jelentősége felnőtt korú akadályozottaknál ' (2007 ) 2 Új Diéta : 13 -14.

  • Search Google Scholar
 • Lelovics Zs., Bonyárné Müller K., Figler M.: A fogyatékosok szociális otthonaiban élők táplálása és élelmezése. Rehabilitáció, 2007, 17 , S21–S22.

  Figler M. , 'A fogyatékosok szociális otthonaiban élők táplálása és élelmezése ' (2007 ) 17 Rehabilitáció : S21 -S22.

  • Search Google Scholar
 • Lelovics Zs., Figler M.: Fogyatékos felnőttek szociális intézményi étkeztetése. Élelmezés, 2007, 4 , 13–14.

  Figler M. , 'Fogyatékos felnőttek szociális intézményi étkeztetése ' (2007 ) 4 Élelmezés : 13 -14.

  • Search Google Scholar
 • World Medical Association Declaration of Helsinki: Ethical principles for medical research involving human subjects. 59th WMA General Assembly, Seoul, October 2008. URL: http://www.wma.net/e/policy/pdf/17c.pdf (2008. december 20.)

 • Alexin Z., Lelovics Zs.: A beavatkozással nem járó humán orvosi kutatások etikai kérdései. Orv. Hetil., 2009, 150 , 1749–1752.

  Lelovics Zs. , 'A beavatkozással nem járó humán orvosi kutatások etikai kérdései ' (2009 ) 150 Orv. Hetil. : 1749 -1752.

  • Search Google Scholar
 • Feldblum, I., German, L., Bilenko, N. és mtsai: Nutritional risk and health care use before and after an acute hospitalization among the elderly. Nutrition, 2009, 25 , 415–420.

  Bilenko N. , 'Nutritional risk and health care use before and after an acute hospitalization among the elderly ' (2009 ) 25 Nutrition : 415 -420.

  • Search Google Scholar
 • Harsányi, L., Varga, P., Bodoky, Gy.: State of artificial nutrition in Hungary: Standpoint and methodologic recommendations. Nutrition, 1999, 15 , 40–43.

  Bodoky Gy. , 'State of artificial nutrition in Hungary: Standpoint and methodologic recommendations ' (1999 ) 15 Nutrition : 40 -43.

  • Search Google Scholar
 • Eiben O. G., Farkas M., Körmendy I. és mtsai: A budapesti longitudinális növekedésvizsgálat, 1970–1988. Humanbiologia Budapestinensis, 1992, 23.

 • Szollár L.: Az elhízás kórélettana. Budapest, Medicina, 1986.

  Szollár L. , '', in Az elhízás kórélettana , (1986 ) -.

 • Gunnarsson, A. K., Lönn, K., Gunningberg, L.: Does nutritional intervention for patients with hip fractures reduce postoperative complications and improve rehabilitation?; J. Clin. Nurs., 2009 Jan 13. [Epub ahead of print.]

 • Moynihan, P., Thomason, M., Walls, A. és mtsai: Researching the impact of oral health on diet and nutritional status: Methodological issues. J. Dent., 2009, 37 , 237–249.

  Walls A. , 'Researching the impact of oral health on diet and nutritional status: Methodological issues ' (2009 ) 37 J. Dent. : 237 -249.

  • Search Google Scholar
 • Donini, L. M., Savina, C., Piredda, M. és mtsai: Senile anorexia in acute-ward and rehabilitations settings. J. Nutr. Health Aging, 2008, 12 , 511–517.

  Piredda M. , 'Senile anorexia in acute-ward and rehabilitations settings ' (2008 ) 12 J. Nutr. Health Aging : 511 -517.

  • Search Google Scholar
 • Feldblum, I., German, L., Castel, H. és mtsai: Characteristics of undernourished older medical patients and the identification of predictors for undernutrition status. Nutr. J., 2007, 6 , 37.

  Castel H. , 'Characteristics of undernourished older medical patients and the identification of predictors for undernutrition status ' (2007 ) 6 Nutr. J. : 37 -.

  • Search Google Scholar
 • Lelovics Zs., Figler M.: Étkezés és étvágy – Adatok a szociális otthonokban élők táplálkozásáról nemzetközi adatok ismeretében. Rehabilitáció, 2008, 18 , 103.

  Figler M. , 'Étkezés és étvágy – Adatok a szociális otthonokban élők táplálkozásáról nemzetközi adatok ismeretében ' (2008 ) 18 Rehabilitáció : 103 -.

  • Search Google Scholar
 • Lelovics Zs.: A szociális otthonokban élők tápláltsági állapota és életminősége. In: Rab V., Sarlós I., Dávid F. és mtsa (szerk.): 6. Grastyán Országos Interdiszciplináris Konferencia, 2008. Pécs, PTE, 2008, 34.

 • Stechmiller, J. K.: Early nutritional screening of older adults: review of nutritional support. J. Infus. Nurs., 2003, 26 , 170–177.

  Stechmiller J. K. , 'Early nutritional screening of older adults: review of nutritional support ' (2003 ) 26 J. Infus. Nurs. : 170 -177.

  • Search Google Scholar