View More View Less
 • 1 Zala Megyei Kórház Kardiológiai Osztály Zalaegerszeg Zrínyi Miklós u. 1. 8900
 • | 2 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Intézete Győr
 • | 3 Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Intézete Zalaegerszeg
Restricted access

A heveny szívinfarktus morbiditási és mortalitási adatai világszerte rámutatnak ezen betegcsoport kiemelt jelentőségére. A gyors és korrekt diagnózis, az adekvát terápia időben történő indítása kulcsfontosságú ezen betegcsoportnál. Ma már a heveny szívinfarktus korszerű ellátásának alapkövetelménye az invazív kardiológiai beavatkozás, a primer percutan coronariaintervenció. Az 1999-es amerikai és európai ajánlások azonban a primer percutan coronariaintervenciót I. osztályú ajánlásként csak mint a thrombolysis alternatíváját, illetve a kardiogén sokkal szövődött betegcsoport kezelését javasolták. A Zala Megyei Kórház Kardiológiai Osztályán 1998-ban Magyarországon elsőként szerveztük meg a heveny szívinfarktus 24 órás intervenciós ügyeletét. Cél: Vizsgálatunk célja annak igazolása, hogy a heveny infarktus korán elkezdett intervenciós kezelése az országos átlagnál jelentősebb mértékben csökkentette térségünkben a kórkép mortalitását, és ennek hatásai a mai napig érezhetőek. Módszerek: Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Intézete feldolgozta a nyugat-dunántúli régió és a zalaegerszegi kistérség 1996–2005 közötti időszak halálozási adatait, és egymással, valamint a statisztikai hivatal által közölt országos átlaggal hasonlította össze. Saját számítógépes adatbázisunk segítségével vizsgáltuk ezen időszakban végzett invazív beavatkozások számának változását, és összevetettük a mortalitási statisztikákkal. Eredmények: Az első „teljes” évben, 1998-ban 82 primer és 283 „elektív” percutan coronariaintervenciót végeztünk, ezek a számok 2005-re 318-ra és 1265-re emelkedtek. Ezzel párhuzamosan a szívinfarktus miatti korai, illetve teljes halálozás a férfiak körében a zalaegerszegi kistérségben szignifikánsan (p<0,001) nagyobb mértékben csökkent, mint az országos átlag. Következtetés: A Magyarországon elsőként elindított 24 órás akut infarktus intervenciós ellátás a térség mortalitási statisztikáit jelentős mértékben javította az országos átlaghoz képest. A gyakorlott, nagy tapasztalatot szerzett team munkájának eredményei napjainkig előnyt jelentenek a zalaegerszegi kistérség betegei számára.

 • Ryan, T. J., Antman, E. M., Brooks, N. H. és mtsai: 1999 update: ACC/AHA Guidelines for the Management of Patients With Acute Myocardial Infarction: Executive Summary and Recommendations: A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee on Management of Acute Myocardial Infarction). Circulation, 1999, 100 , 1016–1030.

  Brooks N. H. , '1999 update: ACC/AHA Guidelines for the Management of Patients With Acute Myocardial Infarction: Executive Summary and Recommendations: A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee on Management of Acute Myocardial Infarction) ' (1999 ) 100 Circulation : 1016 -1030.

  • Search Google Scholar
 • De Araujo Goncalves, P., Ferreira, J., Aquiiar, C. és mtsa: Timi, Pursuit and GRACE risk scores: sustained prognostic value and interaction with revascularization. Eur. Heart J., 2005, 26 , 865–872.

  Aquiiar C. , 'Timi, Pursuit and GRACE risk scores: sustained prognostic value and interaction with revascularization ' (2005 ) 26 Eur. Heart J. : 865 -872.

  • Search Google Scholar
 • Avezum, A., Makdisse, M., Spencer, F. és mtsai: Impact of age on management and outcome of acute coronary syndrome: Observations from the Global Registry of Acute Coronary Events (GRACE). Am. Heart J., 2005, 149 , 67–73.

  Spencer F. , 'Impact of age on management and outcome of acute coronary syndrome: Observations from the Global Registry of Acute Coronary Events (GRACE) ' (2005 ) 149 Am. Heart J. : 67 -73.

  • Search Google Scholar
 • Terkelsen, C., Lassen, J., Norgaard, B. és mtsa: Mortality rates in patients with ST elevation vs non-ST elevation acute myocardial infarction: observations from an unselected cohort. Eur. Heart J., 2005, 26 , 18–26.

  Norgaard B. , 'Mortality rates in patients with ST elevation vs non-ST elevation acute myocardial infarction: observations from an unselected cohort ' (2005 ) 26 Eur. Heart J. : 18 -26.

  • Search Google Scholar
 • Julian, D. G., Boissel, J. P., De Bono, D. P. és mtsai: Acute myocardial infarction: pre-hospital and in-hospital management. The Task Force on the Management of Acute Myocardial Infarction of the European Society of Cardiology. Eur. Heart J., 1996, 17 , 43–63.

  Bono D. P. , 'Acute myocardial infarction: pre-hospital and in-hospital management. The Task Force on the Management of Acute Myocardial Infarction of the European Society of Cardiology ' (1996 ) 17 Eur. Heart J. : 43 -63.

  • Search Google Scholar
 • Van der Werf, F., Ardissino, D., Betriu, A. és mtsai: Management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST segment elevation. Eur. Heart J., 2003, 24 , 28–66.

  Betriu A. , 'Management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST segment elevation ' (2003 ) 24 Eur. Heart J. : 28 -66.

  • Search Google Scholar
 • Antman, E. M., Hand, M., Armstrong, P. W. és mtsai: 2007 Focused update of the ACC/AHA 2004 Guidelines for the Management of Patients With ST-Elevation Myocardial Infarction. A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation, 2008, 117 , 296–329.

  Armstrong P. W. , '2007 Focused update of the ACC/AHA 2004 Guidelines for the Management of Patients With ST-Elevation Myocardial Infarction. A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines ' (2008 ) 117 Circulation : 296 -329.

  • Search Google Scholar
 • Van de Werf, F., Bax, J., Betriu, A. és mtsai: Management of acute myocardial infarction in patients presenting with persistent ST-segment elevation: the Task Force on the Management of ST-Segment Elevation Acute Myocardial Infarction of the European Society of Cardiology. Eur. Heart J., 2008, 29 , 2909–2945.

  Betriu A. , 'Management of acute myocardial infarction in patients presenting with persistent ST-segment elevation: the Task Force on the Management of ST-Segment Elevation Acute Myocardial Infarction of the European Society of Cardiology ' (2008 ) 29 Eur. Heart J. : 2909 -2945.

  • Search Google Scholar
 • European Health for All Database, WHO/Europe, 2007. www.euro.who.int

 • Epidemiológiai szótár. Szerk.: V. Hajdú P., Ádány R. Medicina Kiadó, Budapest, 2003.

  '', in Epidemiológiai szótár , (2003 ) -.

 • Egészségügyi statisztikai évkönyv, 1996–2006. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 1997–2008.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 59 59 13
Full Text Views 18 3 0
PDF Downloads 8 2 1