View More View Less
  • 1 Budapest Attila út 131. 1012
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • Nagyné Szegvári K.: A nők művelődési jogaiért folytatott harc hazánkban (1777–1918). Budapest, 1969. Nagyné Szegvári K., Ladányi A.: Nők az egyetemen. 1. Küzdelmek a nõk egyetemi tanulmányaiért. Bp. 1976.

  • Távozási bizonyítványok. Semmelweis Egyetem Levéltára, 2. c. 1–4.

  • Album medicorum. (Az Orvostudományi Karon végzett hallgatók jegyzéke.) Semmelweis Egyetem Levéltára, 1/f. 1. kötet.

  • Az orvosi működésre vonatkozóan: Magyarország orvosainak évkönyve és címtára. Szerk.: Pesti Alfréd, Pesti Emil, Pesti Ernő. Budapest, 1896–1935. Az Orvosi Kamara hivatalos orvosi cím- és közegészségügyi adattára az 1942. évre. Szerk. Bakács György. Budapest, 1942. Magyar Orvosok Szabad Szakszervezete hivatalos címtára. Budapest, 1935.

  • Nagyné Szegvári, Ladányi: ld.m. 105.

  • Győry T.: Az Orvostudományi Kar története 1770–1935. Budapest, 1936, 810.

  • Nagyné Szegvári, Ladányi: ld. m. 99.

  • Magyar orvosi címtár 1935. évre. Budapest, 1935.