View More View Less
 • 1 Budapest Kelemen L. u. 6. 1026
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

Az életvégi orvosi döntéseknek csak egyike az eutanázia javallata. E kérdéskörnek a betegágy melletti klinikai történésekkel összefüggő szabatos meghatározása az etikai, a jogi és az orvosi szakirodalomban nem teljes körű. A különböző életvégi események csoportosítására tett kísérlet ez az írás, amelynek célja annak tisztázása, hogy közülük melyek nem sorolhatók a passzív eutanázia fogalomkörébe. Az eutanázia nem jogi kategória. A közkeletűen használt két kifejezés az aktív és a passzív eutanázia, egyszerűsítések, amelyek különböző célú cselekményt takarnak, amelyeknek a szakmai szakszövegekben történő használata zavaró is lehet és félreértésekre adhat okot. Az életvégi terápiás döntéseket a céljukra tekintettel különböztetjük meg. A MOK meghatározásából kiindulva és gyűjtőfogalmat használva, csak az a cselekmény eutanázia, amikor a cselekvésnek vagy nem cselekvésnek célja, kegyelemből, szenvedő embertárs érdekében, életének a megrövidítése vagy kioltása. Ismertetjük az aktív, a passzív és a kényszereutanázia fogalmait. Az indirekt és az intermedier eutanázia fogalmait, mint félremagyarázásokra okot adókat, nem használjuk. Nem tartjuk egyértelmű kizáró oknak az eutanázia fogalomköréből a laikusok segítségét és részvételét a kivitelezésben, és nem tartjuk csak orvoshoz köthető fogalomnak. Ismertetjük azokat az életvégi orvosi döntéseket, amelyeket nem sorolunk a passzív eutanázia fogalomkörébe, ezek: a hasztalanná vált kezelés és életfenntartó eljárások visszavonása, a beteg elengedése, a terápia eszkalációjának ellenjavallata, a palliatív terápia alkalmazása, a szenvedés csillapítását szolgáló kezelés, a kompromisszumos medicina, az újjáélesztés javallatának mérlegelése és a költséghatékony terápia választása. Érintjük az élő végrendelet kérdéskörét, működésképtelenségének okát és viszonyát az aktív és passzív eutanáziához. Az életmentő és életfenntartó kezelés jogi szabályozásának a kérdése kapcsán foglalkozunk az egészségügyi jogalkotástól elvárható szellemiséggel. Orv. Hetil., 2010, 43, 1769–1775.

 • Az 1972/II. törvény az egészségügyről. 43. § 2. www.jogiforum.hu/torvenytar

 • Az 1997/CLIV. törvény az egészségügyről. Népjólléti Közlöny, 1998, 48, 14.

 • A 117/1998 számú kormányrendelet egyes egészségügyi ellátások visszautasításáról. Népjólléti Közlöny 1998, 48, 1712.

 • Blasszauer B.: Eutanázia. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1997, 36–62.

  Blasszauer B. , '', in Eutanázia , (1997 ) -.

 • Az Alkotmánybíróság 22/2003. számú határozata. Magyar Közlöny, 2003, 43, 3624.

 • Makó J., Dósa Á., Szebik I.: A kezelés visszautasítása. LAM, 2007, 17 , 815–818.

  Szebik I. , 'A kezelés visszautasítása ' (2007 ) 17 LAM : 815 -818.

 • Ferencz A.: Halál, egészség, társadalom. Távlatok, 1998, 42 , 632–645.

  Ferencz A. , 'Halál, egészség, társadalom ' (1998 ) 42 Távlatok : 632 -645.

 • Filó M.: Az eutanázia a büntetőjogi gondolkozásban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2009, 37–39 és 53–54.

  Filó M. , '', in Az eutanázia a büntetőjogi gondolkozásban , (2009 ) -.

 • http://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/activities/09_euthanasia/INF%282003%298e_replies_euthanasia.pdf

 • Vajda A.: Emberi jogok és egészségügyi ellátás, beszámoló a konferenciáról: Matkó I., Kovács T., Takács A. hozzászólásai. LAM, 2002, 12 , 331–334.

  Vajda A. , 'Emberi jogok és egészségügyi ellátás, beszámoló a konferenciáról: Matkó I., Kovács T., Takács A. hozzászólásai ' (2002 ) 12 LAM : 331 -334.

  • Search Google Scholar
 • Závecz T.: Szonda Ipsos 500 fős telefonos felmérése az eutanáziáról. 2003. 04. 25. (Személyes közlés.)

 • Magyar Orvosi Kamara Etikai Kollégiuma: Etikai statutuum. 49–53. pont. Budapest, 1998.

 • Magyar Orvosi Kamara Etikai Kollégiumának VI. számú állásfoglalása: Az eutanáziáról, illetve a betegek tájékoztatásáról. Orv. Hetil, 1995, 136, 2757.

 • Bihari M.: Különvélemény az Alkotmánybíróság 22/2003. számú határozatához. Magyar Közlöny, 2003, 43 , 3624.

  Bihari M. , 'Különvélemény az Alkotmánybíróság 22/2003. számú határozatához ' (2003 ) 43 Magyar Közlöny : 3624 -.

  • Search Google Scholar
 • Élő G.: Az életvégi döntések az intenzív terápiában. Doktori értekezés. Budapest, 2005.

 • Halmai G.: Eutanázia: az élethez való jog korlátozása? Élet és Irodalom, 2003, 19, V. , 9.

  Halmai G. , 'Eutanázia: az élethez való jog korlátozása? ' (2003 ) 19, V. Élet és Irodalom : 9 -.

  • Search Google Scholar
 • Kovács J.: Eutanázia és bioetika. Világosság, 1995, 7 , 28–41.

  Kovács J. , 'Eutanázia és bioetika ' (1995 ) 7 Világosság : 28 -41.

 • Tóth G. A.: Az emberi méltósághoz és az élethez való jog. In: Emberi jogok. Szerk.: Halmai G., Tóth G. A. Osiris Kiadó, Budapest, 2003, 307–313.

  Tóth G. A. , '', in Emberi jogok , (2003 ) -.

 • Sajó A., Sándor J.: A gyógyíthatatlannak vélt halálos beteg jogi helyzete a tételes jog tükrében. Magyar Tudomány, 1996, 41 , 771–776.

  Sándor J. , 'A gyógyíthatatlannak vélt halálos beteg jogi helyzete a tételes jog tükrében ' (1996 ) 41 Magyar Tudomány : 771 -776.

  • Search Google Scholar
 • Györfi T.: Az emberi méltósághoz való jog dogmatikai problémái. Fundamentum, 2003, 1 , 142–150.

  Györfi T. , 'Az emberi méltósághoz való jog dogmatikai problémái ' (2003 ) 1 Fundamentum : 142 -150.

  • Search Google Scholar
 • Hegedűs K.: Életvégi dilemmák. Az eutanázia és a palliatív terápia néhány etikai és jogi kérdése. LAM, 2005, 15 , 784–787.

  Hegedűs K. , 'Életvégi dilemmák ' (2005 ) 15 Az eutanázia és a palliatív terápia néhány etikai és jogi kérdése. LAM : 784 -787.

  • Search Google Scholar
 • Hegedűs K.: Újabb viták az eutanáziáról és a palliatív terápiáról. LAM, 2008, 18 , 732–335.

  Hegedűs K. , 'Újabb viták az eutanáziáról és a palliatív terápiáról ' (2008 ) 18 LAM : 732 -335.

  • Search Google Scholar
 • Dósa Á.: Az eutanázia jogi szabályozása Hollandiában. Magyar Bioetikai Szemle, 1995, 1–2 , 47–50.

  Dósa Á. , 'Az eutanázia jogi szabályozása Hollandiában ' (1995 ) 1–2 Magyar Bioetikai Szemle : 47 -50.

  • Search Google Scholar
 • Társaság a Szabadságjogokért: Közirat az eutanáziáról, TASZ, Budapest. 1999. december.

 • Matkó I.: Holland eutanáziatörvény. LAM, 1994, 4 , 488–491.

  Matkó I. , 'Holland eutanáziatörvény ' (1994 ) 4 LAM : 488 -491.

 • Magyar P.: Törvény a kegyes halálról Franciaországban. HVG, 2004, 12 , 40–41. és http://origo.hu/nagyvilag/20050414_francia1.html

  Magyar P. , 'Törvény a kegyes halálról Franciaországban ' (2004 ) 12 HVG : 40 -41.

 • Parlamenti felszólalások: www.im.hu . 2003. 04. 06. 69. ülésnap, 73. felszólalás: Gusztos P. – Bárándy P

 • Az 1978/IV. törvény a Büntető törvénykönyvről. http://net.jogtar.hu

 • Dósa Á.: Aktív eutanázia? Döntött az Európai Emberi Jogi Bíróság. LAM, 2001, 12 , 344–346.

  Dósa Á. , 'Aktív eutanázia? Döntött az Európai Emberi Jogi Bíróság ' (2001 ) 12 LAM : 344 -346.

  • Search Google Scholar
 • Széll K.: COST-BENEFIT meggondolások. Aneszt. Int. Ter., 1990, 20 , 117–118.

  Széll K. , 'COST-BENEFIT meggondolások ' (1990 ) 20 Aneszt. Int. Ter. : 117 -118.

 • Matkó I.: Az életfenntartó vagy életmentő kezelések megszüntetése, visszautasítása. ETT TUKEB vitaanyag (személyes közlés).

 • Beers, M. H.: MSD Orvosi kézikönyv a családban. InforMed., Budapest, 2004.

  Beers M. H. , '', in MSD Orvosi kézikönyv a családban , (2004 ) -.

 • Doyal, L., Doyal, L.: Why active euthanasia and physician assisted suicide should be legalised. Br. Med. J., 2001, 323 , 1079–1080. In: LAM, 2002, 12, 49–50.

  Doyal L. , 'Why active euthanasia and physician assisted suicide should be legalised ' (2001 ) 323 Br. Med. J. : 1079 -1080.

  • Search Google Scholar
 • Oszvald P.: Új utak az egészségmegőrzésben. Törvények és gondolatok az eutanáziáról. Budapest, 1998, 213–227.

 • Széll K.: Az ezredforduló kihívásai az egészségügyi ellátásban. Med. Thor., 1996, 49 , 147–154.

  Széll K. , 'Az ezredforduló kihívásai az egészségügyi ellátásban ' (1996 ) 49 Med. Thor. : 147 -154.

  • Search Google Scholar
 • Commitee of Ministers. Recommendation Rec. (2003) 24 of the palliative care and explanatory memorandum. Council of Europe. 2003. 59. §, 65. §.

 • Bitó L.: Boldogabb élet – jó halál. Eutelia – eutanázia. Argumentum, Budapest, 2005.

  Bitó L. , '', in Boldogabb élet – jó halál. Eutelia – eutanázia , (2005 ) -.

 • Barna B., Keresztes I.: Az aneszteziológia és az intenzív ellátás elveinek változása a tábori és a nehéz körülmények között. Aneszt. Int. Ter., 2007, 37 , 34–47.

  Keresztes I. , 'Az aneszteziológia és az intenzív ellátás elveinek változása a tábori és a nehéz körülmények között ' (2007 ) 37 Aneszt. Int. Ter. : 34 -47.

  • Search Google Scholar
 • Jelenczki I.: Haláljog. Dokumentumfilm. 1992–1993.

 • Pörczi Zs.: Ami személyes és ami nem. LAM, 2003, 13 , 358–359.

  Pörczi Zs. , 'Ami személyes és ami nem ' (2003 ) 13 LAM : 358 -359.

 • Kerpel-Fronius S.: A nürnbergi orvosper. LAM, 2008, 18 , 94–96.

  Kerpel-Fronius S. , 'A nürnbergi orvosper ' (2008 ) 18 LAM : 94 -96.

 • Hegedűs K.: Eutanázia mozgalmak Európában. LAM, 1993, 3 , 784.

  Hegedűs K. , 'Eutanázia mozgalmak Európában ' (1993 ) 3 LAM : 784 -.

 • Bakos Z.: Élő végrendelet. http://www.pluss-hiv.hu/magyar/Irasok/Jogi/elo-vegredelet.htm 2007, 09. 18

 • Szebik I.: Schiavo után. LAM, 2005, 15 , 498–499.

  Szebik I. , 'Schiavo után ' (2005 ) 15 LAM : 498 -499.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2020 41 0 1
Dec 2020 22 0 0
Jan 2021 29 0 0
Feb 2021 46 0 0
Mar 2021 31 0 0
Apr 2021 51 0 1
May 2021 0 0 0