View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar III. Belgyógyászati Klinika Reumatológiai és Fizioterápiás Tanszéki Csoport II. Kihelyezett Részleg Budapest Frankel Leó út 38–40. 1023
 • 2 Amgen Kft. Budapest

Biológiai gyógyszereket a múlt század közepe óta használ az orvostudomány. Napjainkban szemtanúi lehetünk intenzív fejlődésüknek és elterjedésüknek a klinikai gyakorlatban. Eddig 350 millió beteg részesült a forgalomban lévő körülbelül 250 biológiai terápia valamelyikében. Biológiai készítmények közé sorolandóak a fehérjetermészetű makromolekulák, amelyeknek tömeges gyártását a biotechnológia tette lehetővé. E gyártási modell fogalmát, amely során élő szervezeteket használnak fel a termelésben, magyar mérnök, Ereky Károly vezette be. A szerzők jelen összefoglalóban elsősorban a biotechnológiai úton előállított monoklonálisantitest-kutatás és -fejlesztés történetét, valamint annak gyártását részletezik. Ezek a kutatások – amelyek eredményét két alkalommal is Nobel-díjjal jutalmazták – alapvetően megváltoztatták az immunológiai ismereteket és számos megbetegedés kezelésének lehetőségeit. A szerzők áttekintik az immunglobulinok szerkezetét és alapvető funkcióit, valamint a monoklonális antitestek fejlesztésének eredményeit. A monoklonális antitestek legmodernebb csoportjába tartozik a teljesen humán antitest tulajdonságú RANK-ligand-gátló denosumab, amely először ad lehetőséget a csontanyagcserével foglalkozó szakembereknek, hogy teljesen humán, monoklonális IgG2-alcsoportba tartozó antitestkezelést alkalmazzanak jól körülhatárolt indikációkban. Ehhez kapcsolódva a szerzők vázolják a csontanyagcsere alapvető folyamatait, valamint a RANK-ligand-gátlás nyújtotta előnyöket is. Orv. Hetil., 2010, 151, 2137–2144.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Walsh, G.: Biopharmaceutical benchmarks 2006. Nat. Biotechnol., 2006, 24, 769–776.

  Walsh G. , 'Biopharmaceutical benchmarks 2006 ' (2006 ) 24 Nat. Biotechnol. : 769 -776.

 • Bud, R.: History of biotechnology. Nature, 1989, 337, 10.

  Bud R. , 'History of biotechnology ' (1989 ) 337 Nature : 10 -.

 • Fári, M. G., Kralovánszky, U. P.: The founding father of biotechnology: Károly (Karl) Ereky. Int. J. Horticult. Sci., 2006, 12, 9–12.

  Kralovánszky U. P. , 'The founding father of biotechnology: Károly (Karl) Ereky ' (2006 ) 12 Int. J. Horticult. Sci. : 9 -12.

  • Search Google Scholar
 • Grace, E. S.: Biotechnology unzipped. Promises and realities. 2nd edition. Joseph Henry Press, Washington, DC, 2006.

  Grace E. S. , '', in Biotechnology unzipped. Promises and realities , (2006 ) -.

 • EMEA honlapja: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/001120/human_med_001324.jsp&murl=menus/medicines/medicines.jsp&mid=WC0b01ac058001d124

 • Sapir, T., Blank, M., Shoenfeld Y.: Immunomodulatory effects of intravenous immunglobulins as a treatment for autoimmune diseases, cancer and recurrent pregnancy loss. Ann. NY Acad. Sci., 2005, 1051, 743–778.

  Shoenfeld Y. , 'Immunomodulatory effects of intravenous immunglobulins as a treatment for autoimmune diseases, cancer and recurrent pregnancy loss ' (2005 ) 1051 Ann. NY Acad. Sci. : 743 -778.

  • Search Google Scholar
 • Carter, P.: Improving the efficacy of antibody-based cancer therapies. Nat. Rev. Cancer, 2001, 1, 118–129.

  Carter P. , 'Improving the efficacy of antibody-based cancer therapies ' (2001 ) 1 Nat. Rev. Cancer : 118 -129.

  • Search Google Scholar
 • Kohler, G., Milstein, C.: Continous cultures of fused cells secreting antibody of predefined specificity. Nature, 1975, 256, 495–497.

  Milstein C. , 'Continous cultures of fused cells secreting antibody of predefined specificity ' (1975 ) 256 Nature : 495 -497.

  • Search Google Scholar
 • Kretzschmar, T., von Rüden, T.: Antibody discovery: phage display. Curr. Opin. Biotechnol., 2002, 13, 598–602.

  Rüden T. , 'Antibody discovery: phage display ' (2002 ) 13 Curr. Opin. Biotechnol. : 598 -602.

  • Search Google Scholar
 • Kellermann, S-A., Green, L. L.: Antibody discovery: the use of transgenic mice to generate human monoclonal antibodies for therapeutics. Curr. Opin. Biotechnol., 2002, 13, 593–597.

  Green L. L. , 'Antibody discovery: the use of transgenic mice to generate human monoclonal antibodies for therapeutics ' (2002 ) 13 Curr. Opin. Biotechnol. : 593 -597.

  • Search Google Scholar
 • Mendez, M. I.: Functional transplant of megabase human immunglobulin loci recapitulates human antibody response in mice. Nat. Genet., 1997, 15, 146–156.

  Mendez M. I. , 'Functional transplant of megabase human immunglobulin loci recapitulates human antibody response in mice ' (1997 ) 15 Nat. Genet. : 146 -156.

  • Search Google Scholar
 • Green, L. L.: Antibody engineering via genetic engineering of the mouse: XenoMouse strains are a vehicle for the facile generation of therapeutic human monoclonal antibodies. J. Immunol. Meth., 1999, 231, 11–23.

  Green L. L. , 'Antibody engineering via genetic engineering of the mouse: XenoMouse strains are a vehicle for the facile generation of therapeutic human monoclonal antibodies ' (1999 ) 231 J. Immunol. Meth. : 11 -23.

  • Search Google Scholar
 • Lonberg, N.: Human antibodies from transgenic animals. Nat. Biotechnol., 2005, 23, 1117–1125.

  Lonberg N. , 'Human antibodies from transgenic animals ' (2005 ) 23 Nat. Biotechnol. : 1117 -1125.

  • Search Google Scholar
 • Haurum, J. S.: Recombinant polyclonal antibodies: the next generation of antibody therapeutics? Drug Discov. Today, 2006, 11, 655–660.

  Haurum J. S. , 'Recombinant polyclonal antibodies: the next generation of antibody therapeutics? ' (2006 ) 11 Drug Discov. Today : 655 -660.

  • Search Google Scholar
 • Weiner, L. M.: Fully human therapeutic monoclonal antibodies. J. Immunother., 2006, 29, 1–9.

  Weiner L. M. , 'Fully human therapeutic monoclonal antibodies ' (2006 ) 29 J. Immunother. : 1 -9.

  • Search Google Scholar
 • Ternant, D., Paintaud, G.: Pharmacokinetics and concentration-effect relationships of therapeutic monoclonal antibodies and fusion proteins. Expert Opin. Biol. Ther., 2005, 5, S37–S47.

  Paintaud G. , 'Pharmacokinetics and concentration-effect relationships of therapeutic monoclonal antibodies and fusion proteins ' (2005 ) 5 Expert Opin. Biol. Ther. : S37 -S47.

  • Search Google Scholar
 • Yang, X-D.: Development of ABX-EGF, a fully human anti-EGF receptor monoclonal antibody, for cancer therapy. Crit. Rev. Oncol. Hematol., 2001, 38, 17–23.

  Yang X-D. , 'Development of ABX-EGF, a fully human anti-EGF receptor monoclonal antibody, for cancer therapy ' (2001 ) 38 Crit. Rev. Oncol. Hematol. : 17 -23.

  • Search Google Scholar
 • www.asn-assn.org/ama/pub/category/13280.html

 • Boyle, W. J., Simonet, W. S., Lacey, D. L.: Osteoclast differentiation and activation. Nature, 2003, 423, 337–342.

  Lacey D. L. , 'Osteoclast differentiation and activation ' (2003 ) 423 Nature : 337 -342.

 • Poór Gy.: Osteoporosis és más metabolikus csontbetegségek a klinikai gyakorlatban. Medicina Kiadó Zrt., Budapest, 2010.

  Poór Gy. , '', in Osteoporosis és más metabolikus csontbetegségek a klinikai gyakorlatban , (2010 ) -.

 • EMEA honlapja: http://www.ema.europa.eu/docs/hu_HU/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/001120/WC500093526.pdf

 • Bekker, J. P., Holloway, D. L., Rasmussen, A. S. és mtsai: A single-dose placebo-controlled study of AMG 162, a fully human monoclonal antibody to RANKL, in postmenopausal women. J. Bone Miner. Res., 2004, 19, 1059–1066.

  Rasmussen A. S. , 'A single-dose placebo-controlled study of AMG 162, a fully human monoclonal antibody to RANKL, in postmenopausal women ' (2004 ) 19 J. Bone Miner. Res. : 1059 -1066.

  • Search Google Scholar
 • McLung, M. R., Lewiecki, E. M., Cohen, S. B. és mtsai: Denosumab in postmenopausal women with bone mineral density. N. Engl. J. Med., 2006, 354, 821–831.

  Cohen S. B. , 'Denosumab in postmenopausal women with bone mineral density ' (2006 ) 354 N. Engl. J. Med. : 821 -831.

  • Search Google Scholar
 • Brown, J. P., Prince, R. L., Deal, C. és mtsai: Comparison of the effect of denosumab and alendronate on BMD and biochemical markers of bone turnover in postmenopausal women with low bone mass: a randomized, blinded, phase 3 trial. J. Bone Miner. Res., 2009, 14, 1–34.

  Deal C. , 'Comparison of the effect of denosumab and alendronate on BMD and biochemical markers of bone turnover in postmenopausal women with low bone mass: a randomized, blinded, phase 3 trial ' (2009 ) 14 J. Bone Miner. Res. : 1 -34.

  • Search Google Scholar
 • Kendler, D. L., Roux, C., Benhamou, C. L. és mtsai: Effects of denosumab on bone mineral density and bone turnover in postmenopausal women transitioning from alendronate therapy. J. Bone Miner. Res., 2010, 25, 72–81.

  Benhamou C. L. , 'Effects of denosumab on bone mineral density and bone turnover in postmenopausal women transitioning from alendronate therapy ' (2010 ) 25 J. Bone Miner. Res. : 72 -81.

  • Search Google Scholar
 • Cummings, S. R., Martin, J. S., McClung, M. R. és mtsai: Denosumab for prevention of fractures in postmenopausal women with osteoporosis. N. Engl. J. Med., 2009, 361, 756–765.

  McClung M. R. , 'Denosumab for prevention of fractures in postmenopausal women with osteoporosis ' (2009 ) 361 N. Engl. J. Med. : 756 -765.

  • Search Google Scholar
 • Genant, H. K., Engelke, K., Hanley, D. A. és mtsai: Denosumab improves density and strength parameters as measured by QCT of the radius in postmenopausal women with low bone mineral density. Bone, 2010, 47, 131–139.

  Hanley D. A. , 'Denosumab improves density and strength parameters as measured by QCT of the radius in postmenopausal women with low bone mineral density ' (2010 ) 47 Bone : 131 -139.

  • Search Google Scholar
 • Kleinberg, M., Mosdell, K. M.: Current and future considerations for the new classes of biologicals. Am. J. Health-Syst. Pharm., 2004, 61, 695–708.

  Mosdell K. M. , 'Current and future considerations for the new classes of biologicals ' (2004 ) 61 Am. J. Health-Syst. Pharm. : 695 -708.

  • Search Google Scholar

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2020 0 1 0
Oct 2020 0 0 2
Nov 2020 0 14 6
Dec 2020 0 4 6
Jan 2021 0 1 3
Feb 2021 0 1 2
Mar 2021 0 2 2