View More View Less
 • 1 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Kar, Magatartástudományi Intézet Debrecen Nagyerdei krt. 98. 4032
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

Az orvosi pályaszocializáció technikáinak szisztematikus kutatása kevéssé jelent meg eddig a hazai szakirodalomban. A szerző a gyakorlatra irányuló orvosképzés igényét szem előtt tartva dolgozta ki a háromszintű, háromféle oktatási technikát (junior Bálint-csoport; imaginatív megjelenítés; expresszív, dramatikus munkamód projektív technikával kiegészítve) tartalmazó pályaszocializációs programot, amely egyszerre helyezi középpontba az orvos személyiségét, kapcsolatkezelési képességfejlesztését és a szakmai viselkedés szerepkészletének begyakorlását. Az értekezésben szereplő empirikus vizsgálatok során az oktatás folyamatában, a maga természetes közegében vizsgálta az orvostanhallgató betegreprezentációjának, beteg emberhez való viszonyulásának és az orvosi hivatásszemélyiségnek az alakulását. A háromszintű, háromféle oktatási technikát felhasználó program keretében lehetőség nyílik arra, hogy megvizsgálhassuk, melyik oktatási technika képes a leghatékonyabban megjeleníteni mindazokat a pszichológiai minőségeket, amelyek hozzájárulnak a reprezentációk alakulásához és így a pályaszocializáció folyamatához. A junior Bálint-csoportok eseteinek (n = 60) tartalomelemzése rávilágított arra, hogy a leggyakoribb problémák az intimitástól, testi kontaktustól való félelem; a krónikus és terminális állapotban levő betegekkel való kommunikáció; az orvoslással járó felelősségtől való félelem. Az imaginált betegképek (n = 62) Rorschach-jegyekkel (V. oszlop) való tartalomelemzése megerősítette, hogy az előbb felsorolt pszichés terhek jelentik a legkomolyabb problémát az orvostanhallgatók számára. A drámajáték, az integratív gyógyító kapcsolati tréningcsoportok (n = 74) folyamatelemzése és tartalomelemzése során bebizonyosodott, hogy a csoportmunka elsősorban a kapcsolati érzékenységet, a másik (beteg) szempontjainak elfogadási képességét fokozza és lehetővé teszi a gyógyító kapcsolat mindkét szereplőjével, az orvossal és a beteggel való önkéntelen, szorongásmentes azonosulást. Az orvos–beteg találkozás minőségi megélését a drámajáték segítségével sajátíthatják el leginkább. A kutatás következő szakaszában a szerző a drámajáték során használt novella és az itt körvonalazódott projektív tartalmak nagy mintán való kérdőíves felmérését végezte el (n = 313). A statisztikai elemzéshez az SPSS és a LEM programcsomagokat alkalmazták. A statisztikai értékelést varianciaanalízis, khi-négyzet-próba és log-lineáris elemzés segítségével végezte. A kérdőíves vizsgálatban és a drámacsoportban megjelenő projektív tartalmak nagyfokú hasonlósága azt igazolta, hogy a választott novella alkalmas arra, hogy projektív felületként előhívja a hallgatók tipikus sztereotípiáit és reprezentációit a betegségekkel, betegekkel, gyógyító szakemberekkel és a terápiás helyzetekkel kapcsolatban. A drámacsoport ezen sztereotip reprezentációk tudatosítására, az azokhoz való érzelmi viszonyulások átélésére és formálására helyezte a hangsúlyt. Orv. Hetil., 2011, 152, 475–480.

 • Csabai M., Molnár P.: Egészség, betegség, gyógyítás. Springer Orvosi Kiadó, Budapest, 1999.

  Molnár P. , '', in Egészség, betegség, gyógyítás , (1999 ) -.

 • Kopp M., Pikó B.: A magatartástudományok oktatása Magyarországon, a pszichiátria és a magatartástudományok, a magatartástudományok kapcsolata az orvosképzés és a szakképzés területén. Psychiatria Hungarica, 2001, 16, 183–190.

  Pikó B. , 'A magatartástudományok oktatása Magyarországon, a pszichiátria és a magatartástudományok, a magatartástudományok kapcsolata az orvosképzés és a szakképzés területén ' (2001 ) 16 Psychiatria Hungarica : 183 -190.

  • Search Google Scholar
 • Bálint M.: Az orvos, a betege és a betegség. Animula Kiadó, Budapest, 1990.

  Bálint M. , '', in Az orvos, a betege és a betegség , (1990 ) -.

 • Bagdy E., Mogyorósy Cs.: Quo vadis medicus? Pályamotivációk alakulása az orvosegyetemi képzés során. Medicus Universalis, 1988, 1, 5–8.

  Mogyorósy Cs. , 'Quo vadis medicus? Pályamotivációk alakulása az orvosegyetemi képzés során ' (1988 ) 1 Medicus Universalis : 5 -8.

  • Search Google Scholar
 • Barabás K.: A magatartástudományi tárgyak oktatása az orvosképzésben. Magyar Tudomány, 2003, 11, 1401–1407.

  Barabás K. , 'A magatartástudományi tárgyak oktatása az orvosképzésben ' (2003 ) 11 Magyar Tudomány : 1401 -1407.

  • Search Google Scholar
 • Csörsz I.: „Mi lesz, ha az én betegem is meghal?” Junior Bálint-csoportok az orvosképzésben. Lege Artis Medicinae, 2005, 15, 84–86.

  Csörsz I. , '„Mi lesz, ha az én betegem is meghal?” Junior Bálint-csoportok az orvosképzésben ' (2005 ) 15 Lege Artis Medicinae : 84 -86.

  • Search Google Scholar
 • Szőnyi G.: Csoportok és csoportozók. A lélektani munkára építő csoportok vezetése. Medicina Kiadó, Budapest, 2005.

  Szőnyi G. , '', in Csoportok és csoportozók. A lélektani munkára építő csoportok vezetése , (2005 ) -.

 • Csabai M., Csörsz I., Szili K.: A gyógyító kapcsolat élménye. Kézikönyv és oktatólemez a kapcsolati készségek fejlesztéséhez. Oriold és Társai Kiadó, Budapest, 2009.

  Szili K. , '', in A gyógyító kapcsolat élménye. Kézikönyv és oktatólemez a kapcsolati készségek fejlesztéséhez , (2009 ) -.

 • Csörsz I., Szili K., Csabai M.: Az orvossá válás „drámái”. Új módszer az orvos-beteg kommunikáció oktatásában. Lege Artis Medicinae, 2008, 18, 547–549.

  Csabai M. , 'Az orvossá válás „drámái”. Új módszer az orvos-beteg kommunikáció oktatásában ' (2008 ) 18 Lege Artis Medicinae : 547 -549.

  • Search Google Scholar
 • Csörsz I., Szili K., Devecsery Á. és mtsai: Tünetek és történetek. A nemi sztereotípiák hatása a tünetértelmezésre. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2010, 11, 169–190.

  Devecsery Á. , 'Tünetek és történetek. A nemi sztereotípiák hatása a tünetértelmezésre ' (2010 ) 11 Mentálhigiéné és Pszichoszomatika : 169 -190.

  • Search Google Scholar
 • Simon M., Tényi T., Trixler M.: Memóriafajták a pszichodinamikus megközelítés tükrében. Pszichoterápia, 2001, 10, 332–341.

  Trixler M. , 'Memóriafajták a pszichodinamikus megközelítés tükrében ' (2001 ) 10 Pszichoterápia : 332 -341.

  • Search Google Scholar
 • Argelander H.: Az első pszichoterápiás interjú. SpringMed Kiadó, Budapest, 2006.

  Argelander H. , '', in Az első pszichoterápiás interjú , (2006 ) -.

 • Gijsbers van Wijk, C. M. T., Huisman, H., Kolk, A. M.: Gender differences in physical symptoms and illness behavior. A health diary study. Soc. Sci. Med., 1999, 49, 1061–1074.

  Kolk A. M. , 'Gender differences in physical symptoms and illness behavior. A health diary study ' (1999 ) 49 Soc. Sci. Med. : 1061 -1074.

  • Search Google Scholar
 • Fletcher, R. J., Higginbotham, N., Dobson, A.: Men’s perceived health needs. J. Health Psychol., 2002, 7, 233–241.

  Dobson A. , 'Men’s perceived health needs ' (2002 ) 7 J. Health Psychol. : 233 -241.

 • Arksey, H.: Expert and lay participation in the construction of medical knowledge. Sociology of Health and Illness, 2008, 16, 448–468.

  Arksey H. , 'Expert and lay participation in the construction of medical knowledge ' (2008 ) 16 Sociology of Health and Illness : 448 -468.

  • Search Google Scholar