View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Családorvostani Intézet Pécs
 • 2 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézet Pécs
 • 3 Fact Intézet Pécs
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

A szerzők intézetében három nyelven (magyarul, németül és angolul) kötelező jelleggel oktatják az Orvosi kommunikáció gyakorlata című tantárgyat az I. évfolyamon. Módszereik javításához fontosnak tartották, hogy megismerjék a hallgatók attitűdjeit a kommunikációs készségek oktatásával kapcsolatban. Az attitűdök felméréséhez a Rees és munkatársai által kifejlesztett Kommunikációs Készségek Attitűd Skálát alkalmazták, amely nemzetközileg elfogadott és jól alkalmazható mérőeszköz. Célkitűzés: Felmérésükben elsősorban az angol kérdőív magyar, illetve német nyelvű fordítását vizsgálták. A továbbiakban elemezték, hogy van-e különbség a különböző programokon tanuló hallgatók attitűdjei között a kommunikációs készségek tanulásával szemben. Módszer: A kérdőívet a hallgatók a gyakorlati órákon töltötték ki, anonim módon. Az attitűdök értékelése főkomponens-elemzéssel varimax rotációval történt az SPSS (ver. 10.5) statisztikai programmal. Eredmények: Az elemzés során hétfaktoros modellt alkottak. A faktorok a következők voltak: 1. tisztelet és interperszonális készségek; 2. tanulás; 3. kommunikáció fontossága az orvosi hivatásban; 4. kifogás; 5. hárítás; 6. vizsga; 7. túlzott önbizalom. A hallgatók hozzáállását a kurzushoz pozitívnak találták. A nyelvi programok között a tanulás faktor kivételével minden faktornál szignifikáns különbséget találtak. Következtetés: A hallgatók alapvető pozitív attitűdje mellett negatív attitűdök is regisztrálhatóak a kommunikációs oktatással szemben, amelyek változtatása – beállítódás jellegük miatt – az oktatási módszerek fejlesztésével csak részben lehetséges. Eredményeik megfelelő alapot képeznek további kutatásokhoz, valamint a kurzus tematikájának és módszertanának fejlesztéséhez. Orv. Hetil., 2011, 152, 1535–1543.

 • Hall, J. A., Dornan, M. C.: What patients like about their medical care and how often they are asked: a meta-analysis of the satisfaction literature. Soc. Sci. Med., 1988, 27, 935–939.

  Dornan M. C. , 'What patients like about their medical care and how often they are asked: a meta-analysis of the satisfaction literature ' (1988 ) 27 Soc. Sci. Med. : 935 -939.

  • Search Google Scholar
 • DiMatteo, M. R., Sherbourne, C. D., Hays, R. D. és mtsai: Physicians’ characteristics influence patients’ adherence to medical treatment: results from the Medical Outcomes Study. Health Psychol., 1993, 12, 93–102.

  Hays R. D. , 'Physicians’ characteristics influence patients’ adherence to medical treatment: results from the Medical Outcomes Study ' (1993 ) 12 Health Psychol. : 93 -102.

  • Search Google Scholar
 • Kaplan, S., Greenfield, S., Ware, J. E. Jr.: Assessing the effects of physician-patient interactions on the outcomes of chronic disease. Med. Care, 1989, 27, (Suppl. 3), 110–117.

  Ware J. E. , 'Assessing the effects of physician-patient interactions on the outcomes of chronic disease ' (1989 ) 27 Med. Care : (Suppl. 3), 110 -117.

  • Search Google Scholar
 • Steinmetz, D., Tabenkin, H.: The ’difficult patient’ as perceived by family physicians. Fam. Pract., 2001, 18, 495–500.

  Tabenkin H. , 'The ’difficult patient’ as perceived by family physicians ' (2001 ) 18 Fam. Pract. : 495 -500.

  • Search Google Scholar
 • Levinson, W., Roter, D. L., Mullooly, J. P. és mtsai: Physician-patient communication. The relationship with malpractice claims among primary care physicians and surgeons. J. Am. Med. Assoc., 1997, 277, 553–559.

  Mullooly J. P. , 'Physician-patient communication. The relationship with malpractice claims among primary care physicians and surgeons ' (1997 ) 277 J. Am. Med. Assoc. : 553 -559.

  • Search Google Scholar
 • Makoul, G., Schofield, T.: Communication teaching and assessment in medical education: an international consensus statement. Patient. Educ. Couns., 1999, 37, 191–195.

  Schofield T. , 'Communication teaching and assessment in medical education: an international consensus statement ' (1999 ) 37 Patient. Educ. Couns. : 191 -195.

  • Search Google Scholar
 • General Medical Council: Tomorrow’s Doctors. Recommendations on Undergraduate Medical Education, London: General Medical Council, 1993.

  '', in Tomorrow’s Doctors. Recommendations on Undergraduate Medical Education , (1993 ) -.

 • Bachmann, C., Hölzer, H., Dietrich, A. és mtsai: Longitudinales, bologna-kompatibles Modell-Curriculum „Kommunikative und Soziale Kompetenzen”: Ergebnisse eines interdisziplinären Workshops deutschsprachiger medizinischer Fakultäten. GMS Z. Med. Ausbild., 2009, 26, Doc38.

  Dietrich A. , 'Longitudinales, bologna-kompatibles Modell-Curriculum „Kommunikative und Soziale Kompetenzen”: Ergebnisse eines interdisziplinären Workshops deutschsprachiger medizinischer Fakultäten ' (2009 ) 26 GMS Z. Med. Ausbild. : Doc38 -.

  • Search Google Scholar
 • Haq, C., Steele, D. J., Marchand, L. és mtsai: Integrating the art and science of medical practice: Innovations in teaching medical communication skills. Fam. Med., 2004, 36, S43–S50.

  Marchand L. , 'Integrating the art and science of medical practice: Innovations in teaching medical communication skills ' (2004 ) 36 Fam. Med. : S43 -S50.

  • Search Google Scholar
 • Rees, C., Sheard, C., Davies, S.: The development of a scale to measure medical student’s attitudes towards communication skills learning: the Communication Skills Attitude Scale (CSAS). Med. Educ., 2002, 36, 141–147.

  Davies S. , 'The development of a scale to measure medical student’s attitudes towards communication skills learning: the Communication Skills Attitude Scale (CSAS) ' (2002 ) 36 Med. Educ. : 141 -147.

  • Search Google Scholar
 • Anvik, T., Gude, T., Grimstad, H. és mtsai: Assessing medical students’attitudes towards learning communication skills – which components of attitudes do we measure? BMC Med. Educ., 2007, 7, 4.

  Grimstad H. , 'Assessing medical students’attitudes towards learning communication skills – which components of attitudes do we measure? ' (2007 ) 7 BMC Med. Educ. : 4 -.

  • Search Google Scholar
 • Cleland, J., Foster, K., Moffat, M.: Undergraduate students’ attitudes to communication skills learning differ depending on year of study and gender. Med. Teach., 2005, 27, 246–251.

  Moffat M. , 'Undergraduate students’ attitudes to communication skills learning differ depending on year of study and gender ' (2005 ) 27 Med. Teach. : 246 -251.

  • Search Google Scholar
 • Shankar, R. P., Dubey, A. K., Mishra, P. és mtsai: Students’ attitudes towards communication skills training in a medical college in western Nepal. Educ. Health, 2006, 19, 71–84.

  Mishra P. , 'Students’ attitudes towards communication skills training in a medical college in western Nepal ' (2006 ) 19 Educ. Health : 71 -84.

  • Search Google Scholar
 • Ahn, S., Yi, Y. H., Ahn, D. S.: Developing a Korean communication skills attitude scale: comparing attitudes between Korea and the West. Med. Educ., 2009, 43, 246–253.

  Ahn D. S. , 'Developing a Korean communication skills attitude scale: comparing attitudes between Korea and the West ' (2009 ) 43 Med. Educ. : 246 -253.

  • Search Google Scholar
 • Harlak, H., Dereboy, C., Gemalmaz, A.: Validation of a Turkish translation of the Communication Skills Attitude Scale with Turkish medical students. Educ. Health, 2008, 21, 55.

  Gemalmaz A. , 'Validation of a Turkish translation of the Communication Skills Attitude Scale with Turkish medical students ' (2008 ) 21 Educ. Health : 55 -.

  • Search Google Scholar
 • Deveugel, M., Derese, A., De Maesschalck, S. és mtsai: Teaching communication skills to medical students, a challenge in the curriculum? Patient Educ. Couns., 2005, 58, 265–270.

  Maesschalck S. , 'Teaching communication skills to medical students, a challenge in the curriculum? ' (2005 ) 58 Patient Educ. Couns. : 265 -270.

  • Search Google Scholar