View More View Less
 • 1 Budapest Török u. 12. 1023
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Forrás: Galénosz: Eiszagogé é jatrosz. Claudii Galeni opera omnia. Lipsiae, Cnoblochius, 1827. ed. C. G. Kühn. XIV. 674–797.

 • A mű egyértelműen hatott Johannitius (Hunain ibn Ishak 809–873) nesztoriánus keresztény, arabul író szír orvos hasonló című, nagy hatású munkájára. Ugyanekkor azonban a mű Európában is már eleven életet élt. Sudhoff mutatott rá a Galénosz-mű és egy IX. századi latin kódexkézirat hasonlóságaira. Sudhoff, Karl: Ein Bamberger historisch-propädeutischer Fragment. Archiv für Geschichte der Medizin. Bd. 8. (1915) 410–413. Galénosz e könyvét egyébként latinra többen is lefordították a XIII. és a XVII. század közt.

 • Artiszteász félig mitikus személy, görög utazó és csodatévő, állítólag a Kr. e. VI. század első felében élt, és Prokonnészoszból származott. A szkíták földjén tett nagy utazásokat: élményeit Arimaszpeia című, azóta elveszett epikus költeményében írta meg. Melamposz mitikus görög jós, a hagyomány szerint ő hozta át Egyiptomból a Dionüszosz-kultuszt Hellászba, és ő gyógyított először gyógykenőcsökkel. A Hésziodosznak tulajdonított Melampodeia című – elveszett – költemény az ő tetteit örökítette meg. Polüeidosz: mitikus személy, Melamposz unokája, a homéroszi hagyomány szerint gyógyító tehetségével feltámasztotta a krétai Glaukoszt.

 • Homérosz: Odüsszeia. IV. 229–230. Devecseri Gábor fordítása.

 • Valószínűleg az egyiptomi mumifikációs eljárásokat nevezi itt Galénosz boncolásnak.

 • Vagy szemvizenyő. (Hüpokekhümenosz – hályogos vagy szemvizenyőben szenvedő.)

 • Hérodotosz: Görög–perzsa háború. I. 197.

 • Valójában „feltalálás” (heureszisz), itt azonban inkább a tünetek és a betegségek megkülönböztetéséről, elkülönítéséről van szó.

 • Phüsziké theória. A theoria eredetileg szemléletet jelent, a phüszisz viszont nem csak természetet, hanem – ahogy a natura latinul – szervezetet is jelenthet. A kifejezés tehát „a szervezet vizsgálata”-ként is fordítható.

 • Dogmatikoi – a racionalisták másik elnevezése a logikoi mellett.

 • Kata phüszin, para phüszin – valójában egészséges és egészségtelen. A hippokratikus orvoslás alapfogalmai.

 • A historia, vagyis a kórtörténet az empirikus irányzat számára alapvető jelentőségű, hiszen ezeket összehasonlítva lehetséges kialakítani a gyógymódot.

 • Koinotész vagy latinul communitas – a metodikus irányzat alapfogalma: a betegségek, illetve a gyógymódok „közös nevezője”, alaptípusa.

 • Logiké, empeiriké, methodiké. Az irányzatot hairészisz-nek nevezi Galénosz – az ebből képzett hairetikosz szó a magyar eretnek szó őse. A metodikus kifejezés eredetileg ’középúton járó’-t jelentett, mivel ez az irányzat középúton járt a racionalizmus és az empirizmus között.

 • Therapeutikon – a therapeia eredetileg szolgálatot, ápolást jelent.

 • Sztokhasztika: voltaképpen törekvés, a sokjelentésű sztokhadzomai (megcélzom, törekszem rá, kitalálom, következtetek rá stb.) szóból.

 • Ti. a tapasztalatra van utalva, s nem olyan tisztán egzakt, logikai tudomány, mint például a matematika.

 • Igen érdekes gondolat, hiszen Galénosz más műveiben éppen azt kívánta bizonyítani, hogy a medicina nem művelhető filozófia nélkül.

 • Újabb bizonyíték arra, hogy a korban nem ismerték a kottát.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2020 16 0 0
Oct 2020 2 0 0
Nov 2020 5 0 0
Dec 2020 5 0 0
Jan 2021 10 0 1
Feb 2021 10 0 0
Mar 2021 0 0 0