View More View Less
 • 1 Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 540103 Marosvásárhely Aleea Cornişa 20/14
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Barabás B., Joó R. (szerk.): A Kolozsvári Magyar Egyetem 1945-ben. Magyarságkutató Intézet, Budapest, 1990, 10–174.

  '', in A Kolozsvári Magyar Egyetem 1945-ben , (1990 ) -.

 • Institutul de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş 1945–1967. Ministerul Invăţămîntului, IMF Târgu-Mureş, 1967, 150–151.

 • Péter M.: A marosvásárhelyi orvos- és gyógyszerészképzés előzményei, 60 éves működésének főbb eseményei és jelen gondjai. Debreceni Szemle, 2006, 14, 104–117.

  Péter M. , 'A marosvásárhelyi orvos- és gyógyszerészképzés előzményei, 60 éves működésének főbb eseményei és jelen gondjai ' (2006 ) 14 Debreceni Szemle : 104 -117.

  • Search Google Scholar
 • A Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Felsőoktatási Intézet első tudományos ülésszaka az intézet tízéves fennállásának tiszteletére 1945–1955. Sokszorosítóipari Vállalat, Marosvásárhely, 1955.

 • Péter H. Mária és mtsai: Romániai magyar nyelvű orvosi folyóiratok. In: Tankó A., Péter M. (szerk.): Genersich Antal Emlékkönyv születésének 150. évfordulója alkalmából. Genersich Alapítvány Budapest – Erdélyi Múzeum Egyesület, Marosvásárhely, 1994, 129–147.

  Péter H. Mária , '', in Genersich Antal Emlékkönyv születésének 150. évfordulója alkalmából , (1994 ) -.

 • Rácz G.: Orvosi Szemle – Revista Medicală. In: Barabás B., Péter M., Péter H. M. (szerk.): A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés 50 éve. Teleki László Alapítvány, Budapest, é. n. [1995], 239–240.

  Rácz G. , '', in A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés 50 éve , (1995 ) -.