View More View Less
 • 1 Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet Budapest Gyáli út 3/A 1097
Restricted access

Az egészség megőrzésének nélkülözhetetlen feltétele a megfelelő ásványianyag-bevitel. Célkitűzés és módszer: Az Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat 2009 (OTÁP2009) – kapcsolódva az Európai Lakossági Egészségfelméréshez – a lakosság táplálkozási szokásait vizsgálta. Jelen közlemény a mikroelem-beviteli adatokat mutatja be. Eredmények: A vizsgált mikroelemek közül a férfiak vas-, réz- és cinkbevitele a magyar ajánlásoknak megfelelő volt, míg a nőké elégtelen. Különösen a reproduktív korú nők vasbevitele maradt el jelentősen az ajánlott értéktől, ami jelentős közegészségügyi kockázatot hordoz. A 2003-as hazai táplálkozási vizsgálat eredményeihez képest kedvezőtlen változás a nők króm- és cinkbevitelének szignifikáns csökkenése. Következtetések: Amint ezt a jelen felmérés adatai is tükrözik, a hazai lakosság hagyományosan keveset fogyaszt a jelentős nyomelemtartalmú, teljes értékű gabonafélékből. A nyomelemek bevitelének fokozása érdekében előnyös lenne ezen élelmiszerek arányának növelése a táplálkozásban. Orv. Hetil., 2012, 153, 1177–1184.

 • Bíró, Gy. (ed.): First Hungarian Representative Nutrition Survey (1985–1988) Results, Volumes I and II. [Az Első Magyarországi Reprezentatív Táplálkozási Vizsgálat (1985–1988) eredményei, I. és II. kötet.] Budapest, 1992, 1993. [Hungarian]

  '', in First Hungarian Representative Nutrition Survey (1985–1988) Results, Volumes I and II. [Az Első Magyarországi Reprezentatív Táplálkozási Vizsgálat (1985–1988) eredményei, I. és II. kötet.] , (1992 ) -.

 • Bíró, Gy., Antal, M., Zajkás, G.: Nutrition survey of a selected group in Hungary 1992–1994. [A magyarországi lakosság egy csoportjának táplálkozási vizsgálata 1992–1994 között.] Népegészségügy, 1996, 77, 3–13. [Hungarian]

  Zajkás G. , 'Nutrition survey of a selected group in Hungary 1992–1994. [A magyarországi lakosság egy csoportjának táplálkozási vizsgálata 1992–1994 között.] ' (1996 ) 77 Népegészségügy : 3 -13.

  • Search Google Scholar
 • Biró, L., Zajkás, G., Greiner, E., et al.: Dietary survey in Hungary, 2003–2004. Micronutrients: minerals. [Táplálkozási vizsgálat Magyarországon, 2003–2004. Mikro-tápanyagok: ásványi sók.] Orv. Hetil., 2007, 148, 703–708. [Hungarian]

  Greiner E. , 'Dietary survey in Hungary, 2003–2004. Micronutrients: minerals. [Táplálkozási vizsgálat Magyarországon, 2003–2004. Mikro-tápanyagok: ásványi sók.] ' (2007 ) 148 Orv. Hetil. : 703 -708.

  • Search Google Scholar
 • Elmadfa, I. (ed.): European Nutrition and Health Report 2009., Forum Nutr. Karger, Basel, 2009.

  '', in European Nutrition and Health Report 2009 , (2009 ) -.

 • Martos, É., Kovács, V. A., Bakacs, M., et al.: Hungarian Diet and Nutritional Status Survey – The OTAP2009 study. I. Nutritional status of the Hungarian population. [Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat – OTÁP 2009. I. A magyar lakosság tápláltsági állapota.] Orv. Hetil., 2012, 153, 1023–1030. [Hungarian]

  Bakacs M. , 'Hungarian Diet and Nutritional Status Survey – The OTAP2009 study. I. Nutritional status of the Hungarian population. [Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat – OTÁP 2009. I. A magyar lakosság tápláltsági állapota.] ' (2012 ) 153 Orv. Hetil. : 1023 -1030.

  • Search Google Scholar
 • Sarkadi Nagy, E., Bakacs, M., Illés, É., et al.: Hungarian Diet and Nutritional Status Survey – The OTAP2009 study. II. Energy and macronutrients intake of the Hungarian population. [Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat – OTÁP2009. II. A magyar lakosság energia- és makrotápanyag-bevitele.] Orv. Hetil., 2012, 153, 1057–1067. [Hungarian]

  Illés É. , 'Hungarian Diet and Nutritional Status Survey – The OTAP2009 study. II. Energy and macronutrients intake of the Hungarian population. [Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat – OTÁP2009. II. A magyar lakosság energia- és makrotápanyag-bevitele.] ' (2012 ) 153 Orv. Hetil. : 1057 -1067.

  • Search Google Scholar
 • Lugasi, A., Bakacs, M., Zentai, A., et al.: Hungarian Diet and Nutritional Status Survey – The OTAP2009 study. III. Vitamin intake of the Hungarian population. [Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat – OTÁP2009. III. A magyar lakosság vitaminbevitele.] Orv. Hetil., 2012, 153, 1106–1117. [Hungarian]

  Zentai A. , 'Hungarian Diet and Nutritional Status Survey – The OTAP2009 study. III. Vitamin intake of the Hungarian population. [Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat – OTÁP2009. III. A magyar lakosság vitaminbevitele.] ' (2012 ) 153 Orv. Hetil. : 1106 -1117.

  • Search Google Scholar
 • Martos, É., Bakacs, M., Sarkadi-Nagy, E., et al.: Hungarian Diet and Nutritional Status Survey – The OTAP2009 study. IV. Macroelements intake of the Hungarian population [Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat – OTÁP2009. IV. A magyar lakosság makroelem-bevitele] Orv. Hetilap, 2012, 153, 1132–1141. [Hungarian]

  Sarkadi-Nagy E. , 'Hungarian Diet and Nutritional Status Survey – The OTAP2009 study. IV. Macroelements intake of the Hungarian population [Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat – OTÁP2009. IV. A magyar lakosság makroelem-bevitele] ' (2012 ) 153 Orv. Hetilap : 1132 -1141.

  • Search Google Scholar
 • Antal, M.: Nutrient requirement. In: New Food Composition Table. Ed.: Rodler, I. [Tápanyagszükséglet. In: Új tápanyagtáblázat. Szerk.: Rodler, I. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2005, 61–70. [Hungarian]

  Antal M. , '', in New Food Composition Table. [Új tápanyagtáblázat.] , (2005 ) -.

 • U. S. Department of Agriculture and U. S. Department of Health and Human Services: Dietary Guidelines for Americans, 2010. 7th Edition. Government Printing Office, Washington, DC, U.S. December 2010.

  '', in Dietary Guidelines for Americans, 2010 , (2010 ) -.

 • World Health Organization: Report of a joint FAO/WHO expert consultation: Human vitamin and mineral requirements. Rome, 2002.

  '', in Report of a joint FAO/WHO expert consultation: Human vitamin and mineral requirements , (2002 ) -.

 • Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE), Österreichische Gesellschaft für Ernährung (OGE), Schweizerische Gesellschaft für Ernährung (SGE), Schweizerische Vereinigung für Ernährung (SVE): D-A-CH Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr. Umschau Braus Verlag, Frankfurt am Main, 2000.

  '', in D-A-CH Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr , (2000 ) -.

 • Becker, W., Lyhne, N., Pedersen, A. N., et al.: Nordic Nutrition Recommendations 2004 – Integrating nutrition and physical activity. Scand. J. Nutr., 2004, 48, 178–187.

  Pedersen A. N. , 'Nordic Nutrition Recommendations 2004 – Integrating nutrition and physical activity ' (2004 ) 48 Scand. J. Nutr. : 178 -187.

  • Search Google Scholar
 • Commission Directive 2008/100/EC of 28 October 2008 amending Council Directive 90/496/EEC on nutrition labelling for foodstuffs as regards recommended daily allowances, energy conversion factors and definitions. [A Bizottság 2008/ 100/EK irányelve (2008. október 28.) az élelmiszerek tápértékjelöléséről szóló 90/496/EGK tanácsi irányelvnek az ajánlott napi bevitelek, az energiaátváltási együtthatók és fogalommeghatározások tekintetében történő módosításáról.] Az Európai Unió Hivatalos Lapja, 2008, L 285, 9–12. [Hungarian]

 • Bothwell, T. H., Charlton, R. W., Cook, J. D., et al.: Iron metabolism in man. Blackwell, Oxford, 1979.

  Cook J. D. , '', in Iron metabolism in man , (1979 ) -.

 • Antal, M.: Iron supply – iron supplementation. [Vasellátottság – vasszupplementáció.] Táplálkozás – Allergia – Diéta, 2000, 5, 35–41. [Hungarian]

  Antal M. , 'Iron supply – iron supplementation. [Vasellátottság – vasszupplementáció.] ' (2000 ) 5 Táplálkozás – Allergia – Diéta : 35 -41.

  • Search Google Scholar
 • Scholl, T. O.: Maternal iron status: relation to fetal growth, length of gestation, and iron endowment of the neonate. Nutr. Rev., 2011, 69 (Suppl.), S23–S29.

  Scholl T. O. , 'Maternal iron status: relation to fetal growth, length of gestation, and iron endowment of the neonate ' (2011 ) 69 Nutr. Rev. : S23 -S29.

  • Search Google Scholar
 • Antal, M., Biró, L., Szépvölgyi, J.: Evaluation of iron status in Hungarian adults. [Felnőttek vasellátottságának jellemzői Magyarországon.] Táplálkozás – Allergia – Diéta, 1995, 1, 31–36. [Hungarian]

  Szépvölgyi J. , 'Evaluation of iron status in Hungarian adults. [Felnőttek vasellátottságának jellemzői Magyarországon.] ' (1995 ) 1 Táplálkozás – Allergia – Diéta : 31 -36.

  • Search Google Scholar
 • Harris, E. D.: Copper. In: Handbook of nutritionally essential mineral elements. Eds.: O’Dell, B. L., Sunde, R. A. Marcel Dekker, New York, 1997, 231–273.

  Harris E. D. , '', in Handbook of nutritionally essential mineral elements , (1997 ) -.

 • Klevay, L. M.: Is the Western diet adequate in copper? J. Trace Elem. Med. Biol., 2011, 25, 204–212.

  Klevay L. M. , 'Is the Western diet adequate in copper? ' (2011 ) 25 J. Trace Elem. Med. Biol. : 204 -212.

  • Search Google Scholar
 • Sandstead, H. H.: Zinc deficiency. A public health problem? Am. J. Dis. Child., 1991, 145, 853–859.

  Sandstead H. H. , 'Zinc deficiency. A public health problem? ' (1991 ) 145 Am. J. Dis. Child. : 853 -859.

  • Search Google Scholar
 • King, J. C.: Zinc: an essential but elusive nutrient. Am. J. Clin. Nutr., 2011, 94, 679S–684S.

  King J. C. , 'Zinc: an essential but elusive nutrient ' (2011 ) 94 Am. J. Clin. Nutr. : 679S -684S.

  • Search Google Scholar
 • Prasad, A. S.: Impact of the discovery of human zinc deficiency on health. J. Am. Coll. Nutr., 2009, 28, 257–265.

  Prasad A. S. , 'Impact of the discovery of human zinc deficiency on health ' (2009 ) 28 J. Am. Coll. Nutr. : 257 -265.

  • Search Google Scholar
 • Finley, J. W., Davis, C. D.: Manganese deficiency and toxicity: are high or low dietary amounts of manganese cause for concern? Biofactors, 1999, 10, 15–24.

  Davis C. D. , 'Manganese deficiency and toxicity: are high or low dietary amounts of manganese cause for concern? ' (1999 ) 10 Biofactors : 15 -24.

  • Search Google Scholar
 • National Research Council: Recommended dietary allowances. 10th Edition. National Academy Press, Washington, DC, 1989.

  '', in Recommended dietary allowances , (1989 ) -.

 • Lau, F. C., Bagchi, M., Sen, C. K., et al.: Nutrigenomic basis of beneficial effects of chromium(III) on obesity and diabetes. Mol. Cell. Biochem., 2008, 317, 1–10.

  Sen C. K. , 'Nutrigenomic basis of beneficial effects of chromium(III) on obesity and diabetes ' (2008 ) 317 Mol. Cell. Biochem. : 1 -10.

  • Search Google Scholar
 • Vincent, J. B.: Chromium: celebrating 50 years as an essential element? Dalton Trans., 2010, 39, 3787–3794.

  Vincent J. B. , 'Chromium: celebrating 50 years as an essential element? ' (2010 ) 39 Dalton Trans. : 3787 -3794.

  • Search Google Scholar
 • Wang, Z. Q., Cefalu, W. T.: Current concepts about chromium supplementation in type 2 diabetes and insulin resistance. Curr. Diab. Rep., 2010, 10, 145–151.

  Cefalu W. T. , 'Current concepts about chromium supplementation in type 2 diabetes and insulin resistance ' (2010 ) 10 Curr. Diab. Rep. : 145 -151.

  • Search Google Scholar
 • Di Bona, K. R., Love, S., Rhodes, N. R., et al.: Chromium is not an essential trace element for mammals: effects of a „low-chromium” diet. J. Biol. Inorg. Chem., 2011, 16, 381–390.

  Rhodes N. R. , 'Chromium is not an essential trace element for mammals: effects of a „low-chromium” diet ' (2011 ) 16 J. Biol. Inorg. Chem. : 381 -390.

  • Search Google Scholar
 • Health For All-European Mortality Database WHO/Europe, Copenhagen. http://www.euro.who.int

The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian HERE.
Mendeley citation style is available HERE.

Főszerkesztő - Editor-in-Chief:
 
Zoltán PAPP (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest)

Read the professional career of Zoltán PAPP HERE.

All scientific publications of Zoltán PAPP are collected in the Hungarian Scientific Bibliography.

Főszerkesztő-helyettesek - Assistant Editors-in-Chief: 

 • Erzsébet FEHÉR (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
 • Krisztina HAGYMÁSI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)

Főmunkatársak - Senior Editorial Specialists:

 • László KISS (a Debreceni Egyetem habilitált doktora)
 • Gabriella LENGYEL (ny. egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)
 • Alajos PÁR (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)

 A Szerkesztőbizottság tagjai – Members of the Editorial Board:

 • Péter ANDRÉKA (főigazgató, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • Géza ÁCS Jr. (egyetemi tanár Floridában)
 • Csaba BALÁZS (egyetemi tanár, Budai Endokrinközpont, Budapest)
 • Péter BENCSIK (volt folyóirat-kiadás vezető, Akadémiai Kiadó, Budapest)
 • Zoltán BENYÓ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet, Budapest)
 • Dániel BERECZKI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest)
 • Anna BLÁZOVICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, Budapest)
 • Elek DINYA (professor emeritus, biostatisztikus, Semmelweis Egyetem, Budapest)
 • Attila DOBOZY (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati Klinika, Szeged)
 • András FALUS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Budapest)
 • Csaba FARSANG (egyetemi tanár, Szent Imre Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)
 • János FAZAKAS (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest)
 • Béla FÜLESDI (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Debrecen)
 • Beáta GASZTONYI (egyetemi magántanár, kórházi főorvos, Zala Megyei Kórház, Belgyógyászat, Zalaegerszeg)
 • István GERGELY (egyetemi docens, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Románia)
 • Judit GERVAIN (osztályvezető főorvos, Fejér Megyei Szent György Kórház, Belgyógyászat, Székesfehérvár)
 • Béla GÖMÖR (professor emeritus, Budai Irgalmasrendi Kórház, Reumatológiai Osztály, Budapest)
 • László GULÁCSI (egyetemi tanár, Óbudai Egyetem, Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék, Budapest)
 • János HANKISS (professor emeritus, Markusovszky Lajos Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Szombathely)
 • Örs Péter HORVÁTH (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Sebészeti Klinika, Pécs)
 • Béla HUNYADY (egyetemi tanár, Somogy Megyei Kaposi Mór Kórház, Belgyógyászat, Kaposvár)
 • Péter IGAZ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Ferenc JAKAB (c. egyetemi tanár, Uzsoki Utcai Kórház, Sebészet, Budapest)
 • András JÁNOSI (c. egyetemi tanár, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • György JERMENDY (egyetemi tanár, Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Belgyógyászat, Budapest)
 • László KALABAY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék, Budapest)
 • János KAPPELMAYER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen)
 • Éva KELLER (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Mátyás KELTAI (ny. egyetemi docens, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • András KISS (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • László KÓBORI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest)
 • Lajos KULLMANN (ny. egyetemi tanár, Országos Rehabilitációs Intézet, Budapest)
 • Emese MEZŐSI (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika, Pécs)
 • József MOLNÁR (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Mikrobiológiai és Immunológiai Intézet, Szeged)
 • Péter MOLNÁR (professor emeritus, Debreceni Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Debrecen)
 • Györgyi MŰZES (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Bálint NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Humángenetikai Tanszék, Debrecen)
 • Endre NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Intézet, Debrecen) 
 • Péter NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest)
 • Viktor NAGY (főorvos, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Zoltán Zsolt NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Balázs NEMES (egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Transzplantációs Tanszék, Debrecen)
 • Attila PATÓCS (tudományos főmunkatárs, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Gabriella PÁR (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)
 • György PFLIEGLER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Ritka Betegségek Tanszéke, Debrecen)
 • István RÁCZ (egyetemi tanár, főorvos, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Belgyógyászat, Győr)
 • Imre ROMICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest)
 • László Jr. ROMICS (Angliában dolgozik) 
 • Imre RURIK (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék, Debrecen)
 • Zsuzsa SCHAFF (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • Péter SCHMIDT (házi gyermekorvos, Győr)
 • Kornél SIMON (ny. osztályvezető főorvos, Siófoki Kórház, Belgyógyászat, Siófok)
 • Gábor SIMONYI (vezető főorvos, Szent Imre Kórház, Anyagcsere Központ, Budapest)
 • Gábor Márk SOMFAI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Anikó SOMOGYI (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Péter SÓTONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Péter Jr. SÓTONYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika, Budapest)
 • Ildikó SÜVEGES (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György SZABÓ (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest)
 • Ferenc SZALAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós SZENDRŐI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest)
 • István SZILVÁSI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós TÓTH (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • László TRINGER (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest)
 • Tivadar TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, I. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest)
 • Zsolt TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Lívia VASAS (ny. könyvtárigazgató, Semmelweis Egyetem, Központi Könyvtár, Budapest)
 • Barna VÁSÁRHELYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • László VÉCSEI (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika, Szeged)
 • Gábor WINKLER (egyetemi tanár, Szent János Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)

Nemzetközi szerkesztőbizottság - International Editorial Board:

 • Elnök/President Péter SÓTONYI (Budapest)
 • Ernest ADEGHATE (Al Ain)
 • Ferenc ANTONI (Edinburgh)
 • Maciej BANACH (Łódź)
 • Klára BERENCSI (Rosemont)
 • Angelo BIGNAMINI (Milano)
 • Anupam BISHAYEE (Signal Hill)
 • Hubert E. BLUM (Freiburg)
 • G. László BOROS (Los Angeles)
 • Frank A. CHERVENAK (New York)
 • Meinhard CLASSEN (München)
 • József DÉZSY (Wien)
 • Peter ECKL (Salzburg)
 • Péter FERENCI (Wien)
 • Madelaine HAHN (Erlangen)
 • S. Tamás ILLÉS (Bruxelles)
 • Michael KIDD (Toronto)
 • Andrzej KOKOSZKA (Warsaw)
 • Márta KORBONITS (London)
 • Asim KURJAK (Zagreb)
 • Manfred MAIER (Wien)
 • Neil MCINTYRE (London)
 • Lajos OKOLICSÁNYI (Padova)
 • Amado Salvador PENA (Amsterdam)
 • Guliano RAMADORI (Goettingen)
 • Olivér RÁCZ (Košice)
 • Roberto ROMERO (Detroit)
 • Rainer SCHÖFL (Linz)
 • Zvi VERED (Tel Aviv)
 • Josef VESELY (Olomouc)
 • Ákos ZAHÁR (Hamburg)

Akadémiai Kiadó Zrt. 1117 Budapest
Budafoki út 187-189.
A épület, III. emelet
Phone: (+36 1) 464 8235
Email: orvosihetilap@akademiai.hu

2020  
Total Cites 1277
WoS
Journal
Impact Factor
0,540
Rank by Medicine, General & Internal 155/169 (Q4)
Impact Factor  
Impact Factor 0,310
without
Journal Self Cites
5 Year 0,461
Impact Factor
Journal  0,17
Citation Indicator  
Rank by Journal  Medicine, General & Internal 203/313 (Q4)
Citation Indicator   
Citable 261
Items
Total 229
Articles
Total 32
Reviews
Scimago 21
H-index
Scimago 0,176
Journal Rank
Scimago Medicine (miscellaneous) Q4
Quartile Score  
Scopus 921/1187=0,8
Scite Score  
Scopus General Medicine 494/793 (Q3)
Scite Score Rank  
Scopus 0,283
SNIP  
Days from  28
sumbission  
to acceptance  
Days from  114
acceptance  
to publication  
Acceptance 72%
Rate

2019  
Total Cites
WoS
1 085
Impact Factor 0,497
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,212
5 Year
Impact Factor
0,396
Immediacy
Index
0,126
Citable
Items
247
Total
Articles
176
Total
Reviews
71
Cited
Half-Life
6,1
Citing
Half-Life
7,3
Eigenfactor
Score
0,00071
Article Influence
Score
0,045
% Articles
in
Citable Items
71,26
Normalized
Eigenfactor
0,08759
Average
IF
Percentile
10,606
Scimago
H-index
20
Scimago
Journal Rank
0,176
Scopus
Scite Score
864/1178=0,4
Scopus
Scite Score Rank
General Medicine 267/529 (Q3)
Scopus
SNIP
0,254
Acceptance
Rate
73%

 

Orvosi Hetilap
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 20 EUR (or 5000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 844 EUR / 1124 USD
Print + online subscription: 956 EUR / 1326 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 858 EUR / 1157 USD
Print + online subscription: 975 EUR / 1352 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Orvosi Hetilap
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1857
Publication
Programme
2021 Volume 162
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
52
Founder Markusovszky Lajos Alapítvány -- Lajos Markusovszky Foundation
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Szentkriályi u. 46.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0030-6002 (Print)
ISSN 1788-6120 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2021 13 0 0
May 2021 2 1 1
Jun 2021 3 0 0
Jul 2021 7 0 0
Aug 2021 6 0 0
Sep 2021 1 0 0
Oct 2021 0 0 0