View More View Less
 • 1 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék Debrecen Móricz Zs. krt. 22. 4032
Restricted access

A szív- és érrendszeri betegségek a gyógyításuk terén elért jelentős eredmények ellenére hazánkban ma is a halálozási statisztika első helyén állnak. E betegségek prevenciójában a háziorvosi ellátás fontos szerepet játszik. A háziorvoslásban a cardiovascularis megelőzés a primer, a szekunder és a tercier prevenciós szinteken valósul meg, a rizikócsoport-stratégia és a populációs stratégia alkalmazásával. Az elsődleges prevenció kiemelt feladatai az egészség megőrzése és a cardiovascularis betegségek kialakulásának megelőzése. A legfontosabb primer prevenciós programok az egészséges táplálkozást segítő és a fizikai aktivitás növelését támogató program, valamint a dohányzás elleni küzdelem programja. A másodlagos prevenció eszköze a szűrővizsgálatok végzése. A háziorvoslásban a kockázati tényezők egy része már az orvos–beteg konzultáció során felismerhető, a metabolikus kockázat felismerése viszont csak laboratóriumi vizsgálatokkal lehetséges. A cardiovascularis kockázati faktorok és betegségek szűrésére vonatkozó jogszabály a metabolikus szindróma kritériumrendszerén alapul, noha ma már a globális kardiometabolikus kockázat felmérésére kell törekedni. A szív- és érrendszeri betegségben nem szenvedő, de kockázati tényezőkkel rendelkező páciensek esetében a cardiovascularis kockázat becslése a háziorvos feladata. A háziorvosi ellátás sajátos lehetősége a beteg hosszú távú követése, ami lehetőséget ad a tercier prevenció keretében végzett folyamatos gondozásra. A cardiovascularis kockázati tényezőkkel vagy betegséggel rendelkezők gondozása során nagy jelentőségű a páciensek kockázati csoportokba sorolása, mert az ezekbe tartozás határozza meg a gondozás célértékeit. A cardiovascularis gondozás során alkalmazott módszerek az életmód-terápia, a specifikus gyógyszeres kezelés és a cardiovascularis gyógyszeres szervvédelem. A cardiovascularis prevenció eleme a kockázati tényezőkkel és betegségekkel kapcsolatos egészségnevelés és tanácsadás is, ami a prevenció eszköze, egyaránt segíti a prevenció primer, szekunder vagy tercier formájának megvalósítását. A háziorvosi cardiovascularis prevenció eredményeinek javításához szükséges legfontosabb változtatások: a primer prevenciós tevékenység, továbbá az egészségnevelés és tanácsadás megfelelő értékelése, a szűrési rendszer megújítása a globális kardiometabolikus kockázat szemlélete alapján, a háziorvoslás cardiovascularis gondozási tevékenységét átfogó egységes szakmai irányelv kidolgozása, a háziorvosi cardiovascularis prevenciónak egy integrált prevenciós rendszer keretében történő megvalósítása. Orv. Hetil., 2012, 153, 1536–1546.

 • Farsang, Cs.: Cardiometabolic risk factors. [Kardiometabolikus kockázat.] Metabolizmus, 2012, 10 (Suppl. A), A17–A18. [Hungarian]

  Farsang Cs. , 'Cardiometabolic risk factors. [Kardiometabolikus kockázat.] ' (2012 ) 10 Metabolizmus : A17 -A18.

  • Search Google Scholar
 • Ilyés, I.: Tasks and possibilities of primary health care in prevention, treatment and continuous care of cardiovascular diseases. [Az alapellátás feladatai és lehetőségei a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében, ellátásában és gondozásában.] Medicus Universalis, 2002, 35, 287–290. [Hungarian]

  Ilyés I. , 'Tasks and possibilities of primary health care in prevention, treatment and continuous care of cardiovascular diseases. [Az alapellátás feladatai és lehetőségei a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében, ellátásában és gondozásában.] ' (2002 ) 35 Medicus Universalis : 287 -290.

  • Search Google Scholar
 • Ilyés, I.: Prevention in primary health care. In: Ádány, R. (ed.). Prevention in public health. [Prevenció az egészségügyi alapellátásban. In: Ádány, R. (szerk.). Megelőző orvostan és népegészségtan.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006, 655–660. [Hungarian]

  Ilyés I. , '', in Megelőző orvostan és népegészségtan , (2006 ) -.

 • Vályi, P.: Progress in cardiovascular prevention. In: Csalay, L. (ed.). Handbook of general practitioners. [Haladás a cardiovascularis prevencióban. In: Csalay, L. (szerk.). Családorvosok kézikönyve 2010.] Anonymus Kiadó, Budapest, 2010, 27–32. [Hungarian]

  Vályi P. , '', in Handbook of general practitioners. [Családorvosok kézikönyve 2010.] , (2010 ) -.

 • Szollár, L., Pados, Gy., Balogh, S., et al.: Summary of the recommendation of the 5th Hungarian Cardiovascular Consensus Conference. [Összefoglalás az V. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferencia Ajánlásairól.] Metabolizmus, 2012, 10 (Suppl. A), A2–A4. [Hungarian]

  Balogh S. , 'Summary of the recommendation of the 5th Hungarian Cardiovascular Consensus Conference. [Összefoglalás az V. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferencia Ajánlásairól.] ' (2012 ) 10 Metabolizmus : A2 -A4.

  • Search Google Scholar
 • Kiss, I. (ed.): Professional and organisational guideline for treatment of hypertension in adulthood and childhood. [A hypertoniabetegség felnőttkori és gyermekkori kezelésének szakmai és szervezeti irányelvei.] Hypertonia és Nephrologia, 2009, 13 (Suppl. 2), 81–168. [Hungarian]

  Kiss I. , 'Professional and organisational guideline for treatment of hypertension in adulthood and childhood. [A hypertoniabetegség felnőttkori és gyermekkori kezelésének szakmai és szervezeti irányelvei.] ' (2009 ) 13 Hypertonia és Nephrologia : 81 -168.

  • Search Google Scholar
 • Hungarian Diabetes Association: Diagnosis of diabetes mellitus, treatment and continuous care of the diabetic patients is adulthood, 2011. [Magyar Diabetes Társaság: A diabetes mellitus kórismézése, a cukorbetegek kezelése és gondozása a felnőttkorban, 2011.] Diabetologia Hungarica, 2011, 19 (Suppl. 1), 5–72. [Hungarian]

  'Diagnosis of diabetes mellitus, treatment and continuous care of the diabetic patients is adulthood, 2011. [Magyar Diabetes Társaság: A diabetes mellitus kórismézése, a cukorbetegek kezelése és gondozása a felnőttkorban, 2011.] ' (2011 ) 19 Diabetologia Hungarica : 5 -72.

  • Search Google Scholar
 • Hungarian Association of Obesitology: Obesity. [Magyar Elhízástudományi Társaság: Az elhízás.] Medition Kiadó, Budapest, 2010, 161–175. [Hungarian]

  '', in Obesity. [Az elhízás.] , (2010 ) -.

 • Hungarian Association of Atherosclerosis: Disturbances of lipoprotein metabolism (dyslipidemies). [Magyar Atherosclerosis Társaság: Zsíranyagcsere-zavarok (dyslipidaemiák).] Anyagcsere- és endokrinológiai útmutató.] Medition Kiadó, Budapest, 2010, 77–95. [Hungarian]

  '', in Disturbances of lipoprotein metabolism (dyslipidemies). [Zsíranyagcsere-zavarok (dyslipidaemiák). Anyagcsere- és endokrinológiai útmutató.] , (2010 ) -.

 • Ministry of National Resources: Professional Protocol on Competence List of General Practitioners. [A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja a Háziorvosi Hatásköri Listáról.] Egészségügyi Közlöny, 2011, 61, 1305–1704. [Hungarian]

  'Professional Protocol on Competence List of General Practitioners. [A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja a Háziorvosi Hatásköri Listáról.] ' (2011 ) 61 Egészségügyi Közlöny : 1305 -1704.

  • Search Google Scholar
 • Recommendation of the 5th Hungarian Cardiovascular Consensus Conference 2011. Annexed tables. [Az V. Magyar Kardiovaszkuláris Konszenzus Konferencia Ajánlása 2011.] Metabolizmus, 2012, 10 (Suppl. A). [Hungarian]

 • Zajkás, G.: Decreasing the risk of cardiovascular disorders – guidelines for healthy nutrition. [Szív- és érbetegségek kockázatának csökkentése – táplálkozási irányelvek.] Metabolizmus, 2012, 10 (Suppl. A), A10–A16. [Hungarian]

  Zajkás G. , 'Decreasing the risk of cardiovascular disorders – guidelines for healthy nutrition. [Szív- és érbetegségek kockázatának csökkentése – táplálkozási irányelvek.] ' (2012 ) 10 Metabolizmus : A10 -A16.

  • Search Google Scholar
 • Jákó, P.: Recommended psychosocial activities for healthy patients. [Egészségesek számára ajánlott mozgásprogram irányelvei.] Metabolizmus, 2012, 10 (Suppl. A), A5–A7. [Hungarian]

  Jákó P. , 'Recommended psychosocial activities for healthy patients. [Egészségesek számára ajánlott mozgásprogram irányelvei.] ' (2012 ) 10 Metabolizmus : A5 -A7.

  • Search Google Scholar
 • Vadász, I.: Smoking increases cardiovascular morbidity and mortality, smoking cessation diminishes excess risk. [A dohányzás fokozza, annak abbahagyása mérsékli a cardiovascularis morbiditás és mortalitás kockázatát.] Metabolizmus, 2012, 10 (Suppl. A), A8–A9. [Hungarian]

  Vadász I. , 'Smoking increases cardiovascular morbidity and mortality, smoking cessation diminishes excess risk. [A dohányzás fokozza, annak abbahagyása mérsékli a cardiovascularis morbiditás és mortalitás kockázatát.] ' (2012 ) 10 Metabolizmus : A8 -A9.

  • Search Google Scholar
 • Czuriga, I.: Primary and secondary prevention of cardiovascular diseases. [A kardiovaszkularis betegségek elsődleges és másodlagos prevenciója.]. Orvostovábbképző Szemle, 2009, 16, 13–19.

  Czuriga I. , 'Primary and secondary prevention of cardiovascular diseases. [A kardiovaszkularis betegségek elsődleges és másodlagos prevenciója.] ' (2009 ) 16 Orvostovábbképző Szemle : 13 -19.

  • Search Google Scholar
 • Hungarian Diabetes Association: National Diabetes Program. 2011. [Magyar Diabetes Társaság: Nemzeti Diabeteszprogram 2011.] Diabetologia Hungarica, 2011, 19 (Suppl. 3), 5–39. [Hungarian]

  'National Diabetes Program. 2011. [Magyar Diabetes Társaság: Nemzeti Diabeteszprogram 2011.] ' (2011 ) 19 Diabetologia Hungarica : 5 -39.

  • Search Google Scholar
 • Lindström, J., Tuomilehto, J.: The diabetes risk score. A practical tool to predict diabetes risk. Diabetes Care, 2003, 26, 725–731.

  Tuomilehto J. , 'The diabetes risk score. A practical tool to predict diabetes risk ' (2003 ) 26 Diabetes Care : 725 -731.

  • Search Google Scholar
 • Ministerial decree (67/2005. (XII. 27. Eü) on modification of the decree (51/1997. (XII. 18. NM) about health services and screening methods for disease prevention and early recognition which can be used on social insurance basis. [67/2005. (XII. 27.) EüM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető, a betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatokról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet módosításáról.] Egészségügyi Közlöny, 2006, 16, 430–433. [Hungarian]

 • International Diabetes Federation: Recommendation for world-wide definition of metabolic syndrome. [A Nemzetközi Diabetes Szövetség (IDF) ajánlása a metabolikus szindróma világszerte érvényes definíciójára (szöveghű magyar fordítás).] Diabetologia Hungarica, 2005, 13, 107–112. [Hungarian]

  'Recommendation for world-wide definition of metabolic syndrome. [A Nemzetközi Diabetes Szövetség (IDF) ajánlása a metabolikus szindróma világszerte érvényes definíciójára (szöveghű magyar fordítás).] ' (2005 ) 13 Diabetologia Hungarica : 107 -112.

  • Search Google Scholar
 • Mátyus, J., Nagy, J., Kiss, I., et al.: Cardiovascular risk is increased in all stage of chronic kidney disease, depending on decreased renal function and level of proteinuria. [A cardiovascularis kockázat az idült vesebetegség minden stádiumában fokozott, a vesefunkció romlásától és a fehérjevizelés mértékétől függően.] Metabolizmus, 2012, 10 (Suppl. A), A53–A56. [Hungarian]

  Kiss I. , 'Cardiovascular risk is increased in all stage of chronic kidney disease, depending on decreased renal function and level of proteinuria. [A cardiovascularis kockázat az idült vesebetegség minden stádiumában fokozott, a vesefunkció romlásától és a fehérjevizelés mértékétől függően.] ' (2012 ) 10 Metabolizmus : A53 -A56.

  • Search Google Scholar
 • Albert, K. G., Eckel, R. H., Grundy, S. M., et al.: Harmonizing the metabolic syndrome: a joint interim statement of the International Diabetes Federation Task Force on Epidemiology and Prevention. Circulation, 2009, 120, 1640–1645.

  Grundy S. M. , 'Harmonizing the metabolic syndrome: a joint interim statement of the International Diabetes Federation Task Force on Epidemiology and Prevention ' (2009 ) 120 Circulation : 1640 -1645.

  • Search Google Scholar
 • Reaven, G. M.: Role of insulin resistance in human disease. Banting lecture 1988. Diabetes, 1988, 37, 1595–1607.

  Reaven G. M. , 'Role of insulin resistance in human disease. Banting lecture 1988 ' (1988 ) 37 Diabetes : 1595 -1607.

  • Search Google Scholar
 • Ilyés, I., Jancsó, Z., Kovács, E., et al.: Metabolic syndrome – changing approach and its consequences [Metabolikus szindróma – szemléletváltozás és következményei.]. Medicus Anonymus, 2007, 15, 27–31. [Hungarian]

  Kovács E. , 'Metabolic syndrome – changing approach and its consequences [Metabolikus szindróma – szemléletváltozás és következményei.] ' (2007 ) 15 Medicus Anonymus : 27 -31.

  • Search Google Scholar
 • Barkai, L., Halmos, T., Hidvégi, T., et al.: The metabolic syndrome – clinical significance in 2011. Position statement of the Hungarian Diabetes Society, Metabolism Work Group. [A metabolikus szindróma klinikai jelentősége 2011-ben. A Magyar Diabetes Társaság Metabolikus Munkacsoportjának állásfoglalása.] Orv. Hetil., 2011, 152, 1450–1458. [Hungarian]

  Hidvégi T. , 'The metabolic syndrome – clinical significance in 2011. Position statement of the Hungarian Diabetes Society, Metabolism Work Group. [A metabolikus szindróma klinikai jelentősége 2011-ben. A Magyar Diabetes Társaság Metabolikus Munkacsoportjának állásfoglalása.] ' (2011 ) 152 Orv. Hetil. : 1450 -1458.

  • Search Google Scholar
 • Cornier, M. A., Dabelea, D., Hernandez, T. L., et al.: The metabolic syndrome. Endocr. Rev., 2008, 29, 777–822.

  Hernandez T. L. , 'The metabolic syndrome ' (2008 ) 29 Endocr. Rev. : 777 -822.

 • Executive summary of the third report of the National Cholesterol Education Program (NCEPT) Expert panel on detection, evaluation, and treatment of high blood cholesterol in adults (Adult Treatment Panel III.) JAMA, 2001, 285, 2486–2497.

 • Kahn, R., Buse, J., Ferranini, E., et al.: The metabolic syndrome: time for a critical appraisal. Joint statement from the American Diabetes Association and the European Association for Study of Diabetes. Diabetologia, 2005, 48, 1684–1699.

  Ferranini E. , 'The metabolic syndrome: time for a critical appraisal. Joint statement from the American Diabetes Association and the European Association for Study of Diabetes ' (2005 ) 48 Diabetologia : 1684 -1699.

  • Search Google Scholar
 • Reaven, G. M.: The metabolic syndrome: is this diagnosis necessary? Am. J. Clin. Nutr., 2006, 83, 1237–1247.

  Reaven G. M. , 'The metabolic syndrome: is this diagnosis necessary? ' (2006 ) 83 Am. J. Clin. Nutr. : 1237 -1247.

  • Search Google Scholar
 • Grundy, M. S.: Does the metabolic syndrome exist? Diabetes Care, 2006, 29, 1689–1692.

  Grundy M. S. , 'Does the metabolic syndrome exist? ' (2006 ) 29 Diabetes Care : 1689 -1692.

 • Nádas, J., Jermendy, G.: From the metabolic syndrome to the concept of global cardiometabolic risk. [A metabolikus szindrómától a kardiometabolikus kockázat fogalmáig.] Orv. Hetil., 2009, 150, 821–829. [Hungarian]

  Jermendy G. , 'From the metabolic syndrome to the concept of global cardiometabolic risk. [A metabolikus szindrómától a kardiometabolikus kockázat fogalmáig.] ' (2009 ) 150 Orv. Hetil. : 821 -829.

  • Search Google Scholar
 • Hidvégi, T.: Cardiometabolic risk in general practice. [A kardiometabolikus kockázat a háziorvosi gyakorlatban.] Családorvosi Fórum, 2010, 10, 7–8. [Hungarian]

  Hidvégi T. , 'Cardiometabolic risk in general practice. [A kardiometabolikus kockázat a háziorvosi gyakorlatban.] ' (2010 ) 10 Családorvosi Fórum : 7 -8.

  • Search Google Scholar
 • Kannel, W. B., Dawler, T. R., Friedman, G. D.: Risk factors on coronary heart disease. The Framingham study. Ann. Intern. Med., 1964, 61, 889–899.

  Friedman G. D. , 'Risk factors on coronary heart disease. The Framingham study ' (1964 ) 61 Ann. Intern. Med. : 889 -899.

  • Search Google Scholar
 • Conroy, R. M., Pyörala, K., Fitzgerald, A. P.: Estimation of ten year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: the SCORE project. Eur. Heart J., 2003, 24, 987–1003.

  Fitzgerald A. P. , 'Estimation of ten year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: the SCORE project ' (2003 ) 24 Eur. Heart J. : 987 -1003.

  • Search Google Scholar
 • Kékes, E.: A new method for the cardiovascular risk estimation. [Új módszer a cardiovascularis rizikóbecslésben – Reynold-score.] Háziorvosi Továbbképző Szemle, 2006, 4, 90–97. [Hungarian]

  Kékes E. , 'A new method for the cardiovascular risk estimation. [Új módszer a cardiovascularis rizikóbecslésben – Reynold-score.] ' (2006 ) 4 Háziorvosi Továbbképző Szemle : 90 -97.

  • Search Google Scholar
 • Antalics, G.: Continuous care as a tool for treatment of patients with chronic diseases. In: Arnold, C. (ed.). Patient care in general practice. [Gondozás mint munkamódszer – krónikus betegek ellátása. In: Arnold, C. (szerk.). Családorvoslás a gyakorlatban.] Melánia Kiadó, Budapest, 2002, 24–28. [Hungarian]

  Antalics G. , '', in Patient care in general practice. [Családorvoslás a gyakorlatban.] , (2002 ) -.

 • Kékes, E.: Hypertensive patients with high cardiovascular risk and their treatment. [Nagy szív- és érrendszeri kockázattal rendelkező hypertoniás betegek és kezelésük.] Metabolizmus, 2006, 4, 90–97. [Hungarian]

  Kékes E. , 'Hypertensive patients with high cardiovascular risk and their treatment. [Nagy szív- és érrendszeri kockázattal rendelkező hypertoniás betegek és kezelésük.] ' (2006 ) 4 Metabolizmus : 90 -97.

  • Search Google Scholar
 • De Chatel, R.: Hypertension. Clinical studies and recommendations/guidelines. [Hypertonia: Klinikai vizsgálatok és ajánlások.] Metabolizmus, 2012, 10 (Suppl. A), A47–A49. [Hungarian]

  Chatel R. , 'Hypertension. Clinical studies and recommendations/guidelines. [Hypertonia: Klinikai vizsgálatok és ajánlások.] ' (2012 ) 10 Metabolizmus : A47 -A49.

  • Search Google Scholar
 • Paragh, Gy., Koncsos, P.: Lipid studies influencing our therapeutic approach that have been conducted since last consensus conference. [A terápiás szemléletünket befolyásoló legutóbbi konszenzuskonferencia óta végzett lipidvizsgálatok.] Metabolizmus, 2012, 10 (Suppl. A), A28–A33. [Hungarian]

  Koncsos P. , 'Lipid studies influencing our therapeutic approach that have been conducted since last consensus conference. [A terápiás szemléletünket befolyásoló legutóbbi konszenzuskonferencia óta végzett lipidvizsgálatok.] ' (2012 ) 10 Metabolizmus : A28 -A33.

  • Search Google Scholar
 • Karády, I.: New recommendations of antilipidemic therapy. [A lipidirányelvek áttekintése az újabb adatok tükrében.] Metabolizmus, 2012, 10 (Suppl. A), A34–A37. [Hungarian]

  Karády I. , 'New recommendations of antilipidemic therapy. [A lipidirányelvek áttekintése az újabb adatok tükrében.] ' (2012 ) 10 Metabolizmus : A34 -A37.

  • Search Google Scholar
 • Winkler, G.: Therapeutic goals in diabetes and metabolic syndrome. [Kezelési célértékek diabeteszben és metabolikus szindrómában.] Metabolizmus, 2012, 10 (Suppl. A), A38–A41. [Hungarian]

  Winkler G. , 'Therapeutic goals in diabetes and metabolic syndrome. [Kezelési célértékek diabeteszben és metabolikus szindrómában.] ' (2012 ) 10 Metabolizmus : A38 -A41.

  • Search Google Scholar
 • Decree of the Minister of National Resources (11/2011. (III. 30.) NEFMI) on the indicator-based evaluation of general practitioners’ work and evaluation rules of their prescribing. [A nemzeti erőforrás miniszter 11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelete a háziorvosok indikátor alapú teljesítmény értékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól.] Magyar Közlöny, 2011, 34, 5815–5828. [Hungarian]

 • Rurik, I.: How should general practitioner conduct screening studies? [Hogyan végezzen a háziorvos szűrővizsgálatokat?] Praxis Menedzsment, 2012, 1, 26–28. [Hungarian]

  Rurik I. , 'How should general practitioner conduct screening studies? [Hogyan végezzen a háziorvos szűrővizsgálatokat?] ' (2012 ) 1 Praxis Menedzsment : 26 -28.

  • Search Google Scholar
 • Bíró, K., Zsuga, J., Rurik, I., et al.: Possibilities of an indicator-based fee-for-service financing in primary health care with special emphasis on compensation of preventive services. [Az indikátorhoz kötött tevékenységalapú finanszírozás lehetőségei az alapellátásban, különös tekintettel a prevenciós tevékenység erősítésére.] Népegészségügy, 2008, 86, 53–59. [Hungarian]

  Rurik I. , 'Possibilities of an indicator-based fee-for-service financing in primary health care with special emphasis on compensation of preventive services. [Az indikátorhoz kötött tevékenységalapú finanszírozás lehetőségei az alapellátásban, különös tekintettel a prevenciós tevékenység erősítésére.] ' (2008 ) 86 Népegészségügy : 53 -59.

  • Search Google Scholar
 • Ádány, R., Bugán, A., Bíró, K., et al.: Restructuring primary care services and financing, as a tool to improving public health. [Az alapellátás tartalmi, strukturális és finanszírozási átalakítása, mint a hazai népegészségügyi helyzet javításának eszköze.] Népegészségügy, 2009, 87, 117–122. [Hungarian]

  Bíró K. , 'Restructuring primary care services and financing, as a tool to improving public health. [Az alapellátás tartalmi, strukturális és finanszírozási átalakítása, mint a hazai népegészségügyi helyzet javításának eszköze.] ' (2009 ) 87 Népegészségügy : 117 -122.

  • Search Google Scholar
 • Rurik, I.: Problems and seeking for solutions family medicine. [Gondolatok és útkeresés a háziorvoslásban.] Orv. Hetil., 2009, 150, 1615–1622. [Hungarian]

  Rurik I. , 'Problems and seeking for solutions family medicine. [Gondolatok és útkeresés a háziorvoslásban.] ' (2009 ) 150 Orv. Hetil. : 1615 -1622.

  • Search Google Scholar
The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian HERE.
Mendeley citation style is available HERE.

Főszerkesztő - Editor-in-Chief:
 
Zoltán PAPP (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest)

Read the professional career of Zoltán PAPP HERE.

All scientific publications of Zoltán PAPP are collected in the Hungarian Scientific Bibliography.

Főszerkesztő-helyettesek - Assistant Editors-in-Chief: 

 • Erzsébet FEHÉR (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
 • Krisztina HAGYMÁSI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)

Főmunkatársak - Senior Editorial Specialists:

 • László KISS (a Debreceni Egyetem habilitált doktora)
 • Gabriella LENGYEL (ny. egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)
 • Alajos PÁR (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)

 A Szerkesztőbizottság tagjai – Members of the Editorial Board:

 • Péter ANDRÉKA (főigazgató, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • Géza ÁCS Jr. (egyetemi tanár Floridában)
 • Csaba BALÁZS (egyetemi tanár, Budai Endokrinközpont, Budapest)
 • Péter BENCSIK (volt folyóirat-kiadás vezető, Akadémiai Kiadó, Budapest)
 • Zoltán BENYÓ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet, Budapest)
 • Dániel BERECZKI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest)
 • Anna BLÁZOVICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, Budapest)
 • Elek DINYA (professor emeritus, biostatisztikus, Semmelweis Egyetem, Budapest)
 • Attila DOBOZY (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati Klinika, Szeged)
 • András FALUS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Budapest)
 • Csaba FARSANG (egyetemi tanár, Szent Imre Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)
 • János FAZAKAS (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest)
 • Béla FÜLESDI (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Debrecen)
 • Beáta GASZTONYI (egyetemi magántanár, kórházi főorvos, Zala Megyei Kórház, Belgyógyászat, Zalaegerszeg)
 • István GERGELY (egyetemi docens, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Románia)
 • Judit GERVAIN (osztályvezető főorvos, Fejér Megyei Szent György Kórház, Belgyógyászat, Székesfehérvár)
 • Béla GÖMÖR (professor emeritus, Budai Irgalmasrendi Kórház, Reumatológiai Osztály, Budapest)
 • László GULÁCSI (egyetemi tanár, Óbudai Egyetem, Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék, Budapest)
 • János HANKISS (professor emeritus, Markusovszky Lajos Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Szombathely)
 • Örs Péter HORVÁTH (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Sebészeti Klinika, Pécs)
 • Béla HUNYADY (egyetemi tanár, Somogy Megyei Kaposi Mór Kórház, Belgyógyászat, Kaposvár)
 • Péter IGAZ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Ferenc JAKAB (c. egyetemi tanár, Uzsoki Utcai Kórház, Sebészet, Budapest)
 • András JÁNOSI (c. egyetemi tanár, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • György JERMENDY (egyetemi tanár, Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Belgyógyászat, Budapest)
 • László KALABAY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék, Budapest)
 • János KAPPELMAYER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen)
 • Éva KELLER (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Mátyás KELTAI (ny. egyetemi docens, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • András KISS (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • László KÓBORI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest)
 • Lajos KULLMANN (ny. egyetemi tanár, Országos Rehabilitációs Intézet, Budapest)
 • Emese MEZŐSI (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika, Pécs)
 • József MOLNÁR (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Mikrobiológiai és Immunológiai Intézet, Szeged)
 • Péter MOLNÁR (professor emeritus, Debreceni Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Debrecen)
 • Györgyi MŰZES (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Bálint NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Humángenetikai Tanszék, Debrecen)
 • Endre NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Intézet, Debrecen) 
 • Péter NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest)
 • Viktor NAGY (főorvos, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Zoltán Zsolt NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Balázs NEMES (egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Transzplantációs Tanszék, Debrecen)
 • Attila PATÓCS (tudományos főmunkatárs, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Gabriella PÁR (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)
 • György PFLIEGLER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Ritka Betegségek Tanszéke, Debrecen)
 • István RÁCZ (egyetemi tanár, főorvos, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Belgyógyászat, Győr)
 • Imre ROMICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest)
 • László Jr. ROMICS (Angliában dolgozik) 
 • Imre RURIK (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék, Debrecen)
 • Zsuzsa SCHAFF (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • Péter SCHMIDT (házi gyermekorvos, Győr)
 • Kornél SIMON (ny. osztályvezető főorvos, Siófoki Kórház, Belgyógyászat, Siófok)
 • Gábor SIMONYI (vezető főorvos, Szent Imre Kórház, Anyagcsere Központ, Budapest)
 • Gábor Márk SOMFAI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Anikó SOMOGYI (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Péter SÓTONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Péter Jr. SÓTONYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika, Budapest)
 • Ildikó SÜVEGES (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György SZABÓ (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest)
 • Ferenc SZALAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós SZENDRŐI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest)
 • István SZILVÁSI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós TÓTH (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • László TRINGER (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest)
 • Tivadar TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, I. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest)
 • Zsolt TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Lívia VASAS (ny. könyvtárigazgató, Semmelweis Egyetem, Központi Könyvtár, Budapest)
 • Barna VÁSÁRHELYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • László VÉCSEI (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika, Szeged)
 • Gábor WINKLER (egyetemi tanár, Szent János Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)

Nemzetközi szerkesztőbizottság - International Editorial Board:

 • Elnök/President Péter SÓTONYI (Budapest)
 • Ernest ADEGHATE (Al Ain)
 • Ferenc ANTONI (Edinburgh)
 • Maciej BANACH (Łódź)
 • Klára BERENCSI (Rosemont)
 • Angelo BIGNAMINI (Milano)
 • Anupam BISHAYEE (Signal Hill)
 • Hubert E. BLUM (Freiburg)
 • G. László BOROS (Los Angeles)
 • Frank A. CHERVENAK (New York)
 • Meinhard CLASSEN (München)
 • József DÉZSY (Wien)
 • Peter ECKL (Salzburg)
 • Péter FERENCI (Wien)
 • Madelaine HAHN (Erlangen)
 • S. Tamás ILLÉS (Bruxelles)
 • Michael KIDD (Toronto)
 • Andrzej KOKOSZKA (Warsaw)
 • Márta KORBONITS (London)
 • Asim KURJAK (Zagreb)
 • Manfred MAIER (Wien)
 • Neil MCINTYRE (London)
 • Lajos OKOLICSÁNYI (Padova)
 • Amado Salvador PENA (Amsterdam)
 • Guliano RAMADORI (Goettingen)
 • Olivér RÁCZ (Košice)
 • Roberto ROMERO (Detroit)
 • Rainer SCHÖFL (Linz)
 • Zvi VERED (Tel Aviv)
 • Josef VESELY (Olomouc)
 • Ákos ZAHÁR (Hamburg)

Akadémiai Kiadó Zrt. 1117 Budapest
Budafoki út 187-189.
A épület, III. emelet
Phone: (+36 1) 464 8235
Email: orvosihetilap@akademiai.hu

2020  
Total Cites 1277
WoS
Journal
Impact Factor
0,540
Rank by Medicine, General & Internal 155/169 (Q4)
Impact Factor  
Impact Factor 0,310
without
Journal Self Cites
5 Year 0,461
Impact Factor
Journal  0,17
Citation Indicator  
Rank by Journal  Medicine, General & Internal 203/313 (Q4)
Citation Indicator   
Citable 261
Items
Total 229
Articles
Total 32
Reviews
Scimago 21
H-index
Scimago 0,176
Journal Rank
Scimago Medicine (miscellaneous) Q4
Quartile Score  
Scopus 921/1187=0,8
Scite Score  
Scopus General Medicine 494/793 (Q3)
Scite Score Rank  
Scopus 0,283
SNIP  
Days from  28
submission  
to acceptance  
Days from  114
acceptance  
to publication  
Acceptance 72%
Rate

2019  
Total Cites
WoS
1 085
Impact Factor 0,497
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,212
5 Year
Impact Factor
0,396
Immediacy
Index
0,126
Citable
Items
247
Total
Articles
176
Total
Reviews
71
Cited
Half-Life
6,1
Citing
Half-Life
7,3
Eigenfactor
Score
0,00071
Article Influence
Score
0,045
% Articles
in
Citable Items
71,26
Normalized
Eigenfactor
0,08759
Average
IF
Percentile
10,606
Scimago
H-index
20
Scimago
Journal Rank
0,176
Scopus
Scite Score
864/1178=0,4
Scopus
Scite Score Rank
General Medicine 267/529 (Q3)
Scopus
SNIP
0,254
Acceptance
Rate
73%

 

Orvosi Hetilap
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 20 EUR (or 5000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2021 Online subsscription: 844 EUR / 1124 USD
Print + online subscription: 956 EUR / 1326 USD
Subscription fee 2022 Online subsscription: 858 EUR / 1157 USD
Print + online subscription: 975 EUR / 1352 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Orvosi Hetilap
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1857
Publication
Programme
2021 Volume 162
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
52
Founder Markusovszky Lajos Alapítvány -- Lajos Markusovszky Foundation
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Szentkriályi u. 46.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0030-6002 (Print)
ISSN 1788-6120 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2021 25 1 2
Jul 2021 10 0 2
Aug 2021 44 0 0
Sep 2021 60 4 2
Oct 2021 30 3 2
Nov 2021 38 0 0
Dec 2021 6 0 0