View More View Less
 • 1 Pécs Hajnóczy u. 25/A 7633
Restricted access

A szerző munkájában összefoglalja az általa legfontosabbnak tartott irodalmi adatok, továbbá saját tapasztalatai alapján a kéz idegsérülései helyreállító műtéteinek az elmúlt évtizedekben tapasztalható fejlődését. Megállapítja, hogy ezen időszak alatt a perifériás idegek mikro- és makroanatómiai felépítésének, az idegregeneráció lezajlásának, az ideg-helyreállító műtétek technikai feltételeinek vonatkozásában jelentős számú, új ismeretanyag vált közkinccsé, amelyeknek a biztos tudása a kézsebészek számára mindenképpen alapfeltétel, hogy ideg-helyreállító műtéteiket valóban a napjainkban megkívánt magas szinten és optimális eredménnyel végezhessék. A témakör irodalmának kritikus elemzését követően a szerző saját tapasztalatai alapján vázolja a jövő lehetséges útjait. A dolgozat végén az érdeklődők részére bőséges irodalomjegyzéket mellékelt. Orv. Hetil., 2012, 153, 1767–1778.

 • Frykman, G. K.: The quest for better recovery from peripheral nerve injury: current status of nerve regeneration research. J. Hand Ther., 1993, 6, 83–88.

  Frykman G. K. , 'The quest for better recovery from peripheral nerve injury: current status of nerve regeneration research ' (1993 ) 6 J. Hand Ther. : 83 -88.

  • Search Google Scholar
 • Frykman, G. K.: Nerve regeneration after injury. In: Hunter, J. M., Schneider, L. H., Mackin, E. J. (eds.): Tendon and nerve surgery in the hand. A third decade. Mosby, St. Louis, 1997, 26–30.

  Frykman G. K. , '', in Tendon and nerve surgery in the hand. A third decade , (1997 ) -.

 • Jabaley, M. E.: Internal anatomy of the peripheral nerve. In: Hunter, J. M., Schneider, L. H., Mackin, E. J. (eds.): Tendon and nerve surgery in the hand. A third decade. Mosby, St. Louis, 1997, 19–25.

  Jabaley M. E. , '', in Tendon and nerve surgery in the hand. A third decade , (1997 ) -.

 • Jabaley, M. E.: Techniques in nerve repair. In: Hunter, J. M., Schneider, L. H., Mackin, E. J. (eds.): Tendon and nerve repair in the hand. A third decade. Mosby, St. Louis, 1997, 89–94.

  Jabaley M. E. , '', in Tendon and nerve repair in the hand. A third decade , (1997 ) -.

 • Carlstedt, T.: An overture to basic science aspects of nerve injuries. J. Hand Surg. Eur. Vol., 2011, 36E, 726–729.

  Carlstedt T. , 'An overture to basic science aspects of nerve injuries ' (2011 ) 36E J. Hand Surg. Eur. Vol. : 726 -729.

  • Search Google Scholar
 • Kovácsy, Á., Bíró, V.: Replacement of intrinsic muscle function following the modified Zancolli procedure. Handchir. Mikrochir. Plast. Chir., 1982, 14, 23–28. [Article in German]

  Bíró V. , 'Replacement of intrinsic muscle function following the modified Zancolli procedure ' (1982 ) 14 Handchir. Mikrochir. Plast. Chir. : 23 -28.

  • Search Google Scholar
 • Kovácsy, Á.: Studies on the regeneration of nerve injury in hand. Experimental and clinical studies. Candidate dissertation. [A sérült ideg regenerációjának vizsgálata a kézen. Kísérletes és klinikai vizsgálatok. Kandidátusi értekezés.] Pécs, 1994. [Hungarian]

 • Kovácsy, Á., Bíró, V., Móricz, O.: Spätergebnisse nach gleichzeitigen Verletzungen der Medianus- und Ulnaris-Nerven. In: Frühjahrstagungen der Österreichischen Gesellschaft für Unfallchirurgie. Verlag Hans Huber, Bern–Göttingen–Toronto–Seattle, 1995, 105–110.

  Móricz O. , '', in Frühjahrstagungen der Österreichischen Gesellschaft für Unfallchirurgie , (1995 ) -.

 • Manninger, J., Dömötör, E., Takáts, Á., et al.: Nerve sutures in hand. [Idegvarratok a kézen.] Magyar Traumatológia, Ortopédia és Helyreállító Sebészet, 1968, 11, 15–24. [Hungarian]

  Takáts Á. , 'Nerve sutures in hand. [Idegvarratok a kézen.] ' (1968 ) 11 Magyar Traumatológia, Ortopédia és Helyreállító Sebészet : 15 -24.

  • Search Google Scholar
 • Móricz, O., Bíró, V.: Novel methods for restoration of experimental nerve injury. [Újabb módszerek az idegdefektusok kísérletes helyreállításában.] Magyar Traumatológia, Ortopédia és Helyreállító Sebészet, 1994, 37, 447–449. [Hungarian]

  Bíró V. , 'Novel methods for restoration of experimental nerve injury. [Újabb módszerek az idegdefektusok kísérletes helyreállításában.] ' (1994 ) 37 Magyar Traumatológia, Ortopédia és Helyreállító Sebészet : 447 -449.

  • Search Google Scholar
 • Móricz, O., Bíró, V., Pfund, Z., et al.: Reconstruction of experimental peripheral nerve defects using nerve and vein interpisition. [Perifériás idegdefektusok kísérletes helyreállítása ideg és véna interpozitummal.] Magyar Traumatológia, Ortopédia és Helyreállító Sebészet, 1995, 38, 195–200. [Hungarian]

  Pfund Z. , 'Reconstruction of experimental peripheral nerve defects using nerve and vein interpisition. [Perifériás idegdefektusok kísérletes helyreállítása ideg és véna interpozitummal.] ' (1995 ) 38 Magyar Traumatológia, Ortopédia és Helyreállító Sebészet : 195 -200.

  • Search Google Scholar
 • Móricz, O., Vámhidy, L., Bíró, V., et al.: Experimental reconstruction of 20 mm nerve defects using autologous vein, nerve and PGA tube. Comparative studies of the regeneration using qualitative and quantitative methods. J. Hand Surgery, 1996, 21B (Suppl. 1), 5.

  Bíró V. , 'Experimental reconstruction of 20 mm nerve defects using autologous vein, nerve and PGA tube. Comparative studies of the regeneration using qualitative and quantitative methods ' (1996 ) 21B J. Hand Surgery : 5 -.

  • Search Google Scholar
 • Renner, A., Viola, T., Sántha, A.: Late results of nerve sutures and transfers in radial nerve injuries. J. Hand Surg., 1983, 19, 13–14.

  Sántha A. , 'Late results of nerve sutures and transfers in radial nerve injuries ' (1983 ) 19 J. Hand Surg. : 13 -14.

  • Search Google Scholar
 • Renner, A., Sántha, E.: Illustrations for management of hand injuries. [Kézsérülések ellátásáról képekben.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1987. [Hungarian]

  Sántha E. , '', in Illustrations for management of hand injuries. [Kézsérülések ellátásáról képekben.] , (1987 ) -.

 • Renner, A.: Importance of primary management for the treatment of hand injury and infection. Doctoral dissertation. [A primer ellátás jelentősége a kézsérülések és fertőzések kezelésében. Doktori értekezés.] Budapest, 1988. [Hungarian]

 • Renner, A.: Nerve injury. In: Renner, A. (ed.): Traumatology. [Idegsérülések. In: Renner, A. (szerk.): Traumatológia.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2000, 596–603.[Hungarian]

  Renner A. , '', in Traumatology [Traumatológia] , (2000 ) -.

 • Renner, A.: Hand surgery. In: Gaál, C. (ed.): Surgery. 5th edition. [Kézsebészet. In: Gaál, C. (szerk.): Sebészet. 5. kiadás.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2002, 1094–1134 [Hungarian]

  Renner A. , '', in Surgery [Sebészet] , (2002 ) -.

 • Renner, A., Cserkúti, F., Hankiss, J.: Late results after nerve transplantation on the upper extremities. Handchir. Mikrochir. Plast. Chir., 2004, 36, 13–18. [Article in German]

  Hankiss J. , 'Late results after nerve transplantation on the upper extremities ' (2004 ) 36 Handchir. Mikrochir. Plast. Chir. : 13 -18.

  • Search Google Scholar
 • Simonka, J. A.: Experience with the management of peripheral nerve injury (analysis of the outcome of 184 large and 331 digital nerve injuries). [A perifériás idegsérülések ellátásával szerzett tapasztalataink (184 nagy idegtörzs- és 331 digitális idegsérülés eredményeinek értékelése).] Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet, 1996, 39, 59–69. [Hungarian]

  Simonka J. A. , 'Experience with the management of peripheral nerve injury (analysis of the outcome of 184 large and 331 digital nerve injuries). [A perifériás idegsérülések ellátásával szerzett tapasztalataink (184 nagy idegtörzs- és 331 digitális idegsérülés eredményeinek értékelése).] ' (1996 ) 39 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet : 59 -69.

  • Search Google Scholar
 • Simonka, J. A.: Management of peripheral nerve and brachial plexus injuries. In: Acs, G., Hargitai, E. (eds.): Pediatric traumatology. [A perifériás idegek és a plexus brachialis sérüléseinek ellátása. In: Ács, G., Hargitai, E. (szerk.): Gyermektraumatológia.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2001, 85–96. [Hungarian]

  Simonka J. A. , '', in Pediatric traumatology. [Gyermektraumatológia.] , (2001 ) -.

 • Bíró, V., Kovácsy, Á., Vilmos, Zs., et al.: Combined tendon and nerve injuries in wrist and distal forearm. [Kombinált ín-ideg sérülések a csuklón és az alkar distalis harmadában.] Magyar Traumatológia, Ortopédia és Helyreállító Sebészet, 1982, 25, 11–18. [Hungarian]

  Vilmos Zs. , 'Combined tendon and nerve injuries in wrist and distal forearm. [Kombinált ín-ideg sérülések a csuklón és az alkar distalis harmadában.] ' (1982 ) 25 Magyar Traumatológia, Ortopédia és Helyreállító Sebészet : 11 -18.

  • Search Google Scholar
 • Bíró, V.: Hand injuries in brief – algorithms and illustrations. [Kézsérülésekről röviden – Algoritmusokban és képekben.] Melinda Kiadó, Budapest, 2004. [Hungarian]

  Bíró V. , '', in Hand injuries in brief – algorithms and illustrations. [Kézsérülésekről röviden – Algoritmusokban és képekben.] , (2004 ) -.

 • Bíró, V.: Color atlas of hand surgery. [Kézműtétek színes atlasza.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006. [Hungarian]

  Bíró V. , '', in Color atlas of hand surgery. [Kézműtétek színes atlasza.] , (2006 ) -.

 • Bíró, V.: Advancement in the management of nerve injury in hand. Review of the literature and own experience during the past 40 years. [Az idegsérülések ellátásának fejlődése a kézen. Irodalmi elemzés és saját tapasztalatok az elmúlt negyven évről.] Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet, 2007, 50, 250–263. [Hungarian]

  Bíró V. , 'Advancement in the management of nerve injury in hand. Review of the literature and own experience during the past 40 years. [Az idegsérülések ellátásának fejlődése a kézen. Irodalmi elemzés és saját tapasztalatok az elmúlt negyven évről.] ' (2007 ) 50 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet : 250 -263.

  • Search Google Scholar
 • Bíró, V.: Potential use of mesenchymal stem cells for regeneration of periferal nerve injury. Review of the literature. [A mesenchymalis őssejtek felhasználásának lehetőségei a perifériás idegsérülések helyreállításában. Irodalmi áttekintés.] Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet, 2010, 53, 236–245. [Hungarian]

  Bíró V. , 'Potential use of mesenchymal stem cells for regeneration of periferal nerve injury. Review of the literature. [A mesenchymalis őssejtek felhasználásának lehetőségei a perifériás idegsérülések helyreállításában. Irodalmi áttekintés.] ' (2010 ) 53 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet : 236 -245.

  • Search Google Scholar
 • Bíró, V.: Procedures for reparation of function following the failure of nerve reconstruction surgeries in hand. Review of the literature. [Funkciópótló eljárások ideghelyreállító műtétek kudarca után a kézen. Irodalmi elemzés.] Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet, 2011, 54, 153–167. [Hungarian]

  Bíró V. , 'Procedures for reparation of function following the failure of nerve reconstruction surgeries in hand. Review of the literature. [Funkciópótló eljárások ideghelyreállító műtétek kudarca után a kézen. Irodalmi elemzés.] ' (2011 ) 54 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet : 153 -167.

  • Search Google Scholar
 • Bíró, V.: Ideas about the relationship between human hand and brain – from the view of hand surgery. [Gondolatok az emberi kéz és az agy kapcsolatáról – a kézsebészet szemszögéből.] Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet, 2012, 55, 9–16. [Hungarian]

  Bíró V. , 'Ideas about the relationship between human hand and brain – from the view of hand surgery. [Gondolatok az emberi kéz és az agy kapcsolatáról – a kézsebészet szemszögéből.] ' (2012 ) 55 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet : 9 -16.

  • Search Google Scholar
 • Smith, K. L.: Anatomy of the peripheral nerve. In.: Hunter, J. M., Schneider, L. H., Mackin, E. J. (eds.): Tendon and nerve surgery in the hand. A third decade. Mosby, St. Louis, 1997, 11–18.

  Smith K. L. , '', in Tendon and nerve surgery in the hand. A third decade , (1997 ) -.

 • Sunderland, S.: Nerves and nerve injuries. Ed. 2. Churchill Livingstone, Edinburgh, 1978.

  Sunderland S. , '', in Nerves and nerve injuries , (1978 ) -.

 • Jabaley, M. E.: Electrical stimulation in the awake patient. Bull. Hosp. Jt. Dis., 1984, 44, 248.

  Jabaley M. E. , 'Electrical stimulation in the awake patient ' (1984 ) 44 Bull. Hosp. Jt. Dis. : 248 -.

  • Search Google Scholar
 • Mackin, G. A.: Elektrophysiologic testing of injured and regenerating nerves. In: Hunter, J. M., Schneider, L. H., Mackin, E. J. (eds.): Tendon and nerve repair in the hand. A third decade. Mosby, St. Louis, 1997, 31–45.

  Mackin G. A. , '', in Tendon and nerve repair in the hand. A third decade , (1997 ) -.

 • Seddon, H.: Three types of nerve injury. Brain, 1943, 66, 237–288.

  Seddon H. , 'Three types of nerve injury ' (1943 ) 66 Brain : 237 -288.

 • Weiss, P., Taylor, A. C.: Further experimental evidence against “neurotropism” in nerve regeneration. J. Exp. Zool., 1944, 95, 233–237.

  Taylor A. C. , 'Further experimental evidence against “neurotropism” in nerve regeneration ' (1944 ) 95 J. Exp. Zool. : 233 -237.

  • Search Google Scholar
 • Lundborg, G.: The hand and the brain. In: Hunter, J. M., Schneider, L. H., Mackin, E. J. (eds.): Tendon and nerve surgery in the hand. A third decade. Mosby, St. Louis, 1997, 3–7.

  Lundborg G. , '', in Tendon and nerve surgery in the hand. A third decade , (1997 ) -.

 • Young, J. Z., Medawar, P. B.: Fibrin suture of peripheral nerves. Lancet, 1940, 2, 126–128.

  Medawar P. B. , 'Fibrin suture of peripheral nerves ' (1940 ) 2 Lancet : 126 -128.

 • Lundborg, G., Dahlin, L. B., Danielsen, N., et al.: Nerve regeneration in silicone chambers: influence of gap length and of distal stump components. Exp. Neurol., 1982, 76, 361–375.

  Danielsen N. , 'Nerve regeneration in silicone chambers: influence of gap length and of distal stump components ' (1982 ) 76 Exp. Neurol. : 361 -375.

  • Search Google Scholar
 • De Medinaceli, L., Merle, M.: Applying “cell surgery” to nerve repair: a preliminary report on the first ten human cases. J. Hand Surg. Br., 1991, 16B, 499–504.

  Merle M. , 'Applying “cell surgery” to nerve repair: a preliminary report on the first ten human cases ' (1991 ) 16B J. Hand Surg. Br. : 499 -504.

  • Search Google Scholar
 • Millesi, H., Meissl, G., Berger, A.: The interfascicular nerve grafting of the median and ulnar nerves. J. Bone Joint Surg. Am., 1972, 54B, 727–750.

  Berger A. , 'The interfascicular nerve grafting of the median and ulnar nerves ' (1972 ) 54B J. Bone Joint Surg. Am. : 727 -750.

  • Search Google Scholar
 • Millesi, H., Zöch, G., Rath, T.: The gliding apparatus of peripheral nerve and its clinical significance. Ann. Chir. Main Memb. Super., 1990, 9, 87–97.

  Rath T. , 'The gliding apparatus of peripheral nerve and its clinical significance ' (1990 ) 9 Ann. Chir. Main Memb. Super. : 87 -97.

  • Search Google Scholar
 • Millesi, H.: Gliding tissue of peripheral nerves: Its surgical significance. In: Hunter, J. M., Schneider, L. H., Mackin, E. J. (eds.): Tendon and nerve surgery in the hand. A third decade. Mosby, St. Louis, 1997, 111–120.

  Millesi H. , '', in Tendon and nerve surgery in the hand. A third decade , (1997 ) -.

 • Bíró, V.: Significance of sliding surfaces surrounding peripheral nerves in hand surgery. Review of the literature. [A perifériás idegek körüli csúszófelszínek kézsebészeti jelentősége. Irodalmi áttekintés.] Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet, 2010, 53, 123–126. [Hungarian]

  Bíró V. , 'Significance of sliding surfaces surrounding peripheral nerves in hand surgery. Review of the literature. [A perifériás idegek körüli csúszófelszínek kézsebészeti jelentősége. Irodalmi áttekintés.] ' (2010 ) 53 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet : 123 -126.

  • Search Google Scholar
 • Wilgis, E. S. F. W.: Clinical aspects of nerve gliding in the upper extremity. In: Hunter, J. M., Schneider, L. H., Mackin, E. J. (eds.): Tendon and nerve surgery in the hand. A third decade. Mosby, St. Louis, 1997, 121–124.

  Wilgis E. S. F. W. , '', in Tendon and nerve surgery in the hand. A third decade , (1997 ) -.

 • Schäffer, J.: Das Bindegewebe der Nerven. In: Lecture: Über die Histologie und Histogenese. Urban & Schwarzenberg, Berlin–Vienna, 1920.

  Schäffer J. , '', in Lecture: Über die Histologie und Histogenese , (1920 ) -.

 • Krstic, R.: Die Gewebe des Menschen und der Säugetiere. Springer Verlag, Berlin–Heidelberg, 1978.

  Krstic R. , '', in Die Gewebe des Menschen und der Säugetiere , (1978 ) -.

 • Lang, J.: Über das Bindegewebe und die Gefäße der Nerven. Anat. Embryol., 1962, 123, 61–79.

  Lang J. , 'Über das Bindegewebe und die Gefäße der Nerven ' (1962 ) 123 Anat. Embryol. : 61 -79.

  • Search Google Scholar
 • Millesi, H., Terzis, J. K.: Nomenclature in peripheral nerve surgery. Committee report of the International Society of Reconstructive Microsurgery. Clin. Plast. Surg., 1984, 11, 3–8.

  Terzis J. K. , 'Nomenclature in peripheral nerve surgery. Committee report of the International Society of Reconstructive Microsurgery ' (1984 ) 11 Clin. Plast. Surg. : 3 -8.

  • Search Google Scholar
 • Salamon, A.: Tissue engineering using biomaterials and biological sciences. [Szövetpótlás biológiai és biomateriális tudományok alkalmazásával.] Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet, 2005, 48, 340–351. [Hungarian]

  Salamon A. , 'Tissue engineering using biomaterials and biological sciences. [Szövetpótlás biológiai és biomateriális tudományok alkalmazásával.] ' (2005 ) 48 Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet : 340 -351.

  • Search Google Scholar
 • Walsh, S., Midha, R.: Practical considerations concerning the use of stem cells for peripheral nerve repair. Neurosurg. Focus, 2009, 26, 1–8.

  Midha R. , 'Practical considerations concerning the use of stem cells for peripheral nerve repair ' (2009 ) 26 Neurosurg. Focus : 1 -8.

  • Search Google Scholar
 • Hoyng, S. A., Tannemaat, M. R., De Winter, F., et al.: Nerve surgery and gene therapy: a neurobiological and clinical perspective. J. Hand Surg. Eur. Vol., 2011, 36E, 735–746.

  De Winter F. , 'Nerve surgery and gene therapy: a neurobiological and clinical perspective ' (2011 ) 36E J. Hand Surg. Eur. Vol. : 735 -746.

  • Search Google Scholar
 • Lundborg, G., Dahlin, L. B., Danielsen, N., et al.: Nerve regeneration in silicone chambers: influence of gap length and of distal stump components. Exp. Neurol., 1982, 76, 361–375.

  Danielsen N. , 'Nerve regeneration in silicone chambers: influence of gap length and of distal stump components ' (1982 ) 76 Exp. Neurol. : 361 -375.

  • Search Google Scholar
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 85 85 9
Full Text Views 23 18 0
PDF Downloads 13 10 0