View More View Less
 • 1 ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola Gyógypedagógiai Alaprogram Budapest
 • 2 ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Budapest Kazinczy u. 23–27. 1075
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

Az iskolai teljesítményt érintő, részképességzavart okozó dyslexia, dysgraphia és dyscalculia kivizsgálása és kezelése az orvosok tanácsadó és szakértő szerepét is megkívánja. A dyslexia, dysgraphia és dyscalculia tüneteit mutató gyerekeknél és felnőtteknél az olvasás, az írás és a számolás területén merülnek fel olyan nehézségek, amelyek a tanulási folyamatot akadályozzák. A dyslexiához, dysgraphiához és dyscalculiához viselkedési problémák is társulhatnak, amelyek így együtt terápiával jól kezelhetők, de végérvényesen meg nem szüntethetők. Az oktatásban, ahol a dyslexiának, dysgraphiának és dyscalculiának, illetve az ebből következő tanulási nehézségeknek nap mint nap jelentősége van az iskolai követelményeknek való megfelelés során, létezik a méltányosság. A méltányolásban a hazai jogi szabályozás kiemelt jelentőséget tulajdonít az orvosi szakvéleménynek, azonban szigorúan meghatározott, hogy ez milyen formában fogadható el. Természetesen semmi sem gátolja azt, hogy a dyslexiás, dysgraphiás és dyscalculiás gyereket nevelő szülők vagy maguk az e problémákkal küzdő felnőttek néhány jó tanácsot, iránymutatást kapjanak az orvostól, és sokszor ez egy életre szólóan meghatározóbb, mint a papír, amin a diagnózis áll. Hogyan értelmezendő a diagnózis? Fogyatékosságként vagy sajátos tanulási igényként? E cikk szerzői úgy látják, hogy a két megközelítés párhuzamosan van jelen, de a gyógyászati és az oktatási vélekedéseknek jobban közelítenie kellene egymáshoz azért, hogy a vita fókuszában álló tüneteket mutató gyerek vagy felnőtt megfelelő segítséget kapjon a problémájával való megküzdésben. A differenciáldiagnosztikai részben a szerzők körüljárják, hogy pontosan mit is jelent a dyslexia, dysgraphia és dyscalculia a nevelés-, illetve az orvostudomány szemszögéből. A kivizsgálási és terápiás lehetőségekről szóló részekben rámutatnak arra, hogy az orvos a segítő személyek egyike. Számukra hasznos lehet a közlemény végén szereplő gyakran ismételt kérdések tára. Orv. Hetil., 2013, 154, 209–218.

 • Gyarmathy, É.: Identification and therapy of learning disabilities in the kindergarten and in the primary school. [Tanulási zavarok azonosítása és kezelése az óvodában és iskolában.] http://www.diszlexia.hu/Tzcikk2.htm Accessed: 22.10.2012. [Hungarian]

 • Gósy, M.: Hemispheric dominance, speech perception, difficulty in reading. In: Gósy, M. (ed.): Difficulty of speech perception and understanding in the childhood. [Agyfélteke-dominancia, beszédészlelés, olvasási nehézség. In: Gósy, M. K. (szerk.): Gyermekkori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok.] Nikol Gmk., Budapest, 1996, 163–176. [Hungarian]

 • Meixner, I.: Method of the dyslexia prevention and reeducation. [A diszlexia prevenció és reedukáció módszere.] Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Budapest, 2002. [Hungarian]

 • Csépe, V.: From word blindness to dyslexia. In: Martonné, T. T. (ed.): Development education. The development of major theoretical and practical procedures. [A szóvakságtól a diszlexiáig. In: Martonné, T. M. (szerk.): Fejlesztő pedagógia. A fejlesztés főbb elméletei és gyakorlati eljárásai.] ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2002. [Hungarian]

 • Bauer, J. J.: Too much time on Sycamore Street. Educational Media Corporation, Mineapolis, 1999.

 • Gathercole, S. E., Alloway, T. P.: Working memory & learning. A practical guide for teachers. SAGE, London, 2011.

 • Moody, S.: Dyslexia. How to survive and succeed at work. Vermilion, London, 2006.

 • Morgan, E., Klein, C.: The dyslexic adult in a non-dyslexic world. Whurr Publishers, London, 2000.

 • Scott, R.: Dyslexia and counselling. Whurr Publishers, London, 2004.

 • Csépe, V.: Self, the promising negativity. Event-related brain potentials in speech perception and assessment of dyslexia. [ÉN, a sokat ígérő negativitás. Eseményhez kötött agyi potenciálok a beszédészlelés és a diszlexia vizsgálatában.] Magyar Pszichológiai Szemle, 2003, 2, 243–267. [Hungarian]

 • Gyarmathy, É.: Dyslexia in the digital age. [Diszlexia a digitális korszakban.] Műszaki Kiadó, Budapest, 2012. [Hungarian]

 • Galaburda, A., Livingstone, M.: Evidence for a magnocellural defect in developmental dyslexia. Ann. N Y Acad. Sci., 1993, 682, 70–82.

 • Csépe, V.: Cognitive developmental neuropsychology. [Kognitív fejlődés-neuropszichológia.] Gondolat Kiadó, Budapest, 2005, 235–245. [Hungarian]

 • Csépe, V.: Do we read well the message of the genes from the genes of poor readers? [Jól olvassuk-e a gének üzenetét a rosszul olvasók génjeiből?] Pszichológia, 2009, 29, 63–76. [Hungarian]

 • Porkolábné, B. K.: Diagnostics and development of the learning difficulties. University lectures to psychology students. [Tanulási készségek diagnosztikája és fejlesztése. Egyetemi előadások pszichológus hallgatóknak.] ELTE BTK, Budapest, 2001. [Hungarian]

 • Chromosomal abnormalities. In: News Medical. http://www.news-medical.net/health/Chromosomal-Abnormalities.aspx Accessed: 22.10.2012

 • Cholewa, J., Heber, S. W., Hollweg, W., et al.: The cognitive neuropsychology of disorders of the reading-learning. [Die kognitive Neuropsychologie der Störungen des Schriftspracherwerbs.]. Heilpädagogische Forschung, 2008/4.

 • Tánczos, J.: There is a problem with learning. [Baj van a tanulással.] Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen, 2006. [Hungarian]

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2020 41 3 0
Dec 2020 43 0 0
Jan 2021 44 0 0
Feb 2021 32 0 0
Mar 2021 74 0 0
Apr 2021 25 0 0
May 2021 0 0 0