View More View Less
 • 1 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Kaposvár Tallián Gyula u. 20–32. 7400
 • | 2 Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centrum Kaposvár
Restricted access

Bevezetés: A fejlett országokban és hazánkban is a daganatos betegségek közül a tüdőrák mortalitása a legmagasabb. Célkitűzés: Az alacsony dózisú CT-alapú tüdőrákszűrés célzott népegészségügyi szűrésként történő alkalmazhatóságának elősegítése és tapasztalatszerzés. Módszer: 40 év feletti panaszmentes önkéntesek (n = 963) digitális alapú mellkasröntgen- és alacsony dózisú CT-alapú vizsgálata. Eredmények: A digitális mellkasröntgenszűrésen megjelentek közül két személy került kiemelésre (0,2%). Minden negatív mellkas-röntgenfelvétellel bíró vizsgáltnak (n = 943) lehetősége volt arra, hogy önkéntesen, tájékoztatás után részt vegyen alacsony dózisú CT-szűrésen, ezzel a lehetőséggel 173-an éltek. Különböző eltérések miatt 65 személy került kiemelésre, további vizsgálatukra az eltérés jellege, nagysága stb. figyelembevételével 3 hónap, illetve 12 hónap múlva került sor. Az alacsony dózisú CT-alapú tüdőrákszűréssel egy beteg (0,6%) került kiemelésre. Következtetések: A népegészségügyi keretek körében szervezni tervezett alacsony dózisú CT-alapú tüdőrákszűrés 50%-kal növelheti az eredményességet (0,2%-ról 0,3%-ra). Az alacsony dózisú CT-alapú tüdőrákszűrést megelőző mellkas-röntgenfelvétellel a költséghatékonyság növelhető. Orv. Hetil., 2014, 155(10), 383–388.

 • Youlden, D. R., Cramb, S. M., Baade, P. D.: The international epidemiology of lung cancer. Geographical distribution and secular trends. J. Thorac. Oncol., 2008, 3(8), 819–831.

 • National Comprehensive Cancer Network: Lung Cancer Screening Guidelines. Ver. 1. 2012.

 • Fact Sheet – IARC, 2008. URL: http://globocan.iarc.fr/factsheet.asp (2013-10-23)

 • Hungarian Central Statistical Office. [Központi Statisztikai Hivatal.] URL: www.ksh.hu/docs/hun/xlsadat/xlsadat_eve/i_wnh.01.html (2013-12-16) [Hungarian]

 • WHO Media Center: Cancer Fact Sheet. No. 297. URL: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/ (2013-10-20)

 • Ostoros, Gy.: Lung cancer. [Tüdőrák.] Korányi Bulletin, 2013, 1, 24–31. [Hungarian]

 • Ungár, I., Böszörményi, M., Hankovszky, M., et al.: Clinical aspects and therapy of lung cancer. [A tüdőrák klinikuma és terápiája.] Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989. [Hungarian]

 • Strauss, G. M., Gleason, R. E., Sugarbaker, D. J.: Screening for lung cancer. Another look; a different view. Chest, 1997, 111(3), 754–768.

 • U.S. Preventive Services Task Force: Lung cancer screening: recommendation statement. Ann. Intern. Med., 2004, 140(9), 738–739.

 • Humphrey, L. L., Teutsch, S., Johnson, M., et al.: Lung cancer screening with sputum cytologic examination, chest radiography, and computed tomography: an update for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann. Intern. Med., 2004, 140(9), 740–753.

 • Ganti, A. K., Mulshine, J. L.: Lung cancer screening. Oncologist, 2006, 11(5), 481–487.

 • International Early Lung Cancer Action Program Investigators, Henschke, C. I., Yankelevitz, D. F., et al.: Survival of patients with stage I lung cancer detected on CT screening. N. Engl. J. Med., 2006, 355(17), 1763–1771.

 • Henschke, C. I.: The International Early Lung Cancer Action Program Enrollment and Screening Protocol. New York, July 1. 2011. URL: http://www.ielcap.org/sites/default/files/ielcap.pdf (2013-09-25)

 • The National Lung Screening Trial Research Team: Reduced lung-cancer mortality with low-dose computed tomographic screening. N. Engl. J. Med., 2011, 365(5), 395–409.

 • Monostori, Zs.: Dilemma of screening for lung cancer. Is the tumor recognizable and curable at early stage? [A tüdőrák szűrésének dilemmája. Felismerhető és kezelhető-e korai stádiumban a daganat?] Magy. Radiol., 2002, 76(2), 58–63. [Hungarian]

 • Bach, P. B., Mirkin, J. N., Oliver, T. K., et al.: Benefits and harms of CT screening for lung cancer: A systematic review. JAMA, 2012, 307(22), 2418–2429.

 • Jaklitsch, M. T., Jacobson, F. L., Austin, J. H., et al.: The American Association for Thoracic Surgery guidelines for lung cancer screening using low-dose computed tomography scans for lung cancer survivors and other high-risk groups. J. Thorac. Cardiovasc. Surg., 2012, 144(1), 33–38.

 • Kovács, G., Gaudi, I., Kövi, R.: An interdisciplinary malignancy, the lung cancer in Hungary in 2006: epidemiology, prevention and access to therapy. [Egy interdiszciplináris betegség, a tüdőrák Magyarországon 2006-ban: epidemiológia, megelőzés és terápiás esélyegyenlőség.] Magy. Onkol., 2006, 50(3), 207–215. [Hungarian]

 • Kovács, G., Strausz, J.: Chest radiography of risk groups instead of population screening. [Lakosságszűrés helyett rizikócsoportos mellkasi röntgenvizsgálat.] IME, 2008, 7(5), 38–42. [Hungarian]

 • Decree No. 51/1997. (XII. 18.) of the minister of welfare on preventive and early diagnostic services that can be utilized in the frame of social health insurance system and on the certification of participation in screening programmes. [51/1997. (XII. 18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról.] Magyar Közlöny, 1997, 114, XII. 18. [Hungarian]

 • Field, J. K., Duffy, S. W.: Lung cancer screening: the way forward. Br. J. Cancer, 2008, 99(4), 557–562.

 • Smith, R. A., Cokkinides, V., Brawley, O. W.: Cancer screening in the United States, 2012. A review of current American Cancer Society Guidelines and current issues in cancer screening. CA Cancer J. Clin., 2012, 62(2), 129–142.

 • Barta, P., Losonczy, Gy.: Screening for lung cancer. [A tüdőrák szűrése.] Orv. Hetil., 2012, 153(23), 904–907. [Hungarian]

 • Cassidy, A., Myles, J. P., van Tongeren, M., et al.: The LLP risk model: an individual risk prediction model for lung cancer. Br. J. Cancer, 2008, 98(2), 270–276.

 • Raji, O. Y., Duffy, S. W., Agbaje, O. F., et al.: Predictive accuracy of the Liverpool Lung Project risk model for stratifying patients for computed tomography screening for lung cancer: a case-control and cohort validation study. Ann. Intern. Med., 2012, 157(4), 242–250.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 98 98 8
Full Text Views 17 13 1
PDF Downloads 28 25 8