View More View Less
 • 1 SK-93 008 Csilizradvány 284
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Perjés, G.: The role of János Balassa in the preliminary history of urology in Hungary. [Balassa János szerepe a magyarországi urológia előtörténetében.] Comm. Hist. Artis Med., 1971, 60–61, 265–276. [Hungarian]

 • Pitrollfy-Szabó, B.: The history of urology in Hungary. [A magyar urológia kialakulása.] Orv. Hetil., 1975, 116(12), 693–695. [Hungarian]

 • Józsa, L.: Health and illnesses of Hungarian people in conguest age (10th century AD) and Arpadian age (11–13 centuries AD). [A honfoglaló és Árpád-kori magyarság egészsége és betegségei.] Gondolat Kiadó, Budapest, 1996. [Hungarian]

 • Józsa, L.: Illnesses of Hungarian rulers in Medieval period. [Középkori uralkodóink betegségei.] Históriaantik Könyvkiadó, Budapest, 2010. [Hungarian]

 • Nemes, Cs.: History of medicine. [Orvostörténelem.] Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen, 2008. [Hungarian]

 • Vida, T. (ed.): The correspondence of the Nádasdy family and Szegedi Kőrös Gáspár. [„Szerelmes Orsikám...” A Nádasdyak és Szegedi Kőrös Gáspár levelezése.] Szépirodalmi Kiadó, Budapest, 1988. [Hungarian]

 • Fekete, L.: Hungarian history of medicine. [Magyar orvosi történettan.] Magyar Tudománytörténeti Intézet, Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, Budapest, 2011. [Hungarian]

 • Weszprémi, I.: A short biography of the physicians in Hungary and Transylvania. Vol. I. [Magyarország és Erdély orvosainak rövid életrajza. Első száz.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1960. [Hungarian]

 • Mátyus, I.: On the method of keeping good health. [A jó egészség megtartásának módjáról. Szemelvények Mátyus István Diaetetica, valamint Ó és Új Diaetetica című műveiből.] Magvető Kiadó, Budapest, 1989. [Hungarian]

 • Störck, A.: Medicine book... translated to Hungarian for the favour of his own nation by Josef Milesz. [Orvos Könyv ... melyet Maga Nemzete hasznára ... Magyar nyelvre fordította Milesz Josef.] Vienna, 1778. [Hungarian]

 • Fodor, I. (ed.): Letters from medical history. Part. II. (Orvostörténeti levelek II. rész). Comm. hist. Artis Med. Hung., 1965, 35, 285–286. [Hungarian]

 • Dörnyei, S.: Old Hungarian doctoral dissertations 1772–1849. Vol. I. [Régi magyar orvosdoktori értekezések 1772–1849. Első kötet.] Borda Antikvárium, Budapest, 1998. [Hungarian]

 • Dörnyei, S.: Old Hungarian doctoral dissertations 1772–1849. Vol. II. [Régi magyar orvosdoktori értekezések 1772–1849. Második kötet.] Borda Antikvárium, Budapest, 2001. [Hungarian]

 • Kovács, J.: First department of surgery. In: Hőgyes, E. (ed.): Memory book of the past and presence of the Medical Faculty of the Royal Hungarian University of Budapest (Első Sebklinika. In: Hőgyes, E. (szerk.): Emlékkönyv a Budapesti Királyi Magyar Tudomány Egyetem Orvosi karának múltjáról és jelenéről.) Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat, Budapest, 1896. [Hungarian]

 • Fábiánné Kiss, E.: Hungarian Administration Services of Public Health. In.: Gazda, I. (ed.): The Public Health and Physicians of Hungarian Revolution of 1848. [A magyar egészségügyi szakigazgatás. In.: Gazda, I. (szerk.): A szabadságharc egészségügye és honvédorvosai.] Magyar Tudománytörténeti Intézet, Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, Piliscsaba–Budapest, 2000. [Hungarian]

 • Romics, I.: The 90-year-old Urological Department of Semmelweis University. [90 éves a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikája.] Semmelweis Kiadó, Budapest, 2010. [Hungarian]

 • Vértes, L.: Dr. Viktor Ivanchich. [Dr. Ivanchich Viktor.] Orv. Hetil., 1984, 125(38), 2321–2324. [Hungarian]

 • Mercz, L.: The work of Viktor Ivanchich (1812–1892). [Ivanchich Viktor életműve (1812–1892).] Orv. Hetil., 1992, 133(52), 3315–3318. [Hungarian]