View More View Less
 • 1 Oxleas NHS Foundation Trust 68 The Heights, Charlton London SE7 8JH Egyesült Királyság
Restricted access

A közlemény a gyermekbántalmazás epidemiológiáját, a gyermekbántalmazás formáit és azok lehetséges következményeit tekinti át. A brit és a magyar jogi vonatkozások, módszertani irányelvek, valamint a probléma feltárásában és kezelésében a pszichiáter szerepe és felelőssége is megbeszélésre kerül. Orv. Hetil., 2014, 155(18), 694–702.

 • Krug, E. G., Dahlberg, L. L., Mercy, J. A., et al. (eds.): World report on violence and health. WHO, Geneva, 2002. http://whqlibdoc.who.int/publications/2002/9241545615_eng.pdf Accessed: December 28, 2013

 • Meadow, R. (ed.): ABC of child abuse. BMJ Publishing Group, Bristol, 1997.

 • Jones, D. P. H.: Child abuse and neglect. In: Gelder, M., Lopez-Ibor, J., Andreasen, N. (eds.): The New Oxford Textbook of Psychiatry. Oxford University Press, Oxford, 2000.

 • Herman, J.: Trauma and healing. Compulsion and its effects from outrage within the family to political terror. [Trauma és gyógyulás. Az erőszak és hatása a családon belüli bántalmazástól a politikai terrorig.] Háttér Kiadó, Budapest, 2003. [Hungarian]

 • Fonagy, P., Gergely, G., Jurist, E. L., et al.: Affect regulation, mentalization and the development of the self. Other Press, New York, 2002.

 • Schneider-Rosen, K., Cicchetti, D.: Early self-knowledge and emotional development: Visual self-recognition and affective reactions to mirror self-image in maltreated and non-maltreated toddlers. Dev. Psychol., 1991, 27, 471–478.

 • Győrffy, Zs., Sándor, I., Csoboth, Cs., et al.: “Boys as victims”: or the potential public health consequences of childhood physical abuse. [„Fiúk mint áldozatok”, avagy a gyerekkori bántalmazás lehetséges népegészségügyi következményei.] Lege Artis Med., 2011, 21(11), 710–717. [Hungarian]

 • Herczog, M.: Status and changing meaning of compulsion within the family in Hungary. In: Nagy, I., Pongrácz, T. (eds.): Changing roles: Report on the status of women and men. [A családon belüli erőszak jelentésváltozásai és helyzete Magyarországon. In: Nagy, I., Pongrácz, T. (szerk.): Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről.] TÁRKI – Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Budapest, 2009. [Hungarian]

 • Farkas, J.: Compulsion within the family – special attention to crimes affecting children. [Családon belüli erőszak – különös tekintettel a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekményekre.] PhD-thesis. Miskolc, 2012. [Hungarian]

 • Herczog, M., Kovács, Zs.: Prevention, recognition and treatment of child maltreatment and negligence. [A gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelőzése, felismerése és kezelése. Módszertani levél.] Magyar Védőnők Egyesülete, Budapest, 2004. http://www.ogyei.hu/upload/files/A%20gyermekbantalmazas.pdf Accessed: January 29, 2014. [Hungarian]

 • Hyman, S. M., Garcia, M., Sinha, R.: Gender specific associations between types of childhood maltreatment and the onset, escalation and severity of substance use in cocaine dependent adults. Am. J. Drug Alcohol Abuse, 2006, 32(4), 655–664.

 • Young-Wolff, K. C., Kendler, K. S., Ericson, M. L., et al.: Accounting for the association between childhood maltreatment and alcohol-use disorders in males: a twin study. Psychol. Med., 2011, 41(1), 59–70.

 • Révész, Gy.: Parental attitude – child maltreatment. [Szülői bánásmód – gyermekbántalmazás.] Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2004. [Hungarian]

 • Gil, E.: The healing power of play. Working with abused children. Guilford Press, London, 1991.

 • Meadow, R.: Munchausen syndrome by proxy the hinterland of child abuse. Lancet, 1977, 310(8033), 343–345.

 • Zolnai, E.: Sexual psychologic support of retarded adults. [Felnőttek, mert felnőttek. Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása.] Kézenfogva Alapítvány, Budapest, 2001. [Hungarian]

 • Vetró, Á. (ed.): Child maltreatment. [A gyermekbántalmazás. In: Gyermek- és ifjúságpszichiátria.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2008. [Hungarian]

 • Chapman, D. P., Whitfield, C. L., Felitti, V. J., et al.: Adverse childhood experiences and the risk of depressive disorders in adulthood. J. Affect Disord., 2004, 82(2), 217–225.

 • Anda, R. F., Whitfield, C. L., Felitti, V. J., et al.: Adverse childhood experiences, alkoholic parents and later risk of alkoholism and depression. Psychiatr. Serv., 2007, 53(8), 1001–1009.

 • National Society for the Prevention of Cruelty to Children: A pocket history of the NSPCC. London. http://www.nspcc.org.uk/what-we-do/about-the-nspcc/history-of-NSPCC/history-of-nspcc-booklet_wdf75414.pdf Accessed: January 3, 2014

 • United Nations: United Nations Treaty Collection. Chapter IV. Human Rights 11. Convention on the Rights of the Child. New York, 1989. http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&xml:lang=en Accessed: December 28, 2013

 • United Nations: Convention on the Rights of the Child. General comment No. 13. UN, 2011. http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.13_en.doc Accessed: December 28, 2013)

 • Children Act 1989. HMSO, London, 1989. http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/41 Accessed: January 3, 2014

 • Children Act 2004. HMSO, London, 2004. http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/31/contents Accessed: January 3, 2014

 • Every child matters. Presented to Parliament by the Chief Secretary to the Treasury by command of Her Majesty, 2003. http://www.education.gov.uk/consultations/downloadableDocs/EveryChildMatters.pdf Accessed: January 3, 2014

 • Working together to safeguard children. A guide to inter-agency working to safeguard and promote the welfare of children. 2013. http://media.education.gov.uk/assets/files/pdf/w/working%20together.pdf Accessed: January 3, 2014

 • Act XXXI of the year 1997. [1997. évi XXXI. törvény.] http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700031.TV Accessed: January 29, 2014. [Hungarian]

 • Act IX of the year 2002. [2002. évi IX. törvény.] http://www.complex.hu/kzldat/t0200009.htm/t0200009.htm Accessed: January 29, 2014. [Hungarian]

 • National Union of Child Welfare Providers: Manual for child welfare providers for the management of child maltreatment. [Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete: Kézikönyv a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók számára a gyermekekkel szembeni rossz bánásmóddal kapcsolatos esetek ellátásához és kezeléséhez.] Országos Gyermekegészségügyi Intézet, Budapest, 2006. http://www.nefmi.gov.hu/letolt/kozokt/bantalmazas_kezikonyv_080409.pdf Accessed: January 29, 2014.) [Hungarian]

 • Hungarian News Agency: Infant perished with hunger in Agard: pediatrician mistake. [Magyar Távirati Iroda: Éhen halt agárdi csecsemő: hibázott a gyerekorvos.] HVG, 2013. http://hvg.hu/itthon/20130821_Ehenhalt_agardi_csecsemo_hibazott_a_gyerek Accessed: January 3, 2014. [Hungarian]

 • Tortured children in Szigetszentmiklos worked instead of their parents. [Szüleik helyett dolgoztak a megkínzott szigetszentmiklósi gyerekek.] NOL, 2013. http://nol.hu/mozaik/szuleik_helyett_dolgoztak_a_megkinzott_szigetszentmiklosi_gyerekek Accessed: January 3, 2014. [Hungarian]

 • Report of the Officer of the Fundamental Rights on case AJB-3039/2013. [Az alapvető jogok biztosának jelentése az AJB-3039/2013. számú ügyben.] http://www.ajbh.hu/documents/10180/111959/201303039.pdf Accessed: January 3, 2014. [Hungarian]

 • The budged passed: rough dump of enactments in the parliament. [Átment a költségvetés: brutális törvénydömping a parlamentben.] ATV, 2013. http://www.atv.hu/gazdasag/20131217-elfogadta-a-parlament-a-jovo-evi-koltsegvetest Accessed: January 5, 2014. [Hungarian]

 • Home Office, Disclosure & Barring Service: Code of Practice (Revised April 2009). http://www.gov.uk/government/organisations/disclosure-and-barring-service/about Accessed: January 3, 2014

 • Tanoss, Zs.: Study of the legal regulation related to child maltreatment within the family. [A családban történő gyermekbántalmazás jogi szabályozásának gyermekjogi szempontú vizsgálata.] Budapest, 2010. http://www.gyermek.joghaz.hu/dokumentumok/a-csaladban-torteno-gyermekbantalmazas-tanulmany.pdf Accessed: January 29, 2014. [Hungarian]

 • Herczog, M.: Manual of child protection. [Gyermekvédelmi kézikönyv.] KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2001. [Hungarian]

 • Black, D. A., Heyman, R. E., Smith-Slep, A. M.: Risk factors for child physical abuse. Aggress. Violent Behav., 2001, 6(2–3), 121–188.

 • Hien, D., Cohen, L. R., Caldeira, N. A., et al.: Depression and anger as risk factors underlying the relationship between maternal substance involvement and child abuse potential. Child Abuse Negl. 2010, 34(2), 105–113.

 • Bácsakai, E., Gerevich, J.: Violence with the family erlated to severe alcoholism. [Súlyos alkoholfogyasztással összefüggő, családon belüli erőszak.] Lege Artis Med, 2006, 16, 75–83. [Hungarian]

 • Briscoe-Smith, A. M., Hinshaw, S. P.: Linkages between child abuse and attention-deficit/hyperactivity disorder in girls: Behavioral and social correlates. Child Abuse Negl., 2006, 30(11), 1239–1255.

 • Macdonald, G. M.: Effective interventions for child abuse and neglect: an evidence-based approach to planning and evaluating interventions. Wiley, New York, 2001.

 • Cristopher, K., Lutz-Zois, C., Reinhardt, A.: Female sexual-offenders: Personality pathology as a mediator of the relationship between childhood sexual abuse history and sexual abuse perpetration against others. Child Abuse Negl., 2007, 31(8), 871–883.

 • Herczog, M.: Investigation of reports on children underwent medical supervion for maltreatment. In: Hodosán, R. (ed.): Social acceptance 2003. [Bántalmazás miatt szakellátásba került gyermekek aktáinak vizsgálata. In: Hodosán, R. (szerk.): Társadalmi befogadás 2003.] Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet, Budapest, 2007. [Hungarian]

 • Simonné, P. V.: Sexual abuse of children within the family in penal procedure. [Családon belül gyermekek sérelmére elkövetett szexuális erőszak a büntetőeljárásban.] Jogi Fórum, 2012. http://www.jogiforum.hu/publikaciok/455 Accessed: January 3, 2014. [Hungarian]

 • Ministry of Public Administration and Justice: Order of the Secretary on the set up of rooms for child hearing. [Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium: Miniszteri rendelet a gyermekmeghallgató szobák kialakításáról.] Kormányportál, 2011. http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium/hirek/gyermekbarat-meghallgato-szobat-adtak-at-v-keruleti-rendorkapitanysagon Accessed: January 2, 2014. [Hungarian]

 • Herczog, M., Zeller, J., Győrffy, Zs.: Report. In: Retkes, Z. Z. (ed.): Law against violence. [Beszámoló. In: Retkes, Z. Z. (szerk.): Joggal az erőszakkal szemben.] Család, Gyermek, Ifjúság, 2009, 5, 36–38. [Hungarian]

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 31 1 4
Feb 2021 29 0 0
Mar 2021 35 4 6
Apr 2021 24 0 0
May 2021 30 0 0
Jun 2021 7 0 0
Jul 2021 0 0 0