View More View Less
 • 1 Országos Onkológiai Intézet Budapest Ráth György u. 7–9. 1122
 • | 2 Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Orvosi, Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet Szeged
Restricted access

Bevezetés: A hagyományos Papanicolaou-cervixkenetet világszerte az úgynevezett folyadékalapú (liquid-based) citológia váltotta fel. Egyértelműen bizonyított, hogy a folyadékalapú citológia alternatív módszer. Célkitűzés: A dolgozat célja a folyadékalapú méhnyakrákszűrés magyarországi eredményeinek, diagnózisainak követése, citohisztológiai összehasonlítása, illetve minőségbiztosítása volt. Módszer: 4573 folyadékalapú citológiai cervixkenetet a Bethesda (2001) beosztás szerint klasszifikálták. A humán papillomavírus tipizálását valós idejű polimeráz láncreakció módszerével határozták meg. Eredmények: A diagnózisok megoszlása: negatív 2323 (50,8%), egyéb, nem neoplasticus 2017 (44,1%) és kóros, neoplasticus 233 (5,1%). A nem értékelhető kenetek száma 43 (0,9%) volt, mérsékelt fokú intraepithelialis laesiót 87 esetben (1,9%), kifejezett fokú intraepithelialis laesiót 24 esetben (0,5%), carcinomát 23 esetben (0,5%) észleltek. A citológiai és hisztológiai leletek közötti korreláció alapján a módszer szenzitivitása 93,2%, specificitása 100%, pozitív prediktív értéke 100%-nak bizonyult. A folyadékalapú citológiai módszerrel a mérsékelt és kifejezett fokú intraepithelialis laesiót mutató kenetek aránya az előző évek azonos időtartamához viszonyítva 0,82%-ról 2,51%-ra emelkedett. Humán papillomavírus-DNS-meghatározást 81 esetben végeztek (pozitív prediktív érték 99%). Az 51 kóros hámelváltozás kapcsán 50 (98%) esetben igazolódott humán papillomavírus-fertőzés, ezek közül 20 (24,7%) alacsony, 46 (56,8%) pedig magas kockázatú volt. Következtetések: A szerzők megállapították, hogy tanulmányukban a folyadékalapú cervixcitológiai vizsgálat minőségbiztosítási eredményei megfelelnek a nemzetközileg elvártaknak. A folyadékalapú vizsgálat alternatív cervixcitológiai módszer, és hatékonysága, valamennyi paramétert tekintve, sokkal jobb a hagyományos Papanicolaou-cervixkenethez képest. Orv. Hetil., 2014, 155(18), 708–714.

 • Bodó, M., Sugár, J., Döbrőssy, L.: Results of gynecogical cancer screening supplemented with cytology. [Cytológiai vizsgálattal kiegészített nőgyógyászati rákszűrés eredményei.] Orv. Hetil., 1981, 122(9), 509–512. [Hungarian]

 • Hakam, M.: Trends in the incidence of cervical cancer in the Nordic countries. In: Magnus, K. (ed.): Trend in Cancer Incidence, Causes and Practical Implications. Hemisphere, Washington, 1988.

 • Sólyom, O.: National Cancer Registry. [Nemzeti Rákregiszter.] Országos Onkológiai Intézet, Budapest, 2012. [Hungarian]

 • Demographic yearbook. [Demográfiai évkönyv.] Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2012. [Hungarian]

 • Bak, M., Thurzó, L.: Conventional Papanicolaou cervical smear versus liquid-based cytology. [Hagyományos Papanicolaou cervicalis kenet – versus folyadékalapú (liquid-based) cytologia.] Magy. Nőorv. L., 2012, 75(3), 35–37. [Hungarian]

 • Bak, M., Séberné, É. M., Bóka, M., et al.: Results of liquid-based cervical cytology in Hungary. [Folyadékalapú (liquid-based) cervix cytologia eredményei Magyarországon.] Magy. Nőorv. L., 2013, 76(4), 20–24. [Hungarian]

 • Solomon, D., Davey, D., Kurman, R., et al.: The 2001 Bethesda System. Terminology for Reporting Results of Cervical Cytology. JAMA, 2002, 287(16), 2114–2119.

 • Papanicolaou, G. N., Traut, H. F.: Diagnosis of Uterine Cancer by Vaginal Smears. The Common Wealth Fund, New York, 1943.

 • Szentirmay, Z., Pólus, K., Tamás, L., et al.: Human papillomavirus in head and neck cancer: molecular biology and clinicopathological correlations. Cancer Metastasis Rev., 2005, 24(1), 19–34.

 • Woodward, M.: Epidemiology: Study design and data analysis. 2nd ed. Chapman & Hall/CRC, 2005.

 • Herbert, A., Johnson, J.: Personal view. Is it reality or an illusion that liquid-based cytology is better than conventional cervical smears? Cytopathology, 2001, 12(6), 383–389.

 • Imrie, J. E., Gardiner, D. S., Wilson, A.: Is it reality or an illusion that liquid-based cytology is better than conventional cervical smears? Cytopathology, 2002, 13(2), 133–134.

 • Linder, J.: Is it reality or an illusion that liquid-based cytology is better than conventional cervical smears? Cytopathology, 2002, 13(1), 66.

 • Moseley, R.: Is it reality or an illusion that liquid-based cytology is better than conventional cervical smears? Cytopathology, 2002, 13(2), 135–136.

 • Kitchener, H. C.: Is it reality or an illusion that liquid-based cytology is better than conventional cervical smears? Cytopathology, 2002, 13(1), 64–65.

 • Imrie, J., Colquhoun, C.: Liquid-based versus conventional cervical cytology. Lancet, 2006, 367(9521), 1481.

 • Biro, C., Hyne, S., Roberts, J., et al.: Liquid-based versus conventional cervical cytology. Lancet, 2006, 367(9521), 1481–1482.

 • Boon, M. E.: Liquid-based versus conventional cervical cytology. Lancet, 2006, 367(9521), 1482.

 • Gibb, R. K., Martens, M. G.: The impact of liquid-based cytology in decreasing the incidence of cervical cancer. Rev. Obstet Gynecol., 2011, 4(Suppl. 1), S2–S11.

 • Koss, L. G.: The Papanicolaou test for cervical cancer detection. A triumph and tragedy. JAMA, 1989, 261(5), 737–743.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 248 248 17
Full Text Views 10 8 4
PDF Downloads 10 10 8