View More View Less
  • 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért felelős Államtitkárság, Egészségpolitikai Főosztály Budapest Arany J. u. 6–8. 1051
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

Az egészségpolitika szempontjából kiemelt jelentőségű az integrált egészségügyi adatkezelés, a döntéshozást megfelelő minőségű evidenciákkal támogató betegségregiszterek rendszere. A betegregiszterek adatai az egészségügyi stratégia kialakításában, a prevenciós tevékenység tervezésében, az ellátórendszer fejlesztésében, a betegellátás javításában és a klinikai vizsgálatok kivitelezésében egyaránt fontos szerepet játszanak. A betegségek előfordulásának, természetes lefolyásának, a kezelések hatékonyságának, az adverz reakciók előfordulásának adatait követő betegségregiszterekre igény van nemcsak a döntéshozók, hanem a népegészségügyi szakemberek és az egészségügyi ellátórendszer képviselői részéről is. A ritka betegségek körében különösen hangsúlyos a határon átnyúló információcsere, a referenciaközpontok hálózatának kialakítása, amelyekkel kapcsolatosan a regiszterek fontos támpontokat adnak. A közfeladatok ellátásának megfelelő kialakítását támogató adatszükséglet és az egyén adatainak védelme közti egyensúly megteremtése fontos szempont, amelyet a regiszterek kialakításakor figyelemmel kell kísérni. Orv. Hetil., 2014, 155(19), 729–731.

  • Irgens, L. M., Bjerkedal, T.: Epidemiology of leprosy in Norway: the history of The National Leprosy Registry of Norway from 1856 until today. Int. J. Epidemiol., 1973, 2(1), 81–89.

  • http://www.sepho.org.uk/download/Public/5445/1/disease_registers_in_england.pdf

  • Horvath, L.: Presence and future of patient registers. [Betegregiszterek jelene és jövője.] IME, 2012, 11(1), 40–47. [Hungarian]

  • Anonymous: Nation-wide registration of congenital malformations in Hungary. Final data for 1986 and preliminary data for 1987. [Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása (VRONY) 1986. évi végleges és az 1987. évi előzetes adatai.] Orv. Hetil., 1988, 12(51), 2753. [Hungarian]

  • Mavrogenis, S., Czeizel, A. E.: Trends in the prevalence of recorded isolated hypospadias in Hungarian newborn infants during the last 50 years – A population-based study. Reprod. Toxicol., 2013, 42, 251–255.

  • Ottó, S., Kásler, M.: Trends in cancer mortality and morbidity in Hungarian and international statistics. Characteristics and potential outcome of public health screening programs. [A hazai és nemzetközi daganatos halálozási és megbetegedési mutatók alakulása – A népegészségügyi programok jellegzetességei és várható eredményei.] Magy. Onkol., 2005, 49(2), 99–107. [Hungarian]

  • Borgulya, G., Jakab, Z., Schuler, D., et al.: Establishing an internet-based paediatric cancer registration and communication system for the Hungarian paediatric oncology network. Stud. Health Technol. Inform., 2004, 105, 44–50.

  • Gatta, G., Botta, L., Rossi, S., et. al.: Childhood cancer survival in Europe 1999–2007: results of EUROCARE-5–a population-based study. Lancet Oncol., 2014, 15(1), 35–47.

  • Johnston, N., Bornefalk-Hermansson, A., Schenck-Gustafsson, K., et al.: Do clinical factors explain persistent sex disparities in the use of acute reperfusion therapy in STEMI in Sweden and Canada? Eur. Heart J. Acute Cardiovasc. Care, 2013, 2(4), 350–358.