View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika, Klinikai Központ Pécs Munkácsy M. u. 2. 7621
 • 2 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Orvosi Népegészségtani Intézet Pécs
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

Bevezetés: A mikro-RNS-ek a gének szabályozásán keresztül szerepet játszanak a daganatok kialakulásában. Célkitűzés: A szerzők a „cancer field” elmélet tükrében nemcsak magát a tumoros folyamatot, hanem annak környezetét is vizsgálva igyekeztek feltérképezni a meso- és hypopharynxlaphám-carcinomák mikro-RNS-mintázatát. Módszer: A szerzők által kidolgozott térképbiopsziás (1.: tumor, 2.: tumortól 1 cm-re, 3.: 2 cm-re és 4.: 3 cm-re) mintavételt követően 13 friss fagyasztott szövetből real-time quantitative polimeráz láncreakciós módszerrel határozták meg a mikro-RNS-expressziót. Eredmények: A miR-221 csak mesopharynxszövetekben, míg a miR-21, miR-143 és miR-155 hypopharynxdaganatokban mutatott szignifikánsan magasabb expressziót. A tumoros és a hozzá közeli mikroszkóposan ép szövet mikro-RNS-mintázata hasonló volt, míg a távoli ép szöveteké eltért a tumortól. Következtetések: A szerzők a mikro-RNS-expressziós mintázat alapján sikeresen különítették el a hypopharynx- és mesopharynxdaganatokat, valamint a tumor környéki szöveteket. A módszer jövőbeni jelentőségét az adja, hogy betekintést enged a szövetek epigenetikus szabályozásába, így a tumoros folyamat olyan korán fellelhető, amikor a sejt még fenotípusosan ép. Orv. Hetil., 2014, 155(27), 1063–1070.

 • Ember, I., Kiss, I., Cseh, K.: Public health medicine. [Népegészségügyi orvostan.] Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara, Pécs, 2013. [Hungarian]

 • National Cancer Registry. [Nemzeti Rákregiszter.] http://www.oncol.hu/rakreg/stat2/nrr_2010.html , http://www.oncol.hu/rakreg/stat2/nrr_2011.html [Hungarian]

 • Szanyi, I.: Investigations of molecular epidemiologic biomarkers in malignant head and neck tumors. PhD-dissertation. University of Pécs Medical School, 2011. [Molekuláris epidemiológiai biomarkerek vizsgálata malignus fej-nyaki daganatokban. PhD-értekezés.] Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Pécs, 2011. [Hungarian]

 • Molnár, V., Bakos, B., Hegyesi, H., et al.: Non-coding genome and micro-RNAs: a new chapter in the history of genetics. [Nem kódoló genom és mikroRNS-ek: új fejezet a genetika történetében] LAM, 2008, 18(8–9), 591–597. [Hungarian]

 • Gőcze, K., Gombos, K., Pajkos, G., et al.: Impact of microRNAs on molecular epidemiology. [Mikro-RNS-ek jelentősége a molekuláris epidemiológiában.] Orv. Hetil., 2011, 152(16), 633–641. [Hungarian]

 • Tömböl, Zs., Szabó, P., Rácz, K., et al.: Relevance of microRNA-s in neoplastic diseases. [A mikro-RNS-ek jelentősége daganatos betegségekben.] Orv. Hetil., 2007, 148(24), 1135–1141. [Hungarian]

 • Wang, M., Wang, Q., Zhang, B.: Response of miRNAs and their targets to salt and drought stresses in cotton (Gossypium hirsutum L.). Gene, 2013, 530(1), 26–32.

 • Gombos, K., Horváth, R., Szele, E., et al.: MiRNA expression profiles of oral squamous cell carcinomas. Anticancer Res., 2013, 33(4), 1511–1517.

 • Zen, K., Zhang, C. Y.: Circulating microRNAs: a novel class of biomarkers to diagnose and monitor human cancers. Med. Res. Rev., 2012, 32(2), 326–348.

 • Lawrie, C. H., Gal, S., Dunlop, H. M.: Detection of elevated levels of tumour-associated microRNAs in serum of patients with diffuse large B-cell lymphoma. Br. J. Haematol., 2008, 141(5), 672–675.

 • Braakhuis, B. J., Brakenhoff, R. H., Leemans, C. R.: Second field tumors: a new opportunity for cancer prevention? Oncologist, 2005, 10(7), 493–500.

 • Braakhuis, B. J., Leemans, C. R., Brakenhoff, R. H.: A genetic progression model of oral cancer: current evidence and clinical implications. J. Oral Pathol. Med., 2004, 33(6), 317–322.

 • Cognetti, D. M., Weber, R. S., Lai, S. Y.: Head and neck cancer: an evolving treatment paradigm. Cancer, 2008, 113(Suppl. 7), 1911–1932.

 • Iorio, M. V., Croce, C. M.: MicroRNA involvement in human cancer. Carcinogenesis, 2012, 33(6), 1126–1133.

 • Mydlarz, W. K., Hennessey, P. T., Califano, J. A.: Advances and perspectives in the molecular diagnosis of head and neck cancer. Expert Opin. Med. Diagn., 2010, 4(1), 53–65.

 • Zhu, S., Wu, H., Wu, F., et al.: MicroRNA-21 targets tumor suppressor genes in invasion and metastasis. Cell Res., 2008, 18(3), 350–359.

 • Boldrup, L., Coates, P. J., Wahlgren, M., et al.: Subsite-based alterations in miR-21, miR-125b, and miR-203 in squamous cell carcinoma of the oral cavity and correlation to important target proteins. J. Carcinog., 2012, 11, 18.

 • Zhang, B. G., Li, J. F., Yu, B. Q., et al.: MicroRNA-21 promotes tumor proliferation and invasion in gastric cancer by targeting PTEN. Oncol. Rep., 2012, 27(4), 1019–1026.

 • Mydlarz, W., Uemura, M., Ahn, S., et al.: Clusterin is a gene-specific target of microRNA-21 in head and neck squamous cell carcinoma. Clin. Cancer Res., 2014, 20(4), 868–877.

 • Akagi, I., Miyashita, M., Ishibashi, O., et al.: Relationship between altered expression levels of MIR21, MIR143, MIR145, and MIR205 and clinicopathologic features of esophageal squamous cell carcinoma. Dis. Eosophagus, 2011, 24(7), 523–530.

 • Wald, A. I., Hoskins, E. E., Wells, S. I., et al.: Alteration of microRNA profiles in squamous cell carcinoma of the head and neck cell lines by human papillomavirus. Head Neck, 2011, 33(4), 504–512.

 • Saintigny, P., Zhang, L., Fan, Y. H., et al.: Gene expression profiling predicts the development of oral cancer. Cancer Prev. Res., 2011, 4(2), 218–229.

 • Li, W., Ma, H., Sun, J.: microRNA-34a/c function as tumor suppressors in Hep-2 laryngeal carcinoma cells and may reduce GALNT7 expression. Mol. Med. Rep., 2014, 9(4), 1293–1298.

 • Zauli, G., Voltan, R., di Iasio, M. G., et al.: MiR-34a induces the downregulation of both E2F1 and B-Myb oncogenes in leukemic cells. Clin. Cancer Res., 2011, 17(9), 2712–2724.

 • Wu, D., Huang, P., Wang, L., et al.: MicroRNA-143 inhibits cell migration and invasion by targeting matrix metalloproteinase 13 in prostate cancer. Mol. Med. Rep., 2013, 8(2), 626–630.

 • Volinia, S., Calin, G. A., Liu, C. G., et al.: A microRNA expression signature of human solid tumors defines cancer gene targets. Proc. Natl Acad. Sci. USA, 2006, 103(7), 2257–2261.

 • Motsch, N., Pfuhl, T., Mrazek, J., et al.: Epstein-Barr virus-encoded latent membrane protein 1 (LMP1) induces the expression of the cellular microRNA miR-146a. RNA Biol., 2007, 4(3), 131–137.

 • Ramdas, L., Giri, U., Ashorn, C. L., et al.: MiRNA expression profiles in head and neck squamous cell carcinoma and adjacent normal tissue. Head Neck, 2009, 31(5), 642–654.

 • Liu, J., Mao, Q., Liu, Y., et al.: Analysis of miR-205 and miR-155 expression in the blood of breast cancer patients. Chin. J. Cancer Res., 2013, 25(1), 46–54.

 • Garofalo, M., Di Leva, G., Romano, G., et al.: miR-221&222 regulate TRAIL resistance and enhance tumorigenicity through PTEN and TIMP3 down-regulation. Cancer Cell, 2009, 16(6), 498–509.

 • Wang, J., Liu, S., Sun, G. P., et al.: Prognostic significance of microRNA-221/222 expression in cancers: evidence from 1,204 subjects. Int. J. Biol. Markers, 2014. Jan 20. doi: 10.5301/jbm.5000058 . (Epub ahead of print)

 • Gao, Y., Li, B. D., Liu, Y. G.: Effect of miR27a on proliferation and invasion in colonic cancer cells. Asian Pac. J. Cancer Prev., 2013, 14(8), 4675–4678.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2020 2 0 0
Oct 2020 3 0 0
Nov 2020 3 5 1
Dec 2020 7 0 0
Jan 2021 7 0 0
Feb 2021 8 0 0
Mar 2021 4 0 0