View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika, Klinikai Központ Pécs Munkácsy M. u. 2. 7621
 • 2 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar Orvosi Népegészségtani Intézet Pécs
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

Bevezetés: A mikro-RNS-ek a gének szabályozásán keresztül szerepet játszanak a daganatok kialakulásában. Célkitűzés: A szerzők a „cancer field” elmélet tükrében nemcsak magát a tumoros folyamatot, hanem annak környezetét is vizsgálva igyekeztek feltérképezni a meso- és hypopharynxlaphám-carcinomák mikro-RNS-mintázatát. Módszer: A szerzők által kidolgozott térképbiopsziás (1.: tumor, 2.: tumortól 1 cm-re, 3.: 2 cm-re és 4.: 3 cm-re) mintavételt követően 13 friss fagyasztott szövetből real-time quantitative polimeráz láncreakciós módszerrel határozták meg a mikro-RNS-expressziót. Eredmények: A miR-221 csak mesopharynxszövetekben, míg a miR-21, miR-143 és miR-155 hypopharynxdaganatokban mutatott szignifikánsan magasabb expressziót. A tumoros és a hozzá közeli mikroszkóposan ép szövet mikro-RNS-mintázata hasonló volt, míg a távoli ép szöveteké eltért a tumortól. Következtetések: A szerzők a mikro-RNS-expressziós mintázat alapján sikeresen különítették el a hypopharynx- és mesopharynxdaganatokat, valamint a tumor környéki szöveteket. A módszer jövőbeni jelentőségét az adja, hogy betekintést enged a szövetek epigenetikus szabályozásába, így a tumoros folyamat olyan korán fellelhető, amikor a sejt még fenotípusosan ép. Orv. Hetil., 2014, 155(27), 1063–1070.

 • Ember, I., Kiss, I., Cseh, K.: Public health medicine. [Népegészségügyi orvostan.] Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara, Pécs, 2013. [Hungarian]

 • National Cancer Registry. [Nemzeti Rákregiszter.] http://www.oncol.hu/rakreg/stat2/nrr_2010.html , http://www.oncol.hu/rakreg/stat2/nrr_2011.html [Hungarian]

 • Szanyi, I.: Investigations of molecular epidemiologic biomarkers in malignant head and neck tumors. PhD-dissertation. University of Pécs Medical School, 2011. [Molekuláris epidemiológiai biomarkerek vizsgálata malignus fej-nyaki daganatokban. PhD-értekezés.] Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Pécs, 2011. [Hungarian]

 • Molnár, V., Bakos, B., Hegyesi, H., et al.: Non-coding genome and micro-RNAs: a new chapter in the history of genetics. [Nem kódoló genom és mikroRNS-ek: új fejezet a genetika történetében] LAM, 2008, 18(8–9), 591–597. [Hungarian]

 • Gőcze, K., Gombos, K., Pajkos, G., et al.: Impact of microRNAs on molecular epidemiology. [Mikro-RNS-ek jelentősége a molekuláris epidemiológiában.] Orv. Hetil., 2011, 152(16), 633–641. [Hungarian]

 • Tömböl, Zs., Szabó, P., Rácz, K., et al.: Relevance of microRNA-s in neoplastic diseases. [A mikro-RNS-ek jelentősége daganatos betegségekben.] Orv. Hetil., 2007, 148(24), 1135–1141. [Hungarian]

 • Wang, M., Wang, Q., Zhang, B.: Response of miRNAs and their targets to salt and drought stresses in cotton (Gossypium hirsutum L.). Gene, 2013, 530(1), 26–32.

 • Gombos, K., Horváth, R., Szele, E., et al.: MiRNA expression profiles of oral squamous cell carcinomas. Anticancer Res., 2013, 33(4), 1511–1517.

 • Zen, K., Zhang, C. Y.: Circulating microRNAs: a novel class of biomarkers to diagnose and monitor human cancers. Med. Res. Rev., 2012, 32(2), 326–348.

 • Lawrie, C. H., Gal, S., Dunlop, H. M.: Detection of elevated levels of tumour-associated microRNAs in serum of patients with diffuse large B-cell lymphoma. Br. J. Haematol., 2008, 141(5), 672–675.

 • Braakhuis, B. J., Brakenhoff, R. H., Leemans, C. R.: Second field tumors: a new opportunity for cancer prevention? Oncologist, 2005, 10(7), 493–500.

 • Braakhuis, B. J., Leemans, C. R., Brakenhoff, R. H.: A genetic progression model of oral cancer: current evidence and clinical implications. J. Oral Pathol. Med., 2004, 33(6), 317–322.

 • Cognetti, D. M., Weber, R. S., Lai, S. Y.: Head and neck cancer: an evolving treatment paradigm. Cancer, 2008, 113(Suppl. 7), 1911–1932.

 • Iorio, M. V., Croce, C. M.: MicroRNA involvement in human cancer. Carcinogenesis, 2012, 33(6), 1126–1133.

 • Mydlarz, W. K., Hennessey, P. T., Califano, J. A.: Advances and perspectives in the molecular diagnosis of head and neck cancer. Expert Opin. Med. Diagn., 2010, 4(1), 53–65.

 • Zhu, S., Wu, H., Wu, F., et al.: MicroRNA-21 targets tumor suppressor genes in invasion and metastasis. Cell Res., 2008, 18(3), 350–359.

 • Boldrup, L., Coates, P. J., Wahlgren, M., et al.: Subsite-based alterations in miR-21, miR-125b, and miR-203 in squamous cell carcinoma of the oral cavity and correlation to important target proteins. J. Carcinog., 2012, 11, 18.

 • Zhang, B. G., Li, J. F., Yu, B. Q., et al.: MicroRNA-21 promotes tumor proliferation and invasion in gastric cancer by targeting PTEN. Oncol. Rep., 2012, 27(4), 1019–1026.

 • Mydlarz, W., Uemura, M., Ahn, S., et al.: Clusterin is a gene-specific target of microRNA-21 in head and neck squamous cell carcinoma. Clin. Cancer Res., 2014, 20(4), 868–877.

 • Akagi, I., Miyashita, M., Ishibashi, O., et al.: Relationship between altered expression levels of MIR21, MIR143, MIR145, and MIR205 and clinicopathologic features of esophageal squamous cell carcinoma. Dis. Eosophagus, 2011, 24(7), 523–530.

 • Wald, A. I., Hoskins, E. E., Wells, S. I., et al.: Alteration of microRNA profiles in squamous cell carcinoma of the head and neck cell lines by human papillomavirus. Head Neck, 2011, 33(4), 504–512.

 • Saintigny, P., Zhang, L., Fan, Y. H., et al.: Gene expression profiling predicts the development of oral cancer. Cancer Prev. Res., 2011, 4(2), 218–229.

 • Li, W., Ma, H., Sun, J.: microRNA-34a/c function as tumor suppressors in Hep-2 laryngeal carcinoma cells and may reduce GALNT7 expression. Mol. Med. Rep., 2014, 9(4), 1293–1298.

 • Zauli, G., Voltan, R., di Iasio, M. G., et al.: MiR-34a induces the downregulation of both E2F1 and B-Myb oncogenes in leukemic cells. Clin. Cancer Res., 2011, 17(9), 2712–2724.

 • Wu, D., Huang, P., Wang, L., et al.: MicroRNA-143 inhibits cell migration and invasion by targeting matrix metalloproteinase 13 in prostate cancer. Mol. Med. Rep., 2013, 8(2), 626–630.

 • Volinia, S., Calin, G. A., Liu, C. G., et al.: A microRNA expression signature of human solid tumors defines cancer gene targets. Proc. Natl Acad. Sci. USA, 2006, 103(7), 2257–2261.

 • Motsch, N., Pfuhl, T., Mrazek, J., et al.: Epstein-Barr virus-encoded latent membrane protein 1 (LMP1) induces the expression of the cellular microRNA miR-146a. RNA Biol., 2007, 4(3), 131–137.

 • Ramdas, L., Giri, U., Ashorn, C. L., et al.: MiRNA expression profiles in head and neck squamous cell carcinoma and adjacent normal tissue. Head Neck, 2009, 31(5), 642–654.

 • Liu, J., Mao, Q., Liu, Y., et al.: Analysis of miR-205 and miR-155 expression in the blood of breast cancer patients. Chin. J. Cancer Res., 2013, 25(1), 46–54.

 • Garofalo, M., Di Leva, G., Romano, G., et al.: miR-221&222 regulate TRAIL resistance and enhance tumorigenicity through PTEN and TIMP3 down-regulation. Cancer Cell, 2009, 16(6), 498–509.

 • Wang, J., Liu, S., Sun, G. P., et al.: Prognostic significance of microRNA-221/222 expression in cancers: evidence from 1,204 subjects. Int. J. Biol. Markers, 2014. Jan 20. doi: 10.5301/jbm.5000058 . (Epub ahead of print)

 • Gao, Y., Li, B. D., Liu, Y. G.: Effect of miR27a on proliferation and invasion in colonic cancer cells. Asian Pac. J. Cancer Prev., 2013, 14(8), 4675–4678.