View More View Less
 • 1 Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Budapest Szanatórium u. 19. 1528
 • 2 Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

Bevezetés: Az intenzív terápia területén bekövetkezett fejlődés a kritikus állapotú traumás és vascularis eredetű súlyos agysérült betegek életkilátásait jelentősen javította, és növelte a rehabilitációs osztályra kerülő tracheostomizált, kanülös betegek számát. Célkitűzés: A szerzők ismertetik a tracheakanül biztonságos eltávolításának általuk kidolgozott technikáját a súlyos agysérültek rehabilitációja során. Módszer: Prospektív leíró vizsgálat, amelyet az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet súlyos agysérültek rehabilitációjával foglalkozó osztályain folytattak. Eredmények: 2013. január 1. és december 31. között 20 betegnél 30 esetben végeztek bronchoszkópos tracheavizsgálatot dekanülálással kapcsolatosan. A betegeket különböző eredetű agykárosodás miatt kezelték a rehabilitációs osztályon: 6 esetben trauma, 5 esetben ischaemiás stroke, 3 betegnél agytörzsi vérzés, kettőnél kisagyi, egy betegnél bifrontalis vérzés volt az alapbetegség, míg 1-1 beteg esetében kóroki tényezőként meningeoma, pneumonia következtében fellépő többszervi elégtelenség és anoxiás agykárosodás szerepelt. A betegek átlagéletkora 44 év (18–80) volt. A vizsgálat során 13 esetben végeztek sikeres, szövődménymentes dekanülálást. A kanülök eltávolítása átlagosan 62 nap után történt. Következtetések: A biztonságos betegellátás érdekében, a szakterületek fejlődéséhez a különböző gyógyítóosztályoknak is alkalmazkodniuk kell. A súlyos agysérült betegek korai rehabilitációs kezelésének feltétele a tracheostomával érkező betegek biztonságos ellátása, majd lehetőség szerinti dekanülálása. Ehhez a tevékenységhez a szerzők szükségesnek tartják a bronchoszkópiában jártas szakember bevonását és helyi protokoll kialakítását. Orv. Hetil., 2014, 155(28), 1108–1112.

 • Jackson, C.: Tracheotomy. Laryngoscope, 1909, 19(4), 285–290.

 • Ciaglia, P., Firsching, R., Syniec, C.: Elective percutaneous dilatational tracheostomy. A new simple bedside procedure; preliminary report. Chest, 1985, 87(6), 715–719.

 • Delaney, A., Bagshaw, S. M., Nalos, M.: Percutaneous dilatational tracheostomy versus surgical tracheostomy in critically ill patients: a systematic review and meta-analysis. Crit. Care, 2006, 10(2), R55.

 • Dénes, Z.: Consequence of secondary complications during the rehabilitation of patients with severe brain injury. [A másodlagos károsodások jelentősége a súlyos agykárosodást szenvedett betegek rehabilitációja során.] Orv. Hetil., 2009, 150(4), 165–169. [Hungarian]

 • Dénes, Z., Baranyai, L., Fehér, M., et al.: Treatment of patients with tracheostomy during the neurorehabilitation. [Tracheostomás betegek ellátásával szerzett tapasztalatok a neurorehabilitáció során.] Rehabilitáció, 2003, 13(3–4), 18–20. [Hungarian]

 • Engels, P. T., Bagshaw, S. M., Meier, M., et al.: Tracheostomy: from insertion to decannulation. Can. J. Surg., 2009, 52(5), 427–433.

 • Mirza, S., Cameron, D. S.: The tracheostomy tube change: a review of techniques. Hosp. Med., 2001, 62(3), 158–163.

 • O’Connor, H. H., White, A. C.: Tracheostomy decannulation. Respir. Care, 2010, 55(8), 1076–1081.

 • Lewarski, J. S.: Long-term care of the patient with a tracheostomy. Respir. Care, 2005, 50(4), 534–537.

 • Kas, J., Baranyai, L., Lantos, Á., et al.: Late post-tracheostomy airway complications in patients with central nervous system injuries. [Központi idegrendszeri sérültek késői posttracheostomiás légúti szövődményei.] Orv. Hetil., 1993, 134(24), 1297–1301. [Hungarian]

 • Forgács, I., Magyari, A.: Complications of tracheostomy and conicotomy in everyday anaesthesiology practice. [Tracheostomiás és conicotomiás szövődmények a mindennapi aneszteziológiai gyakorlatban]. Orv. Hetil., 1968, 109(16), 865–866. [Hungarian]

 • Trottier, S. J., Hazard, P. B., Sakabu, S. A., et al.: Posterior tracheal wall perforation during percutaneous dilational tracheostomy: an investigation into its mechanism and prevention. Chest, 1999, 115(5), 1383–1389.

 • Rogers, S. A., Mills, K. G., Tufail, Z.: Airway fire due to diathermy during tracheostomy in an intensive care patient. Anaesthesia, 2001, 56(5), 441–443.

 • Sue, R. D., Susanto, I.: Long-term complications of artificial airways. Clin. Chest Med., 2003, 24(3), 457–471.

 • Epstein, S. K.: Late complications of tracheostomy. Respir. Care, 2005, 50(4), 542–549.

 • Avarez-Maldonado, P. R., Cicero-Sabido, R., Navarro-Reynoso, F.: Tracheal ring fracture and pseudomembrane formation after percutaneous dilatational tracheostomy. J. Bronchology Interv. Pulmonol., 2013, 20(3), 285–286.

 • Dénes, Z., Fehér, M., Lantos, Á., et al.: Experiences with nutrition therapy of patients with severe brain injury during neurorehabilitation. [Súlyos agykárosodást szenvedett betegek mesterséges táplálásával szerzett tapasztalatok a neurorehabilitáció során.] Rehabilitáció, 2002, 12(4), 10–13. [Hungarian]

 • Lee, T. S., Wu, Y.: Bedside fiberoptic bronchoscopy for tracheostomy decannulation. Respir. Med., 1995, 89(8), 571–575.