View More View Less
 • 1 Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék Debrecen Móricz Zs. krt. 22. 4032
 • | 2 Országos Egészségfejlesztési Intézet Budapest
 • | 3 Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Békéscsaba
Restricted access

Bevezetés: A járványügyi surveillance megvalósulásának alappillérét képezi az alapellátásban dolgozó családorvosok fertőzőbeteg-bejelentési kötelezettsége. Célkitűzés: A szerzők annak a kérdésnek a vizsgálatát tűzték ki célul, milyen okai lehetnek annak, hogy a háziorvosok egy része számos infekciós kórképet nem jelent be a népegészségügyi szervek számára, illetve milyen a háziorvosok motivációja, attitűdje a fertőzőbeteg-jelentési rendszert illetően. Módszer: A vizsgálati kérdések megválaszolásához önkitöltős kérdőíves módszert alkalmaztak. A vizsgálati mintába vont 288 családorvos közül 116 fő küldött vissza értékelhető kérdőívet. Az adatok feldolgozását deskriptív statisztikai módszerrel végezték el, különböző gyakoriságokat és arányokat megállapítva. Eredmények: A vizsgált időszakban a bejelentett fertőző megbetegedések közel 50%-át a háziorvosok jelentették be. Az aluljelentések legfőbb oka a háziorvosok ismerethiánya a bejelentési rendszer szabályaival kapcsolatban. Az orvosok többsége úgy gondolja, hogy a papíralapú jelentési rendszer helyett hatékonyabb lenne az elektronikus alapú rendszer. Következtetések: A hazai háziorvosok jelentési fegyelmének javítására a szerzők az oktatást tartják a legfontosabbnak. Orv. Hetil., 2014, 155(31), 1228–1235.

 • Csórián, E., Jurányi, R., Kerekes, J., et al.: Activity in case of prevention and overcome of communicable disease. In: Jurányi, R. (ed.): General and detailed epidemiology of communicable disease. [A fertőző betegségek megelőzésére és leküzdésére irányuló tevékenység. In: Jurányi, R. (szerk.): A fertőző betegségek általános és részletes járványtana.] Medicina Könykiadó, Budapest, 1998. [Hungarian]

 • Duric, P., Ilic, S.: Participation of infectious disease surveillance in primary health care. Sri Lanka J. Infect. Dis., 2012, 2(2), 37–46.

 • McNabb, S. J.: Comprehensive, effective and efficient global public health surveillance. BMC Public Health, 2010, 10(Suppl. 1), S3–S4.

 • Paulik, E.: Epidemiology of communicable diseases. In: Ádány, R. (ed.): Preventive medicine and public health. 2nd revised edition. [Fertőző betegségek epidemiológiája. In: Ádány, R. (szerk.): Megelőző orvostan és népegészségtan. II. átdolgozott kiadás.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2012. [Hungarian]

 • Surveillance of communicable diseases in the European Union: A long-term strategy 2008–2013. http://www.ecdc.europa.eu/en/aboutus/key%20documents/083_kd_surveillance_of_cd.pdf

 • Conclusion and Recommendation of the MB based on the External Evaluation of ECDC. http://www.ecdc.europa.eu/en/aboutus/Key%20Documents/0809_External_evaluation_MB_conclusion_recommendation.pdf

 • Communicable disease surveillance and response system: A guide to planning. Epidemic and Pandemic Alert and Response, WHO/CDS/LYO/2006.1. http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_CDS_EPR_LYO_2006_1_eng.pdf

 • WHO Recommended Surveillance Standards. Second edition WHO/CDS/CSR/ISR/99.2. http://www.who.int/csr/resouces/publications/surveillance/whocdscsrisr992.pdf

 • Ludwig, E., Nagy, E., Tímár, L.: The basics of diagnostics and cures of communicable diseases. In: Ludwig, E., Szalka, A. (eds.): Infectology. [Az infekciós megbetegedések diagnosztikájának és kezelésének alapjai. In: Ludwig, E., Szalka, A. (szerk.): Infektológia.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2009. [Hungarian]

 • Framework for a strategy for infectious disease surveillance in Europe (2006–2008). http://www.ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/documents/0806_framework_surveillance_strategy_in_europe.pdf

 • Challenges in improving infectious disease surveillance systems, United States. http://www.gao.gov/new.items/d01722.pdf

 • Brussels, 6.4.2005 COM (2005) 115 final 2005/0042 (COD) Communication from the Commision to the European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee: Healthier, safer, more confident citizens: a health and consumer strategy. http://eurlex.europa.eu/Notice.do?modebl&xml:lang=en&ihmxml:lang=en&lng1=en,hu&lng2=cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,sk,sl,sv,&va

 • Decision No 2119/98/EC of the European Parliament and of Council of 24 September 1998 setting up a network for the epidemiological surveillance and control of communicable diseases in the Community. http://eurex.europa.eu/exUriServ/LexUriServ.do?uri=CEL_EX:3_1998D2119:EN:HTML

 • Order 4/2000 (II. 25.) of the Ministry of Health on the activity of general practitioners, pediatricians and dentists. [4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről.] http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=47932.262247 [Hungarian]

 • Gauci, C., Gilles, H., O’Brien, S., et al.: General practitioners role in the notification of communicable diseases – study in Malta. Euro Surveill., 2007, 12(11), E5–E6.

 • Figueiras, A., Lado, E., Fernández, S., et al.: Influence of physicians attitudes on under-notifying infectious disease: a longitudinal study. Public Health, 2004, 118(7), 521–526.

 • Abdool Karim, S. S., Dilraj, A.: Reasons for under-reporting of notifiable conditions. S. Afr. Med. J., 1996, 86(7), 834–836.

 • Tan, H. F., Chang, C. K., Tseng, H. F., et al.: Evaulation of the national notifiable disease surveillance system in Taiwan: an example of varicella reporting. Vaccine, 2007, 25(14), 2630–2633.

 • Krause, G., Ropers, G., Stark, K.: Notifiable disease surveillance and practicing physicians. Emerg. Infect. Dis., 2005, 11(3), 442–445.

 • Voss, S.: How much do doctors know about the notification of infectious diseases? BMJ, 1992, 304(6829), 755.

 • Konowitz, P. M., Petrossian, G. A., Rose, D. N.: The underreporting of disease and physicians knowledge of reporting requirements. Public Health Rep., 1984, 99(1), 31–35.

 • Weir, R., Wiliams, D., Graham, P.: Notification of gastrointestinal illness by Canterbury and West Coast general practitioners. N. Z. Med. J., 2001, 114(1135), 307–309.

 • Day, F., Sutton, G.: General practitioner notifications of gastroenteritis and food poisoning: cause for concern. J. Public Health, 2007, 29(3), 288–291.

 • Durrheim, D. N., Thomas, J.: General practice awareness of notifiable infectious diseases. Public Health, 1994, 108(4), 273–278.

 • Schramm, M. M., Vogt, R. L., Mamolen, M.: The surveillance of communicable disease in Vermont: who reports? Public Health Rep., 1991, 106(1), 95–97.

 • Chauvin, P., Valleron, A. J.: Attitude of French general practitioners to the public health surveillance of communicable diseases. Int. J. Epidemiol., 1995, 24(2), 435–440.

 • Dinis, J.: Mandatory notification of communicable diseases: what physicians think. Acta Med. Port., 2000, 13(1–2), 33–38.

 • Harvey, I.: Infectious disease notification – a neglected legal requirement. Health Trends, 1991, 23(2), 73–74.

 • Order 18/1998 (VI. 3.) of the Ministry of Welfare about prevention of infectious diseases and tasks to prevent epidemics. [18/1998-as (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről.] http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=34341.261886 [Hungarian]

 • Lazarus, R., Klompas, M., Campion, F. X., et al.: Electronic support for public health: Validated case finding and reporting for notifiable diseases using electronic medical data. J. Am. Med. Inform. Assoc., 2009, 16(1), 18–24.

 • Allen, C. J., Ferson, M. J.: Notification of infectious diseases by general practitioners: a quantitative and qualitative study. Med. J. Aust., 2000, 172(7), 325–328.

 • Kollef, M. H., Sherman, G., Ward, S., et al.: Inadequate antimicrobial treatment of infections: a risk factor for hospital mortality among critically ill patients. Chest, 1999, 115(2), 462–474.

 • Cosgrove, S. E., Carmeli, Y.: The impact of antimicrobial resistance on health and economic outcomes. Clin. Infect. Dis., 2003, 36(11), 1433–1437.

 • Sen, D., Osborne, K.: General practitioners knowledge of notifiable, reportable and prescribed diseases. BMJ, 1995, 310(6990), 1299.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 14 0 0
Feb 2021 18 2 3
Mar 2021 14 0 0
Apr 2021 9 1 1
May 2021 10 0 0
Jun 2021 2 1 2
Jul 2021 0 0 0