View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar Addiktológiai Tanszék Budapest
 • | 2 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézet Budapest
Open access

A szerzők egy illegitim droghasználókkal foglalkozó szervezet tapasztalatait foglalják össze, amit 2009 óta szereztek az új pszichoaktív szerekkel („dizájner drogokkal”) kapcsolatban injekciós szerhasználók között. A Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Ambulancia tűcsereközpontjában 2009 óta figyelhető meg az új szerek tömeges terjedése, ami az injekciós magatartást is jelentősen módosította, így pedig a tűcsereközpont igénybevételét is. A tűcsereközpontban az új pszichoaktív szerek hullámokban jelentek meg (mefedron, metiléndioxi-pirovaleron, pentedron – „pentakristály”), így egyedülálló módon ez a szetting alkalmas az új szerek terjedésének nyomon követésére. A szerzők az új pszichoaktív szerek okozta speciális kockázatok (ismeretlen összetételű és hatású anyagok) mellett az orvosi praxis számára fontos jellemzőket foglalnak össze. Így a szerek nem ismert voltából adódó kockázatokat, a gyakoribb szerhasználatot és a súlyosabb pszichopatológiai állapotokat. Kiemelik a korai jelzőrendszer szerepét, az online források monitorozását és az új pszichoaktív szereket tartalmazó anyagminták bevizsgálásának lehetőségét. Orv. Hetil., 2014, 155(35), 1383–1394.

 • Csák, R., Gyékiss, R., Márványkövi, F., et al.: Injecting mephedrone use in Hungary according to the experiences of needle exchange providers. [Magyarországi intravénás mefedronhasználat a tűcsere szolgáltatók tapasztalatai alapján]. Addiktológia, 2010, 9(4), 281–288. [Hungarian]

 • Csák, R., Demetrovics, Z., Rácz, J.: Changes in substance use patterns in the injecting drug user population in Budapest. Conference on Novel Psychoactive Substances (NPS) “The Ever-Changing World of Psychoactive Drugs”. Addiktológia Hungarica, 2012, 11(Suppl.), 45–46.

 • Rácz, J., Márványkövi, F., Melles, K., et al.: Road to survival. Open drug scene and shooting galleries in Budapest. Considerations on harm reduction. [Út a túléléshez. Nyílt színi droghasználat és „belövőszobák” Budapesten. Az ártalomcsökkentéssel kapcsolatos megfontolások.] L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2010. [Hungarian]

 • Rácz, J., Csák, R., Karátson, R., et al.: The phenomena of drug transitions in interviews with injecting drug users. [A drogváltás jelensége injekciós droghasználókkal készített interjúkban.] Psychiatria Hungarica, 2012, 27(1), 29–47. [Hungarian]

 • Csák, R., Demetrovics, Z., Rácz, J.: Transition to injecting 3,4-methylene-dioxy-pyrovalerone (MDPV) among needle exchange program participants in Hungary. J. Psychopharmacol., 2013, 27(6), 559–563.

 • Kaló, Z., Vida, K., Gogibedasvili, A., et al.: Qualitative English-Hungarian comparative study on metaphors of injecting mephedrone use. In: European Society for Social Drug Research. Centre for Social Research on Alcohol and Drugs – SoRAD, Stockholm University, Sweden, 2013.

 • NICE: Needle and syringe programmes: providing people who inject drugs with injecting equipment. National Institute for Health and Clinical Excellence, London, 2009.

 • Rácz, J.: Drug problems: from addictions to harm reduction. In: Rácz, J. (ed.): Drugs and society. [Drogproblémák: a szenvedélybetegségektől az ártalomcsökkentésig. In: Rácz, J. (szerk.): Drog és társadalom. Az addikció mintázatai.] Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2002. [Hungarian]

 • Takács, I. G., Demetrovics, Zs.: Harm reduction: theory and practice. In: Demetrovics, Z. (ed.): Principles of addictology. III. [Ártalomcsökkentés: elmélet és gyakorlat. In: Demetrovics, Z. (szerk.): Az addiktológia alapjai. III.] ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2009. [Hungarian]

 • Csák, R., Gyarmathy, V. A., Miletics, M.: Procedures for providers of needle provision programme. [Módszertani levél a tűcsere programokat megvalósító szolgáltatók számára.] Magyar Addiktológiai Társaság, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest, 2011. [Hungarian]

 • Beyrer, C., Malinowska-Sempruch, K., Kamarulzaman, A., et al.: Time to act: a call for comprehensive responses to HIV in people who use drugs. Lancet, 2010, 376(9740), 551–563.

 • Jones, L., Pickering, L., Sumnall, H., et al.: Optimal provision of needle and syringe programmes for injecting drug users: A systematic review. Int. J. Drug Policy, 2010, 21(5), 335–342.

 • Kerr, T., Small, W., Buchner, C., et al.: Syringe sharing and HIV incidence among injection drug users and increased access to sterile syringes. Am. J. Public Health, 2010, 100(8), 1449–1453.

 • MacArthur, G. J., van Velzen, E., Palmateer, N., et al.: Interventions to prevent HIV and hepatitis C in people who inject drugs: A review of reviews to assess evidence of effectiveness. Int. J. Drug Policy, 2014, 25(1), 34–52.

 • Mathers, B. M., Degenhardt, L., Ali, H., et al.: HIV prevention, treatment, and care services for people who inject drugs: a systematic review of global, regional, and national coverage. Lancet, 2010, 375(9719), 1014–1028.

 • Nelson, P. K., Mathers, B. M., Cowie, B., et al.: Global epidemiology of hepatitis B and hepatitis C in people who inject drugs: results of systematic reviews. Lancet, 2011, 378(9791), 571–583.

 • Palmateer, N., Kimber, J., Hickman, M., et al.: Evidence for the effectiveness of sterile injecting equipment provision in preventing hepatitis C and human immunodeficiency virus transmission among injecting drug users: a review of reviews. Addiction, 2010, 105(5), 844–859.

 • Gyarmathy, V. A., Rácz, J.: Epidemiology of hepatitis C and human immunodeficiency virus infections among injecting drug users in Hungary – what’s next? [A hepatitis C-vírus és az emberi immunhiányt okozó vírus járványtana magyarországi injektáló kábítószer-használók körében. – Hogyan tovább?] Orv. Hetil., 2010, 151(10), 365–371. [Hungarian]

 • Gyarmathy, V. A., Rácz, J.: Human immunodeficiency virus (HIV) and hepatitis C virus (HCV) testing among injecting drug users [Humán immundeficientia-vírus és hepatitis C-vírus szűrővizsgálatai injektáló kábítószer-használók körében]. Orv. Hetil., 2011, 152(4), 124–130. [Hungarian]

 • WHO, UNODC, UNAIDS: Technical guide for countries to set targets for universal access to HIV prevention, treatment and care for injecting drug users. 2012 revision. WHO, Genf, 2012.

 • Department for Environment Food and Rural Affairs: Tackling drug related litter: Guidance and good practice. London, 2005.

 • National Strategy Against Drug Use: Act H/11798 of the parliament on the national strategy against drug use 2013–2020. [Nemzeti Drogellenes Stratégia: H/11798. számú országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013–2020. – Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen.] Emberi Erőforrások Minisztériuma, Budapest, 2013. http://www.parlament.hu/irom39/11798/11798.pdf [Hungarian]

 • Corazza, O., Demetrovics, Z., van den Brink, W., et al.: ‘Legal highs’ an inappropriate term for ‘Novel Psychoactive Drugs’ in drug prevention and scientific debate. Int. J. Drug Policy, 2013, 24(1), 82–83.

 • UNODC: The challenge of new psychoactive substances. UNODC, Vienna, 2013.

 • Ujváry, I.: New and worrying developments in the market of synthetic psychoactive substances for recreational use. Part one. [Új és aggasztó fejlemények az élvezeti célra használt szintetikus pszichoaktív szerek piacán. 1. rész.] Magyar Kémikusok Lapja, 2013, 68(3), 70–74. [Hungarian]

 • Simmler, L. D., Rickli, A., Hoener, M. C., et al.: Monoamine transporter and receptor interaction profiles of a new series of designer cathinones. Neuropharmacology, 2014, 79, 152–160.

 • De Felice, L. J., Glennon, R. A., Negus, S. S.: Synthetic cathinones: Chemical phylogeny, physiology, and neuropharmacology. Life Sci., 2014, 97(1), 20–26.

 • Simmler, L. D., Buser, T. A., Donzelli, M., et al.: Pharmacological characterization of designer cathinones in vitro. Br. J. Pharmacol., 2013, 168(2), 458–470.

 • Szily, E., Bitter, I.: Designer drugs in psychiatric practice – A review of the literature and the recent situation in Hungary. [„Designer” drogok a pszichiátriai gyakorlatban – Irodalmi áttekintés és a magyarországi helyzet elemzése.] Neuropsychopharmacol. Hung., 2013, 15(4), 223–231.

 • Measham, F., Moore, K., Newcombe, R., et al.: Tweaking, bombing, dabbing and stockpiling: the emergence of mephedrone and the perversity of prohibition. Drugs Alcohol Today, 2010, 10(1), 14–21.

 • McElrath, K., O’Neill, C.: Experiences with mephedrone pre- and post-legislative controls: perceptions of safety and sources of supply. Int. J. Drug Policy, 2011, 22(2), 120–127.

 • Newcombe, R.: Mephedrone: The use of mephedrone (M-cat, Meow) in Middlesbrough. Lifeline Publications and Research, Manchester, 2009.

 • Schifano, F., Albanese, A., Fergus, S., et al.: Mephedrone (4-methylmethcathinone; ‘meow meow’): chemical, pharmacological and clinical issues. Psychopharmacology (Berl.), 2011, 214(3), 593–602.

 • Carhart-Harris, R. L., King, L. A., Nutt, D. J.: A web-based survey on mephedrone. Drug Alcohol Depend., 2011, 118(1), 19–22.

 • Dargan, P. I., Albert, S., Wood, D. M.: Mephedrone use and associated adverse effects in school and college/university students before the UK legislation change. QJM, 2010, 103(11), 875–879.

 • Schifano, F., Ricciardi, A., Corazza, O., et al.: New drugs of abuse on the Web: the role of the Psychonaut Web Mapping Project. Riv. Psichiatr., 2010, 45(2), 88–93.

 • Vardakou, I., Pistos, C., Spiliopoulou, C.: Drugs for youth via Internet and the example of mephedrone. Toxicol. Lett., 2011, 201(3), 191–195.

 • Van Hout, M. C., Brennan, R.: Curiosity killed M-Cat: a post-legislative study on mephedrone use in Ireland. Drugs: education, prevention and policy, 2012, 19(2), 156–162.

 • Van Hout, M. C., Bingham, T.: “A costly turn on”: patterns of use and perceived consequences of mephedrone based head shop products amongst Irish injectors. Int. J. Drug Policy, 2012, 23(3), 188–197.

 • Tóth, A. R., Hideg, Z., Institóris, L.: An old-new drug – mephedrone. [Egy régi-új kábítószer – a mefedron.] Orv. Hetil., 2011, 152(30), 1192–1196. [Hungarian]

 • National Drug Focuspoint: 2011 National Report to the EMCDDA. “Hungary”. New developments, trends and in-depth information on selected issues. [2011-es éves jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről az EMCDDA számára. „MAGYARORSZÁG”. Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról.] Nemzeti Drog Fókuszpont, Budapest, 2011. [Hungarian]

 • National Drug Focuspoint: 2012 National Report to the EMCDDA. “Hungary”. New developments, trends and in-depth information on selected issues [2012-es éves jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről az EMCDDA számára. „MAGYARORSZÁG”. Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról.] Nemzeti Drog Fókuszpont, Budapest, 2012. [Hungarian]

 • Kapitany-Foveny, M., Kertesz, M., Winstock, A., et al.: Substitutional potential of mephedrone: an analysis of the subjective effects. Hum. Psychopharmacol., 2013, 28(4), 308–316.

 • Coppola, M., Mondola, R.: 3,4-methylenedioxypyrovalerone (MDPV): chemistry, pharmacology and toxicology of a new designer drug of abuse marketed online. Toxicol. Lett., 2012, 208(1), 12–15.

 • Ross, S., Peselow, E.: Pharmacotherapy of addictive disorders. Clin. Neuropharmacol., 2009, 32(5), 277–289.

 • Kalapos, M. P.: 3,4-methylene-dioxy-pyrovalerone (MDPV) epidemic? [3,4-metilén-dioxi-pirovaleron- (MDPV-) epidémia?] Orv. Hetil., 2011, 152(50), 2010–2019. [Hungarian]

 • Antonowicz, J. L., Metzger, A. K., Ramanujam, S. L.: Paranoid psychosis induced by consumption of methylenedioxypyrovalerone: two cases. Gen. Hosp. Psychiatry, 2011, 33(6), 640.e5–640.e6.

 • Fullajtár, M., Ferencz, C.: Designed drug induced psychosis. [Dizájner drog indukálta pszichózis.] Neuropsychopharmacol. Hung., 2012, 14(2), 137–140. [Hungarian]

 • Penders, T. M., Gestring, R.: Hallucinatory delirium following use of MDPV: “Bath Salts”. Gen. Hosp. Psychiatry, 2011, 33(5), 525–526.

 • Seely, K. A., Patton, A. L., Moran, C. L., et al.: Forensic investigation of K2, Spice, and “bath salt” commercial preparations: a three-year study of new designer drug products containing synthetic cannabinoid, stimulant, and hallucinogenic compounds. Forensic Sci. Int., 2013, 233(1–3), 416–422.

 • Spiller, H. A., Ryan, M. L., Weston, R. G., et al.: Clinical experience with and analytical confirmation of “bath salts” and “legal highs” (synthetic cathinones) in the United States. Clin. Toxicol. (Phila.), 2011, 49(6), 499–505.

 • Csesztregi, T., Nagy, J.: What is in the sachet? [Mit rejthet ma a tasak?] http://drogfokuszpont.hu/wp-content/uploads/Tucsere2013_03_BSZKI.pdf . [Hungarian]

 • National Drug Focuspoint: 2013 National Report to the EMCDDA. “Hungary”. New developments, trends and in-depth information on selected issues. [2013-as éves jelentés a magyarországi kábítószer-helyzetről az EMCDDA számára. „MAGYARORSZÁG”. Új fejlemények, trendek és részletes információk a kiemelt témákról.] Nemzeti Drog Fókuszpont, Budapest, 2013. [Hungarian]

 • Rácz, J., Csák, R., Lisznyai, S.: Transition from “old” injected drugs to mephedrone in an urban micro segregate in Budapest, Hungary: a qualitative analysis. J. Substance Use, Online: March 18, 2014. doi: 10.3109/14659891.2014.895872

 • James, D., Adams, R. D., Spears, R., et al.: Clinical characteristics of mephedrone toxicity reported to the U.K. National Poisons Information Service. Emerg. Med. J., 2011, 28(8), 686–689.

 • King, L. A., Sedefov, R.: Early-warning system on new psychoactive substances: Operating guidelines. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Lisbon, 2007.

 • EMCDDA–Europol: 2011 Annual report on the implementation of Council decision 2005/387/JHA. EMCDDA/Europol, Lisbon, April 2012.

 • Móró, L., Rácz, J.: Online drug user-led harm reduction in Hungary: a review of “Daath”. Harm. Reduct. J., 2013, 10, 18.

 • Tistyán, L., Szemelyácz, J., Füzesi, Z., et al.: Designer drugs in Hungary 2010–2011. [A dizájner drogok Magyarországon 2010–2011.] FACT Intézet, INDÍT Közalapítvány, Pécs, 2011. [Hungarian]

 • Cohen, B. M., Butler, R.: BZP-party pills: a review of research on benzylpiperazine as a recreational drug. Int. J. Drug Policy, 2011, 22(2), 95–101.

 • Livingston, J. D., Milne, T., Fang, M. L., et al.: The effectiveness of interventions for reducing stigma related to substance use disorders: a systematic review. Addiction, 2012, 107(1), 39–50.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 0 2 4
Feb 2021 0 4 22
Mar 2021 0 4 24
Apr 2021 0 2 30
May 2021 0 3 14
Jun 2021 0 0 0
Jul 2021 0 0 0