View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi Menedzserképző Központ Budapest Kútvölgyi út 2. 1125
Open access

Bevezetés: A gyógyszerelés biztonságát javító stratégiák közül a gyógyszeres terápia egyeztetése bizonyítottan eredményes, az eltérő ellátórendszerekbe és különböző profilú osztályok gyakorlatába átültethető módszer. Célkitűzés: A gyógyszeres terápia egyeztetési folyamatának alaposabb megismerése, a gyakorlathoz kapcsolódó korlátok és hajtóerők feltérképezése. Módszer: A szerzők irodalomkutatást végeztek. 19 adatbázisban kerestek 7 keresőmotor segítségével. Két független szakértő értékelése után a releváns közleményeket előre meghatározott szempontrendszer alapján dolgozták fel. Eredmények: 230 absztraktot értékeltek. A gyakorlat bevezetésével kapcsolatban talált korlátokat és támogató erőket rendszerezték. Gyakran említett akadályként találták a kommunikációs kérdéseket, a vezetés elhivatottságának hiányát, az előre nem látható forrásigényt és a kompetenciák szabályozatlanságát. A bevezetést támogató ajánlások főként a folyamatok újratervezését, a költséghatékonysági adatok bemutatását, kapcsolódó oktatások szervezését javasolják. Következtetések: A gyógyszerelési folyamat biztonságának javítása érdekében a szerzők hazai kórházakban is javasolják a gyakorlat bevezetési lehetőségeinek vizsgálatát az azonosított korlátok és sikertényezők alapján, a hazai intézményekben jelenleg is zajló terepgyakorlatokra alapozva. Orv. Hetil., 2014, 155(35), 1395–1405.

 • Institute of Medicine: To err is human: BUILDING A SAFER HEALTH SYSTEM (1999). http://www.iom.edu/~/media/Files/Report%20Files/1999/To-Err-is-Human/To%20Err%20is%20Human%201999%20%20report%20brief.pdf

 • Thomas, E. J., Studdert, D. M., Burstin H. R.: Incidence and types of adverse events and negligent care in Utah and Colorado. Med. Care, 2000, 38(3), 261–271.

 • Cullen, D. J., Sweitzer, B. J., Bates, D. W., et al.: Preventable adverse drug events in hospitalized patients: a comparative study of intensive care and general care units. Crit. Care Med., 1997, 25(8), 1289–1297.

 • Bates, D. W., Cullen, D. J., Laird, N., et al.: Incidence of adverse drug events, and potential adverse drug events. Implications for prevention. ADE Prevention Study Group. JAMA, 1995, 274(1), 29–34.

 • Leape, L. L., Brennan, T. A., Laird, N., et al.: The nature of adverse events in hospitalized patients. Results of the Harvard Medical Practice Study II. N. Engl. J. Med., 1991, 324(6), 377–384.

 • The National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention (NCC MERP) (2008). About medication errors. www.nccmerp.org/aboutMedErrors.html

 • Tam, V. C., Knowles, S. R., Cornish, P. L., et al.: Frequency, type and clinical importance of medication history errors at admission to hospital: a systematic review. CMAJ, 2005, 173(5), 510–515.

 • Mueller, S. K., Sponsler, K. C., Kripalani, S., et al.: Hospital-based medication reconciliation practices: A systematic review. Arch. Intern. Med., 2012, 172(14), 1057–1069.

 • Mills, P. R., McGuffie, A. C.: Formal medicine reconciliation with in the emergency department reduces the medication error rates for emergency admissions. Emerg. Med. J., 2010, 27(12), 911–915.

 • Nassaralla, C. L., Naessens, J. M., Chaudhry, R., et al.: Implementation of a medication reconciliation process in an ambulatory internal medicine clinic. Qual. Saf. Health Care, 2007, 16(2), 90–94.

 • Murphy, E. M., Oxencis, C. J., Klauck, J. A., et al.: Medication reconciliation at an academic medical center: Implementation of a comprehensive program from admission to discharge. Am. J. Health Syst. Pharm., 2009, 66(23), 2126–2131.

 • Kwan, Y., Fernandes, O. A., Nagge, J. J., et al.: Pharmacist medication assessments in a surgical preadmission clinic. Arch. Intern. Med., 2007, 167(10), 1034–1040.

 • De Winter, S., Spriet, I., Indevuyst, C., et al.: Pharmacist- versus physician-acquired medication history: a prospective study at the emergency department. Qual. Saf. Health Care, 2010, 19(5), 371–375.

 • Word Health Organization: Action on patient safety – High 5s. http://www.who.int/patientsafety/implementation/solutions/high5s/en/index.html

 • Institute for Healthcare Improvement: Medication reconciliation to prevent adverse drug events. http://www.ihi.org/explore/adesmedicationreconciliation/Pages/default.aspx

 • The Joint Comission: 2013 Hospital national patient safety goals. http://www.jointcommission.org/assets/1/6/2013_HAP_NPSG_final_10-23.pdf

 • PaSQ: Patient safety inititaive implementation. http://www.pasq.eu/Project/WorkPackages/WP5.aspx

 • Danish Institute for Quality and Accreditation in Healthcare: Accreditation standards for hospitals. 2nd version, 2012.

 • Australian Commission on Safety and Quality in Health Care: National safety and quality health service standards, 2012.

 • Summary of the 22th NEVES Patient Safety Forum. [22. NEVES Betegbiztonsági Fórum összefoglaló.] http://hsmtc.hu/kutatas/neves/neves-betegbiztonsagi-forum/23-betegbiztonsagi-forum/ [Hungarian]

 • Sayers, A.: Tips and tricks in performing a systematic review: Building a PICO search strategy. Br. J. Gen. Pract., 2008, 58(547), 136.

 • Durán-García, E., Fernandez-Llamazares, C. M., Calleja-Hernández, M. A.: Medication reconciliation: passing phase or real need? Int. J. Clin. Pharm., 2012, 34(6), 797–802.

 • Beckett, R. D., Crank, C. W., Wehmeyer, A.: Effectiveness and feasibility of pharmacist-led admission medication reconciliation for geriatric patients. J. Pharm. Pract., 2012, 25(2), 136–141.

 • Coffey, M., Cornish, P., Koonthanam, T., et al.: Implementation of admission medication reconciliation at two academic health sciences centres: challenges and success factors. Healthcare Quarterly, 2009, 12(Sp. Issue 103), 102–109.

 • Kramer, J. S., Hopkins, P. J., Rosendale, J. C., et al.: Implementation of an electronic system for medication reconciliation. Am. J. Health Syst. Pharm., 2007, 64(4), 404–422.

 • Bails, D., Clayton, K., Roy, K., et al.: Implementing online medication reconciliation at a large academic medical center. Jt. Comm. J. Qual. Patient Saf., 2008, 34(9), 499–508.

 • Wortman, S. B.: Medication reconciliation in a community, nonteaching hospital. Am. J. Health Syst. Pharm., 2008, 65(21), 2047–2054.

 • Rabi, S. M., Dahdal, W. Y.: Implementation of a pharmacist resident medication reconciliation program. Pharm. Educ., 2007, 7(4), 351–357.

 • Kaboli, P. J., Fernandes, O.: Medication reconciliation: Comment on “hospital-based medication reconciliation practices”. Arch. Intern. Med., 2012, 172(14), 1069–1070.

 • Van Sluisveld, N., Zegers, M., Natsch, S., et al.: Medication reconciliation at hospital admission and discharge: insufficient knowledge, unclear task reallocation and lack of collaboration as major barriers to medication safety. BMC Health Serv. Res., 2012, 12, 170.

 • Boockvar, K. S., Santos, S. L., Kushniruk, A., et al.: Medication reconciliation: Barriers and facilitators from the perspectives of resident physicians and pharmacists. J. Hosp. Med., 2011, 6(6), 329–337.

 • Greenwald, J. L., Halasyamani, L., Greene, J., et al.: Making inpatient medication reconciliation patient centered, clinically relevant and implementable: A consensus statement on key principles and necessary first steps. J. Hosp. Med., 2010, 5(8), 477–485.

 • Riley-Lawless, K.: Family-identified barriers to medication reconciliation. J. Spec. Pediatr. Nurs., 2009, 14(2), 94–101.

 • Clay, B. J., Halasyamani, L., Stucky, E. R., et al.: Results of a medication reconciliation survey from the 2006 Society of Hospital Medicine national meeting. J. Hosp. Med., 2008, 3(6), 465–472.

 • Schnipper, J. L., Liang, C. L., Hamann, C., et al.: Development of a tool within the electronic medical record to facilitate medication reconciliation after hospital discharge. J. Am. Med. Inform. Assoc., 2011, 18(3), 309–313.

 • Institue for Healthcare Improvement: How to guide: Prevent adverse drug events by implementing medication reconciliation, 2011. http://www.ihi.org/knowledge/Pages/Tools/HowtoGuidePreventAdverseDrugEvents.aspx

 • Agency for Healthcare Research and Quality: Medications at transitions and clinical handoffs (MATCH) toolkit for medication reconciliation, 2012. http://www.ahrq.gov/professionals/quality-patient-safety/patient-safety-resources/resources/match/index.html

 • Kwan, J. L., Lo, L., Sampson, M., et al.: Medication reconciliation during transitions of care as a patient safety strategy. A systematic review. Ann. Intern. Med., 2013, 158(5 Pt 2), 397–403.

 • Bayoumi, I., Howard, M., Holbrook, A. M., et al.: Interventions to improve medication reconciliation in primary care. Ann. Pharmacother., 2009, 43(10), 1667–1675.

 • WHO: Patient safety curriculum guide: Multi-professional edition, 2011. http://www.who.int/patientsafety/education/curriculum/tools-download/en/index.html

 • E-learning text for training patient safety coordinator. [Betegbiztonsági koordinátor képzés e-learning tananyaga.] http://moodle.hsmtc.hu/http://moodle.webdevil.hu/ [Hungarian]

 • Methodological letter of the National Institute of Pharmacy: Pharmacist guidance at the bedside. [GYEMSZI-OGYI: Az Országos Gyógyszerészeti Intézet módszertani levele: Betegágy melletti gyógyszerészi tanácsadás.] http://www.ogyi.hu/dynamic/betegagy.pdf [Hungarian]

 • Lám, J., Rózsa, E., Kis-Szölgyémi, M., et al.: Survey of drug dispensing errors in hospital wards. [Kórházi osztályok gyógyszerosztással összefüggő gyógyszerelési hibáinak közvetlen megfigyelése.] Orv. Hetil., 2011, 152(35), 1391–1398. [Hungarian]

 • Christensen, M., Lundh, A.: Medication review in hospitalised patients to reduce morbidity and mortality. Cochrane Database Syst. Rev., 2013, (2), CD008986. http://www.thecochranelibrary.com/view/0/index.html

 • Act XLVII. of the year 1997 on processing and protecting data related to health. [1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről.] http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700047.TV [Hungarian]

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 40 33 1
PDF Downloads 51 46 2