View More View Less
 • 1 Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék Debrecen Nagyerdei krt. 98. 4032
 • | 2 Magyar Elhízástudományi Társaság Budapest
Restricted access

Bevezetés: A túlsúly és az elhízás folyamos és globális elterjedése Magyarországot is érinti. Az egészségügyi kiadások egyre nagyobb hányadát költik az elhízás és a vele szoros oki kapcsolatban álló betegségek kezelésére. Célkitűzés: A szerzők az elhízáshoz köthető leggyakoribb betegségekkel kapcsolatos 2012. évi egészségügyi közkiadások és a betegek kiadásainak elemzését, valamint a korábbi adatokkal való összevetését tűzték ki célul. Módszer: Az elemzés alapjául az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2012-es ellátási és kifizetési adatai szolgáltak a járó- és fekvőbeteg-intézményekben elhízás, diabetes és magas vérnyomás miatt kezelt és így jelentett betegek ellátása, valamint ugyanezen diagnózisokon alapuló táppénzes utalványozás alapján. A diabetesben szenvedők körében 80%-os, a hypertoniások körében pedig 60%-os a túlsúlyos vagy elhízott betegek aránya. Eredmények: A szerzők számítása szerint az elhízott vagy túlsúlyos betegek ellátásának költsége legalább 207 milliárd Ft volt, ami a teljes E-Alap kiadásainak 11,6%-át és a bruttó hazai termék 0,73%-át tette ki. A betegek hozzájárulása a kezeléshez legkevesebb 22 milliárd Ft-ot igényelt. Figyelembe véve az elhízottaknál nagyobb arányban kialakuló és nagyobb kezelési költséget jelentő betegségeket, továbbá az esetlegesen magasabb incidenciaarányt, a valódi költségek ennél lényegesen nagyobbak lehettek (az összes egészségügyi közkiadás 15–18%-a, illetve a bruttó hazai termék legalább 1%-a). Következtetések: A túlsúllyal vagy elhízással kapcsolatos egészségügyi közkiadás és egyéni hozzájárulás jelentős gazdasági terhet jelent. Orv. Hetil., 2014, 155(35), 1406–1412.

 • WHO: Global Health Observatory Data Repository. Overweight/obesity: overweight (body mass index ≥25) by country, 2013. http://apps.who.int/gho/data/node.main.A897?xml:lang=en

 • Kalabay, L.: Primary care research in Hungary. Results and experiences in comparison with Europe. [Tudományos munka az alapellátásban. Hazai eredmények és tapasztalatok európai szemmel.] Orv. Hetil., 2010, 151(17), 707–713. [Hungarian]

 • Tóth, E., Nagy, B.: Health economic approach to obesity. [Az elhízás egészség-gazdaságtani megközelítése.] Egészségügyi Gazdasági Szemle, 2009, 47(4), 41–48 [Hungarian]

 • Kouris-Blazos, A., Wahlqvist, M. L.: Health economics of weight management: evidence and cost. Asia Pac. J. Clin. Nutr., 2007, 16(Suppl. 1), 329–338.

 • Bényi, M., Kéki, Zs., Hangay, I., et al.: Obesity related increase in diseases in Hungary studied by the Health Interview Survey (2009). [Elhízással összefüggő morbiditásnövekedés az Országos Lakossági Egészségfelmérés alapján (2009).] Orv. Hetil., 2012, 153(20), 768–775. [Hungarian]

 • Szegedi, J., Kékes, E., Kiss, I., et al.: Definition and epidemiology of hypertension. In: Farsang, Cs., Alföldi, S., Kiss, I. (eds.): Handbook of hypertension and cardiovascular prevention. [A hypertonia definíciója és epidemiológiája. In: Farsang, Cs., Alföldi, S., Kiss, I. (szerk.): A hypertonia és a cardiovascularis prevenció kézikönyve.] Medintel Könyvkiadó, Budapest, 2013. [Hungarian]

 • Bramlage, P., Pittrow, D., Wittchen, H. U., et al.: Hypertension in overweight and obese primary care patients is highly prevalent and poorly controlled. Am. J. Hypertens., 2004, 17(10), 904–910.

 • Paragh, Gy., Romics, L.: Obesity. In: Tulassay, Zs. (ed.): Fundamentals of the internal medicine. [Elhízás. In: Tulassay, Zs. (szerk.): A belgyógyászat alapjai.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2011. [Hungarian]

 • Halmos, T.: The syndrome of diabetes mellitus. In: Halmos, T., Jermendy, Gy. (eds.): Diabetes mellitus. [A diabetes mellitus syndroma felosztása. In: Halmos, T., Jermendy, Gy. (szerk.): Diabetes mellitus.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1997. [Hungarian]

 • Center for Disease Control and Prevention: Estimated County-Level Prevalence of Diabetes and Obesity – United States, 2007. http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5845a2.htm

 • Stagnitti, M. N.: The prevalence of obesity and other chronic health conditions among diabetic adults in the U.S. community population, 2001. Center for Financing, Access, and Cost Trends, AHRQ, Medical Expenditure Panel Survey-Household Component, 2001. https://healthdata.gov/data/dataset/medical-expenditure-panel-survey-household-component

 • Ács, P., Paár, D., Hécz, R. M., et al.: Financial burden of metabolic diseaes and physical inactivity. Opportunities for saving in the budget of National Health Insurance Fund. In: Szőts, G. (ed.): The grades of fittnes as contributors to trisks of morbidites. 4th Booklet of the Hungarian Sport Science. [A metabolikus betegségek és a fizikai inaktivitás pénzügyi terhei és megtakarítási lehetőségei az Országos Egészségbiztosítási Pénztár költségvetésében. In: Szőts, G. (szerk.): A fittség mértéke, mint a megbetegedések rizikóját befolyásoló tényező. Magyar Sporttudományi Füzetek IV.] Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. [Hungarian]

 • Kaló, Z., Jermendy, Gy., Winkler G., et al.: Reason for priority health and social burden of diabetes. [A cukorbetegség társadalmi terhe és egészségügyi prioritásának indoka.] Diabetol. Hung., 2011, 19(3), 245–251. [Hungarian]

 • Act CXCIII of the year 2013 on the Execution of the National Budget of Hungary in 2012. [2013. évi CXCIII. törvény a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény végrehajtásáról.] http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300193.TV [Hungarian]

 • Hungarian Central Statistical Office: The GDP of Hungary in 2012. [Központi Statisztikai Hivatal: Magyarország nemzeti számlái: A bruttó hazai termék (GDP) értéke forintban.] http://www.ksh.hu/stadat_eves_3_1 [Hungarian]

 • Halmy, L.: New challenges in health policy. [Az egészségpolitika új kihívása az elhízás epidémiája] IME, 2006, 5(2), 14–18. [Hungarian]

 • Zhang, P., Li, R.: Economic aspects of obesity. In: Bray, G. A., Bouchard, C. (eds.): Handbook of obesity. Clinical applications. 3rd edition. Informa Healthcare, New York, London, 2008.

 • Józwiak-Hagymásy, J., Kaló, Z.: Obesity as a burden of diseases. In: Császár, A. (ed.): Obesity. Theory and Practice. [Az obesitás betegségterhe. In: Császár, A. (szerk.): Obezitás. Elmélet és klinikum.] TEVA Magyarország Zrt., Budapest, 2010.

 • Eurobarometer survey on sport and physical activity. European Commission, Brussels 2010. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_334_en.pdf

 • Sarkadi Nagy, E., Bakacs, M., Illés, E., et al.: Hungarian Diet and Nutritional Status Survey – the OTAP2009 study. II. Energy and macronutrient intake of the Hungarian population. [Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat – OTÁP, 2009. II. A magyar lakosság energia- és makrotápanyag-bevitele.] Orv. Hetil., 2012, 153(27), 1057–1067. [Hungarian]

 • Halmy, L.: Obesity. In: Guidelines of metabolic and endocrine diseases. [Az elhízás. In: Anyagcsere-endokrinológiai útmutató klinikai irányelvek.] Magyar Elhízástudományi Társaság, Medicom Publishing Ltd., Budakeszi, 2010. [Hungarian]

 • Poirier, P., Giles, T. D., Bray, G. A., et al.: Obesity and cardiovascular disease: pathophysiology, evaluation, and effect of weight loss. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol., 2006, 26(5), 968–976.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 1 0 0
Feb 2021 5 0 0
Mar 2021 11 2 3
Apr 2021 23 1 2
May 2021 13 0 0
Jun 2021 0 0 1
Jul 2021 0 0 0