View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Pszichológia Intézet Pécs Ifjúság útja 6. 7624
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

Bevezetés: A machiavellizmust szociál- és személyiségpszichológusok a másik személyhez való pragmatikus, érzéketlen, kihasználó és manipulatív hozzáállásként írják le. Számos korábbi kutatás összefüggésbe hozta a machiavellista személyiségvonást és a társkapcsolatok zavarait, illetve a személyiség leíró szinten diszfunkcionálisnak minősített működését. Célkitűzés: A szerző annak a vizsgálatát tűzte ki célul, hogy a személyiségzavar interperszonális problémákban megnyilvánuló vetülete és a machiavellizmus között milyen kapcsolat áll fenn. Módszer: A vizsgálatban 252 személy (146 nő és 106 férfi; életkori átlag±szórás: 32,46±5,39 év) töltött ki egy machiavellizmust és egy interperszonális problémákat mérő önbeszámolós skálát. Eredmények: A machiavellizmus számos interperszonális problémával közepesen erős összefüggést mutatott. Közülük legerősebben az agresszió és a tekintéllyel szembeni ambivalencia jósolta be a machiavellista vonások megjelenését. Következtetések: A vizsgálat eredményeit a szerző többek között a páciens–gyógyító kapcsolat vonatkozásában vitatja meg. Orv. Hetil., 2014, 155(39), 1584–1588.

 • Ali, F., Chamorro-Premuzic, T.: The dark side of love and life satisfaction: Associations with intimate relationships, psychopathy and Machiavellianism. Pers. Indiv. Differ., 2010, 48(2), 228–233.

 • Bakir, B., Yilmaz, U. R., Yavas, I.: Relating depressive symptoms to Machiavellianism in a Turkish sample. Psychol. Rep., 1996, 78(3), 1011–1014.

 • McHoskey, J. W.: Machiavellianism and personality dysfunction. Pers. Indiv. Differ., 2001, 31(5), 791–798.

 • Douglas, H., Bore, M., Munro, D.: Distinguishing the dark triad: Evidence from the five-factor model and the Hogan development survey. Psychology, 2012, 3(3), 237–242.

 • Machiavelli, N.: The Prince. [A fejedelem.] Cartaphilus Kiadói Kft., Budapest, 2006. [Hungarian]

 • Christie, R., Geis, F. L.: Studies in machiavellianism. Academic Press, New York, 1970.

 • Fehr, B., Samsom, D., Paulhus, D. L.: The construct of Machiavellianism: Twenty years later. In: Spielberger, C. D., Butcher J. N. (eds.): Advances in personality assessment – Vol. 9. Lawrence Erlbaum, Hillsdale, 1992.

 • Jones, D. N., Paulhus, D. L.: Machiavellianism. In: Leary, M. R., Hoyle, R. H. (eds.): Handbook of individual differences in social behavior. Guilford Press, New York, 2009.

 • Wilson, D. S., Near, D., Miller, R. R.: Machiavellianism: a synthesis of the evolutionary and psychological literatures. Psychol. Bull., 1996, 119(2), 285–299.

 • Bóna, A., Kun, B., Kökönyei, G., et al.: Affective dysregulation and its consequences: Eating disorders and addictions. [Az affektív szabályozás zavarai és következményei. Evészavarok és addiktív betegségek.] Magy. Pszichol. Szle, 2013, 68(1), 71–88. [Hungarian]

 • Austin, E. J., Farrelly, D., Black, C., et al.: Emotional intelligence, Machiavellianism and emotional manipulation: Does EI have a dark side? Pers. Indiv. Differ., 2007, 43(1), 179–189.

 • Wastell, C., Booth, A.: Machiavellianism: An alexithymic perspective. J. Soc. Clin. Psychol., 2003, 22(6), 730–744.

 • De Vries, R. E., van Kampen, D.: The HEXACO and 5DPT models of personality: a comparison and their relationships with psychopathy, egoism, pretentiousness, immorality, and Machiavellianism. J. Pers. Disord., 2010, 24(2), 244–257.

 • Lee, K., Ashton, M. C.: Psychopathy, Machiavellianism, and narcissism in the Five-Factor Model and the HEXACO model of personality structure. Pers. Indiv. Differ., 2005, 38(7), 1571–1582.

 • Allsopp, J., Eysenck, H. J., Eysenck, S. B. G.: Machiavellianism as a component in psychoticism and extraversion. Pers. Indiv. Differ., 1991, 12(1), 29–41.

 • Czibor, A., Bereczkei, T.: Machiavellian people’s success results from monitoring their partners. Pers. Indiv. Differ., 2012, 53(3), 202–206.

 • Svrakic, D. M., Whitehead, C., Przybeck, T. R., et al.: Differential diagnosis of personality disorders by the seven-factor model of temperament and character. Arch. Gen. Psychiatry, 1993, 50(12), 991–999.

 • Jang, K. L., Livesley, W. J., Vernon, P. A.: The relationship between Eysenck’s P–E–N model of personality and traits delineating personality disorder. Pers. Indiv. Differ., 1998, 26(1), 121–128.

 • Morse, J. Q., Pilkonis, P. A.: Screening for personality disorders. J. Pers. Disord., 2007, 21(2), 179–198.

 • Baer, L., Blais, M. A.: Handbook of clinical rating scales and assessment in psychiatry and mental health. Humana Press, New York, 2010.

 • Smith, T. W., Follick, M. J., Korr, K. S.: Anger, neuroticism, type A behaviour and the experience of angina. Br. J. Med. Psychol., 1984, 57(3), 249–252.

 • Millon, T., Davis, R. O.: Disorders of personality: DSM-IV and beyond. John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey, 1996.